Девета међународна научна конференција „Teхникa и инфoрмaтикa у oбрaзoвaњу 2022“

Код одобреног скупа: 795  

Конференција

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
Светог Саве 65, Чачак, 32102Биљана Ђорић
biljana.djoric@ftn.kg.ac.rs
032302719
0616276213

Девета међународна научна конференција „Teхникa и инфoрмaтикa у oбрaзoвaњу 2022“

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доктор психолошких наука Драгана Бјекић , Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у КГ
доктор техничких наука Небојша Митровић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор техничких наука Снежана Драгићевић , Факултет техничких наука у Чачку
др методике разредне наставе информатике Биљана Ђорић (девојачко Кузмановић) , Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у КГ
ванредни професор Марко Поповић , Факултет техничких наука у Чачку
Ванредни професор Олга Ристић , Факултет техничких наука у Чачаку
Дипломирани психолог Милица Стојковић (девојачко Вучетић) , Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у КГ
Ванредни професор Иван Милићевић , Факултет техничких наука у Чачку
Доктор техничких наука Марија Благојевић , Факултет техничких наука Чачак
Ванредни професор Милош Папић , Факултет техничких наука у Чачку
професор струковних студија Ивана Крсмановић , Факултет техничких наука, Универзитет у Крагујевцу
доцент Урош Пешовић , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у КГ
Ванредни професор Вељко Алексић , Факултет техничких наука у Чачку
доцент Жељко Јовановић , Факултет техничких наука у Чачку
доцент Марјан Милошевић , Факултет техничких наука у Чачку

2

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Драгана Бјекић

Реализатор и модератор
0643819011
dragana.bjekic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор психолошких наука 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у КГ 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2022 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу редовни професор, http://ftn.kg.ac.rs/dragana.bjekic
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum. (Аутори: Драгана Бјекић, Радојка Крнета и Данијела Милошевић) Коаутор TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 202-212 2010
Communication Competence of Practicing Engineers and Engineering Students: Education and Evaluation. (Аутори: Мирослав Бјекић, Драгана Бјекић и Лидија Златић) Коаутор International Journal of Engineering Education, 31(1B), 368-376 2015
School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. (Аутори: Драгана Бјекић, Милица Стојковић и Биљана Кузмановић) Коаутор In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences 2016
Nonverbal communication literacy of engineering students: Reading of nonverbal behaviour. (Аутори: Драгана Бјекић, Милевица Бојовић и Милица Стојковић) Коаутор Working together to encourage equity through literacy communities: a challenge of the 21st century. Minute Book (pp. 487-501). Madrid 2017
Професионално опредељивање матураната гимназија и средњих стручних школа: има ли места за наставничке професије? (Аутори: Драгана Бјекић и Лидија Златић) Коаутор У: С. Маринковић (ур.). Наука, настава, учење – проблеми и перспективе (стр. 99-114). Ужице: Педагошки факултет 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Професионални развој наставника, 1999, Ужице: Учитељски факултет. Научна монографија. Аутор
Психологија учења и наставе у е-образовању, 2013, Чачак: Факултет техничких наука. Уџбеник. Аутор
Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, мерење и развој, 2015, Ужице: Учитељски факултет. Научна монографија. Аутори: Лидија Златић и Драгана Бјекић Коаутор
Педагошко-методички приручник: водич за школску праксу, 2019, Чачак: Факултет техничких наука. Универзитетски приручник. Аутори. Д. Бјекић, Ж. Папић, М. Бјекић, М. Стојковић, В. Алексић, Б. Ђорић Коаутор
Психологија предузетништва: наставник у фокусу, 2021, Ужице: Педагошки факултет. Научна монографија. Аутори. Драгана Бјекић и Лидија Златић Коаутор
Педагошко-методички приручник: водич за школску праксу, 2019, Чачак: Факултет техничких наука. Универзитетски приручник. Аутори. Д. Бјекић, Ж. Папић, М. Бјекић, М. Стојковић, В. Алексић, Б. Ђорић Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, Секција универзитетских наставника психологије образовања
Друштво истраживача у образовању у Србији
Друштво предметних дидактичара, Секција Психологија, Секција Педагогија
Association of Teacher Education in Europe
Члан научног одбора и рецензент досадашњих 8 конференција (националних са међународним учешћем ТИО 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 и међународних TIE 2016, 2018, 2020)

