„Педагошка истраживања и школска пракса” Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједнице

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 854  

Конференција

Institut za poedagoška istraživanja
Dobrinjska 11/3dr Jelena Stevanović
jelena.stevanovic.jelena@gmail.com
0112658439
063479957

„Педагошка истраживања и школска пракса” Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједнице

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

виши научни сарадник др Јелена Стевановић , Институт за педагошка истраживања
redovni profesor Mara Cotič , University of Primorska, Faculty of Education
ванредни професор Олга Михаjлова , Руски универзитет пријатељства народа, Москва
profesor Sergey Kudinov , Peoples' Friendship University of Russia (RUDN)
vanredni profesor dr Branislav Randjelovic , Zavod za vred. kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Dr Daniel Churchill , The University of Hong Kong
Prof. Vilmos Vass , Budapest Metropolitan University
vanredni profesor Nataša Vlah , University of Rijeka, Fakulty of Teacher Education
prof. PhDr., CSc Milan Pol , Masaryk University
Professor Emeritus Djuradj Stakic , Pennsylvania State University
redovni profesor Snežana Marinković , Pedagoški fakultet u Užicu
redovni profesor Ana Pešikan Avramović , Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
redovni profesor Mile Srbinovski , Mother Teresa University- Skopje
Vanredni profesor Slobodanka Antić , Univerzitet u Beogradu, Fasper
vanredni profesor Tina Štemberger , University of Primorska, Faculty of Education
doktor filologije Elizabeta Karalić , Institute for the Evaluation of the Quality of Edu
Naučni savetnik Emilija Lazarević , Institut za pedagoška istraživanja
viši naučni saradnik Nikoleta Gutvajn , Institut za pedagoška istraživanja
Viši naučni saradnik Slavica Ševkušić , Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
Viši naučni saradnik Milica Marušić Jablanović , Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
viši naučni saradnik Dušica Malinić , Institut za pedagoška istraživanja Beograd
Naučni saradnik Jelena Stanišić , Institut za pedagoška istraživanja

1

75

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

Радне биографије


др Јелена Стевановић

Члан програмског одбора и реализатор
063479957
jelena.stevanovic.jelena@gmail.com
Звање:

виши научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања 

Радно место:

виши научни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2007 Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd istraživač-pripravnik
2008 2022 Институт за педагошка истраживања виши научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
How Do Fifth Graders Understand the Language of Mathematics Textbooks? Коаутор Journal of the Institute for Educational Research (Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja) Vol. 54, No. 1, 5–26 2022
The Importance of Language Culture in Contemporary Education Аутор Problems and perspectives of contemporary education, Belgrade: Institute for Educational Research : Faculty of Teacher Education; 2021
Jezičke karakteristike pisanog diskursa učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta: TIMSS 2019 u Srbiji Коаутор Uzdanica, XVIII/2; 307–327 2021
Jezička kultura u programima razredne nastave: poredbena analiza Аутор Z. Opačić i G. Zeljić (ur.), Programske (re)forme u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i perspektive, 2020
Pleonazam i tautologija: stilski ukras ili stilska greška u izražavanju mladih Аутор Srpski jezik, God. XXI, br. 1, 437–450 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Leksičko-semantičke osobenosti u delima srpskih pisaca i nastava srpskog jezika i knjževnosti, 2019, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd Коаутор

Mara Cotič

Члан програмског одбора
5663126
mara.cotic@upr.si
Звање:

redovni profesor 

Установа:

University of Primorska, Faculty of Education 

Радно место:

didaktika matematike 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2009 University of Primorska, Faculty of Education profesor
2009 2022 University of Primorska, Faculty of Education dekan
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Combining students grades and achievements on the National Assessment of Knowledge : a fuzzy logic approach Коаутор Axioms, ISSN 2075-1680, 2022, vol. 11, iss. 8, art. 359 2022
High school students attitudes towards geometry : an exploratory factor analysis Коаутор Cypriot journal of educational sciences, ISSN 1305-905X, June 2022, vol. 17, no. 6, str. 2090-2104 2022
Assessing students% mathematical knowledge with fuzzy logic. Коаутор Education sciences, ISSN 2227-7102, 2022, vol. 12, is. 4, str. 1-17, 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
he relationship between students' attitudes towards problem-solving and their achievements in mathematics, 2022, Studien zur Schulpädagogik, Bd. 95). Hamburg: Verlag Dr. Kovač Коаутор

