ЈЕСЕЊИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ -РЕФЛЕКСИВНИ ПРАКТИЧАР У ГРАЂЕЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ

Код одобреног скупа: 814  

Сусрети, дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ЈЕСЕЊИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ -РЕФЛЕКСИВНИ ПРАКТИЧАР У ГРАЂЕЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

4

200

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Ана Којић

Члан програмског одбора
063553614
annas011@yahoo.com
Звање:

Дипломирани педагог  

Установа:

ПУ Бошко Буха Београд 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2022 ПУ Бошко Буха београд stru;ni saradnik pedagog
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Транзиција-деца од куће ка јаслицама'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Аутор Зборник 2020
''Луткојаслице'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Аутор Зборник 2021
Деца и одрасли у игри на отвореном простору“ Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Предавач Зборник 2021
ПЛАНИРАЊЕ ПРОМЕНА У ПРАКСИ КРОЗ АКЦИЈУ Предавач Зборник 2022
Члан програмског одбора и модератор на Стручним сусретима у октобру 2021 Реализатор Програм рада 2021
Члан програмског одбора и модератор на Стручним сусретима у мају 2022 Реализатор Програм рада 2022

Биљана Којовић

Члан програмског одбора
063214974
biljana.kojovic@eunet.rs
Звање:

дипломорано психолог  

Установа:

МПНТР 

Радно место:

саветник МПНТР 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Завод за церебралну парализу Београд психолог
1999 2014 ПУ Бошко Буха "Београд стручни сарадник психолог
2014 2015 ПУ "11 април" Нови Београд стручни сарадник психологпсихолог
2015 2022 МПНТР саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ИЗАЗОВ И ПРОМЕНЕ - Стручни сусрети мед.сестара Предавач Зборник 2019
СОЦИЈАЛНО –РЕФЛЕКСИВНА ПРАКСА У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА –ОСНОВ ГРАЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И Предавач Зборник 2020
ПОДРШКА ПРОЈЕКТА ИНКЛУЗИВНО ВАСПИТАЊЕ ПВО МЕЊАЊУ ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ У СКЛАДУ СА ОСНОВАМА ПРОГРАМА– Предавач Зборник 2021
Програмски одбор од 2018 - 2022 Реализатор Програми рада 2022
Рефлексије из улоге медицинске сестре васпитача у заједничком развијању игре у јаслама Предавач Зборник 2021

Марија Белензада

Члан програмског одбора
0641836206
belenzada@mpn.gov.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2003 ОШ Краљ Петар Први психолог
2003 2019 ПУ "Раковица" београд стручни сарадник психолог
2019 2022 МПНТР сарадник-консултант за предшколско васпи
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор и водитељ више акредитованих програма; тренер за више обука за медицинске сестре васпитаче на стручним скуповима од 2017-2022 Коаутор Каталог ЗУОВА 2018
Члан ПАН мреже МПНТР - „Успостављање мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању“ Реализатор МПНТР 2017
Стручни сусрети Савезамед.сестара ПУ Србије радионица - примена нових Основа програма ПВО-Године узлета ---- 2019 Предавач Зборник 2019
РЕФЛЕКСИЈЕ О ПРАКСИ ДО ПРОМЕНЕ ПРАКСЕ Предавач Зборник 2022
Рефлексије о процесу промена физичког окружења у имплементацији Основа програма»Године узлета» Предавач Зборник 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника ПУ Србије

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

дипломорани педагог 

Установа:

ПУ Наше дете Шабац 

Радно место:

стручни сардник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 ОШ "Краљ Александар Карађоршевић" Прњавор педагог
2001 2007 ПУ Наше дете Шабац директор
2007 2011 Висока школа за образовање васпитача Шабац стручни сарадник педагог
2011 2018 ПУ Наше дете Шабац стручни сарадник педаог
2018 2022 ПУ Наше дете Шабац помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Шта могу, дођи види“, XVI стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије, Нови Сад Предавач Зборник 2017
Унапређивање васпитних компетенција родитеља кроз програм „Самостално дете –успешан одрасли Предавач Зборник 2018
Пројектно планирање у јаслицама ---- 2018
Моја васпитна група је посебна Коаутор Каталог ЗУова 2018
Култура вртића Предавач Зборник 2021
Рефлексије о процесу промена физичког окружења у имплементацији Основа програма»Године узлета» Предавач Зборник 2022
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања МПНТР 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница Удружења стручних сарадника ПУ Србије

Катарина Ђурић

Члан програмског одбора
0642605941
katarinadjuric10@yahoo.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ "Чукарица "Београд 

Радно место:

стручни сарадник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2006 Предшколска установа „ Нада Наумовић“ Крагујевац стручни сарадник психолог
2006 2022 Предшколска установа „Чукарица“, Београдстручни сарадник психолог стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка развоју на темељу грађења односа (Какве изборе правимо? Какве односе градимо? Аутор Зборник 2018
Изазов промене – грађење квалитета односа у реалном контексту васпитно - образовне праксе као основ за покретање промена Аутор Зборник 2019
Научена беспомоћност као препрека развоју и начини превазилажења Аутор Зборник 2020
Наше јаслице као место опуштања - обуке за сестре васпитаче Аутор Катарлог Зуова 2018
Дечји портфолио - Упознавалица Аутор Зборник 2022
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА СА ВРШЊАЦИМА И ДЕЦОМ СТАРИЈЕГ УЗРАСТА Аутор Зборник 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“Посетите нас – специјализовани програм кућних посета намењен обухвату деце из ризичних група: приручник за реализаторе“ Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, 2017. Коаутор
Kроз игру градимо односе, решавамо изазове - „ко дланом о длан“ Зборник радова, Савез васпитача Србије, Смедерево, 2016 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сараденика и сарадника предшколских установа Србије

Дијана Радојковић

Члан програмског одбора
063560425
mrs.dijanaradojkovic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ "Радосно детињство" Нови Сад  

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1986 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад васпитач
1986 2022 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Улога и значај медицинске сестре у предшколској установи“ Извођач Зборник 2019
Подршка рефлексивној улози медицинске сестре васпитача у заједничком оснаживању сарадње са породицом и локалном заједницом ---- 2022
Радионица -стручни сусрети мед.сесара ПУ Србије мај 2021 Аутор Зборник 2021
Члана Програмског одбора и модератор на 25.стручним сусретима мед.сесара ПУ Србије , мај 2022 Аутор Зборник 2022
„Промена погледа: укљученост деце раног узраста у локалну заједницу“ Аутор Зборник 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Вртић као сигурна база“ адаптација деце, 2017., Филозофски факултет у Новом Саду, приручник Коаутор
Педаогошко друштво Србије Удружење Едукативни центар Позитивна дисциплина Коаутор

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

струковна медицинска сестра 

Установа:

Секретеријат за образовање и дечју заштиту града Б 

Радно место:

кординатоза превентивно здравствену зашт 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1983 ПУ " Бошко Буха" Београд виша сестра у групи у јаслицама
1983 1992 ПУ "Звездара" Београд виша сестра у групи у јаслама
1992 2004 ПУ "Зветдара" Београд стручни сарадник за ПЗЗ
2004 2010 ПУ Дечји дани "Београд стручни сарадник за ПЗЗ
2010 2021 ПУ Дечји данио Београд сарадник на унапређивању ПЗЗ
2021 2022 Секретеријат за образовање и дечју заштиту Београд кординатор за ПЗЗ у ПУ Београда
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
25 одобрених стручних сусрета преко ЗУОВ као председница Савеза удуржења медицинских сестара ПУ Србије Реализатор Зборници 2022
14 Окружних акредитованих стручних сусрета Реализатор Зборници 2020
Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије Реализатор Збирник 2016
Други конгрес стручних радника предшколских установа Србије Реализатор Зборник 2018
Научи и победи страх-прва помоћ код ургентних стања у предшколској установи ---- 2017
Ефикасна комуникација у предшколској установи Коаутор Каталог Зуова 2017
Подстицајно родитељствоРано препознавање поремећаја говора и социоемоционалног развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду - Модул 1 Коаутор Каталог Зуова 2022
Подстицајно родитељство кроз игру- модул2 и 3: Приступ и начини рада са породицом Коаутор Зуов Каталог 2022
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА -КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ Коаутор Каталог Зуова 2022
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда МПНТР за 2021 годину МПНТР 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије

Драгана Антић

Члан програмског одбора
064807136
anticdragana.antic02@gmail.com
Звање:

медицинска сестра васпитач 

Установа:

ПУ Љубица Вребалов Пожаревац 

Радно место:

медицинска сестра васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 2022 ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац медицинска сестра васпитач у групи
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Тренер и ментор за имплементацију Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ Извођач МПНТР 2020 Извођач МПНТР 2019
стални члан Програмског и организационог одбора на Стручним конференцијама и сусретима у организацији Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије Реализатор Зборници иПрограми 2022
Изазован простор за децу – изазов за вспитаче -презнтација рада Аутор Зборник 2020
ДИЛЕМЕ ИЗ УГЛА РЕФЛЕКСИВНОГ ПРАКТИЧАРА- Коаутор Зборник 2022
ПОДСТИЦАЈНО РОДИТЕЉСТВО КРОЗ ИГРУ- Јачање компетенција практичара за подршку родитељима и старатељима деце на раном узрасту Реализатор УНИЦЕФ 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подпредседница Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије