„Школска библиотека – простор за истраживање и опуштање“

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 843  

Трибина

Друштво школских библиотекара Србије
Есад пашина 26, Геолошка и хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић", 11000 БеоградМирјана Радовановић Пејовић
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
0638798067
0693984728

„Школска библиотека – простор за истраживање и опуштање“

Циљ скупа је унапређивање компетенција школских библиотекара за планирање и реализацију активности усмерених ка подстицању ученика (и наставника) да учествују у ваннаставним активностима и раду школске библиотеке.

1. „Креативне активности у школској библиотеци” 2. „Истраживачке вештине ученика и наставника у оквиру целогодишњег школског пројекта о Шекспиру” 3. „Упознајмо своју библиотеку – како обучити ученике за самостално коришћење књижне грађе”

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

100

Стручни сарадник у школи
Стручни сарадник у дому ученика

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Онлајн путем Zoom платформе. 28.10.2022. 87