Олга Михаjлова

Члан програмског одбора и реализатор
90770108
mikhaylova-ob@rudn.ru
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Руски универзитет пријатељства народа, Москва 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1997 Државни Универзитет «Ф.М. Достојевски», Омск, Русија Асистент на Катедри за управљање образовним системима
1998 2006 Државни Универзитет «Ф.М. Достојевски», Факултет за психологију, Омск, Русија Продекан факултета и шеф Катедре за општу психологију
2006 2022 Руски универзитет пријатељства народа, Москва, Русиja ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
High school students involved and not involved in mmorpg: creativity and innovativeness Аутор International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education 2019
DIFFERENT SELF-ATTITUDE INDICATORS IN STUDENTS AND THEIR SELF-REALIZATION IN A UNIVERSITY Коаутор International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education 2020
The Specificity of Self-Realization of Adolescents with the Musical Type of Giftedness Коаутор Music Scholarship 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психолошка дијагностика и реализација иновативности као личносне особине, Москва, РУДН Коаутор

Sergey Kudinov

Члан програмског одбора
8962965061
rudn.tgu@yandex.ru
Звање:

profesor 

Установа:

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN) 

Радно место:

profesor/istraživač 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2004 Biysk State Pedagogical University (Russia) dean
2004 2010 Togliatti State University (Russia) Head of the Department
2010 2020 Peoples' Friendship University of Russia (Russia) Head of the Department
2020 2022 Peoples' Friendship University of Russia (Russia) professor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The students’ responsibility and the procrastination during studies Коаутор 25th international scientific conference “educational research and school practice”-Beograd: institute za pedagoska istrazivanja 2020
Subjective determination of self-realization of teachers in the educational space Коаутор Personality in the modern world: education, development, self-realization: materials of the International scientific and practical conference. Moscow 2020
Self-realization of a person with disabilities in the network space Коаутор ew psychology of teacher's professional work: from unstable reality to sustainable development. Proceedings 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Value-semantic predictors of personality self-realization, 2016, Moscow: RUDN University Коаутор

dr Branislav Randjelovic

Члан програмског одбора и реализатор
0691045949
branislav.randjelovic@pr.ac.rs
Звање:

vanredni profesor 

Установа:

Zavod za vred. kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 

Радно место:

direktor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2022 Univerzitet u Nišu Vanredni profesor
2019 2022 Univerzitet u K.Mitrovici docent
2016 2022 Zavod za vred. kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Direktor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Reading habits of secondary school students in Serbia Коаутор Zbornik IPI, Vol. 52, (1), 2020, 136-180 2020
Medieval Literature and Electronic Resources In XXI Century School Коаутор Crkvene studije 18, 2021, 417-431 2021
Funkcionalnost, selektivnost i psihometrijske karakteristike zadataka sa prijemnog ispita za ucenike sa posebnim sklonostima za informatiku i racunarstvo Коаутор Inovacije u nastavi, XXXIV 2021/2, 146-161. 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Reseni zadaci za pripremu prijemnog ispita, 2000, Elektronski fakultet, Nis, Коаутор

Daniel Churchill

Члан програмског одбора и реализатор
67969102
dchurch@hku.hk
Звање:

Dr 

Установа:

The University of Hong Kong 

Радно место:

vanredni profesor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2022 The University of Hong Kong vanredni profesor
2002 2004 Nanyang technological University, Singapore predavač
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
A review of empirical studies of affordances and development of a framework for educational adoption of mobile social media. Коаутор Education Technology Research and Development 2019
Exploring the characteristics of optimal design of digital materials for concept learning in mathematics: Multimedia learning and variation theory Коаутор Computers & Education 2015
Learning Design for Science Education in the 21st Century Коаутор Journal of the Institute for Educational Research 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Digital resources for learning, 2017, Springer Nature Аутор

Vilmos Vass

Члан програмског одбора
30665632
vvass@metropolitan.hu
Звање:

Prof. 

