Мали покрет руке, учење без муке - значај фине моторике

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 855  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

Мали покрет руке, учење без муке - значај фине моторике

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

/ Славица Младеновић Ивановић , ОШ „Никола Тесла“ Винча
/ Снежана Ракић , ОШ „Никола Тесла“ Винча
Доктор медицине Горица Бишкупић , ДЗ Гроцка
/ Снежана Илић , ОШ“Кнегиња Милица“ Н. Београд
/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Радне биографије


Славица Младеновић Ивановић

Члан програмског одбора и реализатор
0648605466
slavica.mladenovic.ivanovic@gmail.com
Звање:

Установа:

ОШ „Никола Тесла“ Винча 

Радно место:

учитељица (професор разредне наставе) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 2022 ОШ „Никола Тесла“Винча наставник разредне наставе
1985 1986 ОШ „Вучко Милићевић“ Гроцка наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Светски грант "Откривамо прошлост, обликујемо садашњост, стварамо будућност" радион. за обликовање и печење глине "Бело брдо" Винча Коаутор излагање 2005
2. „Ликовна култура у млађим разредима основне школе” Часопис Учитељ бр79. стр.66-69, СУРС, Београд Коаутор објављен рад 2012
3. „Учитељи у свету линија, боја и облика“ – акредитован програм Аутор излагање 2011
4. „Паметне фасцикле-слагалице-да ученик учи, вежба зна“ – акредитован програм Аутор излагање 2016
5. „Ликовно стваралаштво у школи“ – акредитован програм Аутор излагање 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ликовно коферче – додатно наставно средство за ликовну кулутру за први разред основне школе, 2019, Вулкан знање, Београд Коаутор
Ликовница 2, Вулкан знање, 2020, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда на конкурсу: Бирамо 100 најлепших учионица у Србији, Црној Гори и Републици Српској Издавачко предузеће „Прво слово”д.о.о 2003
Плакета „Креативна школа 2005/06.” Завод за унапређивање образовања и васпитања 2006
Захвалница Друштва учитеља Београда за успешну сарадњу и афирмацију Друштва Друштво учитеља Београда 2012
Удружење грађана Креатива Удружење грађана Креатива 2013
Удружење грађана Креатива Удружење грађана Креатива 2014
Диплома за освојено 3. место – Креативна изложба, Дечији Васкршњи сабор Удружење грађана Креатива 2014
Захвалница на првом сајму холтикултуре – Ликовна радионица „Дунавски цвет“ Градска општина Гроцка 2015
Диплома за сценографију у представи „Цврчак и мрав“, 34. Фестивал Позоришних игара деце и младих Београда Пријатељи деце Србије 2019
Захвалница за организацију, реализацију и учешће на 1,2,3,4. и 5. Смотри „Чаролија рециклаже“ Друштво учитеља Београда 2016
Захвалница за организацију, реализацију и учешће на 1,2,3,4. и 5. Смотри „Чаролија рециклаже“ Друштво учитеља Београда 2019
Захвалница за организацију, реализацију и учешће на 1,2,3,4. и 5. Смотри „Чаролија рециклаже“ Друштво учитеља Београда 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда, потпредседница
Савез учитеља Републике Србије
Национална асоцијација наставника Грађанског васпитања
Синдикат образовања Србије

Снежана Ракић

Реализатор
0645745973
rakic.snezana@yahoo.com
Звање:

Установа:

ОШ „Никола Тесла“ Винча 

Радно место:

дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2021 ОШ „Никола Тесла“-Винча стручни сарадник - педагог
2006 2013 ОШ „Никола Тесла“-Винча наставница грађанског васпитања
2003 2006 ОШ „Никола Тесла“-Винча стручни сарадник - педагог и наставница грађанског васпитањ
2001 2003 ОШ „Никола Тесла“-Винча стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Поуке:свет рода око нас Реализатор излагање 2017
Републичка секција стручних сарадника „Предлог дефинисања стандарда и компетенција у раду стручних сарадника“ Реализатор излагање 2019
„Учили су срећно до краја живота – бајке у разредној настави, акредитован програм Реализатор излагање 2022
„Грађанско васпитање као животна вештина“ – акредитован програм Аутор излагање 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Помоћ деци да користећи дигитално окружење бирају занимање“, 2020, Заједница учења педагога и психолога , Ресурси за педагоге и психологе, веб портал ПИР; Педагошко друштво Србије, Друштво психолога Србије, ЗУОВ Коаутор
„Наставне јединице пројектног тима за 5.разред“, Квалитетније грађанско образовање и васпитање на даљину – вебсајт пројекта, 2021, Образовно- развојни центар „Међу нама“ и МПНТР РС Коаутор
„Наставне јединице пројектног тима за 6.разред“, Квалитетније грађанско образовање и васпитање на даљину – вебсајт пројекта, 2021, Образовно- развојни центар „Међу нама“ и МПНТР РС Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета „Креативна школа 2005/06.” Завод за унапређивање образовања и васпитања 2006
Захвалница Шаховског савеза Београда за учешће у пројекту «Шах у школе» Шаховског савез Београда 2004
Захвалница коауторки Образовног пакета МПНТР 2016
Диплома «Зато што је своје знање искористио/ла за добро дело» ЦЕЛАП и град Београд 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда
Национална асоцијација наставника Грађанског васпитања
Синдикат образовања Србије

Горица Бишкупић

Реализатор
0641979818
g.biskupic@hotmail.com
Звање:

Доктор медицине 

Установа:

ДЗ Гроцка 

Радно место:

физијатар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2022 ДЗ Гроцка Физијатар у служби физикалне медицине и рехабилитације
1987 1999 ДЗ Гроцка Лекар у служби опште медицине
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Магистарска теза -Терапијске могућности примене интерферентних струје после апликације спољних фиксатора Аутор Објављен рад 1999
Физијатријско лечење пацијената са торакалним синдромом Аутор Објављен рад 2004
Кифотично држање код деце предшколског узраста Аутор Објављен рад 2007
Рехабилитација деце са урођеним деформитетима стопала Аутор Објављен рад 2009
Могућности физикалне терапије код дисторзије скочног зглоба Аутор Објављен рад 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Лекарсја комора Србије, Српско лекарско друштво

Снежана Илић

Реализатор
0648605467
ilicsneshka@yahoo.com
Звање:

Установа:

ОШ“Кнегиња Милица“ Н. Београд 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2022 ОШ „Кнегиња Милица“ Београд наставник разредне наставе
1993 1997 ОШ „Бора Станковић“ Београд наставник разредне наставе
1992 1993 „ОШ „Филип Флиповић“ Београд наставник разредне наставе
1988 1988 ОШ “Бранко Радичевић“ Нови Београд наставник разредне наставе
1988 1988 ОШ “Марија Бурсаћ“ Београд наставник разредне наставе
1987 1988 ОШ „Вељко Дугошевић“ Београд наставник разредне наставе
1986 1987 ОШ „Перо Поповић Ага“ Београд наставник разредне наставе
1986 1986 ОШ “Владимир Илич Лењин“ Нови Београд наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Ликовна култура у млађим разредима основне школе” Коаутор Објављен рад 2012
„Нек лутка игра као чигра“ Аутор Објављен рад 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ликовно коферче – додатно наставно средство за ликовну кулутру за први разред основне школе, 2019. Вулкан знање Коаутор
Неговање културе српског народа и развијање националног идентитета, приручник за основну школу, 2021. Завод за унапређивање образовања и васпитања Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница Друштва учитеља Београда за успешну сарадњу и афирмацију Друштва Друштво учитеља Београда 2012
Захвалница УГ Креатива за несебичну помоћ и подршку на 9. смотри дечијег стваралаштва УГ Креатива 2013
Захвалница за члана жирија УГ Креатива на 9. смотри дечјег стваралаштва, УГ Креатива УГ Креатива 2013
Захвалница за учешће на 2. смотри „Чаролија рециклаже помаже природи“ Друштво учитеља Београда 2017
Захвалница за учешће на 3. смотри „Чаролија рециклаже помаже природи“ Друштво учитеља Београда 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда
Савез учитеља Републике Србије

Зорица Вукајловић

Члан програмског одбора и реализатор
0638289818
zoca04@gmail.com
Звање:

Установа:

ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2022 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд учитељица
1990 1991 ОШ „Младост”, Београд учитељица
1989 1989 ОШ „Коста Абрашевић” Београд учитељица
1987 1989 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд учитељица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
4th International Scientific Conference on Methodology - „Тhe influence of methodology teaching on the quality of teacher and pre-school teacher training”, Суботица Аутор Објављен рад 2015
„Мост математике”, Врњачкај Бања Коаутор излагање 2016
„Мост математике”, Врњачкај Бања Коаутор излагање 2018
Вукајловић. З. и група аутора, „The use of ict in education“, Висока школа за инспекцијски и кадровски менаџмент у Сплиту и Удруга за промицање знаности и умјетности у Сплиту 2018. године. Аутор Објављен рад 2018
Вукајловић. З. и група аутора, „Онлајн настава у млађим разредима основне школе”, 8th International Scientific Conference Technical and Informatics in Education, Faculty of Tecnichal Sciences, Чачак, Србија Коаутор Објављен рад 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбенички комплет, „Српски језик за први разред основне школе” (рад по комплексном поступку), Креативни центар, 2008. Аутор
Приручник за учитеље за рад по комплексном поступку, Креативни центар, 2008. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница Друштва учитеља Београда за успешну сарадњу и афирмацију Друштва Друштва учитеља Београда 2012
Захвалница за организацију, реализацију и учешће на 1,2,3,4. и 5. Смотри „Чаролија рециклаже“ Друштва учитеља Београда 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда, председница
Национална асоцијација родитеља и наставника, оснивач и члан Управног одбора
Савез учитеља Републике Србије, члан
НАГВИС, члан