Директор – носилац промена и иницијатор развојa предшколске установе

Код одобреног скупа: 810  

Симпозијум

Udruženje Data Didakta
Milutina Milankovića 1/45Maja Malešević
maja.malesevic@datastatus.rs
0113017832
0603017853

Директор – носилац промена и иницијатор развојa предшколске установе

-Оснаживање директора и стручних сарадника за унапређивање процеса рада предшколских установа Србије. -Унапређивање компетенција директора у обезбеђивању законитости рада предшколских установа.

Директор – носилац промена и иницијатор развојa предшколске установе

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Професор југословенске књижевности и срп Весна Недељковић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Редовни професор Ђорђе Каличанин , Универзитет у Београду – Економски факултет
Дипломирани дефектолог Данијела Ђукић , Завод за вредновање квал. образовања и васпитања
Дипл.инж. пејзажне архитктуре Драган Филиповић , Школска управа Београд, МПНТР
Специјалиста струковни васпитач Јелена Селак , ПУ „Полетарац“ Оџаци
самостални саветник Весна Радуловић , Министарство просвете науке и технолошког развоја

3

100

Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

5.000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Мокра Гора 29.09.2022. 1