ОБРАЗОВАЊЕ О КУЛТУРНОЈ БАШТИНИ СРБИЈЕ

Код одобреног скупа: 808  

Конференција

Едукација за 21. век
Цвијићева 89, БеоградЛидија Жупанић Шуица
edukacija21.vek@gmail.com
0641866043
0641866043

ОБРАЗОВАЊЕ О КУЛТУРНОЈ БАШТИНИ СРБИЈЕ

Усвајање знања о компетенцијама за демократску културу (модел од 20 компетенција) кроз садржаје о култној баштини који су интердисплинарни део друштвено-хуманистичких предмета и изборних програма. Подршка наставницима и ученицима у осмишљавању пројектне наставе и планирања интегративних часова. Оснаживање свести о потреби одрживости наслеђа различитих културних, етничких и националних група.

-Образовање о културној баштини као подстицај за демократску културу -Дигитална нематеријална културна баштина Фондације Микеланђело -Културна баштина као локални туристички потенцијал -Заштита непокретног културног наслеђа у Србији и едукативни програми РЗЗСК-а за наставнике и децу -Представљање пројекта Contested histories

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

дипл.историчар уметности Лидија Жупанић Шуица , XIV београдска гимназија
доктор историјских наука Марко Шуица , Филозофски факултет
дипл филозоф Маја Кескинов , XIV београдска гимназија

2

75

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 09.09.2022. 30