Водич паса као реализатор групних активности са децом типичне популације уз пса

Код одобреног скупа: 806  

Летња и зимска школа

Центар за пет терапију Пријатељска шапа
Симе Милутиновића Сарајлије 23Светозар Стевин
prijateljskasapa@gmail.com
0638308465
0638308465
12345678

Водич паса као реализатор групних активности са децом типичне популације уз пса

Упознавање са позитивним утицајем животиња, посебно паса, на људе, на развој емпатије, комуникације и одговорности према обавезама, на побољшање менталног здравља, емоционалног и социјалног стања деце; оспособљавање тимова (полазника као будућих водича са псима) за реализацију активности са децом типичне популације на предшколском и млађем школском узрасту.

Пси у служби здравља људи Активности у раду са децом и псима Принципи добробити паса за емоционалну подршку Говор тела пса – препознавање стреса, страха агресије Комуникација водича и пса Основе интеракције дете-пас Менаџмент и комуникација у активностима Технике позитивне мотивације и основе теорије учења код паса Основе вођења и контроле пса Планирање спровођења активности са децом Видео приказ групне активности Вежба имплементације стечених вештина за спровођење групних активности уз пса Видео приказ сегмената организоване групне активности са децом уз пса од стране учесника

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Радни терапеут Светозар Стевин , Едукативни центар АЈС МЕДИК
Др вет. мед. Дуња Ковач , Кинолошка академија
Мастер дефектолог Јелена Благојев Стевин , ШОСО "Милан Петровић"

10

10

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Стручни сарадник у дому ученика

25000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Нови Сад и Ириг 26.11.2022. 4