Математика и примене - секција математика и информатика у образовању

Код одобреног скупа: 846  

Симпозијум

Универзитет у Београду - Математички факултет
Студентски трг 16, БеоградМарек Светлик
svetlik@matf.bg.ac.rs
0112027801
0648650200

Математика и примене - секција математика и информатика у образовању

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Академик САНУ Миодраг Матељевић , Српска академија наука и уметности
доктор математике Миљан Кнежевић , Универзитет у Београду - Математички факултет
доктор рачунарства и информатике Мирослав Марић , Универзитет у Београду - Математички факултет
Дипломирани математичар Мирјана Катић , Математичка гимназија у Београду
Доктор математике Владимир Балтић , ВИШЕР
доктор наука - математичке науке Нивес Барановић (рођена Јозић) , Филозофски факултет у Сплиту
доктор наука - математичке науке Марек Светлик , Универзитет у Београду - Математички факултет

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Миодраг Матељевић

Члан програмског одбора и реализатор
0112027801
miodrag@matf.bg.ac.rs
Звање:

Академик САНУ 

Установа:

Српска академија наука и уметности 

Радно место:

математичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1983 Природно-математички факултет асистент
1983 1989 Природно-математички факултет доцент
1989 1995 Природно-математички факултет ванредни професор
1995 2020 Математички факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
M. Mateljević, M. Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity, The Teaching of Mathematics, XIII, 1 (2010), 1–16. Коаутор објављен рад 2010
M. Mateljević, A. Rosić, M. Svetlik, A problem from the PISA assessment relevant to calculus, The Teaching of Mathematics, XIV, 1 (2011), 15–29. Коаутор објављен рад 2011
M.Mateljević, M.Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity and one-dimensional motion, The Teaching of Mathematics, XIV 2 (2011), 87-96. Коаутор објављен рад 2011
M. Mateljević, N. Jozić, M. Svetlik, Istraživanjem do minimuma ili maksimuma, Zbornik radova, Treći simpozijum „Matematika i primene”, Matematički fakultet, 25-26.05.2012, Beograd, 2013. pp. 35-54. Коаутор објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
M. Mateljević, Kompleksne funkcije 1&2, Društvo matematičara Srbije, 2006. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за науку 2006. године Град Београд 2006
Награда „проф. др Војислав Станковић” Унија универзитетских професора и научника Србије 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан САНУ од 2012. године.
Уредник (или члан уредништва) неколико научних часописа.

Миљан Кнежевић

Члан програмског одбора и реализатор
0112027801
kmiljan@matf.bg.ac.rs
Звање:

доктор математике 

Установа:

Универзитет у Београду - Математички факултет 

Радно место:

доцент на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2022 Математички факултет асистент, доцент
1997 2022 Математичка гимназија наставник математике до 1/3 радног времена
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
M. Knežević, Đ. Krtinić, A note on infinite descent principle, Teaching of Mathematics, Vol. 16, br. 2, str. 67-78, (2013): ISSN: 1451-4966. Коаутор објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирке задатака из математике за завршни испит у основном образовању и васпитању, 2011-2015, Министарство просвете и науке Републике Србије и ЗУОВ. Коаутор
Фундаменти математичке анализе 3, 2020, Академска мисао Београд. Коаутор
Фундаменти математичке анализе 4, 2021, Академска мисао Београд. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије

Мирослав Марић

Члан програмског одбора и реализатор
0648650111
maricm@matf.bg.ac.rs
Звање:

доктор рачунарства и информатике 

Установа:

Универзитет у Београду - Математички факултет 

Радно место:

редовни професор на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2008 Математички факултет асистент
2009 2015 Математички факултет доцент
2015 2021 Математички факултет ванредни професор
2021 2022 Математички факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Marić М., An Efficient Genetic Algorithm For Solving The Multi-Level Uncapacitated Facility Location Problem, Computing and Informatics, 29 (2), pp 183-201, 2010. Аутор објављен рад 2010
Pećanac R., Lambić D., Marić M., The influence of the use of educational software on the effectiveness of communication models in teaching. The New Educational Review (ISSN 1732-6729), Vol. 26, No. 4. pp 60-70, 2011. Коаутор објављен рад 2011
Stanimirović Z., Marić M., Božović, S., Stanojević P., An Efficient Evolutionary Algorithm for Locating Long-Term Care Facilities, INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL 41 (1), pp 77-89, 2012. Коаутор објављен рад 2012
Marić M., Stanimirović Z., Stanojević P., An efficient memetic algorithm for the uncapacitated single allocation hub location problem, Soft Computing, Volume 17, Issue 3, pp 445-466, 2013. Коаутор објављен рад 2013
Lazović B., Marić M., Filipović V., Savić A., An integer linear programming formulation and genetic algorithm for the maximum set splitting problem, Publications de l Institut Mathématique, Volume 92, Issue 106, pp 25-34, 2012. Коаутор објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Оперативни системи, 2015, Математички факултет. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије, председник
itSMF Srbija

Мирјана Катић

Реализатор
0112681721
director@mg.edu.rs
Звање:

Дипломирани математичар 

Установа:

Математичка гимназија у Београду 

Радно место:

Директор Математичке гимназије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 Пољопривредни факултет Универзитета у Београду асистент
2001 2019 Математичка гимназија наставник математике
2019 2022 Математичка гимназија директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Предавач на државном семинару ДМС-а Предавач излагање 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка задатака, 1100 Задатака са математичких такмичења ученика основних школа 2004-2013. године, 2013, ДМС, Београд. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета Министарства просвете, науке и технолошког развоја за изузетне резултате и постигнућа у раду са ученицима, јавном примеру добре праксе/пројеката и допринос унапређивању рада установе Министарство просвете,науке и технолошког развоја 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Председник организационог одбора међународног такмичења из математике, физике и информатике МГ КУП

Владимир Балтић

Реализатор
0112027801
vladimir.baltic@viser.edu.rs
Звање:

Доктор математике 

Установа:

ВИШЕР 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1999 Математички факултет асистент приправник
1999 2003 Технолошкометалуршки факултет асистент приправник
2003 2007 Економски факултет асистент приправник
2007 2013 Факултет организационих наука асистент
2015 2016 Државни универзитет у Новом Пазару доцент
2017 2022 ВИШЕР професор струковних студија
2003 2019 Математичка гимназија наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Različiti metodi rešavanja geometrijskog problema, “Nastava Matematike”, DMS, L 1-2, (2005), p. 47–52. Аутор објављен рад 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Zbirka zadataka iz Matematike (za studente Ekonomskog fakulteta), Ekonomski fakultet, Beograd 2003, 2004, 2005. i 2006. Коаутор
DISKRETNA MATEMATIKA – osnove kombinatorike i teorije grafova, zbirka zadataka, DМS (Materijali za mlade matematičare, sveska 43), Beograd 2004. Коаутор
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ за математичка такмичења средњошколаца у Србији, збирка задатака, ДМС (Материјали за младе математичаре, свеска 49), Београд 2008, 2012. Коаутор
ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА, Основи комбинаторике и теорије графова, универзитетски уџбеник, ДМС, Београд 2008. Коаутор
ДИСКРЕТНЕ МАТЕМАТИЧКЕ СТРУКТУРЕ, универзитетски уџбеник, ФОН, Београд 2009. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије

Нивес Барановић (рођена Јозић)

Реализатор
0112027801
nives@ffst.hr
Звање:

доктор наука - математичке науке 

Установа:

Филозофски факултет у Сплиту 

Радно место:

виши предавач на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Средња струковна школа бана Јосипа Јелачића у Сињу наставник математике и информатике
1999 2006 Основна школа „Мануш” у Сплиту учитељ математике и информатике
2006 2011 Агенција за одгој и образовање, Подружница Сплит виши саветник за математику
2011 2022 Филозофски факултет у Сплиту предавач/виши предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
B. Antunović-Piton, N. Baranović, Factors Affecting Success in Solving a Stand-Alone Geometrical Problem by Students aged 14 to 15, Center for Educational Policy Studies Journal, Vol. 12, No. 1 (2022), pp. 55 – 79. Коаутор објављен рад 2022
N. Baranović, B. Antunović-Piton, Different Perspectives on Success in Solving Stand-Alone Problems by 14 to 15-Year-Old Students, Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje, Vol. 23. No. 1 (2021), pp. 153-184. Коаутор објављен рад 2021
N. Baranović, Pre-service primary education teachers’ knowledge of relationships among quadrilaterals, 112-127, Proceedings of Scientific Conference „Research in Mathematics Education”, Mathematical Society of Serbia, Belgrade, May 10-11, 2019. Аутор објављен рад 2019
M. Grubić, N. Baranović, Dudeneyjev Haberdasherov problem, Acta mathematica Spalatensia. Series didactica, 4, 2021, 73-87. Коаутор објављен рад 2021
M. Mateljević, N. Jozić, M. Svetlik, Istraživanjem do minimuma ili maksimuma, Zbornik radova, Treći simpozijum „Matematika i primene”, Matematički fakultet, 25-26.05.2012, Beograd, 2013. pp. 35-54. Коаутор објављен рад 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Повјеренство за проведбу жупанијског натјецања из математике ученика основних школа Сплитско-далматинске жупаније
Државно повјеренство за проведбу натјецања из математике Републике Хрватске
Хрватско математичко друштво

Марек Светлик

Реализатор
0648650200
svetlik@matf.bg.ac.rs
Звање:

доктор наука - математичке науке 

Установа:

Универзитет у Београду - Математички факултет 

Радно место:

доцент на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2010 Математички факултет сарадник у настави
2010 2020 Математички факултет асистент
2020 2022 Математички факултет доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
M. Mateljević, M. Knežević, M.Svetlik, Distance in the Absolute Plane and Cauchy Functional Equations, Filomat 31:11 (2017), 3585–3592. Коаутор објављен рад 2017
M. Mateljević, M. Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity, The Teaching of Mathematics, XIII, 1 (2010), 1–16. Коаутор објављен рад 2010
M. Mateljević, A. Rosić, M. Svetlik, A problem from the PISA assessment relevant to calculus, The Teaching of Mathematics, XIV, 1 (2011), 15–29. Коаутор објављен рад 2011
M.Mateljević, M.Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity and one-dimensional motion, The Teaching of Mathematics, XIV 2 (2011), 87-96. Коаутор објављен рад 2011
M. Mateljević, N. Jozić, M. Svetlik, Istraživanjem do minimuma ili maksimuma, Zbornik radova, Treći simpozijum „Matematika i primene”, Matematički fakultet, 25-26.05.2012, Beograd, 2013. pp. 35-54. Коаутор објављен рад 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Студент генерације Математичког факултета Математички факултет 2007
Поводом дана студената награђен као најбољи студент Студентског града у Новом Београду Студентски центар Београд 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије