“ Међународна конференција науке о спорту, физичком васпитању и здрављу"

Код одобреног скупа: 856  

Конференција

Факултет спорта и физичког васпитања
Благоја Паровића 156Ирена Обрадовић
dekanat@fsfv.bg.ac.rs
0113531011
062333400

“ Међународна конференција науке о спорту, физичком васпитању и здрављу"

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

редовни професор Ивана Милановић , УБГ, Факултет спорта и физичког васпитања
Docent Matija Škerbić , UNIVERSITY OF ZAGREB, FACULTY OF CROATIAN STUDIES,
редовни професор Đorđe Jakovljević , Универзитет Њукастл, Факултет медицинских наука,
Dr. habil. Tamás Csányi , Hungarian University of Sport Science
редовни професор Саша Јаковљевић , Универзитет у Београду Факултет спорта и физичког васпитања

2

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Ивана Милановић

Члан програмског одбора и модератор
0642047655
ivana.milanovic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

УБГ, Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2006 Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду асистент приправник
2006 2011 акултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду асистент
2011 2022 акултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Milošević, V. J., Orlić, A., Purić, D., Janić, S. R., Lazarević, D., & Milanović, I. (2019). The relationship of aerobic and motor fitness with executive functions in preadolescents. Current Psychology, 1-11. Коаутор Објављен рад 2019
Milanovic, I., Janic, S. R., Zivkovic, M. Z., & Mirkov, D. M. (2019). Health-related physical fitness levels and prevalence of obesity in Serbian elementary schoolchildren. Nutrición hospitalaria: Organo oficial de la Sociedad española de nutrición parenteral y enteral, 36 (2), 253-260. Аутор Објављен рад 2019
El Zoghbi, A., Milanović, I., Janić, S. R., Mirkov, D., & Kukić, F. (2022). Effects of a Three-Month COVID-19 Lockdown on Body Mass and Nutritional Status of Lebanese Students Who Study Physical Education. Sustainability, 14(3), 1196. Коаутор објављен рад 2022
Lovecchio, N., Novak, D. Sedlacek, J., Hamar, P., Milanovic, I., Radisavljevic-Janic, S., Emeljanovas, A., Eid, L., Zago, M. (2019). Physical fitness for sedentary students: a common trend from six European countries, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 59(8), 1389-1396. Коаутор објављен рад 2019
Đorđić, V., Božić, P., Milanović, I., Radisavljević, S., Batez, M., Jorga, J., & Ostojić, S. M. (2019). Guidelines-driven educational intervention promotes a healthy lifestyle among adolescents and adults: a Serbian national longitudinal study. Medicina, 55(2), 39 ---- 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Радисављевић Јанић, С., Милановић, И. (2020). Физичка активност и физичке способности ученика основне школе. Научна монографија. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Коаутор
Милановић, И., Радисављевић Јанић, С. (2015). Праћење физичких способности ученика основне школе у настави физичког васпитању. Научна монографија. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Аутор
Божић, П., Остојић, С., Бачваревић Берјан, Б., Радисављевић Јанић, С., Пажин, Н., Милановић, И., Мирков, Д., Чапрић, Г. (2016). Водич за физичку активност и исхрану младих – физичка активност и исхрана ученика средње школе, Удружење за спорт и медицину спорта, Београд. Коаутор
Вишњић, Д., Радисављевић Јанић, С., Милановић, И (2015). Настава физичког васпитања. Приручник за V разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Коаутор
Вишњић, Д., Радисављевић Јанић, С., Милановић, И, Марковић, М. (2020). Настава физичког и здравственог васпитања за 6. разред основне школе. Приручник за наставнике. Завод за уџбенике –Београд. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
FIEPS - Međunarodna organizacija za fizičko vaspitanje i sport; Delegat Srbije

Matija Škerbić

Реализатор
3859834984
matijaskerbic@gmail.com
Звање:

Docent 

Установа:

UNIVERSITY OF ZAGREB, FACULTY OF CROATIAN STUDIES, 

Радно место:

nastavnik 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 UNIVERSITY OF ZAGREB, FACULTY OF CROATIAN STUDIES, DEPARTMENT OF PHILOSOPHY nastavnik
2017 2022 HEAD OF RESEARCH COMMITTEE FOR BIOETHICS AND SPORT – SCIENTIFIC CENTRE OF EXCELL rukovodilac
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
How Did William J. Morgan Shape the Ethics of Sport, Kinesiology, 53 (2021) 2, pp. 326-335 Аутор objavljen rad 2021
Bioethics of Sport – the Look Toward the Future of Sport, Pannoniana: Journal for Humanities, 4 (2020) ,1 Аутор objavljen rad 2020
Internal Values of Sport and Bio-Technologized Sport, Philosophies, 5 (2020) 4, 26, pp. 1-11. Аутор objavljen rad 2020
Bioethics of Sport and its Place in the Philosophy of Sport, Synthesis Philosophica, No. 34 (2/2019), pp. 379-394 Аутор objavljen rad 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Filozofija sporta. Nastanak i razvoj jedne discipline (Philosophy of Sport. Emergence and Development of the Discipline), Pergamena, Zagreb, 2021 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
2016 - present International Association for the Philosophy of Sport (IAPS) Member of the 'Core Group' 2020/2021
2018 - present British Philosophy of Sport Association (BPSA)
2020 - present European Association for the Philosophy of Sport (EAPS)
2006 - present Croatian Philosophical Society (CPS) Society Secretary 2018 - 2020 President and co-founder of the Varaždin Philosophical Circle of Croatian Philosophical Society Member of the 'Socie
2018 - present Croatian Bioethical Society (CBS)

Đorđe Jakovljević

Реализатор
4491208257
djordje.jakovljevic@newcastle.ac.uk
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет Њукастл, Факултет медицинских наука,  

Радно место:

profesor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2022 Универзитет Њукастл, Факултет медицинских наука истраживач, професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Opportunities and challenges of novel cardiac output response to stress (CORS) test to enhance diagnosis of heart failure in primary care: Qualitative study. BMJ Open 2019, 9(4), e028122. Коаутор објављен рад 2019
NT-proBNP is a weak indicator of cardiac function and haemodynamic response to exercise in chronic heart failure. ESC Heart Failure 2019, 6(2), 449-454. Коаутор објављен рад 2019
Gao X, Jakovljevic DG, Beard DA. Cardiac Metabolic Limitations Contribute to Diminished Performance of the Heart in Aging. Biophysical Journal 2019, 117(12), 2295-2302. Коаутор објављен рад 2019
Jones C, Markovic M, Charman S, Okwose N, Ivkovic S, Ropret R, Markovic B, Mandaric S, Grbovic M, MacGowan GA, Jakovljevic DG. Cardiac function is not associated with glucose control in older women. Experimental Gerontology 2019, 116, 31-36. Коаутор објављен рад 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Амерички Колеџ Спортске Медицине у области примењене и клиничке физиологије.

Tamás Csányi

Реализатор
3630963774
csanyi.tamas@tf.hu
Звање:

Dr. habil.  

Установа:

Hungarian University of Sport Science 

Радно место:

profesor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Hungarian University of Sport Science profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kovacs, V. A., Starc, G., Brandes, M., Kaj, M., Blagus, R., Leskošek, B., ... & Okely, A. D. (2022). Physical activity, screen time and the COVID-19 school closures in Europe–An observational study in 10 countries. European journal of sport science, 22(7), 1094-1103. Коаутор objavljen rad 2022
Csányi, T., Finn, K. J., Welk, G. J., Zhu, W., Karsai, I., Ihász, F., ... & Molnár, L. (2015). Overview of the Hungarian national youth fitness study. Research quarterly for exercise and sport, 86(sup1), S3-S12. Аутор objavljen rad 2015
Welk, G. J., Saint-Maurice, P. F., & Csányi, T. (2015). Health-related physical fitness in Hungarian youth: age, sex, and regional profiles. Research quarterly for exercise and sport, 86(sup1), S45-S57. Коаутор objavljen rad 2015
Laurson, K. R., Saint-Maurice, P. F., Karsai, I., & Csányi, T. (2015). Cross-validation of FITNESSGRAM® health-related fitness standards in Hungarian youth. Research quarterly for exercise and sport, 86(sup1), S13-S20. Коаутор objavljen rad 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Rétsági, E., & Csányi, T. (2015). History and development of the Hungarian school physical education. HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION IN EUROPE I, 93. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
FIEPS- Delegat- predstavnik Mađarske

Саша Јаковљевић

Модератор
3531040
sasa.jakovljevic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1995 Универзитет у Београду Факултет спорта и физичког васпитања Асистент приправник
1995 2000 Универзитет у Београду Факултет спорта и физичког васпитања Асистент
2000 2005 Универзитет у Београду Факултет спорта и физичког васпитања Доцент
2005 2010 Универзитет у Београду Факултет спорта и физичког васпитања Ванредни професор
2010 - Универзитет у Београду Факултет спорта и физичког васпитања Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Specific Physical Ability Prediction in Youth Basketball Players According to Playing Position Коаутор International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(2), 977. 2022
Plyometric training and sprint abilities of young basketball players Коаутор Facta Universitatis. Series: Physical Education and Sport, 539-548. 2022
Body composition characteristics measured by multichannel bioimpedance in young female basketball players: Relation with match performance Коаутор Int. J. Morphol, 38(2), 328-335. 2020
Trends in NBA and Euroleague basketball: Analysis and comparison of statistical data from 2000 to 2017. Коаутор PloS one, 14(10), e0223524 2019
Biological Maturity Status and Motor Performance in Fourteen-Year-old Basketball Players. Први аутор International Journal of Morphology 34 (2) 2016
The impact of stationary ball-handling drills on fundamental offensive basketball skills in 13 and 14-year-old basketball players Први аутор Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 393-402 2016
Тhe influence of certain cognitive abilities on situation efficiency of basketball players Први аутор Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 283-290 2016
Basketball as an optional subject in primary school from the point of view of PE teachers Коаутор Inovacije u nastavi-časopis za savremenu nastavu 29 (2), 81-88 2016
Speed-strength abilities and morphological characteristics of basketball players aged 10 and 11 Коаутор Fizička kultura 70 (1), 46-54 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога Година
Технологија кошаркашког тренинга, Факултет спорта и физичког васпитања Београд Аутор 2010
Технологија припреме спортиста, Факултет спорта и физичког васпитања Београд Коаутор 2010
Дијагностика у кошарци, ВСЗШ Београд и 3Д+ Нови Сад Коаутор 2009
Теорија и методика кошарке, Факултет спорта и физичког васпитања Београд Коаутор 2008
Технологија спортског тренинга, Факултет спорта и физичког васпитања Београд Коаутор 2004
Основе кошарке, Факултет спорта и физичког васпитања Београд Коаутор 2001
Кошарка – америчка искуства, Кошаркашки савез Србије Аутор 1997
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи дипломирани студент генерације Универезитет у Београду 1989
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење кошаркашких тренера Србије