" Професионална подршка руководиоцима установа у образовању-актуелности у образовном систему Републике Србије "

Код одобреног скупа: 840  

Конференција

Mрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије
Немањина 23, КикиндаЗорица Николић
mreza.centara@gmail.com
034201303
0605598800

" Професионална подршка руководиоцима установа у образовању-актуелности у образовном систему Републике Србије "

Унапређивање компетенција директора и руководиоца школа и предшколских установа кроз представљање актуелности у образовном систему Републике Србије

1. Лидерство у образовању 2. Редовни надзор 3 Осигурање квалтета планирања и програмирања рада школа - подршка самовредновању и припреми за спољашње вредновање 4. Педагошко -инструктивни надзор директора и вредновања наставе 5 У сусрет новим стандардима постигнућа за крај основне и средње школе 6. Менаџмент квалитета у образовању 7. Лиценца : стандарди компетенција за директоре : портфолио 8. Лиценца : приказ истраживаћког рада - презентација истраживања ОВ праксе са резултатима истраживања

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

3

200

Директор/помоћник директора

9600 РСД