Друга међународна конференција Психологија и музика – интердисциплинарна сусретања (PAM - IE Belgrade 2022)

Код одобреног скупа: 802  

Конференција

Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду
Краља Милана 50, 11000 БеоградМарија Томић
marijatomic@fmu.bg.ac.rs
0603237754
0603237754

Друга међународна конференција Психологија и музика – интердисциплинарна сусретања (PAM - IE Belgrade 2022)

Подстицање интердисциплинарног емпиријског и теоријског истраживања и размене знања из области психологије, музике и сродних научних и хуманистичких дисциплина. Охрабривање практичне примене академског знања, првенствено у областима музичког образовања, извођаштва и добробити музичара, подршка инклузивном образовању.

Програм конференције подељен је у две целине – главни и паралелни конференцијски програм. У фокусу Главног конференцијског програма су интердисциплинарне теме и истраживања. Конференција ће се одвијати у оквиру три паралелне сесије, према следећим тематским областима: Музичка перцепција, Музика и когниција, Музика и регулација емоција, Емоције и експресија у музичком извођењу, Личност и мотивација у музичком извођењу, Здравље музичара, Музика, здравље и добробит музичара, Наставник музике, Музика у друштвеном контексту, Еволутивне перспективе музике и Музика и друге уметности. Предвиђена је и једна сесија са постер радовима, као и три радионице и један округли сто. Програм конференције биће у целини реализован на енглеском језику.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

редовни професор Бланка Богуновић , Факултет музичке уметности у Београду
доктор наука–теорија уметности и медија Санела Николић , Факултет музичке уметности у Београду

4

200

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 26.10.2022. 141