Мали покрет руке, учење без муке - значај фине моторике

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 855  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

Мали покрет руке, учење без муке - значај фине моторике

Унапрђивање стручних знања полазника о значају развијености фине моторике код деце/ученика и утицаја на исходе учења. Анализа стања у пракси и могући начини решавања тешкоћа у учењу изазваних неразвијеношћу фине моторике.

1. Шта је фина моторика и зашто је важна 2. Анализа развијености фине моторике (предшколско/1. разред основне школe) 3. Значај фине моторике у почетном читању и писању 4. Активности које доприносе развоју фине моторике 1 5. Активности које доприносе развоју фине моторике 2

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

/ Славица Младеновић Ивановић , ОШ „Никола Тесла“ Винча
/ Снежана Ракић , ОШ „Никола Тесла“ Винча
Доктор медицине Горица Бишкупић , ДЗ Гроцка
/ Снежана Илић , ОШ“Кнегиња Милица“ Н. Београд
/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Zoom платформа 12.12.2022. 370