Друга међународна конференција Психологија и музика – интердисциплинарна сусретања (PAM - IE Belgrade 2022)

Код одобреног скупа: 802  

Конференција

Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду
Краља Милана 50, 11000 БеоградМарија Томић
marijatomic@fmu.bg.ac.rs
0603237754
0603237754

Друга међународна конференција Психологија и музика – интердисциплинарна сусретања (PAM - IE Belgrade 2022)

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

редовни професор Бланка Богуновић , Факултет музичке уметности у Београду
доктор наука–теорија уметности и медија Санела Николић , Факултет музичке уметности у Београду

4

200

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Радне биографије


Бланка Богуновић

Члан програмског одбора и реализатор
0641903844
blanka.bogunovic@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет музичке уметности у Београду 

Радно место:

психолог и музичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2022 Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду Редовни професор-ужа научна област Психологија и Педагогија
2009 2014 Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду Ванредни професор
2006 2009 Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду Доцент
2005 2009 Институт за педагошка истраживања у Београду Научни сарадник
1987 2019 Немачка школа Београд Наставник музике
1984 2005 Музичка школа Јосип Славенски у Београду Стручни сарадник - психолог
1983 1085 Музичка школа Јосип Славе Наставник флауте и блокфлауте
1979 1983 Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду Члан камерног ансамбла Хор флаута
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Bogunović, B. (2021). Parental contribution to motivation and practice at the beginning years of instrumental tuition for the musically gifted. In S. Vidulin (Ed.), Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes 7. Multidisciplinary Crossroads: Researches in Music Education pp. 419-436 Аутор Објављен рад 2021
Mutavdžin, D., Stančić, M. & Bogunović, B. (2021). To be connected: Supporting self-regulated learning in higher music education before and during the pandemic. Psihološka istraživanja, 24(2), 269-293. Коаутор Објављен рад 2021
Bogunović, B. & Nikolić, S. (Eds.) (2020). Proceedings of PAM-IE Belgrade 2019. Belgrade: Faculty of Music, University of Arts in Belgrade. Коаутор Зборник радова 2020
Bogunović, B. (2019). Creative cognition in composing music. New Sound, 53, 1, 89-117. Аутор Објављен рад 2019
Živanović, M., Vukčević Marković, M. & Bogunović, B. (2018). Structure of subjective experience of classical music, Psihologija, 2018 51(4),397-411. Коаутор Објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Bogunović, B. (2020). Cognition in composing contemporary art music. In G. Grujic (Ed.) International Conference ’’Vlado S. Milošević", ethnomusicologist, composer and pedagogue. Tradition as Inspiration’’. Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka. Аутор
Živanović, M., Vukčević Marković, M. & Bogunović, B. (2018). Structure of subjective experience of classical music, Psihologija, 51(4), 397-411. Коаутор
Богуновић, Б. (2017). Ментални склоп и постигнућа студената музике. У М. Петровић (Ур.): Зборник радова са Педагошког форума сценских уметности – У потрази за смислом и доживљајем у музичкој педагогији (160-173). Београд: Факултет музичке уметности. Аутор
Nogaj, A. & Bogunović, B. (2015). The development of giftedness within the three-level system of music education in Poland and Serbia: outcomes of different stages. Journal of the Institute of Educational Research, 47(1), 153-174. Коаутор
Богуновић, Б. (2010). Музички таленат и успешност. Београд: Факултет музичке уметности и Институт за педагошка истраживања. (2. Издање). Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за изузетне заслуге и допринос Факултету за 2018. годину. Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду. 2018
Друштвено признање ’’Љуба Стојић’’ за допринос у раду Друштва психолога и развоју психолошке струке Секцији за психологију музике Друштва психолога Србије, председник др Бланка Богуновић Друштво психолога Србије 2012
Награда ’’др Борислав Стевановић’’ за научни допринос у психологији (2007-2008) за монографију Музички таленат и успешност (2009), Институт за педагошка истраживања, Београд Друштво психолога Србије 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ESCOM Executive Council member, since 2020
Regional representative for Serbia, Eurpoean Society for the Cognitive Sciences of Music, since 2018
Друштво истраживача у образовању у Србији, од 2014
Deutsche Gesellschaft für Musik Psychologie, Hannover, BRD, 1998
Друштво психолога Србије, Београд, 1983

Санела Николић

Члан програмског одбора и реализатор
066417173
saneladnikolic@gmail.com
Звање:

доктор наука–теорија уметности и медија 

Установа:

Факултет музичке уметности у Београду 

Радно место:

Ванредни професор - Примењена естетина 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду Ванредни професор
2012 2021 Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду Доцент
2006 2006 Библиотека Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду Хонорарни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Nikolić, S. & Miladinović Prica, I. (2021). “Aesthetic Experience of Contemporary Art Music – Case Study.“ In: ICMPC16-ESCOM11 – Conectivity and Diversity in Music Cognition Programme with Abstracts, 28–31 July, 2021, The University of Sheffield, UK, 43. https://drive.google.com/file/d/1vLu89G6A9T79 Коаутор Излагање 2021
Nikolić, S. (2020). “Model of artistic music aesthetic experience in music criticism broadcasted on the Radio Belgrade 2 in 2017.” In: Proceedings of PAM-IE Belgrade 2019, edited by Blanka Bogunović, Sanela Nikolić, 196–204. Belgrade: Faculty of Music, University of Arts in Belgrade. ISBN: 978-86-81 Аутор Објављен рад 2020
Bogunović, B. & Nikolić, S. (Eds.) (2020). Proceedings of PAM-IE Belgrade 2019. Belgrade: Faculty of Music, University of Arts in Belgrade. Коаутор Зборник радова 2020
Nikolić, S. (2019). “One Possible Regime of Aesthetics within the Institution of a Higher Education: Applied Aesthetics.” In: Proceedings of the 21st International Congress of Aesthetics, Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics Between History, Geography and Media, edited by Nataša Ja Аутор Објављен рад 2019
Nikolić, S. (2019). “Gestaltung of Life as a Basis of All Bauhaus's Influences.” In: 21st International Congress of Aesthetics, Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics Between History, Geography and Media. Book of Abstracts, edited by Nataša Janković, Boško Drobnjak, and Marko Nikolić Аутор Излагање 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Николић, С. (2016). Баухаус – примењена естетика музике, театра и плеса. Београд: Факултет за медије и комуникације. ISBN 978-86-87107-69-4 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница ФМУ за изузетне заслуге и допринос раду Факултета за 2018. годину Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду. 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Регионална мрежа психологија и музика (RNPaM), од 2019.
Српско друштво за естетику архитектуре и визуелних уметности, од 2012.
Међународна асоцијација за естетику (International Association for Aesthetics), од 2012. У оквиру овог друштва обавља функцију International Association for Aesthetics Delegate-at-Large за период од 2
Музиколошко друштво Србије, од 2008.