eTwinning годишња конференција: ”Инклузија у новој образовној стварности”

Код одобреног скупа: 801  

Конференција

Фондација Темпус
Руже Јовановић 27аИвана Вулић
euroguidance@tempus.ac.rs
0113342430
0640662035

eTwinning годишња конференција: ”Инклузија у новој образовној стварности”

Циљ конференције је да учесницима приближи годишњу тему мреже, као и приоритете Европске комисије који се односе на: инклузију, одрживост, дигиталну и зелену транзицију. Учесници ће имати прилике да чују више о начинима на које могу да развију и негују инклузивну културу у својим установама и свакодневном раду, као и да сазнају како да прилагоде окружења и просторе за учење како би сви били подједнако укључени у процес учења. Кроз радионице, учесници ће заједнички осмислити пројекте на задате теме: ”Развијање инклузивне културе у школама и предшколским установама”, ”Окружења за учење”, ”Еколошка одрживост”. На конференцији ће бити представљена нова платформа European School Education Platform, као и годишња тема на eTwinning  мрежи.

”Развијање инклузивне културе у школама и предшколским установама” ”Окружења за учење” ”Еколошка одрживост” „Наша будућност – лепа, одржива, заједничка: школе и нови европски Баухаус” Националне ознаке квалитета eTwinning мреже

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

1

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 23.09.2022. 340