Небојша Митровић

Реализатор и модератор
032302764
nebojsa.mitrovic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука  

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2022 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Heat Loss Flowmeter for Water Based on Thick Film Thermistors in Power Save Regime Аутори: S. O. Aleksić, N. S. Mitrović, M. D. Luković, S. G. Luković, N. T. Nikolić Коаутор IEEE Sensors Journal, Vol. 21 (1) (2021) pp. 199-206 2021
Three-axis' Heat Loss Anemometer Comprising Thick-film Segmented Thermistors Аутори: S. Aleksic, N. S. Mitrovic, Z. Nikolic M. D. Lukovic, N. Obradovic, S. G. Lukovic, Коаутор IEEE Sensors Journal, Vol. 19 (22) (2019) pp. 10228-10235. 2019
A Ground Temperature Profile Sensor Based on NTC Thick Film Segmented Thermistors: Main Properties and Applications Аутори: S. Aleksic, N. S. Mitrovic, M. D. Lukovic, S. D. Veljovic-Jovanovic, S. G. Lukovic, M. V. Nikolic, O. S. Aleksic. Коаутор IEEE Sensors Journal, Vol. 18 (11) (2018) pp. 4414-4421. 2018
Soft Magnetic Properties of MnZn Ferrites Prepared by Powder Injection Moulding, Аутори: N. Mitrović, S. Đukić, S. Randjić, Z. Ristanović, H. Danninger Коаутор Science of Sintering, Vol. 44(3), (2012), pp. 355-364 2012
The Precipitation of Nanocrystalline Structure in the Joule Heated Fe72Al5Ga2P11C6B4 Metallic Glasses Аутори: N. Mitrović, S. Kane, S. Roth, A. Kalezić-Glišović, C. Mickel and J. Eckert, Коаутор Journal of Minning and Metalurgy, Section B, Vol 48 (2) B (2012) p. 319-324 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Сензори – физички принципи и примене, 2005, WUS AUSTRIA, Технички факултет Чачак Аутор
Мониторинг и визуелизација процеса, 2010,WUS AUSTRIA, Технички факултет Чачак Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда младим научницима докторима наука Министарствo науке, технологије и развој Републике Србије 2002
Награда истраживачима на пројектима основних истраживања Министарствo науке и заштите животне средине Републике Србије 2003
Награда града Чачка, као члану истраживачког тима са Техничког и Агрономског факултета у Чачку град Чачак 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за ЕТРАН
Друштво за истраживање материјала Србије
Српско керамичко друштво
IEEE Magnetic Society

Снежана Драгићевић

Члан програмског одбора и модератор
032302750
snezana.dragicevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука  

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

дипл. маш. инж. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1999 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу Асистент приправник
1999 2003 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу асистент
2003 2008 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу доцент
2008 2013 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу ванредни професор
2013 2022 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Modeling and simulation of Hydraulic Systems in Simsacpe Fluids Коаутор 38th International Conference on Production Engineering -Serbia, ICPE-2021, Cacak, Serbia, 14-15. October 2021, pp. 299-304. 2021
Offline Robot Programming Using ABB RobotStudio Коаутор X International Conference “Heavy Machinery-HM 2021”, Vrnjačka Banja, 23– 25 June 2021, pp. C79-C83 2021
Evaluation of Energy Performance of Shool Building Коаутор 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, pp 342-347 2020
Design and Simulation of Electro-Pneumatic Motion Control System Коаутор 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, pp 354-358 2020
Лабораторијска електро-пнеуматски управљана поставка Коаутор IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 26, no. 3, pp. 75-80. 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Термотехника, Збирка решених задатака, Факултет техничких наука у Чачку, 2013. Аутор
Практикум за моделовање и симулацију флуидних система, Факултет техничких наука у Чачку, 2021. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
На листи је оцењивача рукописа уџбеника ЗУОВ-а од 2016
Резензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 2014.
Члан радне групе ЗУОВ-а за припрему новог наставног програма за предмет Техника и технологија за пети, шести, седми и осми разред основног образовања и васпитања, 2016-2019.
Члан научног и организационог одбора конференције „Техника информатика у образовању“, 2012-2020.
Члан програмског одбора конференције „Информационе технологије, образовање и предузетништво“ (2016, 2017, 2019)
Члан радне групе за писање Стратегије одрживог развоја града Чачка, 2017.
Члан научног одбора конференције „Industrial Engineering and Еnvironmental Protection“ (2012-2022)
SMEITS – Друштво машинских и електро инжењера и техничара Србије
Члан радне групе ЗУОВ-а за имплементацију исхода из области Вештачке интелигенције у наставу из предмета Техника и технологија за седми и осми разред основног образовања, 2021.
Члан скупштине Научно технолошког парка Чачак од 2019.

