Како до предузимљиве учионице?

Код одобреног скупа: 815  

Симпозијум

Достигнућа младих у Србији
Кнеза Стацимира 28, БеоградКсенија Милић
ksenija.milic@ja-serbia.org
0113287701
063607503

Како до предузимљиве учионице?

Циљ скупа је да омогући наставницима средњих школа стицање нових знања и вештина у области предузетничког образовања које се заснива на креативности и иновацијама, тимском раду и организационим вештинама, као и одговорном управљању новцем и временом. Садржаји и методе које се користе у предузетничком образовању, поред предузимљивости и развоја предузетничке компетенције истовремено подстичу и друге компетенције попут сарадње, комуникације, дигиталне писмености, и одговорног односа према околини и ресурсима. Скуп окупља говорнике и учеснике који сагледавају предузетништво из различитих углова и понудиће теме које се баве стваралаштвом, науком и научним достигнућима, филозофијом и доношењем одлука као и технолошким развојем.

Током три дана скупа учесници прате различите садржаје, међу којима ће бити предавања, интерактивних садржаја, као и отворених дискусија. 1) Како подстаћи стваралаштво младих - тема се бави улогом школе као окружења које подстиче младе да примењују теоријска знања у пракси и воде процес од идеје до реализације. Оснаживање наставника за спровођење садржаја и метода у учионицама опремљеним за активности које подстичу међупредметне компетенције и СТЕМ вештине. 2) Наука и предузимљивост - колико је значајна наука у савременом свету, и које су то научне области које не уочавамо, а кључне су за функционисање света и дају одговор зашто нешто учимо у школи. 3) Пословна етика - даје увид на који начин је филозофија присутна у свету бизниса.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Комуниколог/омладински радник Ксенија Милић , Достигнућа младих у Србији
Магистар економије Светлана Кисић-Зајченко , Економски институт, Београд
Доктор медицинских наука – ветеринар Урош Главинић , Факултет ветеринарске медицине УБФВМ
Дипломирани математичар – професор Миодраг Савовић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани психолог Александра Стевановић , Пета економска школа „Раковица“, Београд
Ваздухопловни техничар Дарко Радичанин , Достигнућа младих у Србији
Докторанд Милан Поповић , Центар за промоцију науке и уметности ФЕНОМЕН (ЦПНУ Феномен)
Доктор наука – филозофија Јелена Остојић , Четврта гимназија у Београду
Дипломирани филозоф Сузана Спасић , /
мастер биолошких наука Данијела Вучићевић , Центар за промоцију науке
доктор биолошких наука Марјана Бркић , Центар за промоцију науке

3

150

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања, Хотел Цептер 09.10.2022. 143