Компаративна анализа позиције директора образовних установа у Републици Србији и Европској унији

Код одобреног скупа: 828  

Симпозијум

Udruženje Data Didakta
Milutina Milankovića 1/45Maja Malešević
maja.malesevic@datastatus.rs
0113017832
0603017853

Компаративна анализа позиције директора образовних установа у Републици Србији и Европској унији

-Оснаживање директора и стручних сарадника за унапређивање процеса рада образовних установа Србије. - Размена позитивних образовних искустава и примера добре праксе - Иновације у раду и унапређивању установе

Компаративна анализа позиције деректора образовних установа у републици Србији и Европској унији

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

ПРОФЕСОР ПЕДАГОГИЈЕ СУЗАНА ХИТРЕЦ , УПРАВНА ШКОЛА ЗАГРЕБ
Дипломирани педагог Нивес Почкар , Школски центер Љубљана
Директор Предраг Дамјановић , Републички педагошки завод Републике Српске
Доктор комуниколошких наука Марија Ранђеловић , Град Ниш
Дипл.инж. пејзажне архитктуре Драган Филиповић , Школска управа Београд, МПНТР

4

100

Директор/помоћник директора

13.900 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Будимпешта 12.10.2022. 1