Да оцена буде огледало знања

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 796  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Да оцена буде огледало знања

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Професор разредне наставе Љиљана Симовић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Професор разредне наставе Драшко Грујић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета обр. и вас/ЕФ у Нишу
Педагошки саветник Радмила Крстевска , ОШ "Десанка Максимовић" Пожаревац
/ Соња Милетић , ОШ "Бранислав Нушић" Смедерево
Педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд
Педагошки саветник Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Педагошки саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Љиљана Симовић

Реализатор
0648134021
ljiljana.simovic@mpn.gov.rs
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Шеф одсека за послове основног образ. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Учитељски факултет у Београду Асистент
2002 2003 Министарство просвете и спорта Стручни сарадник на пројекту Развој образовања
2004 2006 МПС, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање Самостални стручни сарадник
2006 2012 МПС, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање Саветник
2012 2017 МПНТР; ГрУпа за послове основног образовања и васпитања Самостални саветник
2018 2022 МПНТР; Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање Шеф одсека за послове основног образовања и васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Учешће у имплементацији бројних пројеката, у радним групама, у изради у реализацији бројних обука Реализатор / 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математика, уџбеник за први разред основне школе, Милосав Марјановић, Маријана Зељић, Марија Капс, Љиљана Симовић; Завод за уџбенике, Београд. Коаутор
Радна свеска из математике за први разред основне школе ,Милосав Марјановић, Маријана Зељић, Марија Капс, Љиљана Симовић; Завод за уџбенике, Београд. Коаутор

Драшко Грујић

Реализатор
0600544105
grujicdrasko@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Просветни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1993 ОШ „Вељко Дугошевић“ Наставник разредне наставе
1994 2003 ОШ „Десанка Максимовић“ Професор разредне наставе
2003 2004 Министарство просвете и спорта Начелник Школске управе
2004 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Просветни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Possible directions of regional departmans of school authorities development in a light of regionalization and decentralization of education in Serbia” Аутор MEGABRAND, TQM Centar, Zrenjanin, Serbia, Vol. I, No 2, ISSN 2217-2440, COBISS.SR-ID 175195436, UDC 005+3, Рад и излагање на међународној конференцији 2010
“Possible concepts for continuous education of teaching staff in Serbia” Коаутор MULTIARTS, TQM Centar, Zrenjanin, Serbia, Vol. I, No 2, ISSN 2217-2432, COBISS.SR-ID 175495948, UDC 005+3, Рад и излагање на међународној конференцији 2010
Примена наставних/дидактичких средстава у образовно-васпитном раду Аутор Зборник стручних радова просветних саветника 2005-2014. Просветни преглед, Београд 2015
Књижевност: Приповетке Аутор Зборник књижевних радова Белег, приповетке, ЦЗК 2014
Књижевност: Поезија Аутор Зборник књижевних радова „Река у пламену, срце у шеширу“, поезија, ЦЗК 2015
Књижевност: Поезија и проза Аутор Зборник књижевних радова(поезије и прозе) – „Изврнут живот“, ЦЗК 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за праћење наставе у образовним профилима у статусу огледа, Министарство просвете, ГТЗ, 2010. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља културе Културно – просветна заједница 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан SICI ( association of national and regional inspectorates of education in Europe)
Члан стручног жирија глумачких свечаности варошких позоришта „Миливојев штап и шешир 2011-2016.
Председник стручног жирија глумачких свечаности варошких позоришта „Миливојев штап и шешир“
Члан жирија за избор најбољег ''Есеја о глумцу'' у оквиру ''Позоришних дана – глумачких свечаности Миливоја Живановића'' 2002-2008.
Члан жирија за избор најбољег ликовног рада по конкурсу ЕПС – а, 2005-2008.

Бранислав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@elfak.ni.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Завод за вредновање квалитета обр. и вас/ЕФ у Нишу 

Радно место:

Директор/ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Директор
2012 2015 Градско веће Ниш Члан Градског већа
2008 2012 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Директор
2018 2022 Учитељски факултет, Лепосавић Доцент
1994 2022 Електронски факултет, Ниш Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
V.V.Mitic, G.Lazovic, V.Paunovic, N.Cvetkovic, S.Veljkovic, B.Randjelovic, B.Vlahovic, Fractal frontiers in microelectronic ceramic materials, Ceramics International, 2019, ISSN 0272-8842, Volume 45, Issue 7, Part B, Коаутор / 2019
V.V.Mitic, G.Lazovic, V.Paunovic, S.Veljkovic, B.Randjelovic, B.Vlahovic, H.Fecht, Electronic ceramics fractal microstructure analysis - Minkowski Hull and grain boundaries, Ferroelectrics, 545:1 Коаутор / 2019
A.Prijić, A.Ilić, Z.Prijić, E.Živanović, B.Randjelovic, On the Node Ordering of Progessive Polyniomial Approximation for the Sensor Linearization, FACTA UNIV, Ser.Electronics and Energetics, Vol. 32, No 4 Коаутор / 2019
Marjanović, M, Prijić, A, Randjelović, B, Prijić, Z. A Transient Modeling of the Thermoelectric Generators for Application in Wireless Sensor Network Nodes. Electronics (2020), 9 Коаутор / 2020
J.Stevanovic, B.Randjelovic, E.Lazarevic, Reading habits of secondary school students in Serbia, Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, Vol. 52, (1) Предавач / 2020
N.Mitrović, D.Dankovic, B.Randjelović, Z.Prijić, N.Stojadinovic. Modeling of Static NBT Stressing in p-chanell VDMOSFETs using Least Square Method,.Journal of Microelectronics, Components and Materials (MIDEM) Vol.50 Issue 3 Коаутор / 2021
B.Randjelovic, N.Cirovic, S.Jesic, A Characterisation of Completeness of b-Fuzzy Metric Spaces and Nonlinear Constractions, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Vol.15, Issue 1 Коаутор / 2021
V.V.Mitic, G.Lazovic, B.Randjelovic, V.Paunovic, I.Radovic, A.Stajcic, B.Vlahovic: Graph Theory Applied to Microelectronic Intergranular Relations, Ferroelectrics, 570 Коаутор / 2021
B.Randjelovic, V.V.Mitic, S.Ribar, I.Radovic, A.Stajcic, I.Novakovic, B.Vlahovic. Ceramics, Materials, Microelectronics and Graph Theory new Frontiers, Modern Physic Letters B Коаутор / 2020
V.V.Mitic, S.Ribar, B.Randjelovic, C.-An Lu, I.Radovic, A.Stajcic, I.Novakovic, B.Vlahovic., Neural Networks and Microelectronic Parameters Distribution Measurements depending on Sinthering Temperature and Applied Voltage, Modern Physic Letters B, Vol 34, Issue 35 Коаутор / 2020
VV. Mitic, B.Randjelovic, I.Ilic, S.Ribar, C.An-Lu, A.Stajcic, B.Vlahovic., The 3D graph approach for breakdown voltage calculation in BaTiO3 ceramics, Intern.Journ. of Modern Physic B, Vol 35, Issue 7 Коаутор / 2021
B.Ranđelović, A.Novaković: Medieval Literature and Electronic Resources In The XXI Century School, Crkvene studije 18 Коаутор / 2021
V.V.Mitic, S.Ribar, B.Randjelovic, A.Chun Lu, R.Hwu, H.Fecht, B.Vlahovic, Sintering Temperature Influence On Grains Function Distribution By Neural Network Application, Thermal Science Коаутор / 2021
V.V.Mitic, B.Randjelovic, S.Ribar, M.Cebela, M.Mohr, H.Fecht, B.Vlahovic, Thermal Parameters Defined With Graph Theory Approach in Synthetized Diamonds, Thermal Science Коаутор / 2021
Aleksic, VV. Mitic, B.Randjelovic, A,Pantic, B.Markovic, A.Karoui, B.Vlahovic, Fractal Correction in Advanced Solar Energy Materials Current-Voltage Equation, International Journal of Modern Physic B (online first). Коаутор / 2021
B.Randjelovic, B.Markovic, VV. Mitic, S. Aleksic, D.Milosevic, B.Vlahovic, S.C.Tsai, Discrete Mean Square Appproximation Applied to Error Calculation in Biomolecules and Brownian Motion, Int.Journal of Modern Physic B Коаутор / 2021
V.V.Mitic, S.Ribar, B.Randjelovic, D.Aleksic, H.Fecht, B.Vlahovic. A New Neural Network Approach to Density Calculation on Ceramics Materials, Modern Physic Letters B Коаутор / 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 20011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор
Igor Ž.Milovanović, Emina I.Milovanović, Ružica M. Stanković, Branislav M. Randjelović: The Elements of Discrete Mathematics, High Bussines School, Blace, 2008, V+312 pp. (Serbian) Коаутор
Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Marjan M. Matejić: Theory of Series - for students of technical faculties, SKC, Nis, 2006, V+103 pp. (Serbian) Коаутор
Igor Ž.Milovanović, Emina I. Milovanović, Branislav M. Randjelović: Discrete Mathematics - Collection of Problems, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2001, V+192 pp. (Serbian) Коаутор
Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 2011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор
Branislav M. Randjelović: Matematka 3 – ybirka yadataka za studente energetike, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2020, V+128 pp. (Serbian) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије

Радмила Крстевска

Реализатор
0641234033
krstevska.radmila@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Десанка Максимовић" Пожаревац 

Радно место:

Стручни сарадник - педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2003 ОШ "Б. Д, Козица" Брадарац, ОШ "Вељко Дугошевић" Браничево Стручни сарадник - педагог
2003 2005 Школска управа Пожаревац Саветник за развој школа у пројекту РАЗВ. И ПРОЈЕКт. ПЛАНИР.
2005 2016 ОШ "Милисав Николић" Божевац Стручни сарадник - педагог
2016 2022 ОШ "Десанка Максимовић" Пожаревац Стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Бајковит час'' Коаутор Електронски зборник радова Савеза учитеља Србије 2015
''У свету маште'' Коаутор Елктронски зборник радова Савеза учитеља Србије 2016
''Power Point MIX'' у функцији учења страног језика Коаутор Елктронски зборник радова Савеза учитеља Србије 2016
''Васпитни стилови наспрам дечјег понашања'' Коаутор Елктронски зборник радова Савеза учитеља Србије 2017
''Ускрс на енглески начин'' Коаутор Електронски зборник радова Савеза учитеља Србије 2018
''Осећања'' Коаутор Електронски зборник радова Савеза учитеља Србије 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Пожаревац
Удружење наставника Пожаревца
Савез учитеља Србије
Педагошко друштво Србије

Соња Милетић

Реализатор
0606155151
sonjateach@gmail.com
Звање:

Установа:

ОШ "Бранислав Нушић" Смедерево 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2011 ОШ "Бранислав Нушић" Смедерево Наставник разредне наставе
2011 2016 ОШ "Бранислав Нушић" Смедерево Помоћник директора
2016 2022 ОШ "Бранислав Нушић" Смедерево Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Планирање примене наставних метода и техника оцењивања у циљу остваривања исхода учења у области екологије - Перић, Н., Милетић, С. (2017.) Учитељ, година XXXV, број 1 Аутор Објављен рад 2017
Пример добре инклузивне праксе- Соња Милетић , Сви у школу . будућност за све, СУРС. Аутор Објављен рад 2011
ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ: Израда формулара за праћење и извештавање о ученичким постигнућима Аутор Излагање 2014
Истраживачки пројекат у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе у оквиру друштвене заједнице – истраживање Описно оцењивање и извештавање у 1. разреду основне школе, СУРС Аутор Излагање 2014
«Сви у школу, будућност за све», трибина Аутор Излагање 2011
Праћење и унапређивање образовних стандарда за крај основног образовања биологија Аутор Излагање 2012
Праћење и унапређивање образовних стандарда за крај основног образовања физика Аутор Излагање 2012
Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења Аутор Излагање 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Онлајн приручник за пројектну наставу 4 , ИК Едука Аутор
Онлајн приручник за пројектну наставу 1 , ИК Едука Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета захвалности за значајан допринос завичајног стваралаштва и угледу међународног Фесивала ̋Смедеревска песничка јесен̋̋ Међународни фестивал поезије СПЈ, гарада Смедерева 2012
Награда ОШ "Бранислав Нушић" за значајан допринос у раду и промовисању рада Школе и успеха ученика ОШ "Бранислав Нушић" Смедерево 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља општине Смедерево

Јасмина Стојковић

Реализатор
0645722457
jacastojkovic17@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд 

Радно место:

Спец. мет. наст. мат, мастер учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2009 ОШ "Вељко Дугошевић" Браничево Професор разредне наставе
2009 2016 ОШ ,,Иво Лола Рибар“ Велико Градиште Професор разредне наставе
2016 2016 ОШ ,,Драгојло Дудић“ Београд в.д. директор школе
2016 2022 ОШ ,,Краљ Александар I“ Нови Београд Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Математика у малом... Аутор Излагање 2020
Занимљивом математиком до функционалног знања ученика Аутор Објављен рад 2016
Математика без граница Аутор Објављен рад 2017
,,Матекутијица“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије Аутор Излагање 2017
,,Математичка коцка“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије Аутор Излагање 2016
Математика без граница, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина Аутор Објављен рад 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
,,Радост васкршњег јутра" - Прва републичка награда, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица. Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица. 2010
Најбољи наставник бивше Југославије (ANN ex YU), Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда
Члан Савеза учитеља Републике Србије
УГ Креатива
Еду Балкан

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2022 ОШ "Николај Велимировић" Шабац Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2018
XXXI Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2017
XXX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
„Летња школа науке“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2015
„Облици у простору“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Шабац
Савез учитеља Републике Србије

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2022 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац