Неурогени и развојни поремећаји говора и језика

Код одобреног скупа: 858  

Симпозијум

Удружење логопеда Србије
Бежанијских илегалаца 62Уна Умићевић
una_umicevic@hotmail.com
0652844444
0652844444

Неурогени и развојни поремећаји говора и језика

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

дипломирани дефектолог Љиљана Симић , Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет
редовни професор Миле Вуковић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука Невена Јечменица , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука, педагошки саветник Стеван Несторов , Установа: Помоћ породици, Земун и ОШ "Радивој Поп
дипломирани логопед Милица Вакић , ”Логополис”
Дипломирани дефектолог -логопед Марија Стошић , „АБА центар за децу са аутизмом у Србији“
доктор дефектолошких наука Виолета Несторов , Помоћ породици, Београд и ПУ "Савски венац"
ванредни професор Весела Миланков , Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
доктор неуронаук Славица Голубовић , Универзитет у Београду, ФАСПЕР

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Љиљана Симић

Реализатор
0654415802
simiclj95@gmail.com
Звање:

дипломирани дефектолог 

Установа:

Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Универзитет у Новом Саду, Медицинкси факултет сарадник у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Relatinoship between auditory discrimination of Serbian language phonemes and dyscgraphia in different forms of written expression Коаутор Биомедицинска истраживања 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Сервиси подршке за особе са афазијом, 2022, Перфекта Аутор
Значај третмана афазија у акутном периоду, 2021, Ресурсни центар за специјалну едукацију Коаутор
Рана говорно-језичка терапија код особа са афазијом, 2021, Друштво дефектолога Војводине Коаутор
Скрининг процена као детерминанта планирања афазиолошког третмана, 2022, Дани дефектолога Коаутор
Лексички развој двојезичне деце и позитивни утицаји двојезичности, 2021, Шветлосц Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење логопеда Србије

Миле Вуковић

Члан програмског одбора и реализатор
0628041214
mvukovic.dr@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2022 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију редовни професор
1999 2010 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Ванредни професор
1994 1998 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Доцент
1991 1993 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент
1989 1990 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Serbian Vignette – Theory and practice for children with developmental language disorders.  Аутор London: Routledge. Taylor & Francis Group. ISBN: eBook: 978-0-429-45530-8. DOI:  10.4324/9780429455308-34 . 2019
Acquired dyslexia in Serbian speakers with Broca’s and Wernicke’s aphasia. Аутор Journal of Communication disorders, 61, 106-118. DOI:  10.1016/j.jcomdis.2016.04.005 2016
Extending knowledge of the public awareness of aphasia in the Balkans: Serbia and Montenegro. Аутор Disability and Rehabilitation, 39(23), 2381-2386. doi.org/10.1080/09638288.2016.1226410 2017
Reliability and validity of the Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39 (SAQOL-39) for a Serbian population. International Аутор Journal of Speech-Language Pathology, 1-5. doi: 10.1080/17549507.2021.1971298 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Vuković, M., Vuković, I. & Miller, N. (2016). Acquired dyslexia in Serbian speakers with Broca’s and Wernicke’s aphasia. Journal of Communication disorders, 61, 106-118. Аутор
Vukovic, M., Matic, D., Kovac, A., Vukovic, I. & Code, C. (2017). Extending knowledge of the public awareness of aphasia in the Balkans: Serbia and Montenegro. Disability and Rehabilitation, 39(23), 2381-2386. doi.org/10.1080/09638288.2016.1226410 Аутор
Vuković, M., Sukur, Ž., Vuković, I., Salis, C., & Code, C. (2021). Reliability and validity of the Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39 (SAQOL-39) for a Serbian population. International Journal of Speech-Language Pathology, 1-5. doi: 10.1080/17549507.2021.1971298 Аутор
Vukovic, M., Milovanovic, T., & Miller, N. (2021). Assessing oral word reading ability in Serbian speakers with acquired aphasia. Journal оf Neurolinguistics, 59(2), 101003. doi: 10.1016/j.jneuroling.2021.101003 Аутор
Vuković, M. (2019). Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika. Beograd: Univerzitet u Beogradu — Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. (ICF). ISBN 978-86-6203-122-8. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Српско лекарско друштво
Удружење логопеда Србије
International neuropsychological society
European Brain and Behavior Society

