AРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ МИХАЈЛА МИТРОВИЋА

Код одобреног скупа: 833  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

AРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ МИХАЈЛА МИТРОВИЋА

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

40

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Александар Кадијевић

Члан програмског одбора и реализатор
0606055339
alekskadijevic5@gmail.com
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Филозофски факултет – Универзитет у Београду 

Радно место:

Редовни професор на Одељењу за историју  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2022 Филозофски факултет, Одељење за историју уметности Асистент, доцент, ванредни и редовни професор на предмету Ис
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Архитектура и дух времена Аутор Грађевинска књига, 2010
Monografije o arhitektima; "Momir Korunović", "Mihajlo Mitrović", "Milan Minić" i "Nikolaj Krasnov", Аутор ULUS 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Михајло Митровић, пројекти, градитељски живот, идеје... (Монографија), 1999, независно издање Слободана Машића Аутор
Милан Минић, архитект и сликар, 2003, коаутор С.Марковић, Пријепоље музеј Аутор
Естетика архитектуре академизма ХIX – XX век, 2005, Грађевинска књига Београд Аутор
Један век тражења националног стила у Српској архитектури, 2007, Грађевинска књига Београд Аутор
Архитектура и дух времена, 2010. Грађевинска књига Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за научну публицистику ,,Павле Васић“ УЛУС 1997
Годишње награде ,,УЛУПУДС-а“ УЛУПУДС 2000
Награда Ранко Радовић УЛУПУДС 2006
Награда за публицистику Салона архитектуре у Новом саду ДАНС 2020
Велика награда за животно дело ДКС ДАНС 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник управног одбора Музеја примењене уметности у Београду 2007-2012
Члан редакција часописа ,,Наслеђе“, ,,ГГБ'', ,,АГГ+'', ЗЛУМС'', ,Оttoman domain’’, NA Serbian studies’’, ,,Litera Turca’’, Вестник ПСТГУ
Уредник ЗЛУ Матице српске 2006-2020. Секретар ООЛУ Мастице српске 2007-2017.

Катарина Недимовић Затежић

Члан програмског одбора
0641746280
katarinanedimovic@tehnickacacak.edu.rs
Звање:

Дипломирани инжењер архитектуре 

Установа:

Техничка школа Чачак 

Радно место:

Наставник стручних предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2022 Техничка школа Чачак Наставник стручних предмета
2019 2022 удружења АрхиЗона Чачак Члан оснивач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Предавања и радионице “Завири у чаробни свет архитектуре и истражуј“ у Научном камиону Аутор ЦПН 2018
Изложба „Архитектонско наслеђе Михајла Митровића“ Аутор Удружење “Архи зона” 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Каталопг за изложбу о Михајлу Митровићу Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
3. награда на такмичењу „Siemens create the future” Компанија Siemens Београд 2011
2. Награда на такмичењу „Европски дневник“ Канцеларија ЕУ у Србији 2019
2. Награда на такмичењу „Европски дневник“ Канцеларија ЕУ у Србији 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан заједнице Грађевинских и геодетских школа Србије
Удружење архитеката АрхиЗона Чачак

Снежана Марјановић

Члан програмског одбора
0648403492
snezanamarjanovic@tehnickacacak.edu.rs
Звање:

Дипломирани инжењер архитектуре 

Установа:

Техничка школа Чачак 

Радно место:

Наставних стручник предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2000 Агенција за пројектовање, Праг Пројектант
2002 2006 Арт галери М Консултант
2007 2012 Агенција за пројектовање „Амбијенте“ Пројектант
2012 2022 Техничка школа Чачак Наставник тручних предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат постојећег стања “Соколског дома” у Чачку Реализатор Завод за заштиту споменика културе из Краљева 2019
Пројекат „Млади чувари баштине“ Аутор Народни музеј Чачак 2020
Пројекат „Улицама нашег града“ Реализатор Европска културна баштина Дечја недеља 2021
Изложба „Архитектонско наслеђе Михајла Митровића“ Аутор Удружење “Архи зона” 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Каталопг за изложбу о Михајлу Митровићу Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Инжењерска комора Србије
Удружење архитеката АрхиЗона Чачак