Савремене методе наставе астрономије

Код одобреног скупа: 804  

Трибина

Математички факултет Универзитета у Београду
Студентски трг 16, 11000 БеоградМилица Вучетић
mandjelic@matf.bg.ac.rs
0648650224
0648650224

Савремене методе наставе астрономије

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

научни сарадник Наташа Тодоровић , Астрономска опсерваторија
научни сарадник Моника Јурковић , Астрономска опсерваторија
виши научни сарадник Јелена Ковачевић Дојчиновић , Астрономска опсерваторија
истраживач-сарадник Марина Павловић , Математички институт САНУ
ванредни професор Тијана Продановић , Математички факултет, Универзитет у Београду
научни сарадник Милица Вучетић , Математички факултет Универзитета у Београду

1

50

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Наташа Тодоровић

Реализатор
011308906
ntodorovic@aob.rs
Звање:

научни сарадник 

Установа:

Астрономска опсерваторија 

Радно место:

астроном 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 Астрономска опсерваторија научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The arches of chaos in the Solar System Todorović, N., Wu, D., Rosengren, A. J. (2020) Science Advances, vol. 6, issue 48, p. eabd1313 Аутор Објављен рад 2020
. The dynamical connection between Phaethon and Pallas, Todorović, N., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 475, Issue 1, p.601-604 Аутор Објављен рад 2018
The precise and powerful chaos of the 5:2 mean motion resonance with Jupiter, Todorović, N. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 465, Issue 4, p.4441-4449 Аутор Објављен рад 2017
The Astronomical Observatory in Belgrade - then and now Todorovic, N., Milic-Žitnik, I., Romanian Astronomical Journal, Volume 29, Issue 2, p. 167-176 Аутор Објављен рад 2019
Астероиди, мали камени светови Аутор ауторска изложба 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Међународне астрономске уније
Члан Друштва астронома Србије

Моника Јурковић

Реализатор
0666305308
mojur@aob.rs
Звање:

научни сарадник 

Установа:

Астрономска опсерваторија 

Радно место:

астрофизичар - истраживач  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2022 Астрономска опсерваторија научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Jurkovic, M. I., "Anomalous Cepheids Discovered in a Sample of Galactic Short Period Type II Cepheids ", 2018, Serbian Astronomical Journal, 197, 13. doi:10.2298/SAJ180316002J Аутор Објављен рад 2018
Groenewegen, M. A. T. & Jurkovic, M. I., "The period-luminosity and period-radius relations of Type II and anomalous Cepheids in the Large and Small Magellanic Clouds ", 2017, Astronomy & Astrophysics, 604, A29. doi:10.1051/0004-6361/201730946 Коаутор Објављен рад 2017
Groenewegen, M. A. T. & Jurkovic, M. I., "Luminosities and infrared excess in Type II and anomalous Cepheids in the Large and Small Magellanic Clouds", 2017, Astronomy & Astrophysics, 603, A70. doi:10.1051/0004-6361/201730687 Коаутор Објављен рад 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољег младог истраживача Астрономска опсерваторија 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво астронома Србије - председник
Међународна астрономска унија
Европска астрономска унија

Јелена Ковачевић Дојчиновић

Члан програмског одбора и реализатор
0643623662
jkovacevic@aob.rs
Звање:

виши научни сарадник 

Установа:

Астрономска опсерваторија 

Радно место:

астрофизичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2007 Математички факултет Универзитета у Београду истраживач
2007 2022 Астрономска опсерваторија виши научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Tracing the outflow kinematics in Type 2 active galactic nuclei, Astronomy & Astrophysics, 2022, 659, 130 Аутор Објављен рад 2022
The Connections Between the UV and Optical Fe ii Emission Lines in Type 1 Active Galactic Nuclei, The Astrophysical Journal Supplement Series, 2015, 221, Issue 2, article id. 35 Аутор Објављен рад 2015
Analysis of Optical Fe II Emission in a Sample of Active Galactic Nucleus Spectra, The Astrophysical Journal Supplement, 2010, 189, 15 Аутор Објављен рад 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Активна галактичка језгра и њихови емисиони региони, 2009, Задужбина Андрејевић Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
награде за продуктивног младог истраживача КОБСОН 2011
годишња награда за научни рад младих Астрономска опсерваторија 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво астронома Србије - члан
Међународна астрономска унија - члан

Марина Павловић

Члан програмског одбора и реализатор
0658426329
marina@df.uns.ac.rs
Звање:

истраживач-сарадник 

Установа:

Математички институт САНУ 

Радно место:

астрофизичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Математички институт САНУ истраживач-сарадник
2021 2022 Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад наставник астрономије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Impact of galactic interactions on the evolution of the far-infrared–radio correlation, MNRAS, 489, 4557–4564 (2019) Аутор Објављен рад 2019
WHAT IS DRIVING THE EVOLUTION OF THE FAR-INFRARED RADIO CORRELATION?, Зборник Матице српске за природне науке / Matica Srpska J. Nat. Sci. Novi Sad, № 137, 9—16, 2019 Аутор Објављен рад 2019
EXAMINING THE MOPHOLOGY OF GALAXIES AT HIGH REDSHIFTS, Зборник Матице српске за природне науке / Matica Srpska J. Nat. Sci. Novi Sad, № 137, 23—31, 2019 Аутор Објављен рад 2019
Does the fir-radio correlation evolve with redshift in irregular and disk galaxies?, Serbian Astronomical Journal 2021 Issue 203, Pages: 15-27 Аутор Објављен рад 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник о светлосном загађењу дефиниција, узрок и последице, 2019, НВО ''Carpe Noctem'', Библиотека Матице Српске, Нови Сад Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
НВО „Carpe Noctem“, Нови Сад – редовни члан
Астрономско удружење Нови Сад – надзорни одбор
Клуб Физичара са ПМФ-а, Нови Сад – редовни члан
Друштво Астронома Србије, Београд – члан
International Dark Sky Association - члан
International Astronomical Union – NAEC члан

Тијана Продановић

Реализатор
062209714
prodanvc@matf.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Математички факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

астрофизичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2021 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду Редовни професор
2021 2022 Математички факултет, Универзитет у Београду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Impact of Galactic Interactions on the Evolution of the Far-Infrared-Radio Correlation Коаутор Објављен рад (MNRAS, volume 489, 4557 (2019) 2019
Neutrino Constraints to the Diffuse Gamma-Ray Emission from Accretion Shocks Коаутор Објављен рад (Astrophysical Journal 806, 184 (2015)) 2015
The Deuterium Abundance in the Local Interstellar Medium Коаутор коаутор Објављен рад (MNRAS, Volume 406, Issue 2, pp. 1108-1115 (2010)) 2010
Наставник као научни комуникатор Коаутор Објављен рад (Настава физике, 5, 2017) 2017
Угледни час: Наставна јединица – Њутнов закон гравитације Предавач Излагање (Међународни семинар о настави физике, 2018) 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво астронома Србије - члан
Међународна астрономска унија - члан
Удружење научних комуникатора Науком

Милица Вучетић

Члан програмског одбора и модератор
0648650224
mandjelic@matf.bg.ac.rs
Звање:

научни сарадник 

Установа:

Математички факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

астрофизичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2011 Математички факултет универзитета у Београду научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Revealing the nature of central emission nebulae in the dwarf galaxy NGC 185”, Astron. & Astrophy., 628, 87 (IF 6.209, M21) Аутор Обајвљен рад 2019
“Optical Observations of the Nearby Galaxy NGC 2366 through Narrow Band [SII] and Hα Filters. Supernova remnant status”, Serb. Astron. J., 198, 13-23 (IF 0.833 M23) Аутор Обајвљен рад 2019
“Optical supernova remnants in nearby galaxies and their influence on star formation rates derived from Hα emission”, Mon. Not. R. Astron. Soc., 446, 943-958 (IF 4.952, M21) Аутор Обајвљен рад 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Међународне астрономске уније
Члан Друштва астронома Србије