Математика и примене - секција математика и информатика у образовању

Код одобреног скупа: 846  

Симпозијум

Универзитет у Београду - Математички факултет
Студентски трг 16, БеоградМарек Светлик
svetlik@matf.bg.ac.rs
0112027801
0648650200

Математика и примене - секција математика и информатика у образовању

Циљ скупа је да учесници (наставници математике/рачунарства и информатике) развијају следеће компетенције: познавање научне дисциплине којој припада предмет који предају; поседовање дидактичко-методичких знања неопходних за предмет који предају; поседовање знања о природи учења, различитим стиловима и стратегијама учења.

Различити приступи настави математике/рачунарства и информатике у основним и средњим школама.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Академик САНУ Миодраг Матељевић , Српска академија наука и уметности
доктор математике Миљан Кнежевић , Универзитет у Београду - Математички факултет
доктор рачунарства и информатике Мирослав Марић , Универзитет у Београду - Математички факултет
Дипломирани математичар Мирјана Катић , Математичка гимназија у Београду
Доктор математике Владимир Балтић , ВИШЕР
доктор наука - математичке науке Нивес Барановић (рођена Јозић) , Филозофски факултет у Сплиту
доктор наука - математичке науке Марек Светлик , Универзитет у Београду - Математички факултет

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 03.12.2022. 72