Компаративна анализа позиције директора образовних установа у Републици Србији и Европској унији

Код одобреног скупа: 828  

Симпозијум

Udruženje Data Didakta
Milutina Milankovića 1/45Maja Malešević
maja.malesevic@datastatus.rs
0113017832
0603017853

Компаративна анализа позиције директора образовних установа у Републици Србији и Европској унији

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

ПРОФЕСОР ПЕДАГОГИЈЕ СУЗАНА ХИТРЕЦ , УПРАВНА ШКОЛА ЗАГРЕБ
Дипломирани педагог Нивес Почкар , Школски центер Љубљана
Директор Предраг Дамјановић , Републички педагошки завод Републике Српске
Доктор комуниколошких наука Марија Ранђеловић , Град Ниш
Дипл.инж. пејзажне архитктуре Драган Филиповић , Школска управа Београд, МПНТР

4

100

Директор/помоћник директора

Радне биографије


СУЗАНА ХИТРЕЦ

Члан програмског одбора и реализатор
0917930116
suzana.hitrec@gmail.com
Звање:

ПРОФЕСОР ПЕДАГОГИЈЕ 

Установа:

УПРАВНА ШКОЛА ЗАГРЕБ 

Радно место:

РАВНАТЕЉИЦА ШКОЛЕ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1992 Средња школа Орославје педагогиња
1992 2000 Управна школа Загреб педагогиња
2000 2022 Управна школа Загреб равнатељица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Сувремено вођење у одгоју и образовању, 2014., Голден маркетинг – Техничка књига, Загреб Коаутор
Вођење одгојно-образовне установе, 2009, АЗОО И НСО, Загреб Коаутор
Комуникација и стилови управљања средњошколских равнатеља, 2005., Напредак бр.2, ХПКЗ, Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Иван Филиповић за промицање педагошке теорије и праксе Министарство знаности и образовања Републике Хрватске 2005
Награда за најбоље одгојно-образовне раднике у РХ Министарство знаности и образовања Републике Хрватске 2019
Награда за најбоље одгојно-образовне раднике у РХ Министарство знаности и образовања Републике Хрватске 2020
Награда за најбоље одгојно-образовне раднике у РХ Министарство знаности и образовања Републике Хрватске 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланица председништва European School Heads Association (ESHA) – од 2008.
Чланица председништва The european Federation of education Employers (EFEE) – od 2017.
Чланица председништва Удруге управних и биротехничких школа републике Хрватске

Нивес Почкар

Члан програмског одбора и реализатор
041762434
nives.pockar@sclj.si
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Школски центер Љубљана 

Радно место:

Директорица 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2001 Основна школа Равнатељ
2001 2022 Школски центер Љубљана Директорица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111
Награде и признањ
Назив Организација Година
Државна награда на подручју школства Република Словенија 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЕСХА - чланица извршног одбора
ЕФЕЕ - чланица извршног одбора
Председница друштва равнатеља Словеније
Председница звезе средњих шол ин дијашких домов Словеније

Предраг Дамјановић

Члан програмског одбора и реализатор
065518590
p.damjanovic@rpz-rs.org
Звање:

Директор 

Установа:

Републички педагошки завод Републике Српске 

Радно место:

Доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1993 ОШ“Иво Андрић“ Прњавор Проф. Математике и физике
1993 1998 ОШ“Борисав Станковић“Бања Лука Проф. Математике и физике
1998 2008 ОШ“Борисав Станковић“Бања Лука Директор
2008 2013 Економска школа Бања Лука Директор
2013 2022 Републички педагошки завод Републике Српске Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програм обуке директора образовних установа Аутор Часопис „Директор“ Београд 2019
Бизнис план образовне установе Аутор Часопис „Нови економист“, Бијељина 2019
Лидерство у образовању Аутор Часопис „Актуелности“ Бања Лука 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стратешко планирање у образовању, 2006, Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске Аутор
Менаџмент у образовним организацијама, 2008. Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске Аутор
Развој људских ресурса у образовању, 2012. Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске Аутор
Менаџмент у образовним институцијама (организационо учење у функцији квалитета васпитања и образовања), 2019. Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево 2019. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Орден Његоша II реда Предсједник Републике Српске 2017
Повеља Града Град Бања Лука 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштово физичара Републике Српске
Друштво математичара Републике Српске
Удружење директора средњих школа Републике Српске
Стручни тим за израду Наставног плана и програма у основном васпитању и образовању Републике Српске 2003. године
Стручни тим за модернизацију Наставног плана и програма у основном васпитању и образовању Републике Српске 2014. године
Члан Одбора за праћење провођења Акционог плана за реформу предшколског основног и средњег образовања 2019. године
Члан стеручног тима за израду Стратегије предшколског, основног и средњег образовања Републике Српске од 2022. до 2030. године, 2021. године
Члан Пододбора за ЕУ интеграције у областима образовања, социјалне заштите, дигитализације, радних односа, Брисел, Белгија 2020. године
Серификовани експерт за обуку директора средњих школа од стране Министарства просвјете Аустрије у организацији КултурКонтатка Аустрија
Члан стручног тима за израду приручника за наставике који изводе наставу из предмета од националног значаја 2021.

Марија Ранђеловић

Члан програмског одбора и реализатор
0605890005
marija.randjelovic@gu.ni.rs
Звање:

Доктор комуниколошких наука 

Установа:

Град Ниш 

Радно место:

Већник за образовање Града Ниша 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2011 ОШ ''Краљ Петар Први'' Ниш Професор
2011 2018 Дом ученика средњих школа Директор
2018 2020 Народни универзитет Директор
2020 2022 Град Ниш Већник за образовање
2017 2022 Висока школа социјалног рада Асистент са докторатом
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
THE IMPORTANCE OF LISTENING TO MUSIC IN THE TEACHING OF MUSIC CULTURE UDC [78:373.3.016]:111.852 Аутор Facta Universitatis - Visual Arts and Music, Vol. 8 No.1. 2011
THE IMPACT OF ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE EFFICIENCY OF THE FINANCIAL SECTOR Коаутор МЕЂУНАРОДНИ ЧАСОПИС ЗА ЕКОНОМСКУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ И ДРУШТВЕНА ПИТАЊА 2011
Задовољство послом у функцији одрживог менаџмента Коаутор Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Републике Србије 2012
Носиоци педагошког процеса у формирању еколошке свести и културе деце ради очувања чисте животне средине Аутор Научно-стручни часопис ''Менаџмент, иновације,развој'', стр. 54 – 63, M 53, Србија инвент, Нови Сад, 2012. 2012
Педагошки потенцијали локалне самоуправе и слободно време младих Аутор Локална самоуправа, часопис за теорију и праксу локалне самоуправе, стр. 70-81, Балкански центар за изучавање локалне самоуправе, М 53, Ниш, 2010, ИС 2010
Медијска писменост и млади људи у друштву информација Коаутор Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу и ЦСР Ниш, M 33, стр. 75 – 91, Ниш, 2018. 2018
Мултикултурализам у васпитном и социјалном раду Коаутор Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу и ЦСР Ниш, M 33, стр. 75 – 91, Ниш, 2018. 2018
Савремени систем рехабилитације – подршка родитељима деце са сметњама у развоју Коаутор Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу и ЦСР Ниш, M 33, стр. 75 – 91, Ниш, 2018. 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ранђеловић, М., Педагошки потенцијали локалне самоуправе и слободно време младих, Студентски културни центар, Ниш, M 72, 2010, ISBN 978-86-7757-185-6 Рецензенти: проф. др Славица Ђукић-Дејановић, проф. др Радмила Миловановић Аутор
Msc Marija Randjelović, Pedagogical Thinking and methodological Culture of a Teacher, Institute for economy and law, Beograd, 2014. Аутор
Prof. Aleksandar Rastović, Msc Marija Randjelović, English-Serbian children's home 1926.-2011., Institut za ekonomiju i pravo, M42, 2014, ISBN 978-86-89929-09-6. Рецензенти: проф.др Смиљана Ђуровић, проф.др Славенко Терзић Аутор
Ранђеловић, М., Образовна политика и медијска писменост, М 71, Нишки културни центар, Ниш,2016, ISBN 978-86-6101-123-8. Рецензенти: проф.др Зоран Аврамовић, проф.др Дивна Вуксановић Аутор
Ранђеловић, М., Васпитни рад у домовима и значај ЦСР, СКЦ, Ниш, 2018, ISBN 978-86-7757-242-6. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Доситејева повеља за посебан допринос образовању на свим нивоима и у свим сегментима Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС 2022
Првомајска плакета Самостални синдикат Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Амбасадор најбољих наставника и директора ex YU
Члан УО Института за педагошка истраживања у Београду у два мандата
Члан УО Фондације ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА И УМЕТНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Координатор спортских игара младих

Драган Филиповић

Члан програмског одбора и реализатор
0648134595
dragan.filipovic@mpn.gov.rs
Звање:

Дипл.инж. пејзажне архитктуре 

Установа:

Школска управа Београд, МПНТР 

Радно место:

Виши саветник/руководилац 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2013 Пољопривредна школа са домом ученика ПК „београд“ Наставник стручних предмета
2013 2019 Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ Директор
2019 2022 Школска управа Београд Руководилац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111