Шеста конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Код одобреног скупа: 845  

Конференција

Економски факултет Универзитет у Београду
Каменичка 6Николина Берак
pr@ekof.bg.ac.rs
0113021025
0631952667
0112639560

Шеста конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

ванредни професор Светлана Поповић , Универзитет у Београду - Економски факултет
дипломирани економиста Драгана Бувач Грушановић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
ванредни професор Дејан Молнар , Економски факултет Универзитета у Београду
доцент Александра Ђорђевић , Економски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Предраг Бјелић , Универзитет у Београду – Економски факултет
Доктор економских наука Милутин Живановић , Универзитет у Београду – Економски факултет
Ванредни професор Савка Вучковић Милутиновић , Универзитет у Београду – Економски факултет
доктор економских наука Снежана Милетић , Универзитет у Београду - Економски факултет
дипломирани економиста Драгана Бувач Грушановић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
доктор економских наука Ивана Поповић Петровић , Универзитет у Београду - Економски факултет
доктор економских наука Маја Јандрић , Универзитет у Београду - Економски факултет
ванредни професор Светлана Поповић , Економски факултет
доцент Светозар Танасковић , Универзитет у Београду-Економски факултет
Редовни професор Бранислав Боричић , Универзитет у Београду, Економски факултет
сарадник на пројектима Даница Јовић , Економски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Драган Лончар , Економски факултет у Београду
научни сарадник Душица Малинић , Институт за педагошка истраживања у Београду
доцент Ђорђе Митровић , Универзитет у Београду, Економски факултет
Редовни професор Жаклина Стојановић , Економски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Зоран Богетић , Економски факултет Универзитет у Београду
Редовни професор Саша Вељковић , Економски факултет Универзитета у Београду

1

90

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Светлана Поповић

Реализатор
0638244144
svetlana.popovic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - Економски факултет 

Радно место:

професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2014 Економски факултет, Београд асистент
2014 2019 Економски факултет, Београд доцент
2019 2022 Економски факултет, Београд Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Economic Divergences in the Euro Area and the Debt Crisis Коаутор Објављен рад 2012
Labour Supply and Demand Mismatches in the Rural Serbia – The current state and consequences Коаутор Објављен рад 2012
Financial Crisis and the Growth Model in SEE Region Коаутор Објављен рад 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Монетарна економија Коаутор
Електронски платни системи Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Научног друштва економиста Србије
Члан Друштва економиста Београда

Драгана Бувач Грушановић

Реализатор
0638333702
dragana.buvac@zuov.gov.rs
Звање:

дипломирани економиста 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2018 Друга економска школа Наставник економске групе предмета, Помоћник директора
2018 2022 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор, Руководилац сектора за програме и уџбе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Систем награђивања у функцији менаџмента знања ---- 2015

Дејан Молнар

Реализатор
0648116562
dejan.molnar@ekof.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Универзитет у Београду – Економски факултет Ванредни професор
2014 2019 Универзитет у Београду – Економски факултет Доцент
2009 2014 Универзитет у Београду – Економски факултет Асистент
2009 2009 Универзитет у Београду – Економски факултет Сарадник у настави
2010 2013 Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије (SIEPA) Координатор за локални економски развој
2008 2012 Градска управа Зрењанин Члан Савета за стратешки развој града Зрењанина
2006 2009 “VOLKSBANK” SERBIA Account manager
2004 2006 “ProCredit Bank” SERBIA Кредитни службеник и кредитни аналитичар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Регионалне неједнакости и привредни раст: теоријска и емпиријска анализа Аутор Објављен рад 2016
SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMY Коаутор Објављен рад 2020
Convergence clubs in different regions of Serbia Коаутор Објављен рад 2020
Spatial Inequality in Croatia and Serbia Коаутор Објављен рад 2020
Creative class and entrepreneurial potential of rural areas of Serbia: Concept and measurement Коаутор Објављен рад 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Молнар, Д. (2011). ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ: теорија, анализа, пракса. НИП Зрењанин А.Д. и Асоцијација новинара Баната, Агава, Зрењанин. Аутор
Молнар, Д. (2015), Развојно откључавање територијалне економије Србије у огледалу креативности. Асоцијација „Банат-инфо” и ИП Београд, Зрењанин Аутор
Молнар, Д. (2016), Регионалне неједнакости и привредни раст: теоријска и емпиријска анализа. ЦИД, Економски факултет у Београду, Београд & Асоцијација “Банат-инфо”, Зрењанин Аутор
Молнар, Д. (2018). ТРАНЗИЦИОНИ БУКВАР – водич за доношење релевантних економских одлука. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин. Аутор
Молнар, Д. (2018). ТРАНЗИЦИОНИ БУКВАР – водич за доношење релевантних економских одлука. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награде „Града Зрењанина” за 2014. годину за допринос развоју економске науке, за подстицај локалног економског развоја и за публицистички рад Град Зрењанин 2014
Награда Регионалне привредне коморе Зрењанин за 2015. годину за постигнуте резултате у науци и успешан рад на Економском факултету у Београду Регионална привредна комора Зрењанин 2015
„Повеља пријатељства“ Зрењанински пословни круг (ЗРЕПОК) 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Научно друштво економиста Србије (НДЕС), члан
Друштво економиста Београда (ДЕБ), члан и потпредседник
Одбор за економске науке Српске академије наука и уметности (САНУ), члан
Матица српска у Новом Саду, члан
Удружење новинара Србије (УНС), члан
Банатско удружење књижевника (БУK), члан
Економско-пословни форум Европског покрета у Србији (ЕПУС), члан
Економско-пословни форум Европског покрета у Србији (ЕПУС), члан
Надзорни одбор рукометног клуба „Пролетер” из Зрењанина (фебруар 2014 – фебруар 2018. година), члан
Надзорни одбор НИП „ЗРЕЊАНИН” А.Д., Зрењанин, (најтиражнији регионални недељник у Србији), члан

Александра Ђорђевић

Реализатор и модератор
0631060028
aleksandra.djordjevic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2014 Универзитет у Београду – Економски факултет демонстратор
2014 2020 Универзитет у Београду – Економски факултет асистент
2019 2022 Универзитет у Београду – Економски факултет предавач
2020 2022 Универзитет у Београду – Економски факултет сарадник на међународним пројектима у НИЦЕФ-у
2022 2022 Универзитет у Београду – Економски факултет доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Утицај девизних курсева на извоз земаља централне, источне и југоисточне Европе: анализа на нивоу сектора Аутор објављен рад 2021
Sensitivity of CESEE countries’ export of differentiated products to exchange rate changes Аутор објављен рад 2020
Serbia in Global Value Chains Коаутор објављен рад 2020
Economic Impact of The Creative Industry and The Example of Serbia Коаутор објављен рад 2020
Специфичности сектора креативних индустрија као једног од покретача привредног развоја Србије Коаутор објављен рад 2020

Предраг Бјелић

Реализатор и модератор
0653835943
predrag.bjelic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду – Економски факултет 

Радно место:

доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1998 Народна банка Југославије Војни сервис Кредитни аналитичар
1998 2002 Институт за међународну политику и привреду Научни сарадник
2016 2022 Ss. Cyril and Methodius University, Skopje Гостујући професор
2004 2022 University of Montenegro гостујући професор
2002 2022 Универзитет у Београду – Економски факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Turkish Economic Interests in the Western Balkans Аутор објављен рад 2003
Turkish Economic Interests in the Western Balkans Аутор објављен рад 2005
World Trade Organization and Serbia: Proliferation of Customs Territories Коаутор објављен рад 2007
Trade Facilitation: Removing Administrative Trade Barriers Аутор објављен рад 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Predrag Bjelić ”Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini” Prometej, Beograd, 2004. Аутор
Predrag Bjelić ”Globalna elektronska trgovina” Ekonomski fakultet, Beograd, 2012. Аутор
Predrag Bjelić et.al. "Svetska privreda u informatičkoj eri" Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2002. Аутор
Ivana Popović Petrović and Predrag Bjelić ”Evropska trgovinska integracija” Ekonomski fakultet, Beograd, 2018. Коаутор
Predrag Bjelić ”Međunarodni trgovinski sistem” Ekonomski fakultet, Beograd, 2021. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Član komisije za izbor kolega na fakultetima
Recenzija udžbenika za Zavod za udžbenike Beograd
Član komiteta za izbor studenata za usavršavanje putem studentske razmene u SAD, u okviru USAID FORECAST Exchange Programa, Beograd 24. januara – 4. februara 2011. godine
Član komisije za izbor nastavnika, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, 01.02.2011
Član komisija za izbor državnih službenika Vlade Srbije, Visokog službeničkog saveta, 2009, 2010 i 2011 i 2013. godine
Član komisije za izbor studenata na projektu Evropskog pokreta u Srbiji "Putujmo u Evropu" Beograd, jun 2011

Милутин Живановић

Реализатор и модератор
06607034
milutin.zivanovic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Доктор економских наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Економски факултет 

Радно место:

Сарадника у Научно-истраживачком центру  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2014 Економски факултет, Универзитет у Београду демонстратор
2014 2016 Економски факултет, Универзитет у Београду сарадник у настави
2016 2022 Економски факултет, Универзитет у Београду асистент
2022 2022 Економски факултет, Универзитет у Београду сарадник у Научно-истраживачком центру Економског факултета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Анализа гудвила и добитака од повољне куповине у трансакцијама пословних комбинација-случај Србије Аутор објављен рад 2022
What Determines the Application of IFRS 3 in Accounting for Goodwill Аутор објављен рад 2021
Финансијско извес̌тавање банака: проблеми у мерењу фер вредности по моделима Аутор објављен рад 2020
Импликације ревизије Концептуалног оквира за финансијско извештавање на измене рачуноводствене регулативе повезане са лизингом Аутор објављен рад 2019
Разлике у рачуноводственом третману интерно генерисаног и стеченог гудвила – узроци, последице и доследност, Економске идеје и пракса Аутор објављен рад 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда „Најбољи мастер рад за академску 2014/2015″ коју додељује Привредна комора Београда Привредна комора Београда 2015

Савка Вучковић Милутиновић

Реализатор и модератор
0648465015
savka.vuckovic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Београду – Економски факултет 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Универзитет у Београду – Економски факултет вандредни професор
2013 2019 Универзитет у Београду – Економски факултет доцент
2005 2013 Универзитет у Београду – Економски факултет асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
An analysis of accrual-based earnings management in large Serbian companies Коаутор Економика предузећа, 68 (7-8), 2020
Do Audit Committees Have Capacity to Monitor Management: The Case of Serbia Аутор Do Audit Committees Have Capacity to Monitor Management: The Case of Serbia 2019
Analysis of modifications to auditor's opinion on financial statements of listed companies in Serbia Аутор Економика предузећа 67 (3-4) 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ревизија, 2015, ЦИД Економски факултет, Београд. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Комора овлашћених ревизора – испитивач на предмету Теорија ревизије

Снежана Милетић

Реализатор и модератор
0603654223
snezana.miletic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Универзитет у Београду - Економски факултет 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2012 Универзитет у Београду - Економски факултет асистент приправник
2012 2022 Универзитет у Београду - Економски факултет аистент
2022 2022 Универзитет у Београду - Економски факултет доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“An Analyisis of Accrual-based Earnings Management in Large Serbian Companies” Коаутор Економика предузећа 68(7-8) 2020
“Financial Reporting and Tax Implications of Real Estate Lease” Коаутор Економика предузећа 61(3-4) 2013
“Fair value, economic crisis and information risks: the challenges of measurement of assets of various liquidity levels” Коаутор Proceedings from the International Conference: From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Take?, Volume II Business and Management 2012
“The Role of an Audit Committee in Providing Quality Audit“ Коаутор 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, Faculty of Economics and Business University of Zagreb, Opatija, 6-7 2019
„Procena kvaliteta finansijskih izveštaja velikih preduzeća u Republici Srbiji primenom modela zasnovanih na agregatnim merama“ Аутор Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Економски факултет 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка задатака из Финансијског рачуноводства, 2019 и ранија издања, Економски факултет, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стипендија Српска академија наука и уметности 2000
Стипендија Републичка фондација за развој научног и уметничког подмлатка 1998
Стипендија Републичка фондација за развој научног и уметничког подмлатка 1999
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Републичка фондација за развој научног и уметничког подмлатка
Републичко такмичење из финансијског рачуноводства
Радна група за програмску EPAS (EFMD Programme Accreditation System) међународну акредитацију
Унапређење студијских програма у области интерне ревизије и интерних контрола у високом образовању
Coca-Cola Hellenic case study studentsko takmičenje

Драгана Бувач Грушановић

Реализатор и модератор
0638333702
dragana.buvac@zuov.gov.rs
Звање:

дипломирани економиста  

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2018 Друга економска школа Наставник економске групе предмета, Помоћник директора
2018 2022 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац сектора за програме и уџбенике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Систем награђивања у функцији менаџмента знања Коаутор објављен рад 2015

Ивана Поповић Петровић

Реализатор и модератор
0113021064
ivana.popovic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Универзитет у Београду - Економски факултет 

Радно место:

вандредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Агробанка референт-приправник
1999 2008 Институт за међународну политику и привреду истраживач - сарадник
2008 2022 Универзитет у Београду - Економски факултет асистент, доцент, вандредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Serbia Internationally: International Trade and Integrations Коаутор објављен рад 2020
Serbia in Global Value Chains Коаутор објављен рад 2020
Trade Facilitation in CEFTA 2006 Regional Integration: Case of Beverages Sector Trade Коаутор објављен рад 2018
Trgovinska specijalizacija Bosne i Hercegovine na bilateralnom nivou na primeru trgovine sa Hrvatskom i Srbijom Коаутор објављен рад 2017
Necarinske barijere u medjunarodnoj trgovini zemalja u razvoju i iskustva CEFTA 2006 Коаутор објављен рад 2014

Маја Јандрић

Реализатор и модератор
0638468
majasj@gmail.com
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Универзитет у Београду - Економски факултет 

Радно место:

вандредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2002 Економски институт Истраживач приправник
2002 2007 Универзитет у Београду - Економски факултет асистент приправник
2007 2014 Универзитет у Београду - Економски факултет асистент
2014 2019 Универзитет у Београду - Економски факултет доцент
2019 2022 Универзитет у Београду - Економски факултет вандредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Neki matematički modeli za određivanje ravnoteže u IS-LM modelu i analiza rešenja Коаутор SYM-OP-IS 2017 – Зборник радова 2017
The Effect of Employment Protection Legislation on Markets with Different Level of Competition Коаутор ECONOMIC POLICY FOR SMART, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE GROWTH – CONFERENCE PROCEEDINGS 2017
Performances of Labour Markets during Recession in Different Labour Market Regimes Коаутор New challenges in changing labour markets 2012
Unutrarregionalne nejednakosti u Srbiji – testiranje klupske konvergencije Коаутор Зборник Матице српске за друштвене науке 2019
On an Equal Footing? Comparing Commuting Patterns Across Space and Gender Коаутор Investigating Spatial Inequalities, Emerald Publishing Limited 2019

Светлана Поповић

Реализатор и модератор
0638244144
svetlana.popovic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2014 Економски факултет, Београд асистент
2014 2019 Економски факултет, Београд доцент
2019 2022 Економски факултет, Београд ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Central Banks Support to Financial Markets, Banking and Insurance in Response to Covid-19 Crisis Коаутор Објављен рад 2009
Uticaj otvorenog bankarstva i razvoja fintek kompanija na kvalitet usluga, zadovoljstvo i zaštitu klijenata banaka Коаутор Објављен рад 2009
“Rizikovana vrednost- metod istorijske simulacije” Коаутор Објављен рад 2008
“The Bust in Mortgage Market, Global Recession and Policy Answers” Аутор Објављен рад 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Монетарна економија Коаутор
Електронски платни системи Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Научног друштва економиста Србије
Члан Друштва економиста Београда

Светозар Танасковић

Реализатор и модератор
0643160308
svetozar.tanaskovic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду-Економски факултет 

Радно место:

Доцент на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2008 Универзитет у Београду демонстратор
2008 2010 Универзитет у Београду сарадник у настави
2011 2016 Универзитет у Београду асистент
2013 2013 Friedrich-Ebert-Stiftung експерт
2016 2017 ФРЕН тим лидер на пројекту
2017 2018 ФРЕН јуниор експерт за обраду података
2017 2019 Универзитет у Београду административни секретар на међународним пројектима
2018 2018 Универзитет у Београду помоћни експерт на пројекту
2019 2020 ФРЕН тим лидер на пројекту
2019 2020 Planet S.A. помоћни експерт на пројекту
2020 2021 Република Србија, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва статистички експерт
2019 2022 Универзитет у Београду доцент
2020 2022 ФРЕН члан тима на пројекту
2021 2020 ФРЕН члан тима на пројекту
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Convergence clubs in different regions of Serbia Коаутор Applied Economic Letters 2020
Human development and convergence among the states of former Yugoslavia Коаутор Acta Oeconomica AOecon 2020
Економски и институционални аспекти превазилажење дигиталне поделе у Србији Коаутор Улога државе у новом моделу раста привреде Србије, 2014, ЦИД, Економски факултет у Београду 2014
Владавина права и законодавна заштита запошљавања Коаутор Транзиција, институције и друштвени развој – доприноси професора Божидара Церовића, 2019, ЦИД, Економски факултет у Београду 2019
Положај становништва између 50 и 64 године на тржишту рада у Србији Коаутор Секундарне анализе података добијених кроз истраживање анекете о приходима и условима живота (SILC), 2016, Тим за социјално укључивање и смањење сиром 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Фондација за Развој Економске Науке – ФРЕН
EACES – Eвропска Асоцијација за Компаративне Економске Студије

Бранислав Боричић

Члан програмског одбора
0113021005
boricic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду, Економски факултет 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 2022 Универзитет у Београду, Економски факултет Асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
1978 1979 Математичка гимназија, Београд Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
A note on the system GRW with the intensional contraction rule Коаутор обављен рад 2021
Insurance Market after COVID-19 Коаутор објављен рад 2020
Contemporary Trends in Insurance at the Beginning of the Fourth Industrial Revolution Коаутор објављен рад 2019
Model, proving and refuting, in Quantitative Models in Economics Коаутор објављен рад 2018
Quantitative Models in Economics Коаутор објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Logic and Proof, Економски факултет, Београд, 2011, 154+iv p., ISBN: 978-86-403-1096-3 (Zbl 1214.03043; MR 2011k:03001) Аутор
Линеарна алгебра, Економски факултет, Београд, 2004, стр. 152+iv. (Друго измењено и допуњено издање 2009, стр. 182+vi.) Аутор
Збирка задатака из математике, Економски факултет, Београд, 1998., стр. 352+vi. (Четрнаесто издање 2011.) Коаутор
Математика, Економски факултет, Београд, 1998., стр. 352+vi. (Четрнаесто издање 2011.) Коаутор
Λογική και απόδειξη, Εκδοσείς Ζήτη, Θεσσαλονίκη, (Logic and Proof, (Greek) Ziti, Thessaloniki), 1995, pp. 174+viii (MR 97c:03001; Zbl. 838.03001) Аутор

Даница Јовић

Члан програмског одбора
0648465059
dana@ekof.bg.ac.rs
Звање:

сарадник на пројектима 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2022 Економски факултет Универзитета у Београду Асистент, сарадник на пројектима
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вредновање перформанси ентитета јавног сектора – зашто и како? Аутор објављен рад 2018
Financial Reporting of the Public Sector Entities and Long-Term Sustainability of Public Finances Аутор Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem – Družbena odgovornost za trajnostni razvoj, pp. 874-883, 2010
Reforms in Public Sector and Accounting, U: Economics Policy and Global Recession Аутор објављен рад 2009
Serbian Public Procurement Procedures in Light of New Protectionism: Problems and Prospects Коаутор The Role of the State in the New Growth Model of the Serbian Economiy 2014
Пензијски системи у земљама Европске Уније и извештавање пензијских планова и пензијских фондова Аутор објављен рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Рачуноводство, уџбеник за први разред економске школе, Датастатус, 2013, акредитован решењем Министарства просвете РС број: 650-02-280/2012-06 од 04. фебруара 2013. године Аутор
Рачуноводство, збирка задатака за први разред економске школе, Датастатус, 2014 Коаутор
Рачуноводство, уџбеник за четврти разред економске школе, Датастатус, 2015, акредитован решењем Министарства просвете РС број: 650-02- 120/2015-06 од 28. септембра 2015. године Коаутор
Рачуноводство, уџбеник за други разред економске школе, Датастатус, у поступку акредитације Аутор
Збирка задатака из финансијког рачуноводства, ЦИД Економског факултета Универзитета у Београду, 2014. године Коаутор

Драган Лончар

Члан програмског одбора
3811302107
loncar@ekof.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет у Београду 

Радно место:

доктор економских наука  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2022 Економски факултет у Београду продекан за сарадњу са привредом
2012 2022 Економски факултет у Београду ванредни професор
2013 2015 Економски факултет у Београду продекан за финансије
2010 2014 Економски факултет у Београду директор програма
2008 2013 Економски факултет у Београду доцент
2003 2008 Економски факултет у Београду асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Global recession and sustainable development: The case of microfinance industry in Eastern Europe, International Scientific Conference „Economic Policy and Global Recession Коаутор Објављен рад 2009
Strategic Importance of Fundamental R&D Orientation for Pharmaceutical Companies in Eastern Europe – The Insights from Pliva’s Case, Strategic Management: International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management Аутор Објављен рад 2011
Integrated methodological framework for formulation and implementation of local development strategy, Proceedings, International scientific conference Local economic and infrastructure development of SEE in the context of EU accession, Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Departme Коаутор Објављен рад 2013
Shaping the Future Serbia’s Economy: The New Growth Model and Economic Policy Platform Коаутор Објављен рад 2020
One-Sided Confidence Intervals for Population Variances of Skewed Distributions, Journal of Statistical Planning and Inference Коаутор Објављен рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Менаџмент помоћу пројеката, Центар за издавачку делатност, Београд, 2015 (четврто допуњено и прерађено издање) Коаутор
Анализа исплативости инвестиционих пројеката, Економски институт, 2015 Коаутор
Пословна економија, Дата Статус, 2013 (за 3. разред средње економске школе) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Пост-докторске студије Booth Business School, University of Chicago 2009

Душица Малинић

Члан програмског одбора
0112642925
dmalinic@ipi.ac.rs
Звање:

научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања у Београду 

Радно место:

виши научни сарадник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 Институт за педагошка истраживања у Београду истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Малинић Д. и И. Ђерић (2015). Допринос мотивационих стилова понашања и поступака наставника аутономној мотивацији и школском постигнућу ученика. у С. Дубљанин ,М. Митровић и В. Орловић (ур.): Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења – зборник радова (78-83). Београд: Филозофски факултет Ун Коаутор објављен рад 2015
Малинић, Д. (2014).Педагошки аспекти наставничке професије и неуспех ученика, Настава и васпитање 62(4), 687-701 Аутор објављен рад 2014
Малинић Д. (2009): Ко су поновци у основној школи, у: Ђ. Комленовић, Д. Малинић и С. Гашић-Павишић (ур.), Квалитет и ефикасност наставе, (189-204) Београд: Институт за педагошка истраживања; Волгоград: Волгоградски државни педагошки универзитет. М 14 – 4 бода Аутор објављен рад 2009
Малинић, Д. (2011): Понављање разреда у основној школи из перспективе наставника, Зборник Института за педагошка истраживања, Год. 43, Бр. 2. Београд: Институт за педагошка истраживања Аутор објављен рад 2011
Малинић, Д. (2007): Како помоћи неуспешном ученику, Зборник Института за педагошка истраживања,, Год. 39, Бр. 1, (86-98). Београд: Институт за педагошка истраживања Аутор објављен рад 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Неуспех у школској клупи. Београд: Институт за педагошка истраживања, 246 стр. Аутор
Квалитет и ефикасност наставе, Београд: Институт за педагошка истраживања; Волгоград: Волгоградски државни педагошки универзитет. Коаутор

Ђорђе Митровић

Члан програмског одбора
0632173448
djordjem@ekof.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду, Економски факултет 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2022 Универзитет у Београду, Економски факултет доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Possibilities and Problems of Digital Divide Measuring – Case of Serbia, International Conference National and Regional Economics VII, Kosice, Slovakia, 2008. ---- 2008
Информатичко друштво и дигитална подела у Србији –тренутно стање и консеквенце за економску политику, Научна конференција Економска политика Србије у 2009. години и изазови светске економске кризе, Економски факултет, Београд, 2009. Аутор излагање 2009
Network Externalities in Telecommunication Industry: An Analysis of Serbian Market Коаутор Industrija 2016
Digitalisation in the Financial Sector and Implications for Insurance Коаутор Contemporary Trends in Insurance at the Beginning of the Fourth Industrial Revolution 2019
Measuring Countries Competitiveness in Circular Economy : Composite Index Approach Коаутор uantitative Models in Economics 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Принципи економије, уџбеник за 1. разред средње економске школе, Дата Статус, Београд, 2012. Аутор
Принципи економије, уџбеник за 2. разред средње економске школе, Дата Статус, Београд, 2013. Аутор
Економски и институционални аспекти развоја информационог друштва, Економски факултет, Београд, 2013. Аутор
Земље у транзицији и глобализација - Економски и институционални аспекти, Београд, СД Публик, 2006 Аутор

Жаклина Стојановић

Члан програмског одбора
0113021162
zaklina@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2022 Економски факултет Универзитета у Београду редовни професор
2008 2013 Економски факултет Универзитета у Београду ванредни професор
2003 2008 Економски факултет Универзитета у Београду доцент
2000 2003 Економски факултет Универзитета у Београду асистент
1996 2000 Економски факултет Универзитета у Београду асистент-приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Зорка Закић и Жаклина Стојановић (1998): „Прилог дефинисању концепта интегралне аграрне политике која би била у функцији стабилизације и развоја”, објављено у Драгутин Марсенић и Г.Рикаловић ред. Транзиција и привредни развој - краткорочни и дугорочни аспекти, Економски факултет Београд, стр. 112 Коаутор oбјављен рад 1998
Жаклина Стојановић (2002): “Робни деривати и њихова улога у изградњи модела тржишног финансирања краткорочних потреба агросектора у Србији”, објављено у Зорка Закић, Г.Рикаловић и Ж.Стојановић ред. Институционалне реформе и транзиција агропривреде, свеска 1: Контуре новог модела функционисања агропр Аутор oбјављен рад 2002
Закић Зорка и Жаклина Стојановић (2002): “Концепт интегралног руралног развоја Европске уније и могућности коришћења њиховог искуства у Србији”, објављено у Зорка Закић, Г.Рикаловић и Ж.Стојановић ред. Институционалне реформе и транзиција агропривреде, свеска 1: Контуре новог модела функционисања аг Коаутор oбјављен рад 2002
Жаклина Стојановић (2003): “Финансијско тржиште и трансформација агропривреде у Србији”, објављено у Зорка Закић, Г.Рикаловић и Ж.Стојановић ред. Институционалне реформе и транзиција агропривреде, свеска 2: Прилог унапређењу структурног прилагођавања агропривреде у Србији, ЦИД, Економски факултет Бе Аутор oбјављен рад 2003
Жаклина Стојановић (2003): „Робне резерве и стратешка прехрамбена сигурност – нови концепт управљања”, објављено у Зорка Закић, Г.Рикаловић и Ж.Стојановић ред. Институционалне реформе и транзиција агропривреде, свеска 2: Прилог унапређењу структурног прилагођавања агропривреде у Србији, ЦИД, Економс Аутор oбјављен рад 2003
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ж. Стојановић и Д.Гњановић: 120 година задружног покрета у Србији. Хиспериа- ЕДУ, Београд, 2015 Коаутор
Г. Поповић, З.Закић и Ж. Стојановић: Савремена рурална политика: Паралеле ЕУ – РС и БиХ, Економски факултет Универзитет у Бања Луци, 2009 Коаутор
З. Закић и Ж. Стојановић: Економика аграра, ЦИД - Економски факултет, Београд, 2008 Коаутор
С. Деветаковић, Б. Јовановић Гавриловић, Г. Рикаловић, Ж. Стојановић и Д. Молнар: Економија (Национална) – уџбеник за 3 и 4. разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2015 Коаутор

Зоран Богетић

Члан програмског одбора
0113021163
bogeticz@ekof.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Економски факултет Универзитет у Београду редовни професор
2011 2016 Економски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор
2006 2011 Економски факултет Универзитет у Београду доцент
1996 2006 Економски факултет Универзитет у Београду асистент
1991 1996 Економски факултет Универзитет у Београду асистент-приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аћимовић С., Богетић З., 2009, ˝Позиционирање велепродаје у ланцу снабдевања: компаративна анализа ЕУ-Србија˝, 11 Годишња међународна конгеренција, Праг, Пословне стратегије и технолошке иновације за одрживи развој: Креирање глобалног просперитета за људски род, ГБАТ (Глобал Бусинесс анд Тецхнологy Коаутор Објављен рад 2009
Богетић, З., Ловрета, С., 2007. Ефикасан менаџмент категорије производа (Еффициент Цатегорy Манагемент), Зборник радова Медјународне научне конференције Савремени изазови економске теорије и праксе, Економски факултет у Београду 26.-29.09.2007., стр. 13-23 Коаутор Објављен рад 2007
Bogetić Z., Petković G., ˝Developing Key Accounts Portfolio – Challenges in Time of Crisis˝, The Role of Contemporary Management and Marketing Methods in Improvement of Competitiveness of the Companies in Serbia within the Process of its Integration to the European Union, editor: Janićijević N., Fac Коаутор Објављен рад 2012
Ловрета С., Богетић З., Стојковић Д., ˝Кључна подручја трговинске политике Србије у 2011. години˝, Зборник радова научне конференције ˝Економска политика у 2011.години и нова стратегија развоја привреде Србије˝, НДЕ и ЕФ у Београду, 11.XИИ - 2010,стр. 247-262 Коаутор Објављен рад 2011
Ловрета С., Богетић З., Стојковић Д, ˝Ефекти транзиције у трговинском сектору Републике Србије˝, Зборник радова научне конференције ˝Економско-социјална структура Србије- учинак прве деценије транзиције˝, НДЕ и ЕФ у Београду, 8.В- 2010,стр. 167-182 Коаутор Објављен рад 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Менаџмент односа са купцима (Редактори: Проф.др С.Ловрета и Проф. др Г.Петковић), Економски факултет у Београду ЦИД и Дата Статус, Београд, 2010 Коаутор
Стратегија развоја трговине Републике Србије, члан тима, 2009, редактор Проф. Др Стипе Ловрета, ЦИД Економског факултета у Београду и Влада Републике Србије (Министарство трговине и услуга) Коаутор
Стратегија развоја трговине Града Београда, члан тима, 2008, редактор Проф. Др Стипе Ловрета, ЦИД Економског факултета у Београду Коаутор
Менаџмент категорије производа (Цатегорy Манагемент), Економски факултет у Београду ЦИД и Дата Статус, Београд, 2007. Аутор
Пекабетина школа трговине (Редактори: Проф.др С.Ловрета и др Г.Петковић, ванр.проф.), Београд: Пекабета, 2000. Коаутор

Саша Вељковић

Члан програмског одбора
0113021125
sasa.veljkovic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2022 Економски факултет Универзитета у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Improving Business Performance Through Brand Management Practice Коаутор Објављен рад 2016
Brand orientation and financial performance nexus Коаутор Објављен рад 2015
Attitudes toward farm animals welfare and consumer’s buying intentions - case of Serbia Коаутор Објављен рад 2015
Do Partner Relations in Marketing Channels Make a Difference in Brand Management Implementation? Evidence from Serbia and Montenegro Коаутор Објављен рад 2015
Using Marketing Approach to Respond to Internationalization Challenges and Changes in Marketing Channels Коаутор Објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Маркетинг услуга Аутор
Менаџмент односа са купцима Коаутор
Директни маркетинг Коаутор
Бренд менаџмент Аутор