Савремене методе наставе астрономије

Код одобреног скупа: 804  

Трибина

Математички факултет Универзитета у Београду
Студентски трг 16, 11000 БеоградМилица Вучетић
mandjelic@matf.bg.ac.rs
0648650224
0648650224

Савремене методе наставе астрономије

Унапређивање компетенција наставника физике за ефикасну реализацију циљева и исхода наставе астрономије на примерима практичних наставних садржаја. Упознавање наставника са применом едукативних дигиталних алата (апликације, софтвери, портали) и друштвених мрежа у настави, као и са најактуелнијим истраживањима и открићима у астрономији.

Сунчев систем на малим и великим скалама; Еволуција звезда; Феномен црних рупа у космосу; Употреба дигиталних медија у настави астрономије

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

научни сарадник Наташа Тодоровић , Астрономска опсерваторија
научни сарадник Моника Јурковић , Астрономска опсерваторија
виши научни сарадник Јелена Ковачевић Дојчиновић , Астрономска опсерваторија
истраживач-сарадник Марина Павловић , Математички институт САНУ
ванредни професор Тијана Продановић , Математички факултет, Универзитет у Београду
научни сарадник Милица Вучетић , Математички факултет Универзитета у Београду

1

50

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Математички факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 16, Београд 15.10.2022. 15