ЈЕСЕЊИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ -РЕФЛЕКСИВНИ ПРАКТИЧАР У ГРАЂЕЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ

Код одобреног скупа: 814  

Сусрети, дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ЈЕСЕЊИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ -РЕФЛЕКСИВНИ ПРАКТИЧАР У ГРАЂЕЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ

- Унапређивање професионалних компетенција учесника кроз критичко преиспитивање и развијање рефлексивне праксе као услов за квалитетне промене; - Оснаживање за планирање конкретних акција у циљу промене праксе кроз међусобну подршку у заједници учења; - Оснаживање за континуирано преиспитивање и моделовање праксе кроз дискусију о процесу развијања тема/пројеката и уређења простора

Грађење заједнице учења у вртићу – изазови и искуства за будуће праксе Место и улога медицинске сестре васпитача у грађењу заједнице учења у вртићу Партнерство са породицом и ЛЗ у грађењу заједнице у којој сви имају прилике за учење Видљивост грађења заједнице учења у вртићу кроз планирање и документовање

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

4

200

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Кладово,хотел"Ђердап" 06.10.2022. 199