“ Међународна конференција науке о спорту, физичком васпитању и здрављу"

Код одобреног скупа: 856  

Конференција

Факултет спорта и физичког васпитања
Благоја Паровића 156Ирена Обрадовић
dekanat@fsfv.bg.ac.rs
0113531011
062333400

“ Међународна конференција науке о спорту, физичком васпитању и здрављу"

Циљ скупа је презентација најновијих теоријских сазнања, научних истраживања и искустава из праксе физичког и здравственог васпитања, спорта и рекреације

Физичко и здравствено васпитање; Инклузивни спорт; Спортска медицина; Биомеханика и моторна контрола;; Примењене спортске науке; Исхрана, фитнес и јавно здравље; Психологија, друштвене и хуманистичке науке; Физиологија и медицина вежбања; Спортско предузетништво и иновације; Физичка припрема служби безбедности; Спортска медицина и рехабилитација вежбањем.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

редовни професор Ивана Милановић , УБГ, Факултет спорта и физичког васпитања
Docent Matija Škerbić , UNIVERSITY OF ZAGREB, FACULTY OF CROATIAN STUDIES,
редовни професор Đorđe Jakovljević , Универзитет Њукастл, Факултет медицинских наука,
Dr. habil. Tamás Csányi , Hungarian University of Sport Science
редовни професор Саша Јаковљевић , Универзитет у Београду Факултет спорта и физичког васпитања

2

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

600 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 09.12.2022. 17