Шеста конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Код одобреног скупа: 845  

Конференција

Економски факултет Универзитет у Београду
Каменичка 6Николина Берак
pr@ekof.bg.ac.rs
0113021025
0631952667
0112639560

Шеста конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Унапређивање компетенција наставника стручних предмета из области економије, статистике и пословног управљања са посебним освртом на инкорпорацију новина из светских и националних економских токова, као и новина у образовању економиста. Посебан допринос конференције огледа се у отварању могућности за професионално умрежавање наставника и подстицање размене добрих пракси.

• Глобалне промене у сфери међународних финансија и макроекономских трендова и последице на рад националних финансијских институција , са посебним освртом на иновације у пословању • Глобална енергетска криза и последице на националним економијама, са освртом на осигуравање енергетске безбедности у будућности • Утицаји глобалних економских промена на сферу тржишта рада • Промене у образовању економиста на различитим нивоима са освртом на иновацијама које припремају ученике за изазове на тржишту рада

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

ванредни професор Светлана Поповић , Универзитет у Београду - Економски факултет
дипломирани економиста Драгана Бувач Грушановић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
ванредни професор Дејан Молнар , Економски факултет Универзитета у Београду
доцент Александра Ђорђевић , Економски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Предраг Бјелић , Универзитет у Београду – Економски факултет
Доктор економских наука Милутин Живановић , Универзитет у Београду – Економски факултет
Ванредни професор Савка Вучковић Милутиновић , Универзитет у Београду – Економски факултет
доктор економских наука Снежана Милетић , Универзитет у Београду - Економски факултет
дипломирани економиста Драгана Бувач Грушановић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
доктор економских наука Ивана Поповић Петровић , Универзитет у Београду - Економски факултет
доктор економских наука Маја Јандрић , Универзитет у Београду - Економски факултет
ванредни професор Светлана Поповић , Економски факултет
доцент Светозар Танасковић , Универзитет у Београду-Економски факултет
Редовни професор Бранислав Боричић , Универзитет у Београду, Економски факултет
сарадник на пројектима Даница Јовић , Економски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Драган Лончар , Економски факултет у Београду
научни сарадник Душица Малинић , Институт за педагошка истраживања у Београду
доцент Ђорђе Митровић , Универзитет у Београду, Економски факултет
Редовни професор Жаклина Стојановић , Економски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Зоран Богетић , Економски факултет Универзитет у Београду
Редовни професор Саша Вељковић , Економски факултет Универзитета у Београду

1

90

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6 03.12.2022. 96