Сусретања васпитача „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ - развијање реалног програма -Кладово, 2022.

Код одобреног скупа: 805  

Сусрети, дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Сусретања васпитача „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ - развијање реалног програма -Кладово, 2022.

Развој компетенција васпитача, кроз размену знања и искустава на примерима праксе, о значају унапређивања свакодневног васпитно-образовног рада у вртићу

Сусретања васпитача „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ - развијање реалног програма - Кладово, 2022. 1. ИГРЕ У МОМ ВРТИЋУ 2. ОТКРИВАМ И САЗНАЈЕМ СВАКОГ ДАНА 3. АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ-МОГУЋНОСТ ИЗБОРА 4. ОТКРИВАЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ –ПОДРЖАВАЊЕ ИДЕЈА ДЕЦЕ 5. ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

дипломирани психолог Биљана Којовић , Група за социјалну инклузију, МПНТР
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
мастер педагог Тијана Боговац , Предшколска установа „Чукарица“ Београд
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
васпитач Гордана Лазаревић , Предшколска установа “ Наша радост“ Смедерево
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
васпитач Марина Аризановић , Прeдшкoлскa устaнoвa "Вукица Митровић" Лесковац

3

250

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

3800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 хотел "Ђердап" Кладово, Дунавска 5 14.10.2022. 100
2 Смедерево, Центар за професионални развој 11.02.2023. 134