eTwinning годишња конференција: ”Инклузија у новој образовној стварности”

Код одобреног скупа: 801  

Конференција

Фондација Темпус
Руже Јовановић 27аИвана Вулић
euroguidance@tempus.ac.rs
0113342430
0640662035

eTwinning годишња конференција: ”Инклузија у новој образовној стварности”

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

1

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Марица Вукомановић

Члан програмског одбора и реализатор
0600252712
marica.vukomanovic@tempus.ac.rs
Звање:

Професор енглеског језика и књижевности 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

Пројектни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2016 Центар за стране језике ”Патуљак” Професор енглеског језика
2017 2022 Фондација Темпус Пројектни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Излагање: ”Како eTwinning помаже у спровођењу наставе на даљину: представљање могућности на eTwinning порталу” Предавач еТвининг годишња конференција: “Спровођење наставе на даљину уз помоћ eTwinning портала” 2020
Радионица ”Оцењивање пројектно оријентиане наставе” Реализатор еТвининг годишња конференција: “Пројектно оријентисана настава: оцењивање и спровођење у пракси” 2017
Радионица ”Пројектно-оријентисана настава у циљу развоја кључних компетенција” Реализатор ЕПАЛЕ конференција: “Методе и технике развоја кључних компетенција у образовању одраслих” 2019
Презентација: ”Подстицање креативности и интерактивности у настави употребом информационо-комуникационих технологија​” Коаутор Акредитована обука: ”Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе” 2020
Презентација: ”ИКТ алати у настави кроз eTwinning пројекте​” Коаутор Акредитована обука: ”Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави” 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич кроз еТвининг, 2020, Фондација Темпус Коаутор
Утицај еТвининга на школе и предшколске установе у Србији, 2018, Фондација Темпус Коаутор
Водич кроз еТвининг, 2017, Фондација Темпус Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе за израду Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији
Члан радне групе ”Initial Teacher Education: Empowering future teachers" у оквиру међународне еТвининг мреже

Наташа Јерковић Ђукановић

Члан програмског одбора и реализатор
0641817556
etwinning@tempus.ac.rs
Звање:

Професор шпанског језика и књижевности 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

Пројектни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2002 Наник д.о.о, Београд Менаџер и преводилац
2002 2010 St. Nicolas School, центар за учење страних језика, Београд Професор шпанског језика и наставник енглеског језика
2010 2013 IBF International Consulting Менаџер канцеларије и преводилац
2014 2022 Фондација Темпус Пројектни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентација: ”Како изгледа добар eTwinning пројекат” Коаутор Акредитована обука: ”Како изгледа добар eTwinning пројекат” 2018
Презентација: ”Како покренути eTwinning пројекат и шта чини добар eTwinning пројекат?” Коаутор Акредитована обука: ”еТвининг за почетнике- први кораци” 2019
Презентација: ”Унапређење извођења наставе кроз еТвининг пројекте” Коаутор Акредитована обука: ”Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе” 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич кроз еТвининг, 2020, Фондација Темпус Коаутор
Утицај еТвининга на школе и предшколске установе у Србији, 2018, Фондација Темпус Коаутор
Водич кроз еТвининг, 2017, Фондација Темпус Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе "eTwinning schools" у оквирз еТвининг мреже

Маријана Пантић

Члан програмског одбора и реализатор
0641976164
etwinning@tempus.ac.rs
Звање:

Професор енглеског језика и књижевности  

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

Пројектни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2002 Inlingua Galindo – школа страних језика Предавач и рад са новим наставницима
2002 2012 Anglo-American High School, Београд Cambridge International Examinations координатор
2013 2016 Интернационални академски центар, канцеларија EducationUSA у Београду Алумни координатор и предавач
2019 2022 Фондација Темпус Саветник за пројекте
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентација: ”Платформе eTwinning и School Education Gateway као помоћ у спровођењу Ерасмус+ програма” Предавач Ерасмус Инфо дани 2021
Примена стандарда у настави страних језика ---- 2018
Презентација: How to plan a quality eTwinning project: curriculum integrations, pedagogical approaches, results and documentation. Предавач Setting up your eTwinning Project – Webinar series 2022
Презентација ”Ознаке квалитета у еТвининг заједници” Коаутор Онлајн обука: ”eTwinning Националне ознаке квалитета” 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич кроз еТвининг, 2020, Фондација Темпус Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан међународне радне групе ”Pedagogy and monitoring" у оквиру еТвининг мреже

Анита Бачински

Члан програмског одбора и реализатор
0637363200
etwinning@tempus.ac.rs
Звање:

Професор енглеског језика и књижевности  

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

Саветник за пројекте  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1999 Филолошка гимназија, Институт за стране језике, Коларчев народни универзитет професор енглеског језика
2001 2005 Еducational Centre Менаџер за Србију и Црну Гору
2005 2008 International House, школа страних језика, Београд Професор енглеског језика
2014 2019 Оксфорд центар, Београд Професор енглеског језика
2020 2021 Дата Статус Менаџер за маркетинг и промоцију уџбеника
2021 2022 Фондација Темпус, Београд Саветник за пројекте
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентација: ”eTwinning годишња тема: Наша будућност – ​лепа, одржива, заједничка: ​Школе и нови европски Баухаус​” Предавач Вебинар: ”eTwinning годишња тема: Наша будућност – ​лепа, одржива, заједничка: ​Школе и нови европски Баухаус​” 2022
Презентација: ”ЕSP – English for Specific Purposes” Аутор ”ЕSP – English for Specific Purposes” 2018
Презентација: ”Креативне технике обраде наставних садржаја из уџбеника” Аутор Обука: ”Креативне технике обраде наставних садржаја из уџбеника” 2017
Презентација: „Могућности које eTwinning пружа школама у руралним подручјима”. Предавач Вебинар: „Могућности које eTwinning пружа школама у руралним подручјима”. 2021
Презентација: ”Grammar through games" ---- 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Онлајн збирка иницијалних тестова од 2. до 8. разреда основне школе за енглески као први и други страни језик, 2020, Дата Статус Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан међународне радне групе "Formal recognition" у оквиру еТвининг мреже