Како до предузимљиве учионице?

Код одобреног скупа: 815  

Симпозијум

Достигнућа младих у Србији
Кнеза Стацимира 28, БеоградКсенија Милић
ksenija.milic@ja-serbia.org
0113287701
063607503

Како до предузимљиве учионице?

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Комуниколог/омладински радник Ксенија Милић , Достигнућа младих у Србији
Магистар економије Светлана Кисић-Зајченко , Економски институт, Београд
Доктор медицинских наука – ветеринар Урош Главинић , Факултет ветеринарске медицине УБФВМ
Дипломирани математичар – професор Миодраг Савовић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани психолог Александра Стевановић , Пета економска школа „Раковица“, Београд
Ваздухопловни техничар Дарко Радичанин , Достигнућа младих у Србији
Докторанд Милан Поповић , Центар за промоцију науке и уметности ФЕНОМЕН (ЦПНУ Феномен)
Доктор наука – филозофија Јелена Остојић , Четврта гимназија у Београду
Дипломирани филозоф Сузана Спасић , /
мастер биолошких наука Данијела Вучићевић , Центар за промоцију науке
доктор биолошких наука Марјана Бркић , Центар за промоцију науке

3

150

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Ксенија Милић

Реализатор и модератор
063607503
ksenija.milic@ja-serbia.org
Звање:

Комуниколог/омладински радник  

Установа:

Достигнућа младих у Србији 

Радно место:

Менаџер за развој програма 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Достигнућа младих у Србији Менаџер за развој програма
2011 2020 Достигнућа младих у Србији Референт за развој програма
2009 2009 Vzw Roeland, Ghent - Belgija Омладински радник, стажиста
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Чланица реализаторског тима акредитоване обуке за наставнике "Достигунћа младих у Србији - ДМуС". Реализатор Реализација обука од 2011. године до данас. 2022
Чланица реализаторског тима европског такмичења "Company of the Year Competition" у организацији Junior Achievement Europe и организације Достигнућа младих у Србији. Реализатор Догађај је одржан од 16-18. јула 2018. године на различитим локацијама у Београду и окупио је 420 гостију из 27 европских држава. 2018
Координаторка европског програма Girls Go Circular за Србију. Програм подстиче девојчице и девојке да се баве развојем СТЕМ и предузетничких вештина током средњошколског школовања. Програм се реализује у оквиру Европског института за иновације и технологију - EIT Raw Materials. Реализатор Програм се спроводио од 2021. године, и укључио је преко 2500 ученица у 75 средњих школа у Србији. 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставнике за спровођење програма Ученичка компанија са модулом - приручник је припремила група аутора у оквиру пројекта "Deploying the Use of Apprenticeship-based Learning" који се спроводио у оквиру Ерасмус+ програма, од 1. септембра 2019. до 31. августа 2020. године. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
/ / 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан европске мреже Junior Achievement.

Светлана Кисић-Зајченко

Члан програмског одбора и реализатор
063263683
Svetlana.kisic@gmail.com
Звање:

Магистар економије 

Установа:

Економски институт, Београд 

Радно место:

Специјалана саветница 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2022 Економски и нститут, Београд Специјална саветница
1994 2007 Deloitte & Touche Central Europe Директорка
1989 2020 Београдска академија пословних и струковних студија Предавач
1981 1989 Виша школа за економију и информатику, Београд Асистент приправник и асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Панел: „Образовни систем и прилагођавање Зеленој агенди“, 16. Међународни симпозијум о корпоративном управљању: Одрживи раст у условима зелене транзиције Предавач Економски факултет Бања Лука и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Врућица, Теслић, 18. – 20. мај 2022. Године 2022
Панел: „ Oбразовање- Критични фактор за одрживи развој“, Копаоник бизнис форум 2022, Србија 2030- Агенда одрживог развоја Реализатор Савез економиста Србије, Копаоник, 06. – 09. март 2022. године 2022
3. Панел: „Образовње – критични фактор успеха економијау развоју“, 15. Међународни симпозијум о корпоративном управљању: „Могућности скоковитих промјена малих економија у условима пандемије Корона вируса“ Предавач Економски факултет Бања Лука и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Врућица, Теслић 2021
Панел: „ Oбразовање и нова нормалност – Лекције које би требало научити“ , Копаоник бизнис форум 2021, Прилагођавање на пост Ковид свет: Нови изазови раста у условима поновног економског активирања Предавач Савез економиста Србије, Београд, 24. – 27. мај, 2021. године 2021
Панел: „Будућност образовања у светлу индустрије 4.0“, Копаоник бизнис форум 2020, Индустрија 4.0 и сродна питања: Изазови будућности Предавач Савез економиста Србије, Копаоник, 01. – 04. март 2020. године 2020
Панел:„Политика образовања и науке у Србији: Куда смо се упутили?“, Копаоник бизнис форум 2018, Шта после фискалне консолидације: Како фискалну стабилност мерама економске политике претворити у одржив раст и развој? Предавач Савез економиста Србије и Удружење корпоративних директора, Копаоник, 04. – 07. 2018
Панел: „Улога жена у промени пословног света“, Копаоник бизнис форум 2018 Предавач Савез економиста Србије и Удружење корпоративних директора, Копаоник, 04. – 07. март 2018. 2018
Панел: „Радна снага – ресурс који нестаје“, Јахорина економски форум 2018, Регионална сарадња као важна полуга економског развоја земаља југоисточне Европе, SWOT Предавач Удружење економиста Републике Српске и Савез економиста Србије, Јахорина, 03. – 04. мај 2018. године 2018
Модератор панела: „Образовни систем и институционална подршка дигиталном развоју“, 13. Међународни симпозијум о корпоративном управљању: Дигитална економија – покретач будућег економског раста Реализатор Економски факултет Бања Лука и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Врућица, Теслић 2018
«Анализа трендова на тржишту рада» Предавач X Конференција наставника, Достигнућа младих у Србији, Врњачка Бања, 26. – 28. октобар 2018. године 2018
Модератор и уводничар панела: „Образовна и научна политика: Ухватити корак“, Копаоник бизнис форум 2017, Програм реформи за Србију: Шта се може научити из прошлости и решења за будућност, Реализатор Савез економиста Србије и Удружење корпоративних директора, Копаоник, 07. – 09. март 2017. године 2017
Модератор панела: „Улога образовања и науке у отклањању баријера опоравка економије“, 12. Међународни симпозијум о корпоративном управљању: Баријере економског опоравка, Реализатор Економски факултет Бања Лука и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Теслић, Бања Врућица, 11. – 12. мај 2017. Године 2017
Панел: Тhe business and life case for agile working, Предавач Conference: Women of influence 2017, TGI Executive Meetings, Београд, 12. јун 2017. године 2017
Округли сто: „Пореско и непореско оптерећење почетника у пословању“ Предавач Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), Београд, 10. октобар 2017. године 2017
Панел: „Образовање и економија“, XXI научна конференција националног значаја, “Педагошка истраживања и школска пракса”, Образовне промене у Србији: Изазови и перспективе, Извођач Институт за педагошка истраживања, Економски факултет Универзитета у Београду, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 20. 10. 2017. 2017
Панел: „Предузетништво“, Међународна научна конференција Универзитета Сингидунум „Финиз 2017“: Изазови свременог корпоративног управљања Предавач Универзитет Сингидунум, Београд, 01. децембар. 2017. године 2017
Модератор и уводничар панела: „Образовање, наука: Пут ка економији знања“, Копаоник бизнис форум 2016, Достизање и конвергенција са водећим трендовима: Како санирати главне пукотине у систему Реализатор Савез економиста Србије и Удружење корпоративних директора, Копаоник, 08. – 10. март 2016. године 2016
Предавање: „Едукација и иновације – образовање у оквиру формалног и неформалног система, инкубатори, иновациони центри, креативне индустрије”, Прва конференција Форума за развој предузетништва жена у Србији Предавач Европски покрет у Србији и Привредна комора Србије, Београд, 30. март 2015. године 2015
Панел: „Образовање, иновације и предузетништво“, Конференција о економији Монтенегро 2015: Ефикасност приступања ЕУ и унапређење регионалне конкурентност, Привредна комора Црне Горе Предавач Свез економиста Србије, Савез економиста Црне Горе, Бечићи, 22. – 23. октобар 2015. године 2015
Панел: „Млади, образовање, предузетништво“, Копаоник бизнис форум 2014: Променимо Србију у Европи која се мења Предавач Савез економиста Србије и Удружење корпоративних директора, Копаоник, 04. – 06. март, 2014. године 2014
Конференција: „Жене на управљачким позицијама у Србији“, »Положај жена у одборима директора« Предавач International Finance Corporation, Факултет за економију, финансије и администрацију и Привредна комора Србије, Београд, 18. јун 2013.године 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кисић, С., & Перовић-Јовановић, М., VII издање (2017). Економика предузећа – принципи и примена, Београд: Београдска пословна школа - висока школа струковних студија ISBN 978-86-7169-0, COBISS -ID 246850828 Коаутор
Филиповић, С., Кисић, С., Рељић, М., & Цвијановић, Ј., (2016). Анализа регулаторног оквира три најперспективније делатности, са предлогом поједностављења пословања за младе предузетнике, Београд: Економски институт, ISBN 978-86-7329-102-4 COBISS.SR-ID 227855884 Коаутор
Кисић, С., & Павловић, М., (2014). XV издање. Пословна економија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, ISBN 978-86-17-18639-3 Коаутор
Јаничић, Д., Перовић-Јовановић, М., & Кисић, С., (1990)., Економика предузећа, Београд: Савремена администрација, ISBN 86-387-0201-9 Коаутор
Кисић-Зајченко, С., (1989). Мерење пословног успеха самоуправног предузећа – критичка анализа, Београд: Привредапублик Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница Управног одбора организације Достигнућа младих у Србији.

Урош Главинић

Члан програмског одбора
0643581166
uglavinic@gmail.com
Звање:

Доктор медицинских наука – ветеринар 

Установа:

Факултет ветеринарске медицине УБФВМ 

Радно место:

Доцент и научни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду Доцент
2014 2020 Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду Асистент
2013 2014 Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду Истраживач сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Научни пројекат из програма Интегралних и интердисциплинарних финансиран од Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије Ev. br. III46002. Реализатор Од 2013. године 2013
Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине Ref: 6526-00/2011/Grant24-04. Реализатор 2014. година 2014
Научни пројекат финансиран од стране International Atomic Energy Agency (IAEA) Research Contract 20774). Реализатор Од 2016. до 2021. године 2021
Научни пројекат финансиран од стране International Atomic Energy Agency (IAEA) pod nazivom (RFQ n.28879-MN). Реализатор Пројекат 2017
Научни пројекат ZIKAlliance – финансиран од стрне програма Европске Уније Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N.734548. Реализатор Пројекат 2018
European Brown Hair Syndrome и смањење популације врсте Lepus europaeus у Републици Србији. Пројекат финансиран од стране Управе за шуме РС. Реализатор Пројекат 2019
18 иновационих ваучера финансираних од Фонда за иновациону делатност Републике Србије. Реализатор Руководилац 2017-2022 2022
Члан организационог одбора "9th International Congress of Apidology (EurBee 9)" и Co-chair on "Pathology Symposium". Реализатор Конгрес 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Glavinic Uros, Varga Jasmin, Paslaru Anca Ioana, … (2020) Assessing the role of two populations of Aedes japonicus japonicus for Zika virus transmission under a constant and a fluctuating temperature regime. Parasites and Vectors, 13 (1) 479. Коаутор
Tesovnik Tanja, Zorc Minja, Ristanic Marko, Glavinic Uros, … (2020) Exposure of honey bee larvae to thiamethoxam and its interaction with Nosema ceranae infection in adult honey bees, Environmental Pollution, 256, 113443. Коаутор
Djuric Milos, Milcic Matic Natalija, Davitkov Darko, Glavinic Uros, … (2019). Efficacy of oral fluralaner for the treatment of canine generalized demodicosis: a molecular-level confirmation. Parasites and Vectors, 12 (1) 270. Коаутор
Главинић Урош (2019) Утицај различитих антимикробних препарата и адитива на експресију гена значајних за имунитет, оксидативни стрес и преживљавање пчела Апис меллифера инфицираних микроспоридијом Носема церанае, Докторска дисертација, ФВМУБ Аутор
Станимировић Зоран, Главинић Урош, Дјелић Нинослав, Стевановић Јевросима (2015) Практикум из Зоологије. Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, Београд, s. 184. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи рад у сесији Ветеринарска медицина на 52. Конгресу студената биомедицинских наука са интернационалним учешћем Конгрес студената биомедицинских наука 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан алумни клуба организације Достгнућа младих у Србији.

Миодраг Савовић

Члан програмског одбора
0641950316
m.savovic@sezampro.rs
Звање:

Дипломирани математичар – професор  

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Просветни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Школска управа Београд Просветни саветник
2019 2019 Трећа београдска гимназија, Београд В.д. директора школе
2012 2018 Четврта гимназија у Београду Наставник математике
2009 2012 Четврта гимназија у Београду Наставник математике и рачунарства и информатике
2008 2009 Приватна гимназија „Владислав Петковић Дис“, Београд Наставник математике и рачунарства и информатике
2007 2009 Приватна основна школа „Владислав Петковић Дис“, Београд Наставник математике и основа информатике и рачунарства
2007 2007 Правно-биротехничка школа „Димитрије Давидовић“, Земун Наставник математике
2005 2005 Грађевинска школа, Београд Наставник математике
2001 2004 Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд Наставник математике
2001 2001 XV београдска гимназија Наставник математике
2000 2001 Позориште К.П.Г.Т. Организатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Припремање инструмената, програма и реализација завршног испита у основном образовању и васпитању – писац задатака за збирку задатака из математике за завршни испит. Коаутор Члан радне групе. 2021
Имплементација програма Ученичка компанија у средњим школама у Црној Гори, Реализатор Вебинар. 2021
Припрема програма слободне наставне активности „Предузетништво“ за седми и осми разред основног образовања и васпитања. Коаутор Члан радне група. 2021
Контрола квалитета реализације пријемног испита из математике за упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Реализатор Члан радне групе. 2021
Рецензент задатака на пријемним испитима за упис у седми разред и у средњу школу у одељења за ученике са посебним способностима за математику. Реализатор Радна група. 2021
Централна комисија Републичког такмичења из математике за подручје рада економија, право и администрација. Реализатор Радна група. 2021
Ревизија образовних стандарда математике за крај основног образовања и васпитања. Реализатор Члан радне групе 2020. до 2021-. године. 2021
Програмски савет конференције „Креативно образовање – спремност за неспремност “. Реализатор Конференција. 2020
Стручни жири конкурса за најбоље примере наставе на даљину „Магија је у рукама наставника“. Реализатор Конкурс. 2020
Снимање телевизијских часова математике за потребе наставе на даљину. Реализатор Телевизијски часови од 2020. године до 2021. године. 2020
Комисија за полагање испита за лиценцу наставника математике и рачунарства и информатике. Извођач Комисија за полагање испита од 2019. године до 2021. године 2021
Развој модела једносменске организације рада установа са циљем пружања додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју ученика. Реализатор Члан радне групе. 2019
Програмски савет конференције „Васпитавати културом – ка друштву у коме су вредности важне“. Реализатор Конференција. 2019
Конференција наставника Достигнућа младих у Србији. Предавач Конференција. 2018
Позориште и школа: Инспирација, подстицај, тим, радионица „Драмски подстицаји за предузимљив тим“. Реализатор Конференција. 2018
Школско Форум позориште у превенцији вршњачког насиља. Реализатор Пројекат. 2018
M.E.D. (Mathematical Exploding Dots) Реализатор Пројекат од 2017. године до 2018. године. 2018
Глобални математички пројекат – Global Math Project. Реализатор Пројекат. 2018
Трг предузетништва, Нови Сад. Предавач Округли сто. 2018
Учествуј! Стваралачка партиципација у уметности и образовању, радионица „Не запомажи! Математиком се помажи, ослободи се и оснажи“. Предавач Конференција. 2017
f (counts in) = functions Реализатор Пројекат 2017
Ученичка компанија са примењеном економијом у Четвртој гимназији у Београду. Реализатор Ментор ученичким компанијама током 2016., 2017. и 2018. године. 2018
Осигурај свој успех (радионице реализоване са AXA осигурањем). Реализатор Сет радионица у оквиру пројекта Осигурај свој успех. 2016
Драмско образовање и самообразовање – Како до драмских педагошких компетенција, радионица „Школа као позорница – Драмски лонац, наставнику ослонац“. Предавач Конференција. 2016
Регионална конференција о предузетништву младих у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Предавач Конференција. 2016
Конференција наставника Достигнућа младих у Србији. Предавач Конференција. 2016
Сусрети са стручњацима и практичарима за примену драме у образовању и васпитању, представљање угледног часа и радионица „ДраМAтематика“. Предавач Сусрети. 2015
Подршка учешћу Републике Србије у тематској радној групи „Политике школа – Образовање наставника“ у оквиру Отвореног метода координације у области образовања и обуке Европске уније. Предавач Члан радне групе од 2015. до 2016. године. 2016
Реформa програма математике у средњем стручном образовању, подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране. Реализатор Чклан радне групе од 2002. године до 2004. године. 2004
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„ДраМАтематика“, База знања „Сазнали на семинару и применили у пракси 2015“, ЗУОВ Аутор
„Аналитичка геометрија у равни“, Драмагогија, Базаарт, 2015. година Аутор
„Школски математички турнири“, База знања „Сазнали на семинару и применили у пракси 2013“, ЗУОВ, 2013. година Аутор
„Примена GeoGebrе у аналитичкој геометрији“, Microsoft Partners in Learning, 2013. година Аутор
Степеновање и кореновање, База знања „Креативна школа“, ЗУОВ, 2012. година Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница Друштва математичара Србије за вишегодишњи допринос афирмацији и популаризацији математике у основним и средњим школама града Београда Друштво математичара Србије 2021
Прво место на наставничком „Пословном изазову“, Достигнућа младих у Србији Достигнућа младих у Србији 2018
Похвалница за добар пример образовно-васпитне праксе на конкурсу „Сазнали на семинару и применили у пракси 2015“ ЗУОВ 2015
Трећа награда на конкурсу „Сазнали на семинару и применили у пракси 2013“, Завод за унапређивање образовања и васпитања ЗУОВ 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан удружења које се бави промоцијом драмских вештина у школама.

Александра Стевановић

Члан програмског одбора
0643623668
aleks.stevanovic0202@gmail.com
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

Пета економска школа „Раковица“, Београд 

Радно место:

Стручни сарадник – психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2022 Пета економска школа „Раковица“, Београд Стручни сарадник - психолог
2002 2003 Средња ГСП школа Наставник психологије и стручни сарадник – психолог
2002 2002 ОШ „Милош Црњански“, Београд Стручни сарадник – психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Транснационална ИНТЕРРЕГ конференција (Transnational InnoSchool Conference – Innoschool the Future of Social Entrepreneurship) евалуација и примери добре праксе пилотирања програма. Предавач Конференција 2021
First Regional Service - Learning Award- Učenička kompanija Groove Street, пласман у финале. Извођач Пројекат 2020
InnoSchool програм учења у настави – пројекат Социјално предузетништво Извођач Пројекат 2020
Међународна конференција `RESEARCH IN EDUCATION & TRAINING`- `Mini companies as an essential part of lifelong learning programme for high school students`, Љубљана Предавач Конференција 2019
21. научна конференција „Образовне промене у Србији - Изазови и перспективе“. Предавач Конференција 2017
Конференција наставника Достигнућа младих у Србији Предавач Конференција 2017
Републичка секција стручних сарадника – психолога и педагога Предавач Стручни скуп 2016
Међународна конференција о средњем стручном образовању „Образовање за практично знање и вештине“. Извођач Конференција 2016
Национални дијалог за запошљавање младих „Заједничка визија – запошљавање младих у Србији“. Извођач Члан радне групе. 2015
Конференција наставника Достигнућа младих у Србији Предавач Конференција 2013
Бизнис план и предузетништво-Идентификација и формулисање предузетничке идеје у форми бизнис плана. Извођач Семинар 2013
Enterprise Without Borders Conference in Oslo, Norway. Извођач Конференција 2012
Примери добре праксе- Социјално предузетништво Предавач Конференција 2012
Објављен научни рад – приказ резултата истраживања`Mini companies as an essential part of lifelong learning programme for high school students`https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-324-0.pdf Коаутор Научни рад - истраживање. 2020
Приказ истраживања на међународној научној конференцији у Љубљани `RESEARCH IN EDUCATION & TRAINING`- `Mini companies as an essential part of lifelong learning programme for high school students`, Књига резимеа Коаутор Књига резимеа 2019
Приказ стручног рада (постер презентације рада Републичке секције стручних сарадника) на међународном скупу 66. Конгреса психолога 2018. Књига резимеа са Конгреса (Постер презентација „Покрени се, прикључи се!) Коаутор Постер 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Ученичка компанија – изазов за све“, Зборник резимеа 21. научне конференција „Образовне промене у Србији - Изазови и перспективе“, ИПИ, Београд, Економски факултет, Београд, ЗУОВ, Београд, ЗВКОВ, Београд, 2017. година Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Победници на Националном такмичењу ученичких компанија и учешће на европском такмичењу `Junior Achievement Young Enterprise Competition`, Београд Достигнућа младих у Србији 2018
Награда Свети Сава за награђеног запосленог у школи Директор школе Пета економска школа "Раковица", Београд 2014
Победници на Националном такмичењу ученичких компанија и учешће на европском такмичењу `Junior Achievement Young Enterprise Competition`, Лондон Достигнућа младих у Србији 2013
Наставник – ментор ученичких компанија, Достигнућа младих. Достигнућа младих у Србији 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан управног одбора Републичке секције стручних сарадника – психолога.

Дарко Радичанин

Члан програмског одбора и модератор
063345430
darko.radicanin@ja-serbia.org
Звање:

Ваздухопловни техничар 

Установа:

Достигнућа младих у Србији 

Радно место:

Извршни директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2022 Достигнућа младих у Србији Извршни директор
2008 2010 Development Alternatives Inc./USAID Пројекат за јачање економске сигурности Менаџер операција
2000 2007 CHF International Србија, Београд Координатор програмског одељења
1997 1999 “OTO TOП”, Београд Mенаџер продаје и маркетинга за јужну Србију и Косово
1992 1997 “ТРИКОЛОР”, Беч/Београд Mенаџер продаје и маркетинга
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Самит предузетничког образовања, Брисел Извођач Конференција 2017
Савет за омладинско предузетништво Извођач Експертска група 2017
Студија изводљивости увођења дуалног образовања Извођач Ескпертска група 2015
Отворени метод координације Радна група предузетништво Извођач Члан радне групе, 2014.године и 2015. године 2015
Стратегија за младе 2015-2020 радна група предузетништво Извођач Члан експертске групе 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставнике за спровођење програма Ученичка компанија са модулом - приручник је припремила група аутора у оквиру пројекта "Deploying the Use of Apprenticeship-based Learning" који се спроводио у оквиру Ерасмус+ програма, од 1. септембра 2019. до 31. августа 2020. године. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Национални победник „Европске награде за промоцију предузетништва“, Европска Комисија Европска Комисија 2014
Национални победник „Европске награде за промоцију предузетништва“ , Европска Комисија Европска Комисија 2013
Европска награда „Србија - Модел организација у Европи“, Junior Achievement Europe Junior Achievement Europe 2019
Европска награда „Србија - Модел организација у Европи“, Junior Achievement Europe Junior Achievement Europe 2011
Награда за изузетан допринос стварању лидерства, организација AIESEC организација AIESEC 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан међународне мреже Junior Achievement

Милан Поповић

Реализатор
0653816341
milan.popovic@rect.bg.ac.rs
Звање:

Докторанд  

Установа:

Центар за промоцију науке и уметности ФЕНОМЕН (ЦПНУ Феномен) 

Радно место:

Предузетник и научни комуникатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2022 Фестивал науке у Београду Координатор и аутор поставки
2011 2022 КОНФЕСТ – Конференција студената Европе Оснивач и председник организационог одбора
2013 2022 Стартап Смарт тојс Оснивач и директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат “Мали научници” у сарадњи са ОШ Коста Вујић, аутор и главни координатор пројекта, 2015-2022 Аутор Пројекат 2022
Пројекат популаризације науке “Big Bang Show” аутор и главни координатор пројекта, од 2014. до 2022. године Аутор Пројекат 2022
Пројекат популаризације науке и ширења научне писмености у основним школама “Научнионица”, аутор и главни координатор пројекта, аутор истоимене збирке експеримената, 2013. до 2022. године Аутор Пројекат 2022
Пројекат популаризације науке и ширења научне писмености “2 GEEK WEEKS”, Панчево, Србија, аутор пројекта и главни координатор, 2013. године Аутор Пројекат 2013
Фестивал науке у Сеулу, Јужна Кореја, 2012. година Извођач Пројекат 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Changes of the peripheral blood mononuclear cells membrane fluidity from type 1 Gaucher disease patients: an electron paramagnetic resonance study, Biological Chemistry, Павићевић А., Лакочевић М., Поповић М., Поповић-Бијелић А., Даковић М., Мојовић М., 2018. година Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стипендија за младе лидере, Фондација Зоран Ђинђић Фондација Зоран Ђинђић 2011
Стипендија за изузетне резултате, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, од 2006. године до 2010. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан више удружења активних на пољу популаризације науке.

Јелена Остојић

Реализатор
0606132601
ost_jelena@yahoo.com
Звање:

Доктор наука – филозофија 

Установа:

Четврта гимназија у Београду 

Радно место:

Наставник филозофије и библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2022 Четврта гимназија у Београду Наставник филозофије и библиотекар
2020 2022 OpenAI Редактор у процесу израде модела за разумевање језика и гене
2019 2020 Waymo Истраживање о понашању учесника саобраћаја и сигнализацији с
2018 2019 John Templeton Foundation Кодирање академске литературе
2018 2019 UpWork Асистент професора факултета на курсу Business Ethics
2018 2018 UpWork Асистент професора факултета на курсу Introduction to the Su
2018 2018 UpWork Асистент професора факултета на курсу Ethics of self-driving
2011 2016 Спорстка гимназија, Београд Наставник филозофије
2009 2010 Филозофски факултет у Београду, Одељење за филозофију Демонстартор на предмету историја филозофије 2 волонтерски
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The First Belgrade Conference on Conditional, Belgrade, Serbia анд The Second Belgrade Conference on Conditional, Belgrade, Serbia, од 2015. до 2016. године Реализатор Међународна конференција 2016
Bratislava – Belgrade Meeting, Philosophical Faculty, Belgrade University, Belgrade, Serbia Предавач Конференција 2015
Logic and Metaphysics Conference in Dubrovnik, Croatia, 2010, Philosophy Conference in Dubrovnik, Croatia, 2012 Mind, Logic and Action Conference in Dubrovnik, Croatia, 2013 Предавач Међународне конференције 2013
Logic, Language, Mathematics: A Philosophy Conference in Memory of Imre Ruzsa, Eötvös University of Budapest, Institute of Philosophy, Budapest, Hungary, 2009 Предавач Међународна конференција 2009
Национална филозофска конференција у Сремским Карловцима, 2008. и 2009. године Предавач Конференција 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“Transition Periods and Miracles”, co-author with Vladan Đorđević, Belgrade Philosophical Annual 28/2015, Institute of Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, str. 89-112 Коаутор
„Пери и Чалмерс о когнитивној вредности“, Београдско-ријечки сусрети, Зборник филозофских радова, Филозофски факултет - Институт за филозофију, Београд Аутор
„Семантичке и прагматичке претпоставке“, Филозофски годишњак, 2012, Филозофски факултет - Институт за филозофију, Београд Аутор
„Приговори Чалмерсовом решењу Фрегеове загонетке“, Theoria, 3, 2011, Филозофско друштво Србије, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Као наставник ментор ученичкој компанији остварила запажене резултате на регионалним такмичењима ученичких компанија. Достигнућа младих у Србији 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан више удружења грађана.

Сузана Спасић

Реализатор
0641604124
bozenko@gmail.com
Звање:

Дипломирани филозоф 

Установа:

/  

Радно место:

Наставник филозофије у пензији 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 2019 Четврта гимназија у Београду Наставник филозофије
1983 1986 РУ „Ђуро Салај”, Београд Наставник општестручних предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Представљање ефеката образовног програма Предузетништва у гимназијама. Предавач Скуп 2017
Пројекат ИПА 2011 – Развионица, спроводило се од 2013. до 2015. године Извођач Експертска група 2015
Иновирање наставног програма за гимназију и средње стручне школе за наставни предмет Филозофија, од 2011. до 2012. године. Извођач Члан експертске групе 2012
Израда Стандарда знања, вештина и вредносних ставова за професију наставника и васпитача и њиховог професионалног развоја 2010. године. Извођач Експертска група 2010
Реформа образовања у Републици Србији: први кораци и предстојећи изазови; Реализатор Модератор конференције. 2002
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Генетски модификовани организми у исхрани људи и животиња – ризици и перспективе” (угледни час), 2013. година http://www.kreativnaskola.rs/BazaZnanja/BazaZnanjaZaSrednjeSkole.aspx Коаутор
„Стратегија развоја школског програма у обавезном и средњем образовању” и „Опште основе школског програма”, Реформа образовања у Републици Србији: Школски програм – концепција, стратегија, имплементација, Министарство просвете и спорта РС); 2003. година Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољи есеј из Бизнис етике - менторка награђеном ученику Николи Грујићу Достигнућа младих у Србији 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан удружења Достигнућа младих у Србији

Данијела Вучићевић

Реализатор
0637237223
dvucicevic@cpn.rs
Звање:

мастер биолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

стручни сарадник за програмске активност 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2022 Центар за промоцију науке Стручни сарадник за програмске активности
2015 2017 Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Израда мастер тезе, волонтер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мај месец математике, од 2018. до 2022. године. Реализатор Догађај (веб страница m3.rs) 2022
Bridges конференција 2021 Коаутор Конференција Објављен рад, 2021. http://archive.bridgesmathart.org/2021/bridges2021-343.html 2021
Ноћ истраживача, 2018. и 2019. године Реализатор Researcher's Night 2018/2019 "ReFocuS 2.0" (EU, HORIZON 2020, MSCA-NIGHT-2018- 818325) Researcher's Night 2018/2019 “ ReConNeCt” (EU, HORIZON 2020, M 2019
Изложба: Поетични светови математичких теорија Коаутор https://m3.rs/izlozba.php 2021
Математичко-плесни перформанс: ”Тачка је оно што нема делова” Реализатор http://skr.rs/z7H7 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Монографија: Мај месец математике, 2021, Центар за промоцију науке Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
/ / 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ECSITE - Европска мрежа научних центара и музеја

Марјана Бркић

Реализатор
0638214222
mbrkic@cpn.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

Саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2022 Центар за промоцију науке Саветник у сектору за међународну сарадњу
2014 2017 Биолошки факултет Сарадник у настави
2012 2017 Институт за биолошка истраживања Истраживач сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Scientix пројекат из оквира финансирања Хоризонт 2020 Реализатор Scientix конференција 2019. 2019
STEM School Label пројекат из оквира финансирања Ерасмус+ Реализатор Пројекат 2018
Hypatia пројекат из оквира финансирања Хоризонт 2020, од 2015. до 2018. године Реализатор Пројекат 2018
DoSе пројекат из оквира финансирања Ерасмус+ Реализатор Пројекат 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Hypatia - скуп алата (2018.) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
/ / 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ECSITE - Европска мрежа научних центара и музеја