Вукови претходници и следбеници у домену језика, књижевности и етнологији

Код одобреног скупа: 830  

Саветовање

Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Легат ШУ, Цара Душана бб, 32 000 ЧачакДанијела Ковачевић Микић
su.cuvari@gmail.com
032311273
0648134507
032311327

Вукови претходници и следбеници у домену језика, књижевности и етнологији

Унапређивање знања наставника за наставу српског језика и књижевности и јачање професионалних компетенција наставника за реализацију интегративне наставе – повезивање са садржајима сродних предмета као и хибридну наставу – подршка наставницима за укључивање ученика у динамично, интерактивно окружење и креативно учење применом одабраних модела; проширивање знања о Вуковим сарадницима и следбеницима у у домену језика, књижевности и етнологијe; стицање увида у нова научна сазнања о историји српске књижевности и настојањима прегалаца да очувају културну баштину Косова и Метохије.

- Вуковске стопе Бранка Радичевића - Вук и Његош – идентитетске тачке пресека - Вук Стефановић Караџић и Иван Степанович Јастребов у светлу етнологије

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор књижевних наука Оливера Крупеж , ОШ "Милица Павловић" Чачак
педагошки саветник Сања Перовановић , Медицинска школа Чачак
доктор наука Валентина Питулић , Филозофски факултет у Приштини

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

1000.00 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање 01.11.2022. 26