Процена и интеграција примитивних рефлекса

Код одобреног скупа: 842  

Трибина

Београдски развојни центар БЕРЦ
Сазонова 98, БеоградАлександра Буковица
bgrazvojnicentar@gmail.com
0112835628
0641803767

Процена и интеграција примитивних рефлекса

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

2

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Александра Буковица

Реализатор
0641803767
abukovica@gmail.com
Звање:

Мастер дефектолог олигофренолог 

Установа:

ОШ "Милоје Павловић" 

Радно место:

Дефектолог олигофренолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2005 ОШ "Милоје Павловић" дефектолог наставник у продуженом боравку
2005 2014 ОШ "Милоје Павловић" Дефектолог наставник са одељењским старешинством
2014 2022 ОШ "Милоје Павловић" Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
AБ програм - процена и третман неинтегрисаних примитивних рефлекса код деце са проблемима у учењу и развојним сметњама Реализатор Дани дефектолога 2022, Зборник радова 2022
Неинтегрисани примитивни рефлекси код деце са проблемима у учењу и развојним сметњама Аутор Дани дефектолога 2022, Зборник радова 2022
AБ програм - процена и третман неинтегрисаних примитивних рефлекса код деце са проблемима у учењу и развојним сметњама Аутор Актуелности у специјалној едукацији и рехабилитацији, Зборник 2021
MNRI Dynamic&Postural Reflex Integration Извођач База МНРИ института 2018
MNRI NeuroTactile Integration Извођач База МНРИ института 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Лако са Марком - апликација за децу са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Заједница школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан Управог одбора
МПНТР спољни саветник за инклузивно образовање
Друштво дефектолога Београда, члан Управног одбора
Београдски развојни центар БЕРЦ стручни сарадник

Маја Ивошевић

Модератор
0654461415
majaniko01@yahoo.com
Звање:

Мастер дефектолог олигофренолог 

Установа:

ОШ "Милоје Павловић" 

Радно место:

Дефектолог наставник у посебним условима 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2022 ОШ "Милоје Павловић" Дефектолог наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
AБ програм - процена и третман неинтегрисаних примитивних рефлекса код деце са проблемима у учењу и развојним сметњама Извођач Дани дефектолога 2022, Зборник радова 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије