Стручно-научна конференција са међународним учешћем "The English Book дани 2022"

Код одобреног скупа: 829  

Конференција

The English Book
Staro Sajmiste 29Nataša Simić
natasasimic@englishbook.rs
0644422000
0644422000

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "The English Book дани 2022"

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

300

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Радне биографије


David Spencer

Члан програмског одбора и реализатор
0113131044
davespencer62@yahoo.es
Звање:

Secondary School Teacher and Trainer 

Установа:

MacMillan Education 

Радно место:

професор енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2022 MacMillan Education Teacher Trainer
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
English Language Teaching Аутор Gateway to the world 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Gateway A2, 2016, MacMillan Аутор
Gateway B1, 2016, MacMillan Аутор
Gateway B1+, 2016, MacMillan Аутор
Gateway B2, 2016, MacMillan Аутор

James Birx

Члан програмског одбора и реализатор
0616399298
belgradejim@hotmail.com
Звање:

Редовни професор, гостујући професор 

Установа:

State University of New York 

Радно место:

Професор антропологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2022 State University of New York Професор антропологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Culture and Human Evolution Identity&Evolution: Prehumans, Humans, Transhumans, Posthumans Аутор Identity&Evolution: Prehumans, Humans, Transhumans, Posthumans 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Encyclopedia of Anthropology, 2006, SAGE Publications Коаутор
Theories of Evolution, 1984, Charles C Thomas Pub Ltd Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Professional Achievement Award State University of New York 2003

Nina Lauder

Члан програмског одбора и реализатор
0653131065
info@ninalauder.com
Звање:

ELT teacher trainer 

Установа:

Oxford University 

Радно место:

Професор енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Universidad Pablo de Olavide Гостујући предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Fieldbooks for Social Sciences, Oxford CLIL Аутор Oxford Flipped Social Sciences 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Beyond A2, 2012, MacMillan Аутор
Go Ahead series, 2008, Stanley Publishing Аутор
An Introduction to CLIL for Language or Subject Teachers, 2021, FTD Educacao Brazil Аутор
Think! Do! Learn!, 2014, Oxford University Press, 2014 Коаутор

Љиљана Марковић

Члан програмског одбора
0631027729
ljiljana.markovic@gmail.com
Звање:

Редовни професор 

Установа:

UPEACE ECPD 

Радно место:

Дипломирани филолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2020 Филолошки факултет Универзитет у Београду Професор језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Language Learning Inovations, Curriculum Design and Development Аутор 6th International Conference on education and New Learning Technologies, Barcelona 2014
Implementation of Blended Learning at the PhD Level of Study Коаутор 9th International Technology, Education and Development Conference, Madrid 2015
Introducing an Integrative approach for Studying Foreign Languages in Higher Education Коаутор The International Academic Forum, Kobe 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Aluminii the Cambridge University

Наташа Симић

Члан програмског одбора
0644422000
simicnatasa984@gmail.com
Звање:

ELT reviewer 

Установа:

The English Book 

Радно место:

Професор енглеског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Филолошки факултет Универзитета у Београду Научно-технички сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Методика наставе енглеског језика као првог страног језика Аутор Зборник радова ВШССМС 2013