"Безбедност и одговорност 2022"

Код одобреног скупа: 834  

Конференција

Центар за несталу и злостављану децу
Драге Спапсић 6, Нови СадРужица Радовић
ruzicaradovic@cnzd.rs
0643155565
0643155565

"Безбедност и одговорност 2022"

Сензибилисање запослених у образовању на теме нестанка деце, сексуалног злостављања и сродних феномена злоупотребе деце и упознавање са третманским радом са трауматизованом децом.

Амбер Алерт - Систем алармирања јавности о нестанку деце Онлајн безбедност деце - претње и ризици Онлајн безбедност деце - практична решења у циљу заштите деце на интернету Превенција и заштита деце од сексуалног злостављања Траума код злостављаног детета Малолетничка деликвенција и социјална адаптација деце у ризику

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

проф.др.сц./ клинички психолог Гордана Буљан Фландер , Повјеренство за заштиту менталног здравља деце
Психолог Саша Рисојевић , Удружење "Нова Генерација"
Мастер компјутерске форензике и истрага Оливије Зимоња , Министарство унутрашњих послова Републике Српске

1

170

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД