Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet) „Настава филозофије у дигиталном окружењу”

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 838  

Конференција

Filozofski fakultet Novi Sad
dr Zorana Đinđića 2, Novi SadUna Popović
unapopovic@ff.uns.ac.rs
381117470406
381645927672

Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet) „Настава филозофије у дигиталном окружењу”

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Ванредни професор Уна Поповић , Филозофски факултет Нови Сад
Редовни професор Дамир Смиљанић , Филозофски факултет Нови Сад
Доцент Горан Рујевић , Филозофски факултет Нови Сад
Доцент Никола Таталовић , Филозофски факултет Нови Сад
Доцент Станко Влашки , Филозофски факултет Нови Сад

1

30

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Уна Поповић

Члан програмског одбора и реализатор
0214853860
unapopovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Нови Сад 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2015 Филозофски факултет Нови Сад Асистент
2015 2020 Филозофски факултет Нови Сад Доцент
2020 2022 Филозофски факултет Нови Сад Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Интеркултурална естетика: нове перспективе разумевања уметности" у: ИнтерКулт 2018, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, 2019. Аутор Рад у зборнику 2019
"Креативна имагинација: естетско као стварно" у: Естетско и стварно, Естетичко друштво Србије, Београд, 2018. Аутор Рад у зборнику 2018
"Leibniz on Memory and Reason" у: Facta Universitatis Series: Philosophy, Sociology and History, Vol. 16, No. 3, 2017. Аутор Рад у часопису 2017
"Анализа успешности спонтаног усвајања вештине писања апстраката на основним академским студијама филозофије" у: Методички видици, год. 8, бр. 8, 2017. Коаутор Рад у часопису 2017
"Платонова теорија уметности и образовања: улога дијалога у образовању за филозофију" у: Theoria, вол. 56, бр. 1, 2013. Аутор Рад у часопису 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда у категорији стваралaштво младих - наука Град Београд 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан управног одбора Српског филозофског друштва
Члан управног одбора Естетичког друштва Србије

Дамир Смиљанић

Члан програмског одбора
0214853914
dr_smiljanic@ff.uns.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Нови Сад 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2012 Филозофски факултет Нови Сад Доцент
2012 2017 Филозофски факултет Нови Сад Ванредни професор
2017 2022 Филозофски факултет Нови Сад Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Аудиосолипсизам: како се изоловати од света посредством слушалица" у: Филозофија медија: Медији и усамљеност, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Београд-Јагодина, 2021. Аутор Рад у зборнику 2021
"Од кибернетичке антропологије до трансхуманизма: к новој филозофији будућности" у: Научни скупови, књига 20. Аутор Рад у зборнику 2020
"Филозофија медија као „прва филозофија“? Нотица о једној тенденцији у немачкој академској филозофији." у: Нова мисао – часопис за савремену културу Војводине. Бр. 40, пролеће/лето 2022. Аутор Рад у часопису 2020
"Medial turn - алтернативно мишљење или пролазна мода" у: Филозофија медија: Медији и алтернатива, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, 2018. Аутор Рад у зборнику 2018
"Сумрак поп идола или Како се филозофира Торовим чекићем" у: Митологија и имагинација, Свеучилиште Сјевер и Центар за филозофију медија и медиолошка истраживања, Загреб, 2017. Аутор Рад у зборнику 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прва награда на есеј конкурсу града Офенбаха на Мајни „Идеја избављења код Филипа Мајнлендера и њен значај за садашњицу“ Град Офенбах на Мајни 2005
Награда Друштва књижевника Војводине за најбољу књигу за 2018. годину Друштво књижевника Војводине 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Интернационално Филип Мајнлендер друштво (Internationale Philipp Mainländer-Gesellschaft e. V.)
Шопенхауер друштво (Schopenhauer-Gesellschaft e. V.)
Друштво за Нову феноменологију (GNP – Gesellschaft für Neue Phänomenologie e. V.)
Хрватско филозофско друштво
Српско филозофско друштво
Друштво књижевника Војводине

Горан Рујевић

Члан програмског одбора и реализатор
0214853912
goran.rujevic@ff.uns.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет Нови Сад 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2020 Филозофски факултет Нови Сад Асистент
2020 2022 Филозофски факултет Нови Сад Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Марија Монтесори о исправној и неисправној примени науке" у: Кругови детињства, год. 8, бр. 2, 2020. Аутор Рад у часопису 2020
"Хумболтово разумевање улоге наставе историје у основним и средњим школама" у: ИнтерКулт 2018, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, 2019. Аутор Рад у зборнику 2019
"Шта настава филозофије може да научи од интеркултуралности?" у: ИнтерКулт 2017, том 2, Педагошки завод војводине, Нови Сад, 2018. Аутор Рад у зборнику 2018
"Анализа успешности спонтаног усвајања вештине писања апстраката на основним академским студијама филозофије" у: Методички видици, год. 8, бр. 8, 2017. Коаутор Рад у часопису 2017
"Техника и кривица у делу Карла Јасперса" у: Архе, год. 10, бр. 20, 2013. Аутор Рад у часопису 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан управног одбора Српског филозофског друштва
Естетичко друштво Србије

Никола Таталовић

Члан програмског одбора и модератор
0214853860
nikolatatalovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет Нови Сад 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2018 Филозофски факултет Нови Сад Сарадник у настави - асистент
2018 2022 Филозофски факултет Нови Сад Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Основне црте предфилозофског искуства теорије" у: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, год. 46, бр.1, 2021. Аутор Рад у часопису 2021
"ниче и проблем метафизике" у: Великани филозофских наука, књига 4 Шопенхауер и Ниче, Универзитетска библиотека "Светозар МАрковић", Београд, 2018. Аутор Рад у зборнику 2018
"Систематско-дидактички увод у филозофију Стјепана Цимермана" у: Традиција наставе филозофије 8, Филозофски факултет, Нови Сад, 2014. Аутор Рад у зборнику 2014
"Увод у филозофију Владана Максимовића" у: Традиција наставе филозофије 7, Филозофски факултет, Нови Сад, 2013. Аутор Рад у зборнику 2013
"Рефлексије наставе филозофије унутар средњошколског образовања (1918-1940)" у: Традиција наставе филозофије 5, Филозофски факултет, Нови Сад, 2012. Аутор Рад у зборнику 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско филозофско друштво

Станко Влашки

Члан програмског одбора и модератор
0214853860
stanko.vlaski@ff.uns.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет Нови Сад 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 Филозофски факултет Нови Сад Сарадник у настави
2012 2018 Филозофски факултет Нови Сад Асистент
2018 2022 Филозофски факултет Нови Сад Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Преиспитивање педагошке вредности религије у мисли Првоша Сланкаменца" у: Традиција наставе филозофије 10, Филозофски факултет, Нови Сад, 2020. Аутор Рад у зборнику 2020
"Питање о односу логике према психологији у уџбеницима међуратне Југославије" у: Традиција наставе филозофије 9, Филозофски факултет, Нови Сад, 2019. Аутор Рад у зборнику 2019
"Шелинг и Персова филозофија духа" у: Theoria, вол. 60, бр. 1, 2017. Аутор Рад у часопису 2017
"Трансцендентална филозофија у перспективама романтичарске фрагментарности" у: Филозофија и друштво, год. 26, бр. 1, 2015. Аутор Рад у часопису 2015
"Питање могућности општеважеће педагогије у филозофији образовања Милана Шевића" у: Традиција наставе филозофије 6, Филозофски факултет, Нови Сад, 2012. Аутор Рад у зборнику 2012