Невена Јечменица

Члан програмског одбора и реализатор
0649052324
nevenajecmenica88@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију  

Радно место:

сарадник у настави - асистент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2014 ОШ ,,Антон Скала’’ Београд логопед, дефектолог у настави
2016 2022 Факултет за специјалну едукацију и рахабилитацију Сарадник у настави- асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој фонолошке свесности код деце узраста од шест до осам година Коаутор Рад је објављен 2019. године у часопису ”Примењена психологија” (М24) 2019
Фонолошке способности деце предшколског узраста Коаутор Рад је објављен 2019. године у часопису ”Иновације у настави” (М24) 2019
Процена граматичког знања деце предшколског узраста коришћењем ТРОГ теста: прелиминарно истраживање Коаутор Рад је објављен 2019. године у часопису ”Иновације у настави” (М24) 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Фонолошка свесност, вербална радна меморија и брзо аутоматско именовање као показатељи развијености речника код деце предшколског узраста. Специјална едукација и рехабилитација, 20(4), 239-257. doi: 10.5937/specedreh20-34404 Аутор
Карактеристике читања и правописа код деце са дисграфичним рукописом. Настава и васпитање, 69(2), 213-237. doi:10.5937/nasvas2002213G Коаутор
Артикулационе и фонолошке способности деце узраста од пет до седам година. Настава и васпитање, 68(2), 265-283. doi:10.5937/nasvas1902265G Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савет факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду
Секретар Одељења за логопедију, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду
Члан је Удружења логопеда Србије

Стеван Несторов

Члан програмског одбора
063266879
stevannestorov@gmail.com
Звање:

доктор наука, педагошки саветник  

Установа:

Установа: Помоћ породици, Земун и ОШ "Радивој Поп 

Радно место:

дипл. дефектолог сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2022 НВО ”Помоћ породици”, Београд Потпредседник, предавач
2002 2022 ОШ «Радивој Поповић», Земун Стручни сарадник, помоћник директора
2015 2022 Центар за логопедију и рану интервенцију др Несторов дефектолог сурдолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Специфичност едукације и рехабилитације вишеструко ометене деце оштећеног слуха Аутор Београдска дефектолошка школа, бр. 2, стр. 281-302. (2010) 2010
Специфичности слободног времена младих глувих и наглувих Аутор Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (3), бр. 60, 563- 578 (2014) 2014
Светомир Бојанин:. Третман покретом и саветовање Коаутор Београдска дефектолошка школа, 22(1), 105-109. (2016) 2016
Породице деце са сметњама у развоју и проблеми са којима се суочавају Коаутор Специфичности оштећења слуха- Нови кораци, Тематски зборник радова, ФАСПЕР, ), Београд, стр. 245-261. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вишеструко ометена глува деца. Задужбина Андрејевић, Београд, 2010 (монографија) Аутор
Приручник за родитеље деце са сметњама у развоју „Покренимо се, повежимо се“, Помоћ породици, Београд (приручник) Коаутор
Здрави у бољи живот- Saste ano pošukar djivdipe, приручник за здравствену едукацију , Помоћ породици, Београд (2008) Коаутор
Да наше специјалне школе буду као европске; препоруке за унапређивање рада са смерницама добре праксе, Помоћ породици, Београд, 2018 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за област образовања Град Београд 2014
Захвалница Патријарха Иринеја за рад у Здравственом саветовалишту при Верском добротворном старатељству СПЦ Српска православна црква 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – Председник сурдолошке секције
Потпредседник у организацији „Помоћ породици“, Земун, од 2009
Руководилац Ераѕмус+ пројекта „Let's make our Special Education Schools more European“

Милица Вакић

Реализатор
0638076344
milica.vakic@gmail.com
Звање:

дипломирани логопед 

Установа:

”Логополис” 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2022 Логопедски кабинет Логополис власник
1993 2005 Клиника за рехабилитацију ”Др Мирослав Зотовић”, дечије одељење клинички логопед
1982 1993 Војномедицинска академија клинички логопед
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Приручник «Изговарајмо правилно» , Аутор 2007, Штампарија «Загорац» 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Лако до првих речи» 2010, «Водич за родитеље» Аутор
Фото карте за стимулацију говора и језика, 2012 Аутор

Марија Стошић

Реализатор
0658951405
maricelogoped@gmail.com
Звање:

Дипломирани дефектолог -логопед  

Установа:

„АБА центар за децу са аутизмом у Србији“ 

Радно место:

Сертификовани Бихејв Аналитичар Понашања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2022 2022 „АБА центар за децу са аутизмом у Србији“ Сертификовани Бихејвиорални Аналитичар Понашања, Консултант,
2017 2022 кућна терапија АБА терапеут
2015 2017 „АБА центар за децу са аутизмом у Србији“ АБА тутор
2013 2014 BACA, Indianapolis, USA помоћни терапеут
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Тема: рана детекција поремећаја у оквиру аутистичног спектра. Аутор Постер презентација на годишњој конференцији аутизма у Мајамију, САД, 2018. 2018
Оперантно понашање: Топографија, евиденција, функција понашања Аутор IV Стручно-научни скуп Актуелности у едукацији особа са сметњама у развоју 24-25.10.2015 2015
„Понашање деце са аутизмом у школском контексту“ Аутор IV Симпозијум Логопеда Србије, Нови сад Септембар , 2019 2019
„Примењена Анализа Понашања“ Аутор Удружење логопеда Србије, Јун, 2021 2021

Виолета Несторов

Реализатор
062588991
violetanestorov@gmail.com
Звање:

доктор дефектолошких наука  

Установа:

Помоћ породици, Београд и ПУ "Савски венац"  

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2019 НВО "Помоћ породици", Београд Координатор програма стручног усавршавања
2004 2019 ПУ "Савски венац", Београд дефектолог логопед у развојној групи
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dysgraphic handwriting in Gipsy and Non- Gipsy Children. Journal of Head Trauma Rehabilitation, Vol. 27, N5, p. E31. ISSN: 0885 9701 Impact factor 3.44 Аутор рад у "Journal of Head Trauma Rehabilitation", Vol. 27, N5, p. E31. ISSN: 0885 9701 Impact factor 3.443 2012
Синтаксички развој код деце млађег школског узраста ромске националности, Београдска дефектолошка школа, Београд, Аутор рад у "Београдска дефектолошка школа" 2014
Семантички развој код деце млађег школског узраста ромске националности, Београдска дефектолошка школа, Београд Аутор рад у "Београдска дефектолошка школа" 2013
Дислексија и синтаксички развој, Примењена лингвистика, Аутор рад у "Примењена лингвистика," 2014
Дислексија и семантички развој, Специјална едукација и рехабилитација, Аутор рад у "Специјална едукација и рехабилитација" 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Да наше специјалне школе буду као европске; препоруке за унапређивање рада са смерницама добре праксе, Помоћ породици, Београд, 2018 Коаутор
Покренимо се, повежимо се, Помоћ породици, Београд, 2013 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за област образовања Град Београд 2014
Грамата Патријарха Павла за рад у Здравственом саветовалишту при Верском добротворном старатељству СПЦ, Српска православна црква 2007
Захвалница Патријарха Иринеја за рад у Здравственом саветовалишту при Верском добротворном старатељству СПЦ Српска православна црква 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Помоћ породици, Београд, координатор програма стручног усавршавања
Учесник/координатор Ераѕмус+ пројекта „Let's make our Special Education Schools more European“

Весела Миланков

Члан програмског одбора
0641930807
veselamilankov@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1994 ОШ ,,Јован Поповић’’ у Новом Саду логопед
1994 1995 СОШО ,,Милан Петровић’’ у Новом Саду логопед
2008 2010 Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, катедра за спец. едук. и рехаб. сарадник у настави
2010 2016 Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, катедра за спец. едук. и рехаб. асистент
2017 2022 Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, катедра за спец. едук. и рехаб. доцент
2022 2022 Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, катедра за спец. едук. и рехаб. ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Phonological Awareness as the Foundation of Reading Acquisition in Students in Transparent Orthography. Аутор Intenational Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18:5440. doi.org/10.3390/ ijerph18105440 2021
Persons with intellectual disability: Sexual behavior, knowledge and assertiveness. Коаутор Zdravstveno Varstvo. Slovenian Journal of Public Health. 2021;60(2):82-89. doi; 10.2478/sjph-2021-0013 2021
The association between infant and young child feeding patterns and speech and language disorders. Аутор Medicinski pregled 2021. 2021
Složenost rečenične strukture na nematernjem jeziku kod bilingvalne dece. Коаутор Norma, 2021;1:81-96. 2021
Relationship between auditory discrimination of Serbian language phonemes and dysgraphia in different forms of written expression Аутор Biomedicinska istraživanja. 2021; 1(12): 39-48. Doi: 10.5937/BII2101039M 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
-Приручник РЕ-Хабилитација- Савић К, Миков А. 4. измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2007. ISBN 978-86-86767-07-3, saradnik Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење логопеда Србије
Друштво дефектолога Војводине

Славица Голубовић

Члан програмског одбора и реализатор
06337255
slavica.golubovic@yahoo.com
Звање:

доктор неуронаук 

Установа:

Универзитет у Београду, ФАСПЕР 

Радно место:

редовни професор у пензији 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2020 Универзитет у Београду, ФАСПЕР редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Голубовић, С., Јечменица, Н., Суботић, С., Кобац, Д. (2019). Развој фонолошке свесности код деце узраста од шест до осам година. Примењена психологија, 12(2), 157-182. doi: 10.19090/pp.2019.2.157-182 Аутор ”Примењена психологија” (М24) 2019
Голубовић, С., Радивојевић, Н., Јечменица, Н. (2019). Фонолошке способности деце предшколског узраста. Иновације у настави, 32(3), 74-89. doi: 10.5937/inovacije1903074G Аутор ”Иновације у настави” (М24) 2019
Голубовић, С., Јечменица, Н., Василијевић, С. (2020). Процена граматичког знања деце предшколског узраста коришћењем ТРОГ теста: прелиминарно истраживање. Иновације у настави, 33(2), 70-85. doi: 10.5937/inovacije2002070G Аутор ”Иновације у настави” (М24) 2019
Ječmenica, N., Golubović, S. (2020). Lexical-semantic processing of nouns in preschool children. In G. Nedović & F. Eminović (Eds.), Approaches and Models in Special Education and Rehabilitation, Thematic collection of international importance (pp. 207-222). Belgrade: University of Belgrade – Fa Коаутор ”Настава и васпитање” (М51) 2019
Јечменица, Н., Голубовић, С. (2021). Фонолошка свесност, вербална радна меморија и брзо аутоматско именовање као показатељи развијености речника код деце предшколског узраста. Специјална едукација и рехабилитација, 20(4), 239-257. doi: 10.5937/specedreh20-34404 Коаутор ”Специјална едукација и рехабилитација” (М51) 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развојни језички поремећаји (2017). Треће, измењено и допуњено издање. Тонплус, Београд Аутор
Фонолошки поремећаји (2017). Треће, измењено и допуњено издање. Тонплус, Београд Аутор
Гносогена, первазивна и психопатологија вербалне комуникације (2017). Треће, измењено и допуњено издање. Тонплус, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење логопеда Србије