Петa међународнa научно-стручнa конференцијa “Сарадња у циљу подршке даровитима”

Код одобреног скупа: 819  

Конференција

Друштво дефектолога Војводине
Амброзије Шарчевића 31, 23000 СомборМаринела Шћепановић
mscepanovic@gmail.com
062244060
062244060

Петa међународнa научно-стручнa конференцијa “Сарадња у циљу подршке даровитима”

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

доктор образовних наука (Ed.D.) Keri (Кери) M. Guilbault (Гилбоу) , John Hopkins University (Универзитет Џон Хопкинс)
дипломирани Александра Боровић , Институт за модерно образовање
доктор психологије, проф. струк. студија Лада Маринковић , Висока школа струковних студија за образовање васп

3

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Keri (Кери) M. Guilbault (Гилбоу)

Реализатор
70340726
Kguilba1@jhu.edu
Звање:

доктор образовних наука (Ed.D.) 

Установа:

John Hopkins University (Универзитет Џон Хопкинс) 

Радно место:

предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2014 University of South Florida, Tampa, FL, USA Adjunct Professor, Gifted Education (Ванредни професор)
2011 2014 Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA Faculty Associate, Gifted Education (Сарадник факултета)
2014 2017 Notre Dame of Maryland University, College of Education, Baltimore, MD, USA Assistant Professor (доцент)
2017 2022 Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA Assistant Professor (доцент)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
District gifted education coordinators’ leadership roles and experiences during the COVID-19 pandemic. Аутор Journal for the Education of the Gifted 2022
Supporting elementary gifted learners during the COVID-19 pandemic: A survey of teaching practices Аутор Gifted Education International, 38(1), 115-137. 2022
Academic acceleration: How far have we come? Аутор Parenting for High Potential 25th Anniversary Issue, 10(4), 6-8. 2021
Maryland criteria for excellence: A model for program evaluation and improvement Аdvocating for grade-based acceleration Аутор Parenting for High Potential, 4(3), 8-12. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
The whole gifted child task force report to the NAGC board of directors, National Association for Gifted Children, 2018 Коаутор
Harford County Public Schools: Parent guide to gifted & talented education. Office of Curriculum, Instruction, and Assessment. 2014 Аутор
Harford County Public Schools elementary gifted and talented handbook. Office of Curriculum, Instruction, and Assessment. 2014 Аутор
American Mensa gifted children’s program handbook. American Mensa. 2005 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
President’s Hall of Fame Award Maryland Coalition for Gifted and Talented Education, 2020
Chairman’s Service Award American MENSA 2020
Early Leader Award National Association for Gifted Children 2019
National Service Award American MENSA 2019
State Leadership in Gifted and Talented Education Award Maryland State Dept. of Education 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
American Mensa
American Educational Research Association, Research on Giftedness, Creativity, and Talent SIG
Council for Exceptioanl Children, Talented and Gifted SIG
European Council on High Ability
Maryland Coalition for Gifted and Talented Education
Maryland Educators of Gifted Students
National Association for Gifted Children
Supporting the Emotional Needs of the Gifted
World Council for Gifted and Talented Children

Александра Боровић

Реализатор и модератор
0641292393
aborovic@gmail.com
Звање:

дипломирани  

Установа:

Институт за модерно образовање 

Радно место:

просторни планер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2012 Амбасада Канаде Асистент имиграционог програма
2017 2019 Савет Европе, Канцеларија у Београду Асистент на пројектима у образовању
2020 2022 Институт за модерно образовање Београд Водећи координатор пројеката
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција "Рад са децом са изузетним способностима (рад са даровитим ученицима)“ Предавач Рад са даровити ученицима 2022
Прва научно стручна конференција „Даровитост – препознавање и подршка“ Реализатор - 2017
Друга научно стручна конференција „Даровитост, образовање и развој“ Реализатор - 2018
Трећа научно стручна конференција „Даровитост – потребе 21. века“ Реализатор - 2019
Четврта научно стручна конференција „Даровити и окружење – породично, образовно, пословно“ Реализатор - 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
КОнгресни амбасадор Србије Организатор годишњег конгреса међународног борда директора Менсе Интернационал 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Менса Србије, председник

Лада Маринковић

Реализатор и модератор
0631128565
lada.marinkovic@gmail.com
Звање:

доктор психологије, проф. струк. студија 

Установа:

Висока школа струковних студија за образовање васп 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2022 ВШССОВ, Нови Сад професор струковних студија
2008 2010 Интегрисани државни универзитет, Нови Пазар Асистент и доцент за област психологија
2000 2008 Завод за здравствену заштиту студената психолог
1998 2000 Институт за заштиту здравља деце и омладине психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Daroviti kao ogledalo društva. Аутор II međunarodna stručno naučna konferencija Novi izazovi u edukaciji. Zbornik radova, 2019
Darovito dete kao partner i participator Аутор II Мeđunarodna naučno-stručna konferencija „Inicijalno obrazovanje i stručno usavršavanje vaspitača – partnerstvo u građenju kvaliteta” 2019
Mapiranje darovitosti i potencijala za kreativnost kod dece predškolskog uzrasta - unapređivanje kompetencija vaspitača za prepoznavanje i podsticanje kreativnosti i darovitosti Реализатор POTENCIJALNA DAROVITOST I KREATIVNOST KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA, monografska publikacija 2019
Даровитост - потребе 21. века Реализатор Тематски зборник - уредник 2019
Даровитост - образовање и развој Реализатор Тематски зборник - уредник 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психологија детињства и адолесценције, 2013, 2017. Mediterran publishing, Нови Сад Аутор
POTENCIJALNA DAROVITOST I KREATIVNOST KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA - Unapređivanje kompetencija vaspitača za prepoznavanje i podsticanje kreativnosti i darovitosti, 2020, VSSOV, Novi Sad Коаутор
Практикум из психологије детињства и адолесценције, 2020, Mediterran publishing, Нови Сад Аутор
Психологија раног развоја и даровитости, 2019. Нови Сад, наставни материјали за студенте мастер студија ВССОВ Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Савез психотерапеута Србије
EpoC tim Srbije