„Школски библиотекари кроз сарадњу до нових знања“

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 851  

Трибина

Друштво школских библиотекара Србије
Есад пашина 26, Геолошка и хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић", 11000 БеоградМирјана Радовановић Пејовић
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
0638798067
0693984728

„Школски библиотекари кроз сарадњу до нових знања“

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Виши дипломирани библиотекар Мирјана Радовановић Пејовић , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице
Професор опште књижевности Ингрид Граорац , ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница
Мастер библиотекар - информатичар Александра Вуковић-Курдулић , ОШ „Свети Сава“ Шабац
Дипломирани библиотекар-информатичар Бојана Лаловић Милановић , ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина / ОШ „Нада

1

100

Стручни сарадник у школи
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Мирјана Радовановић Пејовић

Члан програмског одбора
0693984728
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
Звање:

Виши дипломирани библиотекар 

Установа:

ОШ „Душан Јерковић“ Ужице 

Радно место:

Библиотекар – стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2004 ОШ „Душан Јерковић“ Професор српског и енглеског језика
2004 2010 ОШ „Душан Јерковић“ Помоћник директора
2005 2006 ОШ „Душан Јерковић“ В.д. директора школе
2000 2022 ОШ „Душан Јерковић“ Библиотекар – стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај“ Коаутор Библиотекар, год 58, св. 1-2 (2016) 2016
„Библиотечка секција као подстицај креативном и вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе“ Коаутор Библиотекар, год 59, св. 2 (2017) 2017
„Programmes and activities to encourage young people’s creativity in an Elementary School Library“ Коаутор IFLA 2019 Satellite Conference in Belgrade – 22/8/2019 2019
“Who is ready to be the School Librarian with a vision in Serbia?“ Коаутор 48th Annual Conference and the 23rd International Forum on Research on School Librarianship “CONVERGENCE – EMPOWERING – TRANSFORMATION : SCHOOL LIBRA 2019
“School Librarians Ready for Change” Коаутор 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education, 14-16.4.2021. 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Школска библиотека за свакога – рад са корисницима у основној школи“ (Зборник Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције Библиотекарског друштва Србије, Београд, 13-14. децембар 2016. г.) Коаутор
„Школска библиотека-корак даље - школски библиотекари у сарадњи са Народном библиотеком Ужице“ (Зборник ДШБС „Школска библиотека зa 21. век“ Електронски зборник радова са Смотре стваралаштва школских библиотекара одржане 28.10.2013. у Београду) Коаутор
„Кад неће ученици у библиотеку, библиотекар ће у учионицу: часови библиотекара у основној школи“ (Иновације и трендови у библиотекарству : зборник радова XV међународне конференције БДС, Београд-Чачак, 12-14. децембар 2018.) Коаутор
„Школска библиотека чувар прошлости и темељ за будућност“ (Зборник „Језик, култура, образовање : главни и одговорни уредник Снежана Маринковић“. Ужице : Педагошки факултет, 2018 ) Коаутор
„Школски библиотекар неопходан чинилац успешног образовно-васпитног система“ (Корак библиотеке – часопис за културу и библиотечко-информациону делатност, бр.3 (2018) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије - председник
Библиотекарско друштво Србије

Ингрид Граорац

Члан програмског одбора и реализатор
0641364246
igraorac@gmail.com
Звање:

Професор опште књижевности 

Установа:

ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница 

Радно место:

Библиотекар – стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2000 Библиотека „Свети Сава“, Земун библиотекар
2005 2007 Магија даривања д.о.о. менаџер
2011 2022 ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ Библиотекар – стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Део школског тима у eTwinning пројектима – Фондација Темпус Аутор Педагошка пракса, 2020 2020
75. рођендан Пипи Дуге Чарапе - изложба Реализатор Facebook Амбасаде Шведске 2020/21. 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education 2021. 2021
Дневник једне школске библиотекарке у доба короне Аутор Часопис „Школски библиотекар“, број 10, 2020 2020
„Школски библиотекари – развијање партнерства и сарадње“ Коаутор Члан програмског одбора и модератор 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за рад са децом Библиотека града Београда 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије – потпредседник
Стручно веће школских библиотекара Земуна и Сурчина - руководилац

Александра Вуковић-Курдулић

Реализатор и модератор
0694744374
a.kurdulic@gmail.com
Звање:

Мастер библиотекар - информатичар 

Установа:

ОШ „Свети Сава“ Шабац 

Радно место:

Библиотекар – стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2016 Библиотека Шабачка Сарадник - волонтер
2018 2022 ОШ „Свети Сава“ Шабац Библиотекар – стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вебинар „Учим видео да би ме видео“ Аутор Платформа Штребер, децембар 2020. године 2020
Изложба и конкурс „Дај ми реч да је насликам“ Аутор Аутор и реализатор јануар – мај 2021. године Аутор Аутор и реализатор јануар – мај 2021. године, 2022. године 2022
Трибина „Уђи у моје ципеле“ и стручни акредитовани скуп са међународним учешћем „Важност и улога библиотекара у препознавању различитости и унапређењу живота и образовања особа са инвалидитетом“, Аутор Модератор трибине и вебинара 2021
„Школски библиотекари – развијање партнерства и сарадње“ Предавач „Сарадња школске и јавне библиотеке у функцији подстицања талената ученика који се образују по ИОП-у“ 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Удружење «Клуб родитеља и наставника ОШ Свети Сава Шабац»
Удружење за помоћ особама са сметањама у развоју „Живимо заједно Шабац“

Бојана Лаловић Милановић

Реализатор
0666542929
bojana.lalmil@gmail.com
Звање:

Дипломирани библиотекар-информатичар 

Установа:

ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина / ОШ „Нада  

Радно место:

Библиотекар – стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2014 ОШ „Десанка Максимовић“ Ваљево -библиотекар Библиотекар-стручни сарадник
2013 2014 ОШ „Сестре Илић“ Ваљево Библиотекар-стручни сарадник
2014 2022 ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина Библиотекар-стручни сарадник
2017 2022 2017 2022 ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина Помоћник директора
2019 2020 Прва основна школа, Ваљево Наставник грађанског васпитања
2020 2022 ОШ „Нада Пурић“ Ваљево Библиотекар-стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Бранковачко перо – школски електронски часопис Аутор Рад у бази конкурса ЗУОВ-а „Сазнали на семинару применили у пракси” 2018
,,Не постављај питање да ли волиш читање" Коаутор Акредитовансеминар-обука 2022-2025 2022
„Школски библиотекари без граница“ Предавач Трибина ДШБС „Школски библиотекари – развијање партнерства и сарадње“ 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Размена добрих жеља – учешће у Међународној размени обележивача, 2021 година Аутор
Није јеж будала – читалачки час, Просветни преглед, 2021 година Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије