ШЕСТИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ - „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И УЧЕСНИК У ПЛАНИРАЊУ ПРОМЕНА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ“

Код одобреног скупа: 821  

Сусрети, дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ШЕСТИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ - „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И УЧЕСНИК У ПЛАНИРАЊУ ПРОМЕНА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ“

Јачање компетенција медицинских сестара васпитача као рефлексивних практичара у планирању промена у заједничком развијању реалног програма у јаслама и грађењу културе јасли и вртића као заједнице учења.

Теме скупа 1. Рефлексије из улоге медицинске сестре васпитача у заједничком грађењу простора јасли; 2. Рефлексије из улоге медицинске сестре васпитача у заједничком развијању игре у јаслама; 3. Подршка улози медицинске сестре васпитача у заједничком оснаживању сарадње са породицом и локалном заједницом; 4. РПодршка улози медицинске сестре васпитача у документовању кроз приче о пројекту; 5. Подршка улози медицинске сестре васпитача у примени модела хоризонталне размене *ЗПУ (Заједница професионалног учења

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

доктор педагошких наука Vesna Цолић , Висока школа струковних студија за образовање васп
дипломирани психолог Биљана Којовић , МПНТР
струковна медивцинска сестра Јадранка Спасић , Секретеријат за образовање и дечју заштиту Града Б
дипломирани педагог Ана Којић , ПУ "Бошко Буха" Београд
дипломирани психолог Катарина Ђурић , ПУ "Чукарица " Београд
дипломирани педагог Дијана Радојковић , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад
медицинска сестра васпитач Драгана Антић , ПУ "Љубица Вребалов "Пожаревац

1

250

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

800.00 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 НОви Сад ,ПУ "Радосно детињство" вртић" Гуливер" 22.10.2022. 145
2 PU Nasa radost Smederevo 22.10.2022. 138
3 Београд,ПУ "Врачар" 05.11.2022. 175
4 Kрагујевац 25.02.2023. 142
5 Нови Београд 25.02.2023. 156
6 Звездара 25.02.2023. 151
7 Лазаревац 04.03.2023. 167
8 Бечеј 11.03.2023. 138
9 Чачак 11.03.2023. 82
10 ПУ "Пчелица", Ниш 26.03.2023. 113