Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „Здраво Растимо“ (7)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 832  

Симпозијум

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
др Васе Савић 3 Нови СадЈасна Ђукић
dpfvoj@gmail.com
0216371828
0652020553

Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „Здраво Растимо“ (7)

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Кораљка Новина Бркић

Члан програмског одбора и реализатор
098354522
koraljka.novina@hr.nestle.com
Звање:

: дипл. инг. прехрамбене технологије 

Установа:

NESTLE ADRIATIC d.o.o.  

Радно место:

Регионални нутрициониста  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2017 NESTLE ADRIATIC d.o.o. СТРУЧНИ САВЕТНИК
2017 2022 NESTLE ADRIATIC d.o.o. РЕГИОНАЛНИ НУТРИЦИОНИСТА
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Април 1999 – 2014 Хрватска прољетна педијатријска школа – предавања за педијатре у склопу службеног програма Коаутор Превенција алергија у дојенчади помоћу хидролизата протеина сирутке 2014
Хрватски лечнички збор – педијатријска секција Коаутор Важност незасићених масних киселина/ омега 3 и 6 у прехрани дојеначди 2008
Пројекат едукације патронижних сестара – сертификовано од стране HUMS Аутор Важност прехране у најранијој доби: улога мајчиног млијека, избор дојеначких формула и важност правилне дохране 2014

Горан Петровић

Реализатор
0642205948
gospet@ptt.rs
Звање:

магистар наука физичке културе 

Установа:

ОШ "Др Лазар Саватић" 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 X београдска гимназија Професор физичког васпитања
1999 2003 ОШ „Сретен Младеновић“ Крагујевац Професор физичког васпитања
2003 2013 ОШ „Кнез Сима Марковић“ Београд Професор физичког васпитања
2013 2019 ОШ „Младост“ Нови Београд Професор физичког васпитања
2019 2022 ОШ "др Лазар Саватић" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
III стручно-научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, Смедерево, Предавач „Искуства у имплементацији инклузивног образовања у Основној школи „Младост“ Нови Београд“, 2014
„Стратешки правци развоја школског спорта, физичког васпитања и предшколских програма у Републици Србији“ Предавач Стратегија 2015
„Искуства у имплементацији инклузивног образовања у Основној школи „Младост“ Нови Београд“, ---- 2014
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српски савез професора физичког васпитања и спорта

Сања Угрен

Модератор
0638523161
ugren79@yahoo.com
Звање:

дипломирани професор физичке културе  

Установа:

Савез за школски спорт Србије 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2013 ПУ «Дечја радост» Панчево стручни сарадник
2013 2022 Савез за школски спорт Србије стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Физичко васпитање у првом циклусу образовања и васпитања – увод у спорта Реализатор семинар 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стратегија развоја школског спорта у АП Војводини Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Савеза за школски спорт Панчева
Члан Српског савеза професора физичког васпитања и спорта

Јасна Ђукић

Реализатор
0646677648
djukicjasna55@gmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Ђура Јакшић" 

Радно место:

наставник физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2022 ОШ "Ђура Јакшић" наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинар «Физички активнији ученици, здравије одрастање, квалитетније школе!» Аутор семинар 2014
Семинар „Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: Зашто и како“ Аутор семинар 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стратегија школског спорта у АП Војводини за период од 2013 до 2017 године и Акционог плана за њену примену Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез за школски спорт града Новог Сада - члан УО
Друштво педагога физичког васпитања Војводине - председник

Светлана Мирчић Вукобрат

Реализатор
0652026800
nena7m@gmail.com
Звање:

дипломирани професор физичке културе  

Установа:

ОШ "Свети Сава" 

Радно место:

наставник физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2009 Гимназија Душан Васиљев професор грађанског васпитања
2009 2022 ОШ "Свети Сава" наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука за реализацију предмета Физичко и здравствено образовање Реализатор ОБУКА 2017
Успостављање система праћења физичког васпитања и развоја моторичких способности ученика у настави Физичког васпитања Реализатор Обука 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичког васпитања Војводине - члан УО
Српски савез професора физичког васпитања и спорта - члан