Процена и интеграција примитивних рефлекса

Код одобреног скупа: 842  

Трибина

Београдски развојни центар БЕРЦ
Сазонова 98, БеоградАлександра Буковица
bgrazvojnicentar@gmail.com
0112835628
0641803767

Процена и интеграција примитивних рефлекса

Упознавање и унапређење знања полазника о развојном значају примитивних рефлекса. Упознавање полазника са задржавањем примитивних рефлекса након периода интеграције као и дезинтеграција рефлекса. Упознавање полазника са последицама неинтегрисаних примитивних рефлекса. Упознавање полазника и демонстрација вежби и игара за процену а затим и интеграцију примитивних рефлекса.

Примитивни рефлекси - развојни значај Подела рефлекса Процена и интеграција рефлекса ( 20 рефлекса) Профили доминантности ( упознавање са начином процене и табелама за одређивање профила доминантности и смерницама за рад код сваког профила) Паметни покрети ( вежбе активације обе мождане хемисфере)

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

2

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

30.000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 03.12.2022. 43