Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet) „Настава филозофије у дигиталном окружењу”

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 838  

Конференција

Filozofski fakultet Novi Sad
dr Zorana Đinđića 2, Novi SadUna Popović
unapopovic@ff.uns.ac.rs
381117470406
381645927672

Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet) „Настава филозофије у дигиталном окружењу”

Унапређивање методичких компетенција наставника кроз критичко сагледавање реализације наставе филозофије у дигиталном окружењу, разматрање предности и недостатака употребе дигиталних алата, као и анализа питања етичких димензија примене вештачке интелигенције као актуелног филозофског питања. Развијање капацитета за интердисциплинарни приступ у настави, посебно кроз повезивање са наставом информатике и енглеског језика, те следствено поспешивање капацитета за развијање међупредметних компетенција код ученика. Размена искуства учесника о педагошким праксама које су се показале успешним приликом извођења наставе током пандемије.

Настава филозофије у дигиталном окружењу; методички изазови наставе филозофије; интердисциплинарни приступ у настави филозофије; вештачка интелигенција и етика.

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Ванредни професор Уна Поповић , Филозофски факултет Нови Сад
Редовни професор Дамир Смиљанић , Филозофски факултет Нови Сад
Доцент Горан Рујевић , Филозофски факултет Нови Сад
Доцент Никола Таталовић , Филозофски факултет Нови Сад
Доцент Станко Влашки , Филозофски факултет Нови Сад

1

30

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Нови Сад 26.11.2022. 26