Биљана Ђорић (девојачко Кузмановић)

Модератор
0616276213
biljana.djoric@ftn.kg.ac.rs
Звање:

др методике разредне наставе информатике 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у КГ 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу доцент
2021 2021 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу асистент са докторатом
2016 2020 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу асистент
2014 2015 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу сарадник у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Use of Different Simulations and Different Types of Feedback and Students’ Academic Performance in Physics (Аутори:, Биљана Ђорић, Драган Ламбић и Жељко Јовановић) Коаутор Research in Science Education, 51, 1437-1457 2021
Investigating the effect of the use of code.org on younger elementary school students’ attitudes towards programming (Аутори: Драган Ламбић, Биљана Ђорић и Саша Ивакић) Коаутор Behaviour & Information Technology, 40(16), 1784-1795 2021
Qualitative Analysis of Problem-Solving Process in the Filed of Programming in Primary Education. (Аутори: Биљана Ђорић, Драган Ламбић) Коаутор In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2020, pp. (244-250) 2020
Заступљеност теорија учења у дизајну електронских курсева у конктексту високог образовања. (Аутор: Биљана Ђорић) Аутор у Маринковић, с. (ур.). Зборник радова "Наука и настава у васпитно-образовном контексту", Ужице: Педагошки факултет (стр. 147-164) 2020
School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. (Аутори: Драгана Бјекић, Милица Стојковић и Биљана Кузмановић) Коаутор In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Педагошко-методички приручник: водич за школску праксу, 2019, Чачак: Факултет техничких наука. Универзитетски приручник. Аутори. Д. Бјекић, Ж. Папић, М. Бјекић, М. Стојковић, В. Алексић, Б. Ђорић Коаутор
Приручник за будуће наставника: о предузетничком образовању и професионалном развоју, 2019, Чачак: Факултет техничких наука. Универзитетски приручник. Аутори: Д. Бјекић, М. Стојковић, Б. Ђорић, М. Дамњановић, В. Алексић Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво истраживача у образовању у Србији
Друштво предметних дидактичара, Секција Информатика и техничко образовање
Члан организационог одбора претходних конференција (TIE 2016, 2018) и секретар конференције 2020.
Учесник у Комисији за преглед такмичарских задатака за 26. Регионално такмичење машинских школа (област Запад) из предмета Компјутерска графика 2D, 2018. година, Коцељева
• Учесник у Међународном програму процене ученичких постигнућа – ПИСА у току априла и маја месеца 2018. године, координатор студентских активности ПИСА тестирања као део тима за регион Западне Србије

Марко Поповић

Модератор
064288188
marko.popovic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

Машински инжењер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу ванредни професор
2013 2021 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу доцент
2004 2013 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу асистент
2002 2004 „ПМБ“, Чачак Конструктор машина
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Implementation of a Non-Linear Regression Model in Rolling Bearing Diagnostics Аутори: Savić, B., Urošević, V., Ivković, N., Milićević, I., Popović, M., Gubeljak, N., Šiniković, G. Коаутор Tehnički vjesnik, (2022), Vol. 29/No.1, DOI. 10.17559/TV-20201231113711 2022
Experimental identification of the degree of deformation of a wire subjected to bending Аутори: Milićević, I., Popović, M., Dučić, N., Slavković, R., Dragićević, S., Maričić, A. Коаутор Science of Sintering, (2018), Vol.50, No.2, pp.183-191 2018
Simulation of the casting process- a powerfull tool for enchanced design of the cutting teeth in surface minning Аутори: Slavković, R., Jugović, Z., Kozak, D., Veg, A., Radiša, R., Dragićević, S., Popović, M. Коаутор Metalurgija, ISSN 0543-5846, (2013), Vol.52, No.3, pp.293-296 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Машински елементи: Приручник-тестови знања, ISBN: 978-89-7776-185-1, Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, (2016) Аутори: Југовић, З., Поповић, М., Марјановић, М., Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан европског одбора за развој стандарда процене вредности машина и опреме, EVSB-PME TEGoVA
Члан националног удружења проценитеља Србије, НУПС
Члан инжењерске коморе Србије

Олга Ристић

Модератор
0648525313
olga.ristic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачаку 

Радно место:

Професор технке и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2022 2022 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу Ванредни професор
2017 2022 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу доцент
2001 2017 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Software Testing Course in IT Undergraduate Education in Serbia Коаутор Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018 2018
New Trends in Software Testing Course in Higher Education Коаутор International Scientific Conference “UNITECH 2018” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 16-17 November 2018 2018
M-Learning at Faculty of Technical Sciences Čačak: An Exploratory Study from a Technology Acceptance Perspective Коаутор International Scientific Conference “UNITECH 2019” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 15-16 November 2019 2019
Game-Based Learning of Software Testing Коаутор Proceedings TIE 2020, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, 151-155. 2020
Constraint Optimization Model of University Course Timetabling Problem Коаутор 18th International Conference on Informatics and Information Technologies - CIIT 2021, May, 6-7 2021, North Macedonia 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Програмски језик С-Збирка задатака, здавач Факултет техничких наука Чачак, 2013. Коаутор
Практикум из тестирања софтвера, Факултет техничких наука у Чачку, 2019 Коаутор

Милица Стојковић (девојачко Вучетић)

Модератор
060068837
milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у КГ 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу доцент
2012 2018 Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу асистент
2011 2012 Предшколска установа „Сунце“, Горњи Милановац Стручни сарадник - психолог
2010 2015 Кошаркашки клуб „Икар“ Стручни сарадник психолог и тренер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Врста конфликта, тип односа и префериране стратегије решавања сукоба: Импликације за програме конструктивног решавања Аутори: Петровић, Д. и Вучетић, М. Коаутор Зборник радова Института за Педагошка истраживања, 44(1), стр.163-179 2012
Саморегулација учења из перспективе ученика и њена повезаност са школским успехом Аутори: Кузмановић, Б. и Вучетић, М. Коаутор Настава и васпитање, 64(2), 269-283. 2015
E-teacher in inclusive e-education for students with specific learning disabilities Аутори: Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M. & Bojović, M. Коаутор E-teacher in inclusive e-education for students with specific learning disabilities. Procedia – Social and Behavioral Sciences 128 (2014), 128-133. 2014
School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers Аутори: Bjekić, D., Stojković, M., & Kuzmanović, B. Коаутор In I. Milićević (ed.). 6. International Conference Technics and Informatics in Education - TIO2016 (pp. 344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences 2016
University teachers’ perceptions of online distance teaching during the pandemic Autori: Stojković, M., Bjekić, D., & Đorić, B. Коаутор Psychology in the function of the well-being of the individual and society: Book of Abstracts (p. 38–39). Niš, Serbia, Faculty of Philosophy 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник зa будућe нaстaвникe: o прeдузeтничкoм oбрaзoвaњу и прoфeсиoнaлнoм рaзвojу. 2019, Чaчaк: Фaкултeт тeхничких нaукa. Аутори: Бjeкић, Д., Стojкoвић, M., Ђoрић, Б., Дaмњaнoвић, M. и Aлeксић, В. Коаутор
Пeдaгoшкo-мeтoдички приручник: вoдич зa шкoлску прaксу. 2019. Чaчaк: Фaкултeт тeхничких нaукa Аутори: Бjeкић, Д., Бjeкић, M., Пaпић, Ж., Стojкoвић, M., Aлeксић, В., и Ђoрић, Б. Коаутор
Методика тренирања деце са посебним потребама у Кошаркашком клубу „Икар“, 2011, Горњи Милановац: Кошаркашки клуб Икар Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва психолога Србије и члан Секције универзитетских наставника психологије образовања при ДПС-у
Члан Друштва истраживача у образовању у Србији
Члан Управног одбора „Волонтерског центра Горњи Милановац“ од јуна 2011. До 2015. године
Члан Организационог одбора Међународне конференције„Техника и информатика у образовању“ 2012, 2014, Генерални секретар Организационог одбора TIE2016 и TIE 2016, Ко-председник ОД TIE2022
Члaн стручнoг тимa зa пoдршку учeшћa Рeпубликe Србиje у тeмaтским групaмa EУ Oтвoрeнoг мeтoдa кooрдинaциje (OMC) у oблaсти oбрaзoвaњa и oбукe
Оснивач и члан удружења „ПсихоЗона – Центар за психолошко саветовалиште, едукацију, истраживање и лични развој“

Иван Милићевић

Члан програмског одбора и модератор
0648525312
ivan.milicevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

Професор факултета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 Факултет техничких наука у Чачку ванредни професор
2013 2018 Факултет техничких наука у Чачку доцент
2006 2013 Факултет техничких наука у Чачку асистент
2000 2006 Факултет техничких наука у Чачку асистент-приправник
1999 2000 АД “Пролетер” Ариље Техничка припрема
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Commissioning of ABB Collaborative Robot Коаутор Објављен рад, конференција 2022
Offline Robot Programming Using ABB RobotStudio Коаутор Објављен рад, конференција 2021
Design and Simulation of Electro-Pneumatic Motion Control System Коаутор Објављен рад, конференција 2020
Realization of Model of Robotic Arm S-430iF for Education Purposes Коаутор Објављен рад, конференција 2018
Application of Computer Simulation in Engineering Education Коаутор Објављен рад, конференција 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Програмско управљање машинама - Програмирање машина алатки са примерима, универзитетски уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2010. Коаутор

Марија Благојевић

Модератор
066005197
marija.blagojevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Факултет техничких наука Чачак 

Радно место:

Универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Факултет техничких наука Чачак ванредни професор
2015 2019 Факултет техничких наука Чачак доцент
2008 2015 Факултет техничких наука Чачак асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ICT innovations at the platform of standardisation for knowledge quality in PDCA. Аутори: Живадин Мицић, Милош Мицић, Марија Благојевић Коаутор Computer Standards and Interfaces, Volume 36, Issue 1, (2013) pp. 231-243 2013
A web-based intelligent report e-learning system using data mining techniques. Аутори: Марија Благојевић, Живадин Мицић Коаутор Computers and Electrical Engineering, Volume 39, Issue 2, (2013) pp. 465-474 2013
Safety issues related to the adoption of the digital dialogue in teaching. Аутори: Момчило Ранђеловић, Милош Папић, Марија Благојевић Коаутор Studies in Informatics and Control, Volume 26, Number 2, (2017), pp 229-238 2017
Association rules in detecting users' behaviour patterns in online environments, Марија Благојевић Аутор International conference on information technology and development of education, ITRO 2015, Zrenjanin, June 26 2015. pp.29-33. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Откривање образаца понашања корисника у системима за управљање учењем применом техника Веб мајнинга“, 2016. Чачак, Факултет техничких наука Чачак, ИСБН: 978-86-7776-187-5 Аутор
Програмски језик С-Збирка задатака, издавач Факултет техничких наука Чачак, 2013. Аутори: Урошевић Владе, Ристић Олга, Благојевић Марија, Савић Биљана Коаутор
Практикум из информационих технологија у образовању, издавач Факултет техничких наука Чачак, 2017. Аутори: Благојевић Марија, Живадин Мицић Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда "др Миливоје Урошевић" Факултет техничких наука Чачак 2007
Друга награда за иновативну идеју Друштво инжењера и техничара Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез инжењера и техничара Србије
Јединствени информатички савез Србије

Милош Папић

Модератор
0648525331
mlsppc@gmail.com
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Факултет техничких наука у Чачку ванредни професор
2015 2020 Факултет техничких наука у Чачку доцент
2011 2015 Факултет техничких наука у Чачку асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Safety Issues Related to the Adoption of the Digital Dialogue in Teaching Коаутор Објављен рад, часопис 2017
Примјена тестова знања у мјерењу постигнућа ученика из предмета Рачунарство и информатика Аутор Објављен рад, часопис 2011
Artificial Neural Network Model for Prediction of Students’ Success in Learning Programming, Коаутор Објављен рад, часопис 2021
Значај наставе програмирања у основној школи у постизању предузетничких и других компетенција за целоживотно учење Аутор Скуп, објављен рад 2016
Предузетничко учење у настави техничког и информатичког образовања Аутор Скуп, објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Информатика и рачунарство за пети разред основне школе, 2019., Вулкан знање Аутор
Информатика и рачунарство за шести разред основне школе, 2019., Вулкан знање Аутор
Информатика и рачунарство за седми разред основне школе, 2019., Вулкан знање Аутор
Информатика и рачунарство за осми разред основне школе, 2020., Вулкан знање Аутор
Техника и технологија 8 – упутство за израду практичних вежби уз комплет материјала за осми разред основне школе, 2020., Вулкан знање Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стазама Николе Тесле Савез инжењера и техничара Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво истраживача у образовању у Србији
Савез инжењера и техничара Србије

Ивана Крсмановић

Модератор
0641538424
krsmanovici@gmail.com
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

Факултет техничких наука, Универзитет у Крагујевцу 

Радно место:

наставник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Факултет техничких наука Чачак професор струковних студија
2003 2020 Висока школа техничких струковних студија Чачак професор струковних студија
2002 2003 Гимназија Чачак Професор енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
’Engineering students’ attitudes towards Computer-assisted language learning in EFL’’ Аутор Belgrade English Language and Literature Studies, 2021, 13 (1), 93-123. 2021
The Use of MS Teams in ESP instruction during the COVID-19 pandemic: Students’ attitudes towards the e-learning environment Аутори: Krsmanović, I., Petrovic V. Коаутор CALL and professionalisation: short papers from EUROCALL 2021 (pp. 189-193). Research-publishing.net. 2021
STEMANITIES as a Future Fit Scholarship: Trends and Challenges in Engineering Education for Industry 4.0 Аутор JETIE - Journal on Emerging Trends in Industrial Engineering and related fields, Campus 02 Graz, Volume 1 2019
Social Presence and Satisfaction in an ESP context during Emergency Remote English Language Teaching Аутори: Krsmanović, I., Tica, L., Đorić, B., Gojgić, N. Коаутор CIET 2022 International Conference, Valencia, Spain. 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Engleski jezik 1, udžbenik, VŠTSS, Čačak, 2017, (ISBN 97-86-86139-85-6) Аутор
Engleski jezik 2, udžbenik, VŠTSS, Čačak, 2016, (ISBN 978-86-86139-76-4) Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Young Leader Award SEEYLI, Local Leadership Camp Award, Towson, USA 2003
Конкурс за набољи блог – прва награда EPALE, Европска мрежа за образовање одраслих 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење англиста Србије
ELTA English Language Teachers Association

Урош Пешовић

Модератор
032302721
uros.pesovic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у КГ 

Радно место:

др наука - електротехникa и рачунарство 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 Факултет техничких наука у Чачку доцент
2010 2018 Факултет техничких наука у Чачку асистент
2008 2010 Технички факултет у Чачку сарадник у настави
2007 2008 Технички факултет у Чачку стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Error Probability Model for IEEE 802.15.4 Wireless Communication Коаутор Journal of Circuits, Systems and Computers 2016
Decision support system for temperature monitoring in beehives Коаутор Acta agriculturae Serbica 2016
Odometrijski model za određivanje pozicije mobilnog robota sa gusenicama Коаутор 60. konferencija ETRAN 2016, Zlatibor, Srbija, објављен рад 2016
Hack computer: FPGA implementation and system programming support Коаутор International Scientific Conference UNITECH 2019, Gabrovo, Bulgaria 2019
Smartphone Application for Evaluation of Jumping Rope Exercise in Physical Education Коаутор International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, TIE 2020. 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбоља пројектна идеја за регионални развој Развојна агенција Србије 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за оцењивање практичног радног задатка на Републичком такмичењу ученика средњих школа из мехатронике и програмирања робота

Вељко Алексић

Модератор
032302722
veljko.aleksic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

Доктор наука - методика наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2022 2022 Факултет техничких наука у Чачку ванредни професор
2018 2022 Факултет техничких наука у Чачку доцент
2010 2018 Факултет техничких наука у Чачку асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Компетенције ученика основних школа из наставног предмета Техничко и информатичко образовање Аутор Pedagogija, LXXII(2) 2017
Commercial Off-the-Shelf Games as Learning Media Аутор 7th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016
Informatics Teachers Professional Competences Аутор International Conference on Information Technology and Development of Education 2016
The global perspective of technics in education Аутор 6th International Conference Technics and Informatics in Education 2016
Digital Didactic Games in Elementary School Аутор International Conference on Information Technology and Development of Education 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Instrukcioni dizajn i razvoj elektronskih kurseva, 2011, Čаčаk: Tehnički fakultet. Аутор
Opšti standardi postignuća za osnovno obrazovanje odraslih - Priručnik za nastavnike - Digitalna pismenost, 2013, Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Аутор
Metodika nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja, 2012, Čačak: Tehnički fakultet Коаутор
Metodika informatike, 2015, Čačak: Fakultet tehničkih nauka. Коаутор
Pedagoško-metodički priručnik: vodič za školsku praksu, 2019, Čačak: Fakultet tehničkih nauka. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда фондације „Др Миливоје Урошевић“ Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво истраживача у образовању у Србији

Жељко Јовановић

Модератор
0642358621
zeljko.jovanovic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

Др наука – елекротехника и рачунарство 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 Факултет техничких наука у Чачку доцент
2010 2021 Факултет техничких наука у Чачку асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Locating and Categorizing Causes of Discomfort during Transport of Patients to Medical Facilities Аутори: Željko Jovanović, Miloš Joković, Sanja Stojković, Nemanja Vagić Коаутор Transactions in GIS, DOI: 10.1111/tgis.12797 2021
Comfort Level Classification During Patients Transport Аутори: Zeljko Jovanovic, Marina Milosevic, Dragan Jankovic, Aleksandar Peulic Коаутор Technology and Health Care - 27 (2019) 61–77, DOI 10.3233/THC-181411 2019
Patient comfort level prediction during transport using artificial neural network Аутори: Zeljko Jovanovic, Marija Blagojevic, Dragan Jankovic, Aleksandar Peulic Коаутор Turk J Elec Eng & Comp Sci (2019), DOI 10.3906/elk-1807-258 2019
A comparison of methods for three-class mammograms classification Аутори: Marina Milosevic, Zeljko Jovanovic, Dragan Jankovic Коаутор Technology and Health Care (THC Journal) vol 25, No: 4, pp: 657-670 2017
The Use of Different Simulations and Different Types of Feedback and Students’ Academic Performance in Physics Аутори: Đorić, B., Lambić, D. & Jovanović, Ž. Коаутор Research in Science Education 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи рад у РТ секцији Друштво за ЕТРАН 2016

Марјан Милошевић

Модератор
032302714
marjan.milosevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доцент  

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

професор технике и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2022 2022 Факултет техничких наука у Чачку ванредни професор
2017 2022 Факултет техничких наука у Чачку доцент
2009 2017 Факултет техничких наука у Чачку асистент
2006 2009 Технички факултет Чачак стручни сарадник на катедри
2005 2005 Гимназија Чачак професор Рачунарства и информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Technology acceptance models and learning management system: Case study Коаутор Међународна конференција eLearning Conference 2016
Сервиси рачунарства у облаку и е-учење Аутор Домаћа конференција ИТОП2017 2017
Defining the e-learner’s security profile: Towards awareness improvement Коаутор Часопис Sādhanā, Academy Proceedings in Engineering Sciences 2016
Collaboration and Learning Styles in Pure Online Courses: an Action Research Коаутор JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE 2013
M-Learning at Faculty of Technical Sciences Čačak: An Exploratory Study from a Technology Acceptance Perspective Коаутор Међународна конференција UNITECH 2019 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за учење на даљину са примерима из праксе, 2014, Универзитет Црне Горе Аутор
Системи за управљање електронским учењем, 2011, Технички факултет Чачак Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
БАДЕН (Балканска мрежа за образовање на даљину), члан и суоснивач