Стручно-научна конференција са међународним учешћем "The English Book дани 2022"

Код одобреног скупа: 829  

Конференција

The English Book
Staro Sajmiste 29Nataša Simić
natasasimic@englishbook.rs
0644422000
0644422000

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "The English Book дани 2022"

Општи циљ скупа је развијање и унапређивање компетенција наставника страног језика за примену интердисциплинарног приступа у реализацији наставе страног језика у основним и средњим школама и подстицање развоја функционалних знања и вештина ученика неопходних за правилно и успешно усвајање страног језика са нагласком на вештини критичког размишљања и мотивисања ученика у току процеса учења страног језика.

Подучавање тинејџера критичком размишљању и критичком читању; Како да заиста мотивишете Ваше ученике да раде смислене активности ревизије знања; Различите способности: извуците најбоље из Ваших ученика; Подучавање способности критичког размишљања уз помоћ књижевности; Еволуција способности критичког размишљања код људских бића;

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

300

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 19.11.2022. 12