Унапређење капацитета наставника средњих стручних школа које реализују наставу за образовни профил Електротехничар обновљивих извора енергије у Србији

Код одобреног скупа: 824  

Симпозијум

Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе "Михајло Пупин" Кула
Лазе Костића 14, 25230 КулаМарјан Иванов
marjan.ivanov@gmail.com
0255100054
0648819905
025720103

Унапређење капацитета наставника средњих стручних школа које реализују наставу за образовни профил Електротехничар обновљивих извора енергије у Србији

Упознавање наставника са савременим трендовима у области обновљивих извора енергије, заштити животне средине и екологије и анимирање јавности о значају ових тема.

1. Промоција обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности у Србији 2. Примери добре праксе:Соларна електрана Средње техничке школе „Михајло Пупин“,Кула и представљање пројeкта „Зелена школа“ 3. Представљање пројекта под радним називом:Стручно-технолошка подршка формирању Регионалног образовног центра за школовање и обуку ученика и професионалаца у области коришћења обновљивих изворa енергије и енергетске ефикасности у Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“ у Кули 4. Демонстрација рада система из обновљивих извора енергије на школском полигону који су инсталирани од стране Института „Михајло Пупин”,Београд 5. Демонстације рада Топлотне пумпе.Реализација са ученицима, практичног задатка који се ради на завршном испиту

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

спец.тех. наука, виши просветни саветник Марјан Иванов , Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула
Научни саветник Александар Родић , Институт "Михајло Пупин"
Доктор техничких наука Золтан Чорба , ФТН Нови Сад
Ел. инж. спец. Дарко Паповић , Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула

2

70

Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула 27.09.2022. 71