Сусретања васпитача „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ - развијање реалног програма -Кладово, 2022.

Код одобреног скупа: 805  

Сусрети, дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Сусретања васпитача „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ - развијање реалног програма -Кладово, 2022.

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

дипломирани психолог Биљана Којовић , Група за социјалну инклузију, МПНТР
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
мастер педагог Тијана Боговац , Предшколска установа „Чукарица“ Београд
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
васпитач Гордана Лазаревић , Предшколска установа “ Наша радост“ Смедерево
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
васпитач Марина Аризановић , Прeдшкoлскa устaнoвa "Вукица Митровић" Лесковац

3

250

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Биљана Којовић

Реализатор
063214974
biljana.kojovic@mpn.gov.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Група за социјалну инклузију, МПНТР 

Радно место:

Стручни сарадник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2022 Група за социјалну инклузију, МПНТР, Сектор за развој и високо образовање Сарадник за рани развој
2014 2015 Предшколска установа „11 април“ Нови београд, Београд Стручни сарадник психолог
2001 2014 Предшколска установа „Бошко Буха“ Палилула, Београд Стручни сарадник психолог
1999 2001 ОШ „Бранко Радичевић“ у Голупцу Стручни сарадник психолог
1998 1999 „Завод за церебралну парализу“ у Београду Стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Праћење дечјег напредовања у развоју и учењу“, Коаутор Матарушка бања, 2007. године, - Зборник радова са сусрета 2007
„Самовредновање или само коаутор вредновање“, Коаутор Златибор, - Зборник радова са сусрета 2013

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела, БиХ Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац Васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана Васпитач
1995 2002 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана Васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2022 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Поверење и блискост. Аутор Смедеревски магазин, (31) 7, 2009
Проблему у сусрет, Аутор Смедеревски магазин, (29) 16, 2010
Дете и игра – пут у срећно детињство Аутор Смедеревски магазин, (24) 29, 2015
„Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама Аутор Графомарк, Лакташи, стр.5-7 2013
„Инклузија у предшколству –стање, проблеми и потребе" Аутор Newpress Смедерево, стр.13-19. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Откривам и сазнајем» (“Ведра“, Смедерево, 2006) Аутор
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006) Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Moje велико ЈА у породици и школи,(„ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац Васпитач
2000 2006 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац руководилац вртића
2006 2011 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац Васпитач
2012 2022 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Чудна воћка″ Аутор Први окружни стручни сусрети васпитача у Краљеву» 2015
« Дете у драмској игри» Аутор Прва стручна конференција за васпитаче, Крагујевац, 2015
″Инклузивни модел сарадње јаслица и вртића″ Коаутор Први окружни сусрети васпитача у Смедереву, 2014
Награде и признањ
Назив Организација Година
Гран-при фестивала – Мај 2006год Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево 2006
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача – Мај 2008год Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево 2008
Прва награда за најбољу режију дечије представе – Мај 2006год Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево 2006
Награда за адаптацију текста за децу – 2009год Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево 2009
Награда за комуникацају са публиком – 2007год. Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Удружења васпитача Шумадије
- Члан Савеза удружења васпитача Србије
- Члан Педагошког колегијума ПУ „ Нада Наумовић“
члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије

Тијана Боговац

Члан програмског одбора и модератор
0642057296
tbogovac@yahoo.com
Звање:

мастер педагог 

Установа:

Предшколска установа „Чукарица“ Београд 

Радно место:

стручни сарадник, педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Предшколска установа „Чукарица“ Београд Стручни сарадник
2009 2014 Предшколска установа „Чукарица“ Београд Стручни сарадник
2008 2008 Земунска гимназија Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Игре у природи, игре са ризицима, грађење заједнице која учи Аутор Пленарна презентација на 10.стручним сусретима стручних сарадника и сарадника 2016
Слика детета – слика наше праксе (концепт слике о детету као основ рефлексивне праксе) Коаутор Радионица у оквиру 11 стручних сусрета стручних сарадника и сарадника 2016
Професионални развој педагога, кроз увиде у четири различита система предшколског васпитања и образовања, током студија у иностранству, 2016 Аутор Пленарна презентација на 10.стручним сусретима стручних сарадника и сарадника 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Bogovac, T. (2019). 15 The issue of parent participation in preschool education in Serbia. Teachers' and Families' Perspectives in Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century, 2, 182. Аутор
Bogovac, T. (2018). Early childhood education and care in Serbia. In Garvis, S., Phillipson, S., & Harju-Luukkainen, H. (Eds.). International Perspectives on Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century (Vol. 1). Routledge. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2022 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Аутор Предшколској установи „Дечје царство“ 2012. 2012
«Кроз игру до слова», Аутор Савез удружења васпитача Србије, 2012, 2012
«Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења», Аутор Савез удружења васпитача Србије, 2015. 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије
Члан Прoгрaмскoг oдбoрa за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Гордана Лазаревић

Члан програмског одбора и модератор
0669712253
glazarevic66@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Предшколска установа “ Наша радост“ Смедерево 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1993 Предшколска установа Љубица Вребалов“ Пожаревац васпитач
1996 2022 Предшколска установа“Наша радост“ Смедерево васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Иза дуге» Аутор 16.пролећним стручним сусретима васпитача 2008
„Приказ дугогодишње истраживачке праксе у раду са мешовитим групама“ Аутор 17.стручни сусрети васпитача 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора удружења васпитача „Чигра“ Смедерево
Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије
Модератор на стручној конференцији за васпитаче

Нела Дујић

Члан програмског одбора и модератор
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2022 Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,,Сарадња у доба савремене комуникације“;,,Дете и медији“ Аутор Четврта стручна конференција међународног карактера Балканска асоцијација педшколских установа (БАПТА 2015
,,Вртић као отворени систем – искуства и изазови“ Аутор Стручна конференција за васпитаче, Кладово 2016
,,Свакодневни живот детета“ Аутор “, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и Удружење васпитача Војводине, Нови Сад 2016
"Цветићи и музика“ Аутор Балкански савез удружења васпитача (БАПТА), 9.2017.год., 2017
,,Пројектно планирање у вртићу“ Аутор Стручна конференција за васпитаче:, Тара 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дујић, Н. (2016) Отвореност предшколске установе према породици грађење партнерских односа према породици у предшколској установи ,,Дете и медији“, Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Вртић као отворени систем искуства и изазови“ (стр.189-197),Кладово, New press Смедерево Аутор
Дујић,Н. (2016)Игра као ресурс у развијању програма ,,Ми као астронаути-пројектно планирање“ Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Игра-начин живљења на предшколском узрасту“ (стр.190-196),Тара,New press Смедерево Аутор
Дујић, Н. (2017) Богаћење дечјег искуства кроз неговање музичке перцепције ,,Цветићи и музика“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова шесте научно- стручне конференције БАПТА дете у свету музике“ (стр.512-516), Сарајево, New press Смедерево Аутор
Дујић,Н. (2017) Преиспитивање сопствене праксе,,Проектно планирање у дечјем вртићу“,Радосављевић С.Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Истраживачки приступ васпитној пракси“ (стр.59-65) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Члан Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије
Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије
Модератор на научно-стручној конференцији БАПТА
Модератор на стручној конференцији за васпитаче
Саветник-спољни сарадник Школске управе Сомбор
Члан Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Прeдшкoлскa устaнoвa "Вукица Митровић" Лесковац 

Радно место:

координатор-посебни програми  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 Прeдшкoлскa устaнoвa "Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 Прeдшкoлскa устaнoвa "Вукица Митровић" Лесковац васпитач
2011 2022 Прeдшкoлскa устaнoвa "Вукица Митровић" Лесковац Координатор-посебне програме и културну и јавну делатност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
-"Једно тело двадесет душа", Коаутор презентација модела А на стручним сусретима 1998.гу В.Плани 1998
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2005 2005
-"Искрице-ликовна колонија 2006.", Аутор Стручни сусрети васпитача у В.Бањи, 2006
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада Прeдшкoлскa устaнoвa "Вукица Митровић" Лесковац 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)
Члaн Прoгрaмскoг oдбoрa Савеза удружења васпитача Србије