Установа:

Budapest Metropolitan University 

Радно место:

Profesor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2003 Szeged University Institute of Education Science assistant professor
2003 2009 Pannon University Teacher Training Centre lecturer, head
2009 2014 ELTE Institute of Education Science associate professor
2014 2022 Budapest Metropolitan University professor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Towards Creative Transformational Leadership in Higher Education : Challenges and Opportunities Коаутор ZBORNIK INSTITUTA ZA PEDAGOSKA ISTRAZIVANJA 51 : 1 pp. 261-281 2019
Intellectual Capital and Collaborative Professionalism in Education: Case Studies of Some European Countries Коаутор Eric, C. K. Cheng (ed.) Managing School Intellectual Capital for Strategic Development : Lessons from Asia and Europe 2022
Coherence Between Online Learning and Project-Based Courses in Higher Education Коаутор Guralnick, D.; Auer M.E., Poce A. (ed.) Innovations in Learning and Technology for the Workplace and Higher Education 2021

Nataša Vlah

Члан програмског одбора
9193339
natasa.vlah@uniri.hr
Звање:

vanredni profesor 

Установа:

University of Rijeka, Fakulty of Teacher Education 

Радно место:

univerzitetski profesor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2022 University of Rijeka, Fakulty of Teacher Education vanredni profesor
2008 2012 University of Rijeka, Fakulty of Teacher Education Assistant in teaching
1997 2008 Correctional institution Rijeka social pedagouge
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pozitivno i asertivno discipliniranje učenika s teškoćama pažnje Коаутор Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 2022
Teachers' Inclusive Beliefs And Teaching Practices In Work With Students With Some Inattentive Symptoms Associated With ADHD. Коаутор Proceedings of the Faculty of Islamic Pedagogy in Zenica 2021
Symptoms of impulsiveness/hyperactivity and inattention in schoolchildren with behavioral difficulties. Коаутор Paediatria Croatica 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Desirable behaviors of young people in conflicts, 2013, Zagreb: Biakova doo Аутор

Milan Pol

Члан програмског одбора
73948156
pol@phil.muni.cz
Звање:

prof. PhDr., CSc 

Установа:

Masaryk University 

Радно место:

univerzitetski profesor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2022 Masaryk University professor
2014 2022 Faculty of Arts, Masaryk University dean
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
COVID-19 and its effects: On the risk of social inequality through digitalization and the loss of trust in three European education systems. Коаутор European Educational Research Journal 2021
Making the Case for Enhanced School Leadership Capacity in a Networked Education System Коаутор Vodenje v vzgoji in izobraževanju /Leadership in Education. Lublaň: Šola za ravnatelje / National School for Leadership in Education 2019
Teaching practice of student teachers: Czechs in search of ways forward. Коаутор Revista Prácticum. Asociación para el desarrollo del prácticum y de las prácticas externas (REPPE), 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Managing inclusion in schools, 2016, Brno: Masarykova univerzita Коаутор

Djuradj Stakic

Члан програмског одбора
0603554441
dos4@psu.edu
Звање:

Professor Emeritus 

Установа:

