Петa међународнa научно-стручнa конференцијa “Сарадња у циљу подршке даровитима”

Код одобреног скупа: 819  

Конференција

Друштво дефектолога Војводине
Амброзије Шарчевића 31, 23000 СомборМаринела Шћепановић
mscepanovic@gmail.com
062244060
062244060

Петa међународнa научно-стручнa конференцијa “Сарадња у циљу подршке даровитима”

Циљ овогодишње конференције је да укаже на важност сарадње, партнерстава и умрежавања различитих актера који могу допринети стварању атмосфере и окружења у којем се даровити могу препознати, развијати и реализовати.

- Сарадња усмерена на даровитост – општа питања, - Сарадња у контекту образовно -васпитног рада са даровитима, - Актуелни и алтернативни приступи у раду са даровитима, - Препознавање и идентификација даровите деце, младих и одраслих, - Додатна подршка даровитим особама, - Етичка питања о даровитима, - Оснаживање професионалаца за рад са даровитима, - Подршка породици даровитих, - Тржиште рада и однос према даровитима, - Однос друштва према даровитима, - Међународна сарадња у области даровитости, - Даровитост - интердисциплинарност и мултидисциплинарност, - Пракса и теорија о даровитости, - Институције и невладине организације, удружења грађана и струковна удружења у раду са даровитима.

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

доктор образовних наука (Ed.D.) Keri (Кери) M. Guilbault (Гилбоу) , John Hopkins University (Универзитет Џон Хопкинс)
дипломирани Александра Боровић , Институт за модерно образовање
доктор психологије, проф. струк. студија Лада Маринковић , Висока школа струковних студија за образовање васп

3

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

4000 РСД