"Архимедесова" 432. математичка трибина

Код одобреног скупа: 8  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 432. математичка трибина

јачање стручних капацитета наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе (видокруга) наставника математике

Волите ли необичне математичке задатке?

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

професор Драгана Стошић Миљковић , МД "Архимедес" Београд (стручни сарадник)

1

50

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД