Неурогени и развојни поремећаји говора и језика

Код одобреног скупа: 858  

Симпозијум

Удружење логопеда Србије
Краља Милутина 52, БеоградМаријана Мирковић
udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rs
0649117704
0649117704

Неурогени и развојни поремећаји говора и језика

Упознавање са савременим трендовима у логопедској и дефектолошкој науци

Диференцијална дијагноза неурогених и специфичних језичких поремећаја Неурогени поремећаји језика: етиолошки и феноменоллошки приступ Учесталост неурогених поремећаја говора и језика реедукација психомоторике код деце са говорно-језичким поремећајима Говорно језички статус деце предшколског узраста, развој комуникативних способности за игру Значај и предност учења у природним околностима Адаптација и примена инструмента за процену језичких способности код деце Нове Рејнел развојне језичке скале НРДЛС-СР: примена и интерпретација АДОС-2 Искуство дијагностичара Упознавање са тестовним материјалом намењеним логопедима

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

дипломирани дефектолог Љиљана Симић , Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет
редовни професор Миле Вуковић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука Невена Јечменица , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука, педагошки саветник Стеван Несторов , Установа: Помоћ породици, Земун и ОШ "Радивој Поп
дипломирани логопед Милица Вакић , ”Логополис”
Дипломирани дефектолог -логопед Марија Стошић , „АБА центар за децу са аутизмом у Србији“
доктор дефектолошких наука Виолета Несторов , Помоћ породици, Београд и ПУ "Савски венац"
ванредни професор Весела Миланков , Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
доктор неуронаук Славица Голубовић , Универзитет у Београду, ФАСПЕР

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

5000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел Палас, Београд 10.12.2022. 45