Cтручнa конференција за васпитаче ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ, Тара 2022.

Код одобреног скупа: 844  

Конференција

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Cтручнa конференција за васпитаче ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ, Тара 2022.

Јачање компетенција васпитача, медицинских сестара-васпитача, стручних сарадника и директора да рефлексивно преиспитују своју праксу о значају грађeња односа као подршке добробити детета у реалном програму.

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ, Тара 2022. 1. ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА 2. ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА 3. ПРОСТОР У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА 4. ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ИГРУ ДЕЦЕ 5. ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 6. ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ЗАСНОВАНО НА ПАРТНЕРСТРВУ СА ЗАЈЕДНИЦОМ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

доктор педагошких наука Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
ванредни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет у Београду
доктор педагошких наука Лидија Мишкељин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
наставник предшколског васпитања Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
Професор физичког васпитања Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“ Београд

4

450

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

3800 РСД