Pennsylvania State University 

Радно место:

clinician, university professor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1975 1997 University of Belgrade Fasper professor
1997 2000 Youth/Connect International Psychiatric hospital clinical program director
2000 2018 Pennsylvania State University professor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Child’s right to Developmentally Sensitive Forensic Interviewing Аутор International scientific conference: Protection of the Rights of the Child “30 Years after the Adoption of the Convention on the Rights of the Child 2019
Positive Youth Justice Model – Overarching Justice and Welfare Models of Juvenile Justice ---- 2018
Risk, Needs and Responsivity Model – New Approaches to Screening and Assessment in Juvenile Justice System Аутор Annual International Conference of Serbian Psychological Association, Zlatibor 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Multicultural Awareness, Sensitivity and Competence: Acting Ethically in Diverse Society,2020, Center for Applied Psychology, Serbian Psychological Association, Belgrade Аутор
Attention, Child is Speaking: Process, Strategies and Methodologies of Forensic Interview with Children, 2016, Center for Applied Psychology, Serbian Psychological Association, Belgrade, Serbia Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Fulbright International Scholarship Awards Fulbright Academy of Science and Technology 2002
Fulbright International Scholarship Awards Fulbright Academy of Science and Technology 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
American Academy of Forensic Examiners
UNICEF

Snežana Marinković

Члан програмског одбора
0648374910
marinkovic@pfu.kg.ac.rs
Звање:

redovni profesor 

Установа:

Pedagoški fakultet u Užicu 

Радно место:

redovni profesor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1995 Dečji vrtić „Olga Jovičić Rita”, Požega pedagog
1993 1995 Gimnazija „Sveti Sava“, Požega pedagog
1995 2022 Pedagoški fakultet u Užicu profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Koncepcija aktivnog učenja kao osnova za formiranje novih nastavničkih kompetencija Аутор Pedagogija, LXVI, 2 2011
Aktivnost učenika u svetlu razvojnih teorija učenja Аутор Nastava i vaspitanje, LX, 3 2011
Teacher’s Competence as Education Quality Indicator and Condition Коаутор Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe, In: J. Madalinska-Michalak, H. Niemi, & S. Chong (eds). TEPE networkand Lodz – Poland 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Neki pokušaji transformacije dečjeg vrtića u otvoreni vaspitni sistem, 1995, Institut za pedagogiju i andragogiju – Filozofski fakultet, Beograd Аутор
Pojmovi u nastavi prirode i društva – Praktikum, 2019, Pedagoški fakultet, Užice Коаутор

Ana Pešikan Avramović

Члан програмског одбора
1153744
ana.pesikan@f.bg.ac.rs
Звање:

redovni profesor 

Установа:

Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju 

Радно место:

psiholog 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2022 Filozofski fakultet, Beograd profesor
2007 2009 Vlada Republike Srbije Ministar nauke
1983 1997 Filozofski fakultet, Beograd Viši naučni saradnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Education in the Covid-19 Era-“We will find a way or we will make it”: Facing the Challenges of the Pandemic in Education Коаутор Center for Educational Policy Studies Journal, 11(Sp. Issue), 7-15. 2021
Rural Education in Serbia: Conflict Between Rhetoric and Reality Коаутор ducational Research and Schooling in Rural Europe – An Engagement with Changing Patterns of Education, Space, and Place 2020
The Impact of Specific Social Factors on Changes in Education in Serbia Коаутор Center for Educational Policy Studies Journal, Vol.11, No2, pp. 59-75 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Učenje u obrazovnom kontekstu, 2020, Službeni glasnik, Beograd Аутор
Obrazovanje za život: ključne kompetencije za 21. vijek u kurikulumima u Crnoj Gori, 2017, Unicef Crna Gora i Zavod za školstvo. Podgorica Коаутор

Mile Srbinovski

Члан програмског одбора
72251340
mile.srbinovski@unt.edu.mk
Звање:

redovni profesor 

Установа:

Mother Teresa University- Skopje 

Радно место:

redovni profesor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Mother Teresa University- Skopje redovni profesor
2008 2018 Institute for Environment and Health, SEE University, Tetovo profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Do first-year students need assistance in adopting higher level of learning strategies Коаутор Acad Med J; 1(2):11-21 2021
Environmental worldviews of Serbian and Macedonian school students Коаутор Australian Journal of Environmental Education, 1–24 2020
Environmental Attitudes of Macedonian School Students in the Period 1995-2016 Аутор Teaching Innovations 32 (4): 81–96 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Environmental education, 2005, Prosvetno Delo, Skopje Аутор

Slobodanka Antić

Члан програмског одбора
642230247
slobodanka.antic@gmail.com
Звање:

Vanredni profesor 

Установа:

Univerzitet u Beogradu, Fasper 

Радно место:

Dr psihologije 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2022 Univerzitet u Beogradu, Fasper profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Textbooks in the mosaic of perspectives. Предавач Međunarodni skup Teaching and learning: textbook in the function of teaching and learning. Užice, 2016, 4. Novembar, University of Kragujevac Teacher 2016
Otpor prema učenju kao relevantan faktor obrazovnog procesa Аутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 50 (1) 7–24 2018
Informalno učenje traži svoje mesto u formalnim kontekstima obrazovanja Аутор Psihološka istraživanja, 21 (1), 41-61 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Kooperativno učenje: modeli, potencijali, ograničenja, 2010, Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Аутор

Tina Štemberger

Члан програмског одбора
8641782741
tina.stemberger@upr.si
Звање:

vanredni profesor 

Установа:

University of Primorska, Faculty of Education 

Радно место:

visokošolski učitelj 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2010 Primary school učitelj
2010 2022 University of Primorska, Faculty of Education predavač
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Students perceptions of remote teaching and learning : the Slovene minority in Italy during the pandemic period of Covid-19 Коаутор Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja 2022
Attitudes towards using digital technologies in education as an important factor in developing digital competence : the case of Slovenian student teachers Коаутор nternational journal: emerging technologies in learning, ISSN 1863-0383, vol. 16, no. 14, str. 83-98 2021
Educators' entrepreneurial competences : scale construction and validation Коаутор Journal of entrepreneurship education, ISSN 1098-8394, vol. 24, sp. is. 2, str. 1-10, 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Classroom climate : student and teacher perceptions, 2021 (Studien zur Schulpädagogik, Bd. 93). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, Коаутор

Elizabeta Karalić

Члан програмског одбора
641905038
ekaralic@ceo.gov.rs
Звање:

doktor filologije 

Установа:

Institute for the Evaluation of the Quality of Edu 

Радно место:

Head of the Center for Quality Assurance 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2019 Primary school „Bubanjski heroji“, Niš nastavnik srpskog jezika
2019 2022 Institute for the Evaluation of the Quality of Education Head of the Center for Quality Assurance of Institutions
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Функционалност, селективност и психометријске карактеристике задатака са пријемног испита за ученике са посебним склоностима за информатику и рачунарство Коаутор Иновације у настави, 2021
Наставни садржај српске средњовековне књижевности у основној школи и у гимназији Коаутор Црквене студије 2022
Management in Educational Institutions in Serbia – Standard Approach, Old Habbits and New Challenges Коаутор OFEL Conference on Governance, Management and Enterpreneuership – Building Resilient Borads: Facing Emerging Challenges in Corporate Governance 2020

Emilija Lazarević

Члан програмског одбора и реализатор
63458537
elazarevic@ipi.ac.rs
Звање:

Naučni savetnik 

Установа:

Institut za pedagoška istraživanja 

Радно место:

Naučni savetnik 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2006 Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd, Srbija Stručni saradnik
2006 2022 Institut za pedagoška istraživanja Naučni savetnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pisano izražavanje: kompetencije učenika sa smetnjama u razvoju u razrednoj nastavi. Коаутор Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih, (str. 93-105), 2018
Specifične smetnje u učenju: od teorijskih osnova do pedagoških implikacija Аутор Lazarević, E, Malinić, D, Gutvajn, N. i Ševa, N. (ur.). Nastava i učenje u procesima modernizacije Srbije, (209-238) 2019
Čitalačke navike učenika srednjih škola u Srbiji Коаутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 52(1), 136–180 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Specifične smetnje u učenju, 2015, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja Аутор

Nikoleta Gutvajn

Члан програмског одбора и реализатор
641156088
gutvajnnikoleta@gmail.com
Звање:

viši naučni saradnik 

Установа:

Institut za pedagoška istraživanja 

Радно место:

pedagog 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2022 Institut za pedagoška istraživanja viši naučni saradnik
2014 2022 Institut za pedagoška istraživanja direktor
2002 2007 Viša škola za obrazovanje vaspitača u Beogradu spoljni saradnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Roditeljski nadzor, problemi u ponašanju i školsko postignuće beogradskih srednjoškolaca, Коаутор Inovacije u nastavi, vol. 33, No. 3, 1-13, 2020
How to integrate coaching into teacher training programs Коаутор In: Gutvajn, Stanišić, Radović (Eds.) Problems and perspectives of contemporary education 2021
Control less, trust more: Parenting and externalising problems of adolescents Коаутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 53, No. 2, 281-307 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Identitet neuspešnog učenika, 2019, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Коаутор

Slavica Ševkušić

Члан програмског одбора и реализатор
063362920
ssevkusic@gmail.com
Звање:

Viši naučni saradnik 

Установа:

Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 

Радно место:

Pedagog (doktor pedagoških nauka) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 2022 Institut za pedagoška istraživanja, Beograd Viši naučni saradnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Needs, problems and competencies of school principals in Serbia Коаутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 2020
Koji faktori oblikuju nameru srednjoškolaca u Srbiji da se bave preduzetništvom Коаутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 2018
Teorijski pristupi liderstvu u obrazovanju Коаутор Uzdanica 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Intellectual Capital and Collaborative Professionalism in Education – Case Studies of Some European Countries, 2022, Routledge, Taylor & Francis Group Коаутор

Milica Marušić Jablanović

Члан програмског одбора и реализатор
0695550935
millica13@yahoo.com
Звање:

Viši naučni saradnik 

Установа:

Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 

Радно место:

istraživač 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2022 Institut za pedagoška istraživanja, Beograd Viši naučni saradnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Why teaching? A Validation of the Fit-Choice Scale in the Serbian Context Коаутор Journal of Education for Teaching 2021
Environmental literacy, its components and significance Аутор econd virtual international conference “Path to a knowledge society – Managing risks and innovation” 2021
Predviđanje ekološkog aktivizma uloga znanja, stavova, afekta i ponašanja. Коаутор Andragoške studije 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Kada naučno postane naučeno, prirodno-naučno opismenjavanje u teoriji, istraživanjima i nastavnoj praksi, 2019, Učiteljski fakultet i Institut za pedagoška istraživanja Коаутор

Dušica Malinić

Члан програмског одбора и реализатор
0641320911
malinic.dusica@gmail.com
Звање:

viši naučni saradnik 

Установа:

Institut za pedagoška istraživanja Beograd 

Радно место:

istraživač 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 Institut za pedagoška istraživanja Beograd viši naučni saradnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Potrebe, problemi i kometencije direktora škola u Srbiji Коаутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 2020
Pre-service teachers’ perceptions of factors contributing to school failure and their relationship to prior personal experience of school success Коаутор Psihologija 2019
Cultural capital and students’ achievement: the mediating role of self-efficacy Коаутор Sociologija 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Neuspeh u školskoj klupi, 2009, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd Аутор

Jelena Stanišić

Члан програмског одбора и реализатор
641406968
jelena.st8@gnail.com
Звање:

Naučni saradnik 

Установа:

Institut za pedagoška istraživanja 

Радно место:

pedagog 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2022 Institut za pedagoška istraživanja Naučni saradnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ekološki pogledi na svet učenika osnovne i srednje škole: primena NEP skale Аутор Inovacije u nastavi, (34)3, 76-94 2021
Iskustva nastavnica u realizaciji projektne nastave zasnovane na interdisciplinarnom pristupu Коаутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 53(1), 67-120 2021
Environmental worldviews of Serbian and Macedonian school students Коаутор Australian Journal of Environmental Education, 36(1), 20-43. 2020