Унапређење капацитета наставника средњих стручних школа које реализују наставу за образовни профил Електротехничар обновљивих извора енергије у Србији

Код одобреног скупа: 824  

Симпозијум

Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе "Михајло Пупин" Кула
Лазе Костића 14, 25230 КулаМарјан Иванов
marjan.ivanov@gmail.com
0255100054
0648819905
025720103

Унапређење капацитета наставника средњих стручних школа које реализују наставу за образовни профил Електротехничар обновљивих извора енергије у Србији

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

спец.тех. наука, виши просветни саветник Марјан Иванов , Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула
Научни саветник Александар Родић , Институт "Михајло Пупин"
Доктор техничких наука Золтан Чорба , ФТН Нови Сад
Ел. инж. спец. Дарко Паповић , Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула

2

70

Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Марјан Иванов

Реализатор и модератор
0648819905
marjan.ivanov@gmail.com
Звање:

спец.тех. наука, виши просветни саветник 

Установа:

Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула 

Радно место:

професор електро предмета  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2022 СТШ "Михајло Пупин" Професор електро предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пример добре праксе Соларна електрана СТШ "М. Пупин " Кула Аутор Пројекат 2011
"Зелена школа" у објекту СТШ "М.Пупин" Коаутор Пројекат 2018
Дуално образовање у области ОИЕ Аутор Студија 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Производње енергије из ЕОЛСКЕ, 2009, ЕКОЛОГИЦА Аутор
Пример добре праксе – Соларна електрана Средње техничке школе „Михајло Пупин“ – Кула. Прва соларна фотонапонска електрана прикључена на дистрибутивни систем електроенергетски систем у АП Војводина, 2011, СМЕИТС Аутор
Иновације у настави из предмета Обновљиви извори енергије у Средње техничкој школи „Ммихајло Пупин“ – Кула, 2012, Техничка школа „Краљ Фердинанд I“ – Темишвар, Република Румунија Аутор
Електротермички уређаји за II разред електротехничких школа, 2006, Завод за уџбенике и наставна средства – Београд Аутор
Електроенергетика за III и IV разред електротехничке школе Србије, Завод за уџбенике и наставна средства – Београд, 2017 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница и признања од стране Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије за допринос у стручном раду, на писању планова и програма за образовне профиле у подручју рада електротехнике. Заједнице електротехничких школа Србије 2015
Специјалне награде за менторе за континуирани рад и велики допринос ширењу идеје о обновљивим изворима енергије, екологији и заштите животне средине у оквиру манифестације Енергија је свуда око нас Центар за развој и примену науке Нови Сад 2014
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р Србије 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе Завода за унапређење образовања и васпитања – Београд за израду стандарда, Председник УО Друштва за ОИЕ Кула, члан Друштва инж. и тех. Србије за осветљење, Подпреседник Заједнице

Александар Родић

Члан програмског одбора и реализатор
0116774236
aleksandar.rodic@pupin.rs
Звање:

Научни саветник  

Установа:

Институт "Михајло Пупин"  

Радно место:

Руководилац Центра за роботику  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2019 Институт "Михајло Пупин" истраживач
2015 2022 Институт "Михајло Пупин" руководилац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп из области роботике - МеСРоБ 2013 Аутор зборник 2013
Уредник научне едиције "Springer" Аутор Научне публикације и монографије 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Dynamics, Integrated Control and Stability of Automated Road Vehicles, 2002, Verlag Коаутор
Studies in Computational Intelligence, 2009, Springer Коаутор
Models and Applications, 2012, Springer Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбоље инжењерско остварење млађих истраживача ЦИП Београд 1999
Менаџер године за примену науке у Србији Клуб ПКС новинара 2012
Награда за најбољу технолошку иновацију у РС Министарство науке РС 2016
Специјална награда Владе кинеске провинције Анхуи за развој научне сарадње између Р. Кине и Р. Србије Владе кинеске провинције Анхуи 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Ванредни професор, члан научног програмског комитета међународне конференције роботичара РААД, секција за роботику-Конференције Етран, предавач на докторским студијама Универзитета у Београду

Золтан Чорба

Члан програмског одбора и реализатор
02148525
corbazobos@gmail.com
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

ФТН Нови Сад 

Радно место:

Доцент на основним и мастер студијама 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1990 Фабрици каблова ’’Новкабел’’ у Новом Саду Истраживање и развој на развоју оптичких комуникационих уређ
1990 1992 ЦЕТ Израда пројеката оптичких рачунарских мрежа.
1992 2009 ФТН Лаборант
2009 2016 ФТН Предавач на струковним студијама Електроенергетика
2016 2022 ФТН Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Учествује у изградњи три фотонапонске електране на ФТН Реализатор Пројекат 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Фотонапонско претварање соларне енергије и фотонапонске електране, ФТН, Нови Сда, 2017. Аутор
Анализа фотонапонског система при условима варијације сунчевог зрачења“, ФТН, Нови Сда, 2017. Аутор
Соларни и ветроенергетски потенцијал у Војводини, ФТН, Нови Сад, 2009. Аутор
Обновљиви извори електричне енергије – Лабораторијумски практикум, 2015, ФТН Нови Сад Аутор
New string reconfiguration technique for residential photovoltaic system generation enhancement, 2016 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
У оквиру Центра за обнивљиве изворе и квалитет електричне при ФТН са тимом професора учествује у изради више од 100 пројеката фотонапонских електрана снаге од 1kW до неколико десетина MW и израде тех

Дарко Паповић

Реализатор
0645979505
prof.papovic@gmail.com
Звање:

Ел. инж. спец. 

Установа:

Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула 

Радно место:

Наставник практичне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 СТШ „Михајло Пупин“ Кула Наставник практичне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Реализација са ученицима, практичног задатка који се ради на завршном испиту код образовног профила Електротехничар обновљивих извора енергије Коаутор Публикација 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДОИЕ Кула