Савремене тенденције у настави физичког васпитања – у сусрет новој школској години (6)

Код одобреног скупа: 790  

Летња и зимска школа

Удружење педагога физичке културе Београда
Господара Вучића 50, БеоградМилан Стошић
upfkbg@gmail.com
0606123622
0606123622

Савремене тенденције у настави физичког васпитања – у сусрет новој школској години (6)

Унапређивање компетенција наставника за реализацију наставе физичког и здравственог васпитања

Улога НПС-а у реформи образовања и место ФЗВ, Улога и значај наставника и наставе ФЗВ у васпитању и реформи образовања, Програм наставе и учења и могуће измене и допуне, Програм слободних наставних активности и основном образовању Вежбањем до здравља, Анализа програма Здравље и спорт у гимназији

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор наука Вишња Ђорђић , Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад
Магистар наука Горан