Да оцена буде огледало знања

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 796  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Да оцена буде огледало знања

Унапређивање компетенција учесника за процењивање остварености образовно-васпитног рада и ученичких постигнућа кроз целовито сагледавање оцењивања, са различитих нивоа, а што доприноси бољем разумевању овог процеса и његовом успешнијем спровођењу у наставној пракси.

- Оцењивање ученика у основном образовању и васпитању - Оцењивање у основној школи - искуства из екстерног вредновања - Анализа резултата завршног тестирања – импликације за наставну праксу - Оцењивање у основној школи – искуства и примери из наставне праксе

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Професор разредне наставе Љиљана Симовић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Професор разредне наставе Драшко Грујић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета обр. и вас/ЕФ у Нишу
Педагошки саветник Радмила Крстевска , ОШ "Десанка Максимовић" Пожаревац
/ Соња Милетић , ОШ "Бранислав Нушић" Смедерево
Педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд
Педагошки саветник Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Педагошки саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

500 РСД