"Безбедност и одговорност 2022"

Код одобреног скупа: 834  

Конференција

Centar za nestalu i zlostavljanu decu
Drage Spasić 6, Novi SadRužica Radović
ruzicaradovic@cnzd.rs
0643155565
0643155565

"Безбедност и одговорност 2022"

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

проф.др.сц./ клинички психолог Гордана Буљан Фландер , Повјеренство за заштиту менталног здравља деце
Психолог Саша Рисојевић , Удружење "Нова Генерација"
Мастер компјутерске форензике и истрага Оливије Зимоња , Министарство унутрашњих послова Републике Српске

1

170

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Гордана Буљан Фландер

Реализатор
0643155565
ruzicaradovic@cnzd.rs
Звање:

проф.др.сц./ клинички психолог 

Установа:

Повјеренство за заштиту менталног здравља деце 

Радно место:

Клинички психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2003 Превенција и интервенција на подручју злостављања и занемаривања деце Координатор, едукатор и супервизор
1999 2022 Храбри телефон, знанствени и стручни програми Водитељица
1982 2002 Клиника за дечије болести, Загреб Психолог
2002 2021 Поликлиника за заштиту дјеце и младих, Загреб Равнатељица
2003 2022 Злостављана и траумизирана дјеца Стални судски вештак
2012 2022 UNICEF Конзултант
2012 2022 Вијеће Европе Експерт
2018 2022 Академски савјет Председница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Раздвајање родитеља и отуђење Аутор Криминологија&социјална социјална интергација: часопис за криминологију, пенологију и поремећаје у понашању, 28(1), 133-141. 2020
Распрострањеност и навике секстинга код дјеце средњошколске доби у Хрватској. Коаутор Часопис за интердисциплинарсна истраживања у одгоју и образовању 162(1-2), 7-25. 2021

Саша Рисојевић

Реализатор
0643155565
ruzicaradovic@cnzd.rs
Звање:

Психолог 

Установа:

Удружење "Нова Генерација"  

Радно место:

Координатор савјетодавне линије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Удружење "Нова Генерација" Координатор савјетодавне линије
2016 2019 Удружење "Нова Генерација" Психолчог
2019 2022 Удружење "Нова Генерациј Извршни директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Публикације "Смјернице о кориштењу медија, икт и времену које дјеца проводе пред екраном" Коаутор Медиа Центар 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе за израду стратегије заштите и унапређење права дјеце Републике Српске – Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске

Оливије Зимоња

Реализатор
0643155565
ruzicaradovic@cnzd.rs
Звање:

Мастер компјутерске форензике и истрага  

Установа:

Министарство унутрашњих послова Републике Српске 

Радно место:

Начелник одељења за високотехнолошки к 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2018 Министарство унутрашњих послова Републике Српске Инспектор за високотехнолошки криминалитет
2018 2022 Министарство унутрашњих послова Републике Српске Начелик одељења за високотехнолошки криминалитет
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Члан пројектног тима у пројекту iPROCCEDS 2 "Targeting crime proceeds on the internet and securing electronic evidence in South East Europe and Turkey" ---- 2020