Директор – носилац промена и иницијатор развојa предшколске установе

Код одобреног скупа: 810  

Симпозијум

Udruženje Data Didakta
Milutina Milankovića 1/45Maja Malešević
maja.malesevic@datastatus.rs
0113017832
0603017853

Директор – носилац промена и иницијатор развојa предшколске установе

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Професор југословенске књижевности и срп Весна Недељковић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Редовни професор Ђорђе Каличанин , Универзитет у Београду – Економски факултет
Дипломирани дефектолог Данијела Ђукић , Завод за вредновање квал. образовања и васпитања
Дипл.инж. пејзажне архитктуре Драган Филиповић , Школска управа Београд, МПНТР
Специјалиста струковни васпитач Јелена Селак , ПУ „Полетарац“ Оџаци
самостални саветник Весна Радуловић , Министарство просвете науке и технолошког развоја

3

100

Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Весна Недељковић

Члан програмског одбора и реализатор
063448968
vesnanedeljkovic67@gmail.com
Звање:

Професор југословенске књижевности и срп 

Установа:

Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

Радно место:

Руков. у Сектору за инспекцијски надзор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2000 Пета економска школа Професор српске књижевности
1994 2006 Основна школа „Михаило Петровић Алас” Професор српског језика
2006 2007 Основна школа „Михаило Петровић Алас” Заменик директора школе
2007 2016 Основна школа „Михаило Петровић Алас” Директор школе
2016 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра за предшколско и основно образовање и ва
2021 2022 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Руководилац у Сектору за инспекцијски надзор Помоћник градс
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Кључне компетенције за активно учење у учионици будућности” Предавач / 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за допринос унапређивању образовања Град Београд 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Фондације за младе таленте града Београда, од 2015. године
Учесник на Конференцији у Паризу "Развој људског капитала" (пројекат развионица - школа вежбаоница) као директор школе која представља пример добре праксе
Ментор студентима Српског језика и књижевности (у сарадњи са Филилошким факултетом Универзитета у Београду)
Предавач на семинарима и стручним конференцијама из области маркетинг у образовању, односи са јавношћу и развој предузетништва у основној школи
Члан Надзорног одбора ОКЦ “Вук Караџић“ до 2020.

Ђорђе Каличанин

Члан програмског одбора и реализатор
0648465029
djordje.kalicanin@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду – Економски факултет 

Радно место:

Доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2001 Универзитет у Београду – Економски факултет Асистент приправник
2001 2005 Универзитет у Београду – Економски факултет Асистент
2005 2010 Универзитет у Београду – Економски факултет Доцент
2010 2020 Универзитет у Београду – Економски факултет Ванредни професор
2020 2022 Универзитет у Београду – Економски факултет Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kuč, V., & Kaličanin, Đ. (2020). Determinants of the capital structure of large companies: Evidence from Serbia. Ekonomska istraživanja – Economic research, 34(1), 590-607. Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису 2020
Veljković, S., & Kaličanin, Đ. (2016). Improving business performance through brand management practice. Economic Annals, 61(208), 137–168. Коаутор Научни рад објављен у националном часопису међународног значаја 2016
Kaličanin, Đ., Veljković, S., & Bogetić, Z. (2015). Brand orientation and financial performance nexus. Industrija, 43(1), 155–173. Коаутор Научни рад објављен у националном часопису међународног значаја 2015
Kаличанин, Ђ., & Богетић, З. (2016). Стратегијска мапа и Усклађена листа куповног маркетинга. Анали Економског факултета у Суботици, 52(35/2016), 157– 173. Коаутор Научни рад објављен у националном часопису међународног значаја 2016
Kаличанин, Ђ., & Бабић, Ј. (2011). Одрживи успех предузећа заснован на управљању системом квалитета. 4-7. октобар 2011. Тара, Србија. Зборник радова XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима. Економски факултет у Београду, Друштво операционих истраживача, Економски институт, Факултет орг Коаутор Рад на научном скупу националног значаја објављен у целини 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ђуричин, Д., Kаличанин, Ђ., Лончар, Д., & Вуксановић-Херцег И. (2021). Менаџмент и стратегија (тринаесто издање). Економски факултет Универзитета у Београду, ISBN 978-86- 403-1542-5 Коаутор
Kаличанин, Ђ., & Kуч, В. (2020). Менаџмент вредности и перформанси предузећа. Економски факултет Универзитета у Београду, ISBN 978-86-403-1646-0 Коаутор
Kаличанин, Ђ., & Лончар, Д. (2013). Пословна економија – уџбеник за 3. разред средње економске школе, Дата Статус, Београд, ISBN 978-86-7478-269-9 Коаутор
Kаличанин, Ђ., & Стефановић, С. (2014). Пословна економија – уџбеник за 2. разред средње економске школе. Дата Статус, Београд, ISBN 978-86-7478-330-6 Коаутор
Kаличанин, Ђ., Вељковић, С., Лончар, Д., & Богетић, З. (2015). Пословна економија – уџбеник за 4. разред средње економске школе. Дата Статус, Београд, ISBN 978-86-7478-356-6 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Научног друштва економиста Србије (НДЕС)
Члан пројектног тима за израду стратешких докумената Министарства унутрашњих послова Србије (2016- 2018)
Директор Центра за издавачку делатност Економског факултета у Београду (2006 – 2015)
Члан више консултантских тимова
Члан пројектног тима на научном пројекту Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији (од 2011. године) (бр. пројекта 179050)

Данијела Ђукић

Члан програмског одбора и реализатор
0112067005
ddjukic@ceo.gov.rs
Звање:

Дипломирани дефектолог 

Установа:

Завод за вредновање квал. образовања и васпитања 

Радно место:

Руков. Центра за осигурање квалитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 "Др Петровић" Будва Рад са децом са сметњама у развоју
2001 2018 ОШ "Антон Скала" Београд Дефектолог
2018 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац Центра за осигурање квалитета
2019 2022 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руков. центра за међународна истраживања и национ. испитив
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нови програми у образовању деце са вишеструком ометеношћу и имплементација метода аугментативне и алтернативне комуникације Предавач Међународна конференција, Нови Сад 2009
“Развој стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса обавезног образовања за предмет Матерњи језик” Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и општег средњег образовања Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за самовредновање рада школа Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златна плакета за допринос раду у области дефектологије Друштво дефектолога Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан стручног тима Републичког удружења за помоћ особама са аутизмом, Удружење "АББА Србије", Друштво дефектолога Србије

Драган Филиповић

Члан програмског одбора и реализатор
0648134595
dragan.filipovic@mpn.gov.rs
Звање:

Дипл.инж. пејзажне архитктуре 

Установа:

Школска управа Београд, МПНТР 

Радно место:

Виши саветник/Руководилац 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2013 Пољопривредна школа са домом ученика ПК „београд“ Наставник стручних предмета
2013 2019 Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ Директор
2019 2022 Школска управа Београд Руководилац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ ---- 2022

Јелена Селак

Члан програмског одбора и реализатор
0648037710
jelenaselak75@gmail.com
Звање:

Специјалиста струковни васпитач 

Установа:

ПУ „Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2010 ПУ „Полетарац“ Оџаци Васпитач
2010 2022 ПУ „Полетарац“ Оџаци Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акредитован семинар „Самовредновање квалитета рада предшколских установа“ Реализатор Излагање 2019
Акредитована обука за директоре предшколских установа за полагање испита за лиценцу Реализатор Излагање 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Др,,Ђорђе Натошевић“ Одбор за доделу награде Скупштине Аутономне покрајине Војводине 2016
Октобарска награда општине Оџаци Комисија за доделу награда општине Оџаци 2017
Доситеј Обрадовић Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Војводине
Удружење васпитача Србије
Удружење директора предшколских установа Србије
Члан Тима за самовредновање од 2010.године

Весна Радуловић

Члан програмског одбора и реализатор
064/2002957
vesna.radulovic59@gmail.com
Звање:

самостални саветник 

Установа:

Министарство просвете науке и технолошког развоја  

Радно место:

просветни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја Просветни саветник
1989 2002 ТШ „Јован Вукановић“ Нови Сад Стручни сарадник/педагог и помоћник директора
1984 1989 ОШ „ Владимир Назор“ Зрењанин Стручни сарадник/педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Учимо једни од других-хоризонтално учење у школама и ПУ“ Коаутор Акредитовани програм СУ -
„Компас за учење“ Коаутор Акредитовани програм СУ -
Организациона култура вртића Предавач XI Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ -
Грађење културе вртића као заједнице која учи – улога директора, стручног сарадника и сарадника Реализатор XII Стручни сусрети стручних сарадника -
САВРЕМЕНО ОБРАЗОВАЊЕ И РАЗВОЈ ПРАКСЕ - ШТА СМО НАУЧИЛИ, А ШТА УЧИМО И ДАЉЕ: Рефлексивни приступ-прилика за искорак Предавач Акредитована конференција са међународним учешћем, Нови Сад 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога Година
Стручно усавршавање –искуства едукатора за едукаторе, ЕДП Коаутор 2006
„(Не) спремност образовног система за упис све деце у школу“, Педагогија, , Београд, бр.3 Коаутор 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
СИКИ-Међународна организација спољашњих евалуатора
Комисија за полагање испита за лиценцу васпитача, стручних сарадника, наставника, директора
Стручни тим за подршку ПВО у доба пандемије , МПНТР
Референтна консултативна група за израду оквира за дигиталне компетенције васпитача, МПНТР