Праћење и вредновање ученичких постигнућа у настави Музичке културе у основној школи

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 827  

Симпозијум

Удружење наставника музичке културе Србије
Миријевски булевар 26, БеоградАлександра Станковић
unmks1@gmail.com
0691898704
0691898704

Праћење и вредновање ученичких постигнућа у настави Музичке културе у основној школи

Оснаживање наставника за функционално дефинисање критеријума вредновања предметних компетенција и израду инструмената за оцењивање, као и оснаживање директора и стручних сарадника за педагошко инструктивни рад.

Правилник о оцењивању у основној школи Праћење и вредновање наставе и учења у Музичкој култури Наставне стратегије у развоју формативног праћења напредовања и оцењивања у настави Музичке културе Критеријуми оцењивања у настави Музичке културе

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд (онлајн) 01.10.2022. 65