Трећи конгрес биолога Србије

Код одобреног скупа: 809  

Конгрес

Српско биолошко друштво
Студентски трг 3, 11000 БеоградМирослав Живић
mzivic@bio.bg.ac.rs
0637346028
0637346028

Трећи конгрес биолога Србије

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

редовни професор Јелена Станисављевић , Универзитет у Београду - Биолошки факултет
ванредни професор Вера Жупанец , Универзитет у Новом Саду, ПМФ
ванредни професор Биљана Бојовић , Природно-математички факултет Универзитета у Крагу
асистент с докторатом Тихомир Лазаревић , Универзитет у Новом Саду, ПМФ

4

400

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Јелена Станисављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0642217197
jelena.stanisavljevic@bio.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - Биолошки факултет 

Радно место:

Универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Земунска гимназија Професор биологије
2000 2007 ОШ „Соња Маринковић“ Професор биологије
2007 2022 Универзитет у Београду-Биолошки факултет Професор универзитета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The application of concept maps in the teaching of pollination and pollinators in elementary school. Коаутор Journal of Baltic science Education 2017
Students’ attitudes toward the application of mobile augmented reality in higher education. Коаутор Students’ attitudes toward the application of mobile augmented reality in higher education 2020
Project-Based Learning of Diffusion and Osmosis: Opinions of Students of Physics and Technology at University of Novi Sad Коаутор SAGE Open 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методика наставе биологије, 2009, Универзитет у Београду-Биолошки факултет Коаутор
Concept mapping in Anatomy and Morphology of Inverebrates. 2017, University of Belgrade-Faculty of Biology. Коаутор
Упоредни приказ ефикасности наставних модела за реализацију еколошких и општих биолошких програмских садржаја. 2011, Универзитет у Београду-Биолошки Факултет. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за организацију и реализацију такмичења из биологије Министарство просвете 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво предметних дидактичара Србије
European Researchers in Didactics of Biology
Педагошко друштво Србије

Вера Жупанец

Реализатор и модератор
0642413816
vera.zupanec@dbe.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Новом Саду, ПМФ 

Радно место:

универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2022 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Професор универзитета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Determination of Educational Efficiency and Students’ Involvement in the Flipped Biology Classroom in Primary School Коаутор Научни часопис: Journal of Baltic Science Education 2018
The Effects of Using Blog as a Web tool in Biology Teaching in High Schools Коаутор Journal of Baltic Science Education 2018
Student’s attitudes toward application of computer-assisted interactive biology teaching in grammar school Коаутор Biologia Serbica 2020
Methodological Approaches to the Study of Inquiry-based Learning in Natural Science Education Коаутор Problems of Education in the 21st century 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методика наставе биологије 1 (у процесу објављивања ISBN 978-86-7031-498-6), ПМФ, Универзитет у Новом Саду Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српског биолошко друштво
Члан Комисије за израду студијских програма професорских профила Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
Члан Комисије за организацију и спровођење такмичења из биологије за ученике средњих школа
Екстерни експерт из области методике наставе биологије на пројекту „Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube“
Учешће на пројектима Европске уније и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (HERBS, STERU, KOSSEP)
Аутор и реализатор неколико семинара за стручно усавршавање наставнике биологије одобрених од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Члан организационог одбора 56. Конгреса Антрополошког друштва Србије са међународним учешћем

Биљана Бојовић

Реализатор и модератор
0638653050
biljana.bojovic@pmf.kg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Природно-математички факултет Универзитета у Крагу 

Радно место:

Професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2022 Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу професор универзитета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The possibility of applying the management system of electronic documents in education students in Serbia Аутор International Research Journal of Natural and Applied Sciences 2016
Предности извођења наставе у пољским учионицама у парку Факултета педагошких наука у Јагодини Аутор Друга дидактичка конфренција предметне дидактике 2016
Unapredjivanje kvaliteta nastave biologije pomocu multimedijalne tehnologije Коаутор Metodički aspekti unapredjenja nastave – prednosti i izazovi 2014
Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi biologije u osnovnim i srednjim školama Коаутор Drugi kongres biologa Srbije 2018
Парк Факултета педагошких наука у Јагодини: пример ванучионичког наставног објекта за реализацију биолошких наставних садржаја Аутор Узданица 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбеник: Методика наставе биологије, 2010. Природно-математички факултет Универзитета у Нишу Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за учешће у раду стручног скупа „Покреномо се“ Удружење гружанских учитеља 2019
Захвалница за рецензију радова на стручном скупу „Ваннаставне активности“ Школска управа Крагујевац 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Саветник – спољни сарадник Министарства просвете, науке и технолошког развоја при Школској управи Крагујевац
Стручни спољни сарадник ЗУОВ-а за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и праћење и вредновање резултата коришћења уџбеника у образовно-васпитном раду
Водитељ програма обуке наставника основних школа о учењу усмереном ка исходима
Члан Организационог одбора Трећег стручног скупа „Смотра стваралаштва у васпитно-образовном процесу Покренимо се“
Рецензент и члан жирија за оцену радова пристиглих на конкурс „Стварајмо заједно“
Секретар Српског биолошког друштва „Стеван Јаковљевић“ Крагујевац
Члан Комисије за преглед и оцену радова на регионалном и републичком такмичењу талената

Тихомир Лазаревић

Реализатор и модератор
066000260
tihomir.lazarevic@dbe.uns.ac.rs
Звање:

асистент с докторатом 

Установа:

Универзитет у Новом Саду, ПМФ 

Радно место:

професор биологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 Средња пољопривредна школа Шабац Професор биологије
2012 2013 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Истраживач приправник
2014 2018 ОШ „Лаза Лазаревић“, Шабац Наставник биологије
2013 2019 Рачунарска гимназија СМАРТ Нови Сад Професор биологије
2011 2021 Фармацеутски факултет Нови Сад Асистент
2021 2022 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Асистент са докторатом
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Effects of Using Blog as a Web Tool in Biology Teaching in High Schools Коаутор Journal of Baltic Science Education 2017
Serbian teachers’ perceptions of online assessment during COVID-19 school closure: the role of teachers’ self-efficacy Коаутор Educational Studies 2021
Могућности примене блога као веб алата у настави биологије и његове основне карактеристике у образовном контексту Коаутор Васпитање и образовање 2018
Uticaj pola i stila učenja na stavove učenika o primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi biologije Коаутор Педагогија 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Биологија за шести разред основне школе, 2013., Београд: Герундијум Коаутор
Биологија за седми разред основне школе, 2013., Београд: Герундијум Коаутор
Биологија за шести разред основне школе, 2019., Београд: Герундијум Коаутор
Биологија за седми разред основне школе, 2020., Београд: Герундијум Коаутор
Биологија за осми разред основне школе, 2020., Београд: Герундијум Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Похвала за изузетан успех у раду са ученицима и постигнуте резултате у настави Српско биолошко друштво 2012
Прва награда у категорији постер секција са постером „Дифузија и осмоза са аспекта физике, хемије и биологије, Друштво физичара Србије 2013
Похвала за изузетан успех у раду са ученицима и постигнуте резултате у настави Српско биолошко друштво 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског биолошког друштва
Члан Комитета за образовање Српског биолошког друштва
Члан радне групе за реализацију такмичења из биологије за ученике средње школе
Аутор и реализатор два семинара за стручно усавршавање наставнике биологије одобрених од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања.