„Школска библиотека – простор за истраживање и опуштање“

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 843  

Трибина

Друштво школских библиотекара Србије
Есад пашина 26, Геолошка и хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић", 11000 БеоградМирјана Радовановић Пејовић
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
0638798067
0693984728

„Школска библиотека – простор за истраживање и опуштање“

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

100

Стручни сарадник у школи
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Мирјана Радовановић Пејовић

Члан програмског одбора и реализатор
693984728
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
Звање:

виши дипломирани библиотекар 

Установа:

ОШ „Душан Јерковић“ Ужице 

Радно место:

библиотекар – стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2004 ОШ „Душан Јерковић“ Професор српског и енглеског језика
2004 2010 ОШ „Душан Јерковић“ Помоћник директора
2005 2006 ОШ „Душан Јерковић“ В.д. директора школе
2000 2022 ОШ „Душан Јерковић“ Библиотекар - стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај“ Коаутор Библиотекар, год 58, св. 1-2 (2016) 2016
„Библиотечка секција као подстицај креативном и вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе“ Коаутор Библиотекар, год 59, св. 2 (2017) 2017
„Programmes and activities to encourage young people’s creativity in an Elementary School Library“ Коаутор IFLA 2019 Satellite Conference in Belgrade – 22/8/2019 2019
“Who is ready to be the School Librarian with a vision in Serbia?“ Коаутор 48th Annual Conference and the 23rd International Forum on Research on School Librarianship “CONVERGENCE – EMPOWERING – TRANSFORMATION : SCHOOL LIBRA 2019
“School Librarians Ready for Change” Коаутор 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education, 14-16.4.2021. 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Школска библиотека за свакога – рад са корисницима у основној школи“ (Зборник Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције Библиотекарског друштва Србије, Београд, 13-14. децембар 2016. г.) Коаутор
„Школска библиотека-корак даље - школски библиотекари у сарадњи са Народном библиотеком Ужице“ (Зборник ДШБС „Школска библиотека зa 21. век“ Електронски зборник радова са Смотре стваралаштва школских библиотекара одржане 28.10.2013. у Београду) Коаутор
„Кад неће ученици у библиотеку, библиотекар ће у учионицу: часови библиотекара у основној школи“ (Иновације и трендови у библиотекарству : зборник радова XV међународне конференције БДС, Београд-Чачак, 12-14. децембар 2018.) Коаутор
„Школска библиотека чувар прошлости и темељ за будућност“ (Зборник „Језик, култура, образовање : главни и одговорни уредник Снежана Маринковић“. Ужице : Педагошки факултет, 2018 ) Коаутор
„Школски библиотекар неопходан чинилац успешног образовно-васпитног система“ (Корак библиотеке – часопис за културу и библиотечко-информациону делатност, бр.3 (2018) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије - председник
Библиотекарско друштво Србије

Ингрид Граорац

Члан програмског одбора
0641364246
igraorac@gmail.com
Звање:

Професор опште књижевности 

Установа:

ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница 

Радно место:

Библиотекар - стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2000 Библиотека „Свети Сава“, Земун библиотекар
2005 2007 Магија даривања д.о.о. менаџер
2011 2022 ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница Библиотекар - стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Део школског тима у eTwinning пројектима – Фондација Темпус Реализатор Педагошка пракса, 2020 2020
75. рођендан Пипи Дуге Чарапе - изложба Реализатор Facebook Амбасаде Шведске 2020/21. 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education 2021. 2021
Дневник једне школске библиотекарке у доба короне Аутор Часопис „Школски библиотекар“, број 10, 2020 2020
„Школски библиотекари – развијање партнерства и сарадње“ Коаутор Члан програмског одбора и модератор 2022
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за рад са децом Библиотека града Београда 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије – потпредседник
Стручно веће школских библиотекара Земуна и Сурчина - руководилац

Наташа Марковић Атар

Члан програмског одбора
0638214100
natasa.markov@gmail.com
Звање:

Професор српског језика и књижевности 

Установа:

Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“ 

Радно место:

Библиотекар - стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1998 ОШ „Вук Караџић“, „Горња варош“, „Б. Радичевић“ Наст. српског јез. и књиж.
2001 2003 Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“ Наст. српског јез. и књиж.
2003 2022 Наст. српског јез. и књиж. Библиотекар - стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савремена књижевност за децу и младе Коаутор Округли сто, 2015. године 2015
Ученици писци и музичари Аутор, организатор Књижевно-поетско вече, 2018 год. Аутор Књижевно-поетско вече, 2018 год 2018
„Школски библиотекари – развијање партнерства и сарадње“ Коаутор Члан програмског одбора 2022
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Огледало“ Часопис „Огледало“ 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије (председник Надзорног одбора, раније секретар Друштва)
Председник жирија за доделу Награде «Мина Караџић» у Друштву школских библиотекара Србије
Члан редакције Часописа ученика и професора средњих школа «Огледало», члан жирија овог часописа

Александра Вуковић-Курдулић

Модератор
0694744374
a.kurdulic@gmail.com
Звање:

Мастер библиотекар - информатичар 

Установа:

ОШ „Свети Сава“ Шабац 

Радно место:

Библиотекар - стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2016 Библиотека Шабачка Сарадник - волонтер
2018 2022 ОШ „Свети Сава“ Шабац Библиотекар - стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вебинар „Учим видео да би ме видео“ Аутор Платформа Штребер, децембар 2020. године 2020
Изложба и конкурс „Дај ми реч да је насликам“ Аутор и реализатор јануар – мај 2021. године Аутор Аутор и реализатор јануар – мај 2021. године, 2022. године 2022
„Школске библиотеке у теорији и пракси“ ---- 2021
Трибина „Уђи у моје ципеле“ и стручни акредитовани скуп са међународним учешћем „Важност и улога библиотекара у препознавању различитости и унапређењу живота и образовања особа са инвалидитетом“, Аутор Модератор трибине и вебинара 2021
„Школски библиотекари – развијање партнерства и сарадње“ Предавач  „Сарадња школске и јавне библиотеке у функцији подстицања талената ученика који се образују по ИОП-у“ 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Удружење «Клуб родитеља и наставника ОШ Свети Сава Шабац»
Удружење за помоћ особама са сметањама у развоју „Живимо заједно Шабац“

Весна Перић

Реализатор
0611626734
xxvesna@gmail.com
Звање:

Професор француског језика и књижевности 

Установа:

Техничка школа Неготин 

Радно место:

Библиотекар - стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2007 Више школа Професор француског језика
2007 2022 Техничка школа Неготин Библиотекар - стручни сарадник,професор грађанског васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школски часопис „Технопис“ аутор, реализатор, уредник часопис 1-7; 2019-2022. Аутор аутор, реализатор, уредник часопис 1-7; 2019-2022. 2022
Велики рат – 100 година од избијања Првог светског рата Аутор Књижевно вече 2014
Медијска писменост Предавач Мултомедијални рад за конкурс за креативне и иновативне радове ученика средњих школа „Европски дневник 2018/2019“ 2019
„Стаклено звоно“ – Силвија Плат Предавач Трејлер за конкурс „Види шта читам“; 2019. 2019
„Причај језике да те цео свет разуме“ Аутор час посвећен Европском дану језика; 2020. 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Баш је лепо бити писмен“ - есеј „Школски библиотекар “ бр.11; ДШБС; 2021. Аутор
„И без слике на профилу, по твом говору, знаћу колико година имаш “ - есеј „Школски библиотекар “ бр.10; ДШБС; 2020. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије

Ана Дуковић

Реализатор
0643114550
anadukovic4@gmail.com
Звање:

Виши дипломирани библиотекар 

Установа:

ОШ „Душан Јерковић“ Ужице 

Радно место:

Библиотекар - стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2008 ОШ „Душан Јерковић“ Професор енглеског језика
2008 2015 ОШ „Душан Јерковић“ Професор српског језика, Професор грађанског васпитања, Библ
2015 2022 ОШ „Душан Јерковић“ Библиотекар - стручни сарадник
2020 2022 ОШ ,,Алекса Дејовић'' Професор грађанског васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Библиотечка секција као подстицај креативном и вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе“ Коаутор Библиотекар, год 59, св. 2 (2017) 2017
„Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај“ Коаутор Библиотекар, год 58, св. 1-2 (2016) 2016
„Programmes and activities to encourage young people’s creativity in an Elementary School Library“ Коаутор IFLA 2019 Satellite Conference in Belgrade – 22/8/2019 2019
“Who is ready to be the School Librarian with a vision in Serbia?“ Коаутор 48th Annual Conference and the 23rd International Forum on Research on School Librarianship “CONVERGENCE – EMPOWERING – TRANSFORMATION : SCHOOL LIBRA 2019
“School Librarians Ready for Change” Коаутор 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education, 14-16.4.2021. 2021
„Окупљање и оснаживање школских библиотекара" Реализатор Вебинар „Школске библиотеке у теорији и пракси“ 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Школска библиотека за свакога – рад са корисницима у основној школи“ (Зборник Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције Библиотекарског друштва Србије, Београд, 13-14. децембар 2016. г.) Коаутор
„Школска библиотека-корак даље - школски библиотекари у сарадњи са Народном библиотеком Ужице“ (Зборник ДШБС „Школска библиотека зa 21. век“ Електронски зборник радова са Смотре стваралаштва школских библиотекара одржане 28.10.2013. у Београду) Коаутор
„Кад неће ученици у библиотеку, библиотекар ће у учионицу: часови библиотекара у основној школи“ (Иновације и трендови у библиотекарству : зборник радова XV међународне конференције БДС, Београд-Чачак, 12-14. децембар 2018.) Коаутор
„Школска библиотека чувар прошлости и темељ за будућност“ (Зборник „Језик, култура, образовање : главни и одговорни уредник Снежана Маринковић“. Ужице : Педагошки факултет, 2018 ) Коаутор
„Школске и јавне библиотеке у дијалогу за промене – сви на добитку“ (Мале библиотеке у великом дијалогу за промене : зборник радова XVI међународне конференције БДС, Београд, 12-13. децембар 2019) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Библиотекарско друштво Србије

Слађана Маријанац

Реализатор
062945090
sladjam@gmail.com
Звање:

Проф. руског језика и књиж, дипл. библ. 

Установа:

Ваљевска гимназија 

Радно место:

Библиотекар - стр. сарадник, проф. рус. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2022 Ваљевска гимназија Професор руског језика
2012 2022 Ваљевска гимназија Библиотекар - стручни сарадник, проф. руског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога школског библиотекара у савременој школи Аутор Трибина „Школски библиотекари – носиоци промена“ 2022
Креирање виртуелних изложби књига Аутор „Школски библиотекар “ бр.10; ДШБС; 2020. 2020
Први вебинар ДШБС „Школске библиотеке у теорији и пракси“ Аутор „Школски библиотекар “ бр.11; ДШБС; 2021 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољу школску библиотеку Издавачка кућа Едука 2018. год. 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије - члан Управног одбора
Председник Подружнице ДШБС за Колубарски округ