"Архимедесова" 432. математичка трибина

Код одобреног скупа: 8  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 432. математичка трибина

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

професор Драгана Стошић Миљковић , МД "Архимедес" Београд (стручни сарадник)

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Драгана Стошић Миљковић

Реализатор
0644955501
dragana@stosici.com
Звање:

професор 

Установа:

МД "Архимедес" Београд (стручни сарадник) 

Радно место:

професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2003 Угоститељско-туростичка школа у Београду професор математике
1994 2017 Математичко друштво "Архимедес", Београд стручни сарадник (више функција)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радни материјали "Архимедесове" школе младих математичара (за све разреде ОШ) Коаутор Едиција "Материјали за младе математичаре", "Архимедес" Београд 2005
Чалнци: Нумерација, Логички задаци, Мала комбинаторика, Математичка рекреација Аутор У 4 броја часописа "Учитељ" , Савез учитеља Србије, 2004 2004
Волите ли геометрију? Аутор Часопис "Читељ", СУРС, Београд 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дописна математичка олимпијада ОШ, збирке задатака (11 књига), 2006-2017. Издабвач: "Архимедес", Београд, 2006-2017. Аутор
Ух, лепог ли задатка!. Збирке задатака са "Архимедесових" математичких турнира ИШ (са решењима), I-IV раз. ОШ (1. и 2. део), 10 књига, "Архимедес", Београд, 2004. и 2010. Коаутор
Стари математички задаци (Од давина до данашњих дана). "Архимедес", Београд, 2007. Аутор
Математичке игре. Збирка задатака. "Архимедес", Београд, 2011. Коаутор
Збирке задатака "МИслиша" за ОШ, 2006-2017, (12 свезака), "Архимедес", Београд, 2006-2017. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво "Архимедес", 1994-2017, (члан УО и руководилац Наст већа "Архимедесове" математичке школе)
МД "Архимедес": Жири Националног математичког такмичења "Мислиша" (председник)
Друштво математичара Србије