„Школски библиотекари у промоцији културних вредности“

Код одобреног скупа: 848  

Трибина

Друштво школских библиотекара Србије
Есад пашина 26, Геолошка и хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић", 11000 БеоградМирјана Радовановић Пејовић
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
0638798067
0693984728

„Школски библиотекари у промоцији културних вредности“

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

1

60

Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Мирјана Радовановић Пејовић

Члан програмског одбора
0693984728
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
Звање:

виши дипломирани библиотекар 

Установа:

ОШ „Душан Јерковић“ Ужице 

Радно место:

Библиотекар – стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2004 ОШ „Душан Јерковић“ Професор српског и енглеског језика
2004 2010 ОШ „Душан Јерковић“ Помоћник директора
2005 2006 ОШ „Душан Јерковић“ В.д. директора школе
2000 2022 ОШ „Душан Јерковић“ Библиотекар – стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај“ Коаутор Библиотекар, год 58, св. 1-2 (2016) 2016
„Библиотечка секција као подстицај креативном и вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе“ Коаутор Библиотекар, год 59, св. 2 (2017) 2017
„Programmes and activities to encourage young people’s creativity in an Elementary School Library“ Коаутор IFLA 2019 Satellite Conference in Belgrade – 22/8/2019 2019
“Who is ready to be the School Librarian with a vision in Serbia?“ Коаутор 48th Annual Conference and the 23rd International Forum on Research on School Librarianship “CONVERGENCE – EMPOWERING – TRANSFORMATION : SCHOOL LIBRA 2019
“School Librarians Ready for Change” Коаутор 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education, 14-16.4.2021 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Школска библиотека за свакога – рад са корисницима у основној школи“ (Зборник Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције Библиотекарског друштва Србије, Београд, 13-14. децембар 2016. г.) Коаутор
„Школска библиотека-корак даље - школски библиотекари у сарадњи са Народном библиотеком Ужице“ (Зборник ДШБС „Школска библиотека зa 21. век“ Електронски зборник радова са Смотре стваралаштва школских библиотекара одржане 28.10.2013. у Београду) Коаутор
„Кад неће ученици у библиотеку, библиотекар ће у учионицу: часови библиотекара у основној школи“ (Иновације и трендови у библиотекарству : зборник радова XV међународне конференције БДС, Београд-Чачак, 12-14. децембар 2018.) Коаутор
„Школска библиотека чувар прошлости и темељ за будућност“ (Зборник „Језик, култура, образовање : главни и одговорни уредник Снежана Маринковић“. Ужице : Педагошки факултет, 2018 ) Коаутор
„Школски библиотекар неопходан чинилац успешног образовно-васпитног система“ (Корак библиотеке – часопис за културу и библиотечко-информациону делатност, бр.3 (2018) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије - председник
Библиотекарско друштво Србије

Ингрид Граорац ЈМБГ:

Члан програмског одбора и модератор
0641364246
igraorac@gmail.com
Звање:

Професор опште књижевности 

Установа:

ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница 

Радно место:

Библиотекар – стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2000 Библиотека „Свети Сава“, Земун библиотекар
2005 2007 Магија даривања д.о.о. менаџер
2011 2022 ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ Библиотекар – стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Део школског тима у eTwinning пројектима – Фондација Темпус Реализатор Педагошка пракса, 2020 2020
75. рођендан Пипи Дуге Чарапе - изложба Реализатор Facebook Амбасаде Шведске 2020/21. 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education 2021. 2021
Дневник једне школске библиотекарке у доба короне Аутор Часопис „Школски библиотекар“, број 10, 2020 2020
,,Школске библиотеке у теорији и пракси" Коаутор члан програмског одбора 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за рад са децом Библиотека града Београда 2021. 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије – потпредседник
Стручно веће школских библиотекара Земуна и Сурчина - руководилац

Невена Мартић

Реализатор
0693070363
nevenamartic@gmail.com
Звање:

Дипл. библиотекар-информатичар 

Установа:

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево  

Радно место:

Библиотекар – стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Септембар 2005. Септембар 2019. ОШ „Светозар Марковић“, Краљево Наставник Информатике и рачунарства (50%)
2005 2019 ОШ „Светозар Марковић“, Краљево Библиотекар – стручни сарадник (50%)
2019 2022 ОШ „Светозар Марковић“, Краљево Библиотекар – стручни сарадник (100%)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Анкета о раду школских библиотекара током пандемије у школској 2020/2021. години Аутор сајт Друштва школских библиотекара Србије 2021
,,Стручно усавршавање за школске библиотекаре и наставнике у организацији ФПН У Београду" Аутор сајт Друштва школских библиотекара Србије 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Друштво за српски језик и књижевност Краљево
Члан жирија ДШБС за доделу награде „Мина Караџић“ , 2020.године

Славица Хорват

Реализатор
0643304580
slavicahorvat76@gmail.com
Звање:

Дипломирани филолог српског језика и књи 

Установа:

ОШ „Дринка Павловић“ 

Радно место:

Библиотекар – стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2004 ОШ „Мирослав Антић”, Београд наставник српског језика и књижевности
2007 2007 ОШ „Краљ Александар Први”, Београд наставник српског језика и књижевности
2007 2008 ОШ „Дринка Павловић”, Београд Библиотекар – стручни сарадник
2008 2010 ОШ „Дринка Павловић”, Београд наставник српског језика и књижевности
2010 2022 ОШ „Дринка Павловић”, Београд Библиотекар – стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Креативне радионицеˮ Реализатор излагање на акредитованом семинару „Смотра стваралаштва школских библиотекара, ДШБС, Младеновац, 24.10.2011. године 2011
„Облици сарадње школске библиотеке с другим установама културе и образовања“ реализатор излагање на акредитованом семинару „Облици сарадње школске библиотеке с другим установама културе и образовања“, Филолошки факултет, 24-26.3.2014. године Реализатор излагање на акредитованом семинару „Облици сарадње школске библиотеке с другим установама културе и образовања“, Филолошки факултет, 24-26.3.2014. г. 2014
„Индивидуални и групни рад у школској библиотеци“ Реализатор излагање на акредитованом семинару „Индивидуални и групни рад у школској библиотеци“, Филолошки факултет у Београду 20-21.3-2017. године 2017
„Школа слави науку“ Коаутор прилог у часопису Школски библиотекар бр 3, 2012.године http://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/ 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Мина Караџићˮ– награда за најбољег школског библиотекара 2017. године Друштво школских библиотекара Србије 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Друштво предметних дидактичара Србије

Милика Јовановић

Реализатор
0655531490
milikamimajovanovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ,,Стари град“, Ужице 

Радно место:

Библиотекар – стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2022 ОШ ,,Стари град“, Ужице Библиотекар – стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јавни часови библиотекара Аутор „Просветни преглед“ 2020
„Јавни часови библиотекара ОШ Стари град" Аутор Округли сто ,,Примери добре праксе школских библиотека Ужиа", Народна библиотека Ужице 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Књиге су у моди“ БИГЗ- Школски портал 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Подружница школских библиотекара Златиборског округа