Одговоран однос према здрављу

Код одобреног скупа: 792  

Симпозијум

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
др Васе Савић 3 Нови СадЈасна Ђукић
dpfvoj@gmail.com
0216371828
0652020553

Одговоран однос према здрављу

Оснаживање компетенције наставника за међупредметно повезивање и постизање исхода из области здравственог васпитања

1. "Професионални идентитет и компетенције наставника и стручних сарадника" 2. "Значај и развој компетенција код ученика- међупредметни приступ настави и учењу“ 3. "Здравствена едукација у склопу наставне теме Здравствено васпитање и СНА Вежбањем до здравља" 4. „Психолошки аспекти утицаја на усвајање здравих животних навика код деце и младих“ 5. "СНА Вежбањем до здравља - упутства за израду глобалног и оперативних планова рада"

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

доктор наука Вишња Ђорђић , Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад
доктор педагошких наука Слађана Зуковић , Филозофски факултет у Новом Саду
Педагошки саветник Драгана Пелемиш , ОШ "Ђура Јакшић"
педагошки саветник Јасна Ђукић , ОШ "Ђура Јакшић"
психолог Снежана Вујановић , Покрајински завод за спорт и медицину спорта

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

1000.00 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Омладински центар "Летенка" 10.09.2022. 1