ШЕСТИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ - „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И УЧЕСНИК У ПЛАНИРАЊУ ПРОМЕНА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ“

Код одобреног скупа: 821  

Сусрети, дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ШЕСТИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ - „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И УЧЕСНИК У ПЛАНИРАЊУ ПРОМЕНА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ“

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

доктор педагошких наука Vesna Цолић , Висока школа струковних студија за образовање васп
дипломирани психолог Биљана Којовић , МПНТР
струковна медивцинска сестра Јадранка Спасић , Секретеријат за образовање и дечју заштиту Града Б
дипломирани педагог Ана Којић , ПУ "Бошко Буха" Београд
дипломирани психолог Катарина Ђурић , ПУ "Чукарица " Београд
дипломирани педагог Дијана Радојковић , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад
медицинска сестра васпитач Драгана Антић , ПУ "Љубица Вребалов "Пожаревац

1

250

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Vesna Цолић

Члан програмског одбора
063827128
colic.vesna@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока школа струковних студија за образовање васп 

Радно место:

професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2002 Предшколска установа «Младост», Бачка Паланка pedagog
2002 2022 Висока школа струковних студија за образовање васп професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
СОЦИЈАЛИЗАЦИЈСКИ ОБРАСЦИ ГОВОРА ОДРАСЛИХ ДЕЦИ У ЈАСЛАМА Предавач Зборник 2017
Креирање заједнице вртића и породице кроз планиране активности Предавач Зборник 2018
ЗНАЧАЈ ХОРИНЗОНТАЛНЕ РАЗМЕНЕ КАО МЕХАНИЗАМ УЧЕЊА НА НИВОУ УСТАНОВЕ/А Предавач Зборник 2019
ГРАЂЕЊЕ ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ-ДЕТЕ У ЖИВОТНО ПРАКТИЧНИМ АКТИВНОСТИМА У ЈАСЛАМА Предавач Зборник 2021
ПУТ ОД КОНЦЕПЦИЈЕ ДО РЕАЛНИХ ПРОМЕНА У ПРАКСИ Предавач Зборник 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шта покушавамо рећи малој деци, Дневник,Нови сад Аутор
Играмо се, дружимо, радимо..., Дневник, Нови сад, Аутор
Дечје јаслице као место живљења Аутор

Биљана Којовић

Члан програмског одбора
063214974
biljana.kojovic@eunet.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

саветник/кординатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2001 ПУ "Бошко Буха" Беогеад стручни сардник психолог
2014 2015 ПУ "11 април" Нови Београд стручни сарадник психолог
2015 2022 МПНТР саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ИЗАЗОВ И ПРОМЕНЕ Предавач Зборник 2019
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Предавач Зборник 2020
Подршка дечјем развоју -тешкоће као изазов Коаутор Каталог ЗУОВ 2017
ПОДРШКА ПРОЈЕКТА ИНКЛУЗИВНО ВАСПИТАЊЕ ПВО МЕЊАЊУ ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ У СКЛАДУ СА ОСНОВАМА ПРОГРАМА– Предавач Каталог 2021

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора и модератор
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

струковна медивцинска сестра 

Установа:

Секретеријат за образовање и дечју заштиту Града Б 

Радно место:

кодринатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1983 ПУ " Бошко Буха" Београд виша мед сестра угрупи у јаслицама
1983 1992 ПУ "Звездара" Београд виша мед сестра у групи у јалсицама
1992 2004 ПУ "Звездара" Београд стручни сарадник за превентивно здравствену заштиту
2004 2022 ПУ "Дечји дани" Београд сарадник на унапређивању превентивне здравстевен заштите
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Хоринзонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских -девет реализација - организатор Четврти окружни стручни сусрети Аутор ЗУОВ 2019
ПЕТИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ - УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧА У ПОДСТИЦАЊУ УЧЕЊА И РАЗВОЈА ДЕТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ - пет реализација Аутор ЗУОВ 2020
Подстицајно родитељство кроз игру- модул2 и 3: Приступ и начини рада са породицом Коаутор Каталог ЗУОВ 2022
25 одобрених стручних сусрета преко ЗУОВ као председница Савеза удуржења медицинских сестара ПУ Србије Аутор ЗУОВ 2022
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда МПНТР за 2021 годину МПНТР 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
председница Савеза удуржења медицинских сестара ПУ Србије

Ана Којић

Члан програмског одбора и модератор
063553614
annas011@yahoo.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ "Бошко Буха" Београд 

Радно место:

стручни сардник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2022 ПУ "Бошко Буха" Београд стриучни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Транзиција-деца од куће ка јаслицама'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Предавач Зборник 2019
Деца и одрасли у игри на отвореном простору“ Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Аутор Зборник 2020
ПЛАНИРАЊЕ ПРОМЕНА У ПРАКСИ КРОЗ АКЦИЈУ Предавач Зборник 2021

Катарина Ђурић

Члан програмског одбора и модератор
0642605941
katarinadjuric10@yahoo.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ "Чукарица " Београд 

Радно место:

стручни сардник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2006 Предшколска установа „ Нада Наумовић“ Крагујевац стручни сарадник психолог
2006 2022 Предшколска установа „Чукарица“, Београдстручни сарадник психолог стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка развоју на темељу грађења односа (Какве изборе правимо? Какве односе градимо? Предавач Зборник 2019
Изазов промене – грађење квалитета односа у реалном контексту васпитно - образовне праксе као основ за покретање промена Предавач Зборник 2020
Научена беспомоћност као препрека развоју и начини превазилажења Предавач Зборник 2020
Дечји портфолио - Упознавалица Предавач Зборник 2021
Наше јаслице као место опуштања - обуке за сестре васпитаче Аутор Каталог ЗУов 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“Посетите нас – специјализовани програм кућних посета намењен обухвату деце из ризичних група: приручник за реализаторе“ Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, 2017 Коаутор
Kроз игру градимо односе, решавамо изазове - „ко дланом о длан“ Зборник радова, Савез васпитача Србије, Смедерево, 2016 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сараденика и сарадника предшколских установа Србије

Дијана Радојковић

Члан програмског одбора и модератор
063560425
mrs.dijanaradojkovic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ "Радосно детињство" Нови Сад 

Радно место:

стручни сардник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1986 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад васпитач
1986 2022 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад стручни сардник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Улога и значај медицинске сестре у предшколској установи“ Предавач Зборник 2019
Подршка рефлексивној улози медицинске сестре васпитача у заједничком оснаживању сарадње са породицом и локалном заједницом Аутор Зборник 2022
„Промена погледа: укљученост деце раног узраста у локалну заједницу“ Аутор Зборник 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Вртић као сигурна база“ адаптација деце, 2017., Филозофски факултет у Новом Саду, приручник Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педаогошко друштво Србије Удружење Едукативни центар Позитивна дисциплина

Драгана Антић

Члан програмског одбора и модератор
064807136
anticdragana.antic02@gmail.com
Звање:

медицинска сестра васпитач 

Установа:

ПУ "Љубица Вребалов "Пожаревац 

Радно место:

медицинска сестра васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 2022 ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац медицинска сестра васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Тренер и ментор за имплементацију Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ Извођач МПНТР 2020 Реализатор Мин.просвете 2019
Изазован простор за децу – изазов за вспитаче -презнтација рада Аутор Зборник 2020
ДИЛЕМЕ ИЗ УГЛА РЕФЛЕКСИВНОГ ПРАКТИЧАРА- Аутор Зборник 2022
ПОДСТИЦАЈНО РОДИТЕЉСТВО КРОЗ ИГРУ- Јачање компетенција практичара за подршку родитељима и старатељима деце на раном узрасту Реализатор Каталог ЗУов 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Стални члан Програмског одбора Савеза удуржења мед сестара ПУ Србијеподпредседнца Савеза удружења мед.сестара Пу Србије