Има ли опера будућност?-Изазови и решења у педагошкој и извођачкој пракси

Код одобреног скупа: 823  

Конференција

Музичко оперско театарска организација-МОТО
Цвијићева 18 БеоградНаташа Јовић Тривић
natasajovic@moto.org.rs
0113293663
0637322614

Има ли опера будућност?-Изазови и решења у педагошкој и извођачкој пракси

Укључивање релевантних субјеката – извођача и педагога - у обасти класичне музике и опере у региону, у дијалог, размену вештина и примера добре праксе и даље умрежавање, ради подизања компетенција и стварања чвршће мреже културних субјеката Јачање компетенција за процењивање остварености образовног рада и постигнућа ученика Узајамна подршка у тражењу успешне методологије и алата. Умрежавање ради бољег утицаја на формирање успешних културних политика у региону.

1. Колико је важна едукација за будућност оперске уметности 2. Извођач и педагогија као изазов у модерној едукацији 3. Проблеми осавремењивања педагошке праксе у настави соло певања 4. Усклађеност школског програма са потребама савремене оперске продукције 5. Смена генерација и међугенерацијски дијалог 6. Оцењивање и стандарди на пријемним испитима 7. Значај изградње здравог критеријума на такмичењима 8. Опера у образовном систему 9. Значај практичног рада за развој младог оперског уметника

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

доктор уметности Наташа Јовић Тривић , Народно позориште у Београду
професор српског језика и књижевности Драган Стевовић , Народно позориште у Београду
доктор уметности Виолета Панчетовић Радаковић , Факултет музичке уметности у Београду
магистар уметности Анета Илић , Факултет музичке уметности у Београду
магистар уметности Светлана Вранић , МШ "Коста Манојловић"
магистар уметности Весна Опсеница , Музичка школа "Јосип Славенски"

2

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Дом културе Студентски град, Нови Београд 29.10.2022. 39