Четврта Међународна Конференција о АСистивним ТЕхнологијама и Комуникацији – АСТЕК 2022

Код одобреног скупа: 825  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Четврта Међународна Конференција о АСистивним ТЕхнологијама и Комуникацији – АСТЕК 2022

Упознавање стручне јавности са новим истраживањима, технолошким достигнућима и решењима у процени и третману развојних поремећаја и неуролошких стања, заснованих на мултидисциплинарном приступу неурологије, психолингвистике, дефектологије и електротехнике

- Технологија у служби комуникације - Изложба радова - примери добре пркасе

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет Нови Сад
доктор дефектолошких наука Фадиљ Еминовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука Милица Јанковић , Електротехнички факултет Универзитет у Београду
редовни професор Љубица Константиновић , Медицински факултет Универзитета у Београду

2

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, 04.11.2022., Конгресни центар хотела “Мона Плаза”, улица: Цара Уроша 62, Београд 04.11.2022. 30