Испричај ми своју дигиталну причу

Код одобреног скупа: 839  

Симпозијум

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Немањина 28, БеоградМарија Панић
elta.kancelarija@gmail.com
0113611644
063210460

Испричај ми своју дигиталну причу

– Оснаживање наставника и васпитача у области примењене лингвистике са посебним нагласком на савремену методику наставе страних језика – Јачање дигиталних компетенција наставника и васпитача за примену информационо-комуникационих технологија у планирању и реализацији образовно-васпитног процеса у реалном и виртуелном окружењу у настави страног језика – Унапређивање интеркултуралне компетенције и формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву кроз унапређивање планирања и реализације наставе страног језика – Представљање примера добре праксе у настави страног језика Подстицање и јачање вештина за 21. век – креативног и критичког мишљења, медијске и дигиталне писмености, комуникације и сарадње

– Савремени приступи настави страног језика – Развој вештина 21. века (креативност, сарадња, комуникација у дигиталном окружењу) кроз наставу страног језика – Критичко мишљење и решавање проблема у настави страног језика – Развој предметних и међупредметних компетенција у настави страног језика – Пројектна настава кроз приповедање у настави страног језика – Интегративна настава у настави страног језика – Креирање наставних материјала у настави страног језика – Настава страног језика на млађем узрасту – Информационо-комуникационе технологије у настави страног језика (алати и апликације)

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад 04.03.2023. 27