Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 12

Код одобреног скупа: 831  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 12

Унапређивање васпитне функције домова ученика, као и сагледавање нормативног оквира али и животног контекста у коме се одвија васпитни рад са посебним освртом на правилну примену Закона о ученичком и студентском стандарду, питањима идентитета, менталног здравља адолесцената и контроли понашања. Додатно, искористићемо прилику да учесници представе своје акредитоване програме и да кроз трибину дотакнемо питање здраве исхране у домовима ученика, овога пута кроз примену житарица у исхрани.

Да ли и како примењујемо Закон о ученичком стандарду? Идентитет и ментално здравље адолесцената Контрола понашања - којем се приклонити царству? Презентација акредитованих програма учесника конференције Трибина: Примена житарица у исхрани у домовима ученика и студената

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Дипломирани правник Мирослав Лукић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани правник Јелена Миња , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Редовни професор Весна Гаврилов-Јерковић , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Редовни професор Иван Јерковић , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Професор струковних студија Анђелка Лазаревић , Европски центар за мир и развој у Београду

2

150

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у дому ученика
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

14.99000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Врњачке терме", Врњачка Бања 07.10.2022. 124