Интердисциплинарни приступ у настави српског језика и књижевности и употреба дигиталних алата у настави

Код одобреног скупа: 847  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Интердисциплинарни приступ у настави српског језика и књижевности и употреба дигиталних алата у настави

 упознавање учесника са различитим моделима креативне наставе  упознавање учесника са пројектом у настави као примером креативне наставе;  упознавање учесника са карактеристикама и предностима интердисциплинарности у настави;  подстицање креативне улоге наставника у наставном процесу;  указивање на креативне потенцијале дигиталних алата у планирању и реализацији различитих наставних садржаја;  оснаживање учесника за хоризонталну сарадњу са колегама.

1. Интердисциплинарни приступ у настави српског језика и књижевности 2. Употреба дигиталних алата у настави (примери из наставне праксе)

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ЦСУ Чачак 05.12.2022. 27