Вукови претходници и следбеници у домену језика, књижевности и етнологији

Код одобреног скупа: 830  

Саветовање

Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Легат ШУ, Цара Душана бб, 32 000 ЧачакДанијела Ковачевић Микић
su.cuvari@gmail.com
032311273
0648134507
032311327

Вукови претходници и следбеници у домену језика, књижевности и етнологији

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор књижевних наука Оливера Крупеж , ОШ "Милица Павловић" Чачак
педагошки саветник Сања Перовановић , Медицинска школа Чачак
доктор наука Валентина Питулић , Филозофски факултет у Приштини

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Радне биографије


Оливера Крупеж

Реализатор
0642660953
oliverakrupez@yahoo.com
Звање:

доктор књижевних наука 

Установа:

ОШ "Милица Павловић" Чачак 

Радно место:

професор књижевности и српског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1989 ОШ „Драгојло Дудић” Мионица наставник српског језика и књижевности
1990 1991 ОШ „Ђенерал М. Катанић” Бресница наставник српског језика и књижевности
1991 1994 ОШ „Владислав Петковић Дис” Заблаће наставник српског језика и књижевности
1994 2002 СШ Техничка школа Чачак наставник српског језика и књижевности
2002 2006 ОШ „Милица Павловић” Чачак директор
2006 2022 ОШ „Милица Павловић” Чачак наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Крупеж, О. (2012). Лексичка структура поетског текста као основа наставне интерпретације на примеру епске народне песме Женидба Душанова Аутор Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, бр. XIV/1 (627–648), Источно Сарајево: Филозофски факултет. 2012
Крупеж, О. (2013). Угледни часови у функцији истраживања и коришћења васпитних потенцијала српских народних приповедака на примеру бајке Златна јабука и девет пауница, Аутор Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХ/1, (27–44). 2013
Крупеж, О. (2016). Методички приступи шаљивој народној причи Еро с онога свијета у читанкама и приручницима за основну школу, Аутор Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХII/2, (3–17). 2016
Крупеж, О. (2018). Жанровска и мотивска (не)одређеност народне песме Вила зида град. Аутор Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХV/2, (3–18). 2018
Крупеж, О. (2018). Методички приступ митолошкој народној песми Вила зида град. Аутор Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХV/3–4. 2018
Крупеж, О. (2019). Јабука као књижевни мотив (тематско повезивање наставних садржаја из различитих наставних предмета) Аутор Зборник Час за углед 5, Едука (103-109) 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методичке припреме за 7. разред, Едука, Београд, 2019. Аутор
Методичке припреме за 8. разред, Едука, Београд, 2020. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
задужбинар године Удружење "Чувари дела Вука Караџића", Огранак Вукове задужбине 2019
Захвалница 2016-2022. ОШ „Милица Павловић” Чачак 2022
Захвалница 2016-2020. Друштво за српски језик и књижевност Србије 2020
Прва награда на конкурсу Час за углед Едука, Београд 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење "Чувари дела Вука Караџића", Огранак Вукове задужбине
Републичка смотра талената - област језик, стручна комисија
Подружница Друштва за српски језик и књижевност за Моравички округ 1990-2021.
Ксенија – руски језик, удружење за развој руско-српског пријатељства
Дисово пролеће - жири, литерарни конкурси
"Млади чувари српске народне културе" - жири интернационалног конкурса

Сања Перовановић

Реализатор
0642220514
sanjaperovanovic4@gmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

Медицинска школа Чачак 

Радно место:

професор српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2009 ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница наставник српског језика и књижевности
2008 2009 Техничка школа Чачак наставник српског језика и књижевности
2009 2010 ОШ „Милица Павловић“ Чачак наставник српског језика и књижевности
2010 2022 Медицинска школа Чачак наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Песничке бројанице Добрице Ерића Аутор Вукова задужбина Београд, Огранак Вукове задужбине Чачак, Центар за стручно усавршавање 2017
Дани Вука Караџића – Вукови претходници и следбеници: Ђуро Даничић – Вуков сарадник и следбеник Аутор Удружење „Чувари дела Вука Караџића”, Подружница Друштва за српски језик и књижевност, ЦСУ Чачак, ЗУОВ 2020
Дани Вука Караџића – Две кћери Вукове – следбенице и сараднице у борби за народни језик и књижевност и популаризација Вукових дела: Мина Караџић Вукомановић – културолошки значај Минине заоставштине - Аутор Удружење „Чувари дела Вука Караџића”, Подружница Друштва за српски језик и књижевност, ЦСУ Чачак, ЗУОВ 2021
Комуникационим вештинама до демократског ангажовања у друштву – акредитовани програм облик стручног усавршавања од јавног интереса Реализатор МПНТР, ЗУОВ, Филозофдки факултет у Нишу 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Његошев лајфкоучинг илити васпитна улога Његошевих афоризама – два иновативна приступа, Школски час бр. 5/2019. Аутор
Комуникативност поезије Добрице Ерића, Школски час бр. 1/2020. Аутор
Средњовековна књижевност у Методички узлети 4, зборник радова Филозофског факултета у Нишу, 2021. Аутор
Завичај у песнику, рецензија збирке песама Милана С. Марковића, Књижевна радионица Кордун, 2021. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
2. БЛЕСАК – одраз професора средњих школа у огледалу – песма: друга награда на конкурсу часописа Огледало за лирску песму Београдско огледање 2019
Задужбинар године Удружење „Чувари дела Вука Караџића”, огранак Вукове задужбине у Чачку 2019
Приручник за паметну и лаку комуникацију – признање за развој материјала за рад на унапређивању вештина управљања каријером Делегација ЕУ у Србији, Euroguidance 2020
Похвала за методичку припрему Средњовековна књижевност Филозофски факултет у Нишу 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за српски језик и књижевност, Подружница за Моравички округ
Чувари дела Вука Караџића, огранак Вукове задужбине у Чачку
Удружење World music center - неговање традиционалне музике
Дисово пролеће - жирирање литерарног конкурса
Млади чувари српске народне културе - жирирање интернационалног литерарног конкурса
VI Београдско огледање - жирирање интернационалног литерарног конкурса, област поезија

Валентина Питулић

Реализатор
0638949757
valentina.pitulic@pr.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Филозофски факултет у Приштини  

Радно место:

редован професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1989 ОШ Вук Караџић, Сочаница наставник српског језика и књижевност
1990 2022 Филозофски факултет у Приштини професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Легенде о светитељима и јунацима у приповедачкој прози са Косова и Метохије“ Аутор Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2017, стр. 345-354, UDK 80 ISSN 0351-9066 2017
Усмено наслеђе Срба са Косова и Метохије“ Аутор Зборник Косово и Метохија: јуче, данас, сутра, стр. 105-113, Матица српска, Нови Сад, 2018. ISBN 978-86-7946-223-7. 2018
Народне умотворине Срба са Косова и Метохије од Ивана Степановича Јастребова до последњих записа“, ---- 2018
Презентовање материјалне и нематеријалне културе Косова и Метохије Аутор Матица српска, Нови Сад, 2020. Стр. 376-382. ISBN 978-86-313-5 М14 2020
Иван Степанович Јастребов, Обичаји и песме Срба у Турској (у Призрену, Пећи, Морави и Дебру, приређивање и поговор Валентина Питулић и Бошко Сувајџић Коаутор Службени гласник, Удружење фолклориста Србије, Матица српска 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Саздаде се бела црква, Српско народно стваралаштво Косова и Метохије, Андрићев институт, Андрићград-Вишеград, 2018. ISBN 978-99976-21-25-2 821.163.41.09:398(497.115) COBISS.RS-ID 7459096. Коаутор
Семантика божура, Алтера Београд, Филозофски факултет Косовска Митровица, 2007. Аутор
Трагом архетипа, Друштво ѕа српски језик и књижевност, Београд, 2011. ISBN 978-86-84885-46-5. Аутор
Усменост и веродостојност, Филозофски факултет у Нишу, Филозофски факултет у Косовској Митровици, 2012. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добитник награде „Миле Недељковић“ за најбољу књигу из народне књижевности. Удружење грађана „Баштина и будућност –Аранђеловац 1859“ 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Матичног одбора за језик и књижевност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Члан Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске.
Председник косовско-метохијског одбора Матице српске
Члан Савета Међународног славистичког центра Филолошког факултета у Београду