Формативно оцењивање у настави Музичке културе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 850  

Конференција

Удружење наставника музичке културе Србије
Миријевски булевар 26, БеоградАлександра Станковић
unmks1@gmail.com
0691898704
0691898704

Формативно оцењивање у настави Музичке културе

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Александра Станковић

Члан програмског одбора и реализатор
0691898704
saskastankovic@yahoo.com
Звање:

дипл. музички педагог педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Васа Пелагић" Београд  

Радно место:

наставник музичке културе  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2022 ОШ "Васа Пелагић" Београд наставник музичке културе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Музиком кроз живот“ - подршка реализацији нових програма слободних наставних активности (трибина) Коаутор ОШ Лазар Саватић 2021
Оцењивање у настави музичке културе (саветовање) Коаутор Летњи камп - Тара 2021
„Google Earth" као дигитални алат у вредновању наставе Музичке кутуре Аутор ОШ Васа Пелагић" 2021
„Google Earth" као дигитални алат у вредновању наставе Музичке кутуре Аутор Педагошки форум сценских уметности 2022
Праћење и вредновање ученичких постигнућа у настави Музичке културе у основној школи (симпозијум) Коаутор Акредитовани стручни скуп (онлајн) 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник реформисаних стандарда за крај основновног образовања, 2019. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Града Београда за област образовање Скупштина Града Београда 2019
Награда Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација Најбољи наставник екс Ју 2019
Награда „Global Teacher Award“ AKS Education Award 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Оснивач и председник Удружења наставника музичке културе Србије.
Члан Српске хорске асоцијације
Члан радне групе за припрему предлога наставног плана и програма за предмет из групе слободних наставних активности „Уметност“ у основној школи при Заводу за унапређивање образовања и васпитања
Члан радне групе за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеника за музичку културу у основној школи при Заводу за унапређивање образовања и васпитања
Члан радне групе за реформу обазовних стандарда за крај основног образовања при Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања
Члан радне групе за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања при Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања
Члан радне групе „Редис 2030“ за реформу образовања, предмет Музика култура под покровитељством ЕУ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Национални координатор за Србију Европске асоцијације за музику у школама (EAS)
Члан стручног жирија на међународном фестивалу дечје песме „Обојени вокали“
Ментор и координатор "Новогодишњег каравана" у оквиру манифестације "Београдска зима" , у орканизацији ДКЦБ-а, под покровитељством Града Београда

Марија Мишић

Члан програмског одбора и реализатор
0656006700
marijamisic81@gmail.com
Звање:

дипл. музички педагог педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Лазар Саватић" Београд  

Радно место:

наст. музичке културе и грађанског васп. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2022 ОШ "Лазар Саватић" Београд наст. музичке културе и грађанског васп.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Музиком кроз живот“ - подршка реализацији нових програма слободних наставних активности (трибина) Коаутор ОШ Лазар Саватић 2021
Оцењивање у настави музичке културе (саветовање) Коаутор Летњи камп - Тара 2021
Праћење и вредновање ученичких постигнућа у настави Музичке културе у основној школи (симпозијум) Коаутор Акредитовани стручни скуп (онлајн) 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Праћење и унапређивање образовних стандарда за крај основног образовања, 2013, ЗВКОВ Коаутор
Приручник за стандарде за основну школу, 2015, ЗВКОВ Коаутор
Пројекат "Развионица" - Предметни експерт за писање уџбеника, 2015, ЗВКОВ Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за постизање врхунских резултата на такмичењима, као и за допринос у неговању младих талената, и афирмацији школе у друштвеној средини ОШ "Лазар Саватић" Београд 2016
Признање ,,Златни виолински кључ“ Пријатељи деце Београда и Скупштина Града Београда 2017
Награда за најуспешнијег музичког педагога на 6. републичком такмичењу у певању традиционалне песме Удружење музичких и балетских педагога Србије 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Актива наставника музичке културе Земуна
Члан Српске хорске асоцијације
Члан радне групе за припрему предлога наставног плана и програма за музичку културу у основној школи при Заводу за унапређивање образовања и васпитања
Члан радне групе за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеника за музичку културу у основној школи при Заводу за унапређивање образовања и васпитања
Члан радне групе за Праћење и унапређивање обазовних стандарда за крај основног образовања при Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања
Члан радне групе за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања при Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања
Члан комисије/жирија Међународног фестивала хорова, група певача и народних оркестара „Распевани џивџани“, 2014. и 2015, у организацији ИОФ, a под покровитељством Секретаријата за културу, Града Беогр
Уметнички руководилац пројеката ,,Саватић у гају“ и „Зелене ноте“
Председник Уметничког центра ,,Лазарице“