Cтручнa конференција за васпитаче ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ, Тара 2022.

Код одобреног скупа: 844  

Конференција

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Cтручнa конференција за васпитаче ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ, Тара 2022.

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

доктор педагошких наука Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
ванредни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет у Београду
доктор педагошких наука Лидија Мишкељин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
наставник предшколског васпитања Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
Професор физичког васпитања Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“ Београд

4

450

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Драгана Павловић Бренеселовић

Реализатор
0641531846
dbrenese@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1981 Филозофски факултет стручни секретар пројекта
1981 1982 Школигрица оснивач и сарадник
1983 2022 Филозофски факултет, Београд професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Павловић Бренеселовић, Д. (2004). Руковођење научно-истраживачким пројектом. У Пешић, М. и сарадници Педагогија у акцији – методолошки приручник Аутор Институт за педагогију и андрагогију, стр. 75-95 2004
Крњаја, Ж., Павловић Бренеселовић, Д. (2011). Васпитачи као истраживачи сопствене праксе, Коаутор Настава и васпитање, год. 60, бр. 2, стр. 296-310 2011
Павловић Бренеселовић, Д., Крњаја, Ж., Матовић, Н. (2012). Педагошка документација: перспектива васпитача Коаутор Зборник Института за педагошка истраживања, год. 44, бр. 2, стр. 349-367 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Павловски, Т., Павловић Бренеселовић, Д. (1999). Тимски рад у васпитној пракси, Београд: Институт за педагогију и андрагогију/Центар за интерактивну педагогију Коаутор
Крњаја. Ж., Павловић Бренеселовић, Д. (2013). Где станује квалитет – политика грађења квалитета у предшколском васпитању, Књига 1 Београд: Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
CIP
Педагошко друштво Србије

Живка Крњаја

Реализатор
0113206160
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

доктор педагогије  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2022 Филозофски факултет у Београду Ванредни професор
2008 2013 Филозофски факултет у Београду Доцент
2000 2008 Висока школа струковних студија за образовање васпитача Сремска Митровица професор струковних студија
1987 2000 ПУ „Полетарац“ Стара Пазова педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана, КРЊАЈА, Живка. Основе програма као димензија квалитета предшколског васпитања и образовања, Коаутор Педагогија, 2014, бр.2. 160 -173 2014
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана, Смернице за израду Основа програма предшколског васпитања, Коаутор Педагогија, 2014, бр.3. 220 -232 2014
ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана, КРЊАЈА, Живка, МАТОВИЋ, Наташа. Педагошка документација: перспектива васпитача Коаутор Зборник Института за педагошка истраживања, ISSN 0579-6431, 2012, год. 44, бр. 2, стр. 349-367 2012
КРЊАЈА, Живка. Игра, стваралаштво, отворени васпитни систем: шта их повезује?. Аутор Настава и васпитање, ИССН 0547-3330, 2010, год. 59, бр. 2, стр. 264-277.[ 2010
КРЊАЈА, Живка. Улога васпитача у сопственом професионалном развоју Аутор Зборник радова Више школе за образовање васпитача, ИССН 1451-7019, 2004, 7, стр. 3-9. 2004
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана. Где станује квалитет. Књ. 1, Политика грађења квалитета у предшколском васпитању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 2013. XИ, 330 стр. Коаутор
КРЊАЈА, Живка. Увод у педагогију. Београд: 2005. 141 стр. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
ESAREA
Педагошко друштво Србије

Лидија Мишкељин

Реализатор
063239869
lidija.miskeljin@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доцент, наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2022 Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за педагогију доцент
2007 2013 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди професор педагошке групе предмета
2004 2007 Завод за унапређивање образовања и васпитања руководилац сектора за осигурање квалитета
2003 2004 Центар за професионални развој запослених саветник – координатор за развој и вредновање
2001 2003 Министарство просвете и спорта Републике Србије, саветник за стручно усавршавање за предшколско васпитање
1996 2001 Предшколска установа „Чукарица“ Стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Диверсификација – значења и политике у пракси предшколског васпитања и образовања у Србији, 2014 Аутор ИПА Филозофкси факултет Универзитета у Београду 2014
Улога педагога у грађењу значање и развијању праксе дечјег вртића, Аутор Фолозофски факултет, ИПА Универзитета у Београду 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за диверсификацију програма предшколског васпитања, 2014, Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
Диверсификовани програми предшколског васпитања и образовања за децу раног узраста - практикум, 2014, Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
„Од учења ка подучавању“, Лађарак,2006 Коаутор
„Дечји вртић као извор курикулума“, 2008, Задужбина Андрејевић, Београд (монографија) Аутор
„Водич кроз стручно усавршавање и напредовање наставника, васпитача и стручних сарадника“, 2007., Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED)
ESREA - European Society for Research on the Education of Adults

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

наставник предшколског васпитања 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац Васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана Васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана Васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2022 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Поверење и блискост Аутор Смедеревски магазин, (31) 7, 2009
Верујмо у своју децу, Аутор Смедеревски магазин, (33) 21, 2013
„Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама Аутор Графомарк, Лакташи, стр. 207-209. 2013
„Инклузија у предшколству –стање, проблеми и потребе Аутор Newpress Смедерево, стр.13-19. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Откривам и сазнајем» (“Ведра“, Смедерево, 2006) Аутор
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006) Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац Васпитач
2000 2006 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац руководилац вртића
2006 2011 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац Васпитач
2011 2022 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Чудна воћка Аутор Зборник-Четврти окружни стручни сусрети у Нишу 2015
Дете у драмској игри» Аутор Зборник-Прва стручна конференција за васпитаче, Крагујевац, 2015
Предшколско васпитање и образовање у Србији-изазови и перспективе Аутор Сажетак радова-Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015
Инклузивни модел сарадње јаслица и вртића Коаутор Зборник -СУВАС 2014
У игри драме и позоришта Аутор Зборник -СУВАС 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача – Мај 2008. год Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево 2008
Прва награда за најбољу режију дечије представе – Мај 2006. год Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево 2006
Награда за адаптацију текста за децу – 2009. год. Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево 2009
Награда за комуникацају са публиком – 2007. год. Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Удружења васпитача Шумадије
Савеза удружења васпитача Србије

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор за посебне програме  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ "Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац васпитач
2011 2022 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац Координаторза посебне програме
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Једно тело двадесет душа Коаутор Стручни скуп-В.Плани 1998
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2005 2005
Искрице-ликовна колонија 2006.", Аутор Стручни сусрети васпитача у В.Бањи, 2006
Сложни у различитостима" Реализатор ЦИП,Београд 2010
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ"Вукица Митровић"- 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)

Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0631181230
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања 

Установа:

ПУ „Пчелица“ Ниш 

Радно место:

Професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич” Ниш Професор физичког васпитања
1992 2022 ПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јонић, З., И. Тодоров, М. Петровић, М. Милошевић, Љ. Стаменковић, Ж. Митровић, М. Пејчић, Р. Николић, Г. Јовановић. (2013): Сва су деца за нас иста Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти, 2013
Петровић, М., Јонић, З., Тодоров, И., Ћирић, Т., Радоњић, И.,Стаменковић, Љ. (2013): Драмска гозба, Коаутор .Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача-БАПТА, Сарајево 2013
Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М., Николић, Р., Пејчић, М., Стаменковић, Љ., Тодоров, И. (2013): Корак по корак за здрав корак, Коаутор 2. Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача- 2013
Коцић, Ј.,Јонић, З.,Петровић, М., Митровић, Ж. (2014), Рекреација деце у вртићима Ниша Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник Корак по корак за здрав корак, Зоран Јонић, Јадранка Коцић, Мирјана Петровић и сар. (2012), издање Пунта-Ниш, суиздавач ПУ Пчелица Ниш, ИСБН 978-86-7990-082-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Друштво педагога физичке културе
- Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
- Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2022 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Аутор Предшколској установи „Дечје царство“ 2012. 2012
«Кроз игру до слова», Аутор Зборник-Савез удружења васпитача Србије, 2012, 2012
«Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења», Аутор Сажетак-Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије, 2015
Вредност, структура и функција игре Реализатор бапта, 2016. 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије
Члан Прoгрaмскoг oдбoрa за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Весна Нушић

Члан програмског одбора и модератор
0638847962
vesna.nusic@gmail.com
Звање:

самостални педагошки саветник  

Установа:

ПУ „Наше дете” Врање  

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2022 ПУ „Наше дете” Врање васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лутка причалица у рукама деце и васпитача Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије 2015
Игра у функцији прихватања и неговања различитости Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије 2016
Кроз врањске сокаке очима деце Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије 2017
Вредност и улога игре у предшколском васпитању и образовању Аутор БАПТА - 2016. год. 2016
Вербалне асоцијације у функцији грађења односа међу вршњацима“ Коаутор Зборник-Савез удружења васпитача Србије ,2018.год. 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Драмске и дечије игре Коаутор
Дете уме, дете може покретом да ствара Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружења васпитача пчињског округа
Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије

Нела Дујић

Члан програмског одбора и модератор
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2022 Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“;,,Дете и медији“ Реализатор Стручни сусрети васпитача Војводине„Примери добре праксе 2012
,,Свакодневни живот детета“ Аутор Висока школа струковних студија за образовање васпитача и Удружење васпитача Војводине 2016
Различити приступи подстицања дечјег развоја Аутор Нови Сад 2016
,,Пројектно планирање у вртићу“ Аутор Зборник-Тара 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Члан Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије
Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије
Модератор на научно-стручној конференцији БАПТА
Модератор на стручној конференцији за васпитаче
Саветник-спољни сарадник Школске управе Сомбор
Члан Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању

Тијана Боговац

Члан програмског одбора и модератор
0642057296
tbogovac@yahoo.com
Звање:

мастер педагог 

Установа:

ПУ „Чукарица“ Београд 

Радно место:

стручни сарадник, педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 ПУ „Чукарица“ Београд Стручни сарадник
2009 2014 ПУ „Чукарица“ Београд Стручни сарадник
2008 2008 Земунска гимназија Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Игре у природи, игре са ризицима, грађење заједнице која учи Аутор Пленарна презентација на 10.стручним сусретима стручних сарадника и сарадника 2016
Слика детета – слика наше праксе (концепт слике о детету као основ рефлексивне праксе) Коаутор Радионица у оквиру 11 стручних сусрета стручних сарадника и сарадника 2016
Професионални развој педагога, кроз увиде у четири различита система предшколског васпитања и образовања, током студија у иностранству, 2016 Аутор Пленарна презентација на 10.стручним сусретима стручних сарадника и сарадника 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Bogovac, T. (2019). 15 The issue of parent participation in preschool education in Serbia. Teachers' and Families' Perspectives in Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century, 2, 182. Аутор
Bogovac, T. (2018). Early childhood education and care in Serbia. In Garvis, S., Phillipson, S., & Harju-Luukkainen, H. (Eds.). International Perspectives on Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century (Vol. 1). Routledge. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије