" Професионална подршка руководиоцима установа у образовању-актуелности у образовном систему Републике Србије "

Код одобреног скупа: 840  

Конференција

Mрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије
Немањина 23, КикиндаЗорица Николић
mreza.centara@gmail.com
034201303
0605598800

" Професионална подршка руководиоцима установа у образовању-актуелности у образовном систему Републике Србије "

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

3

200

Директор/помоћник директора

Радне биографије


Милан Пашић

Реализатор
0648134126
milan.pasic@mpn.gov.rs
Звање:

Доктор наука из области физичког васпита 

Установа:

Сектор за предшколско и основно образовање и васпи 

Радно место:

Помоћник министра Сектор за предшколско  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2011 три основне школе у Београду професор физичког васпитања
2011 2012 ОШ ,,Иво Андрић'' Београд вд директора школе
2012 2019 ОШ ,,Иво Андрић'' Београд директор школе
2019 2020 Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање, Министарство просвете, н вд помоћника министра
2020 2022 Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање, Министарство просвете, н помоћник министра
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pašić, M., Milanović, I., Radisalvljević Janić, S., Jurak, G., Sorić, M., Mirkov, D. (2014). Physical Activity Levels and Energy Expenditure in Urban Serbian Adolescents – a Preliminary Study. Nutricion Hospitalaria. vol. 30 (5); 1044-1053. Аутор рад 2014
Suzović, D., Marković, G., Pašić, M., Jarić, S. (2013). Optimum load in various vertical jumps support the maximum dynamic output hypothesis. Int J Sports Med. 34(11):1007-14 Коаутор рад 2013
Janković, A., Leontijević, B., Jelušić, V., Pašić, M., Mićović, B. (2011). Influence of tactics efficiency on results in serbian soccer super league in season 2009/2010. Journal of Physical Education and Sport (Romania),11(1), pp. 32-41. Коаутор рад 2011
ok, M., Chin, M., Chen, S., Emeljanovas, A., Mieziene, B., Bronikowski, M., Laudanska-Krzeminska, I., Milanović, I., Pašić, M., Balasekaran, G., Phua, K., Makaza, D. (2015). Psychometric Properties of the Attitudes toward Physical Activity Scale (APAS): A Rasch Analysis Based on Data from Five L Коаутор рад 2015
Mok, M.M.C.; Chin, M.-K.; Korcz, A.; Popeska, B.; Edginton, C.R.; Uzunoz, F.S.; Podnar, H.; Coetzee, D.; Georgescu, L.; Emeljanovas, A.; Pasic, M.; Balasekaran, G.; Anderson, E.; Durstine, J.L. (2020). Brain breaks® physical activity solutions in the classroom and on attitudes toward physical act Коаутор рад 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланство у великом броју (преко 80)радних група, комисија, пројектних тимова

Јасмина Јовановић

Реализатор
0113613734
ivana.davidovic@mpn.gov.rs
Звање:

специјалиста развојне психологије и псих 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

помоћник министра просвете за инспексијс 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2003 ОШ " Антон Скала" стручни сарадник - психолог
2012 2022 МПНТР помоћник министра просвете за инспекцијске послове
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 2021

Јасмина Ђелић

Реализатор
0648134
jasmina.djelic@mpn.gov.rs
Звање:

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког равоја 

Радно место:

Дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2002 три основне школе у Београду стручни сарадник-педагог
2002 2002 Школскa управa Београд, Министарство просвете и спорта надзорник за разредну наставу
2003 2005 Одељењe за стручно усавршавање, Министарство просвете и спорта саветник, а затим и начелник
2005 2009 Одељење за стратегију и развој образовања, Министарство просвете и спорта начелник
2009 2009 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања саветник-координатор
2010 2016 Центар за вредновање и истраживања, Завод за вредновање квалитета образовања и в руководилац
2016 2022 Одељење за координацију рада школских управа, Министарство просвете, науке и тех Начелник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ђелић Ј., (2006). Улога људских ресурса у развоју система стручног усавршавања, Зборник радова „Стручно усавршавање – искуства едукатора за едукаторе“ објављен у оквиру Регионалног програма за усавршавање образовног кадра, Канадска агенција за међународни развој (CIDA) Аутор рад 2006
Ђелић Ј., (2010), Систем подршке у развоју инклузивности образовно-васпитних установа уРепублици Србији, Зборник радова са Регионалне конференције "Размена искустава о процесу реформе образовања у земљама Југоисточне Европе", Подгорица, 21-22. октобар 2010. Аутор рад 2010
Радо, П., Чапрић, Г., Најдановић Томић, Ј., Ђелић, Ј., Јеремић, Ј., Јовановић, В. (2013): Колико је инклузивна наша школа? Центар за образовне политике, Београд. Коаутор рад 2013
Ђелић, Ј. (2014): Примена стандарда постигнућа из математике за крај првог циклуса основне школе, Учитељ, бр.2, 61-72. Аутор рад 2014
Ђелић, Ј. (2014): Ставови учитеља о стандардима постигнућа из математике за крај првог циклуса, Иновације у настави, бр. 2, 56-70. Аутор рад 2014
Ђелић, Ј. и сар. (2016): Формативна вредност описних оцена у почетној настави математике, Зборник Института за педагошка истраживања, 1, 2016. Коаутор рад 2016

Данијела Ковачевић Микић

Реализатор
0648134
danijela.kovacevic.mikic@mpn.gov.rs
Звање:

мастер  

Установа:

Школска управа Чачак  

Радно место:

самостални саветник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1997 ОШ Исидора Секулић библиотекар
1997 2001  ОШ „Ослободиоци Београда”, наставник српског језика
2001 2006  Гимназија Ивањица наставник српског језика и књижевности
2006 2022 Школска управа Чачак просветни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Данијела Ковачевић Микић, Унапређивање квалитета програма припреме ученика за завршни испит, Просвета у пракси, бр. 1, 2021. Аутор Просвета у пракси 2021
Данијела Ковачевић Микић, Стручно усавршавање наставника као право и дужност, потреба и показатељ квалитета рада, Просвета у пракси, број 3, 2021. Аутор Просвета у пракси 2021
Данијела Ковачевић Микић, Шта су то индивидуална својства ученика од значаја за постигнуће, Просвета у пракси број 5, 2022. Аутор Просвета у пракси 2022
Данијела Ковачевић Микић, Нова организација простора и опремања иновативне школе у информационом друштву, Годишњак, 2012. Српске академије образовања, ISSN 1820 – 5461, COBISS.SR-ID 140963340, УДК 371.64, стр. 319–346. Аутор Српска академија образовања 2012

Елизабета Каралић

Реализатор
0641905038
ekaralic@ceo.gov.rs
Звање:

Доктор филолошких наука 

Установа:

ЗВКОВ  

Радно место:

– Руководилац Центра за осигур 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Руководилац Центра за осигурање квалитета
2019 2021 , Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Саветник у Центру за осигурање квалитета
2001 2019 , Основна школа „Бубањски хероји“, Ниш Наставник српског језика и књижевности
2012 2012 Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш Наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
• (М24) Д.Станојевић, Е.Каралић, Б.Ранђеловић, (2021) Функционалност, селективност и психометријске карактеристике задатака са пријемног испита за ученике са посебним склоностима за информатику и рачунарство, Иновације у настави XXXIV 2021/2, 146-161. Коаутор рад 2021
• (M33) B.Randjelovic, I.Radojkovic, E.Karalic, D.Djukic, (2021) Management in Educational Institutions in Serbia – Standard Approach, Old Habbits and New Challenges, In (Ed: D.Tipuric, L.Cindric) Book of Proceedings of 9th Int. OFEL Conference on Governance, Management and Enterpreneuership – Build Коаутор рад 2021
• (М34) Д.Ђукић, Б.Ранђеловић, Е.Каралић, (2021) Образовање наставника за инклузивну праксу, Међународни научни скуп „Иновативни дидактички системи у васпитно-образовном процесу“, Учитељски факултет у Београду, Зборник резимеа. Коаутор рад 2021

Марија Ранђеловић

Реализатор
0605890005
marija.randjelovic@gu.ni.rs
Звање:

доктор комуниколошких наука 

Установа:

град Ниш 

Радно место:

већник за образовање Града Ниша 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2011 ОШ ''Краљ Петар Први'' Ниш професор
2011 2018 Дом ученика средњих школа директор
2018 2020 Народни универзитет Директор
2020 2022 Ѓрад Ниш Већник за образовање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Педагошки потенцијали локалне самоуправе и слободно време младих Аутор Facta Universitatis - Visual Arts and Music, Vol. 8 No.1. 2010
Задовољство послом у функцији одрживог менаџмента Коаутор Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Републике Србије 2012
Ранђеловић, М., Образовна политика и медијска писменост, М 71, Нишки културни центар, Ниш,2016, ISBN 978-86-6101-123-8. Рецензенти: проф.др Зоран Аврамовић, проф.др Дивна Вуксановић Аутор рад 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Доситејева повеља за посебан допринос образовању на свим нивоима и у свим сегментима Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС 2022
Првомајска плакета Самостални синдикат Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Амбасадор најбољих наставника и директора ex YU
Члан УО Института за педагошка истраживања у Београду у два мандата

Богољуб Лазаревић

Реализатор
064813458
bogoljub.lazarevic@mpn.gov.rs
Звање:

дипломирани историчар  

Установа:

МПНТР  

Радно место:

- Самостални саветник на радном месту за 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1998 ОШ „Бановић Страхиња Професор историје
1998 2000 МПНТР Школски надзорник за историју
2000 2001 Пета београдска гимназије директор
2001 2003 МПНТР - Начелник Одељења за стручно педагошки и управни надзор за
2003 2005 МПНТР Начелник Одељења за инспекцијски надзор
2005 2011 МПНТР Помоћник министра просвете за средње образовање и васпитање
2011 2013 МПНТР Руководилац Групе за основно образовање и васпитање у Сектор
2013 2015 МПНТР Руководилац групе за послове предшколског васпитања и образо
2016 2017 МПНТР Помоћник министра просвете у Сектору за инспекцијске послове
2017 2018 МПНТР Самостални саветник на радном месту за унапређивање и квалит
2018 2021 МПНТР Самостални саветник на радном месту за осигурње квалитета
2021 2022 МПНТР Начелник одељења у Сектору за средње образовање и васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
приручника са приказом измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем образовању и васпитању Аутор рад 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за израду програма обуке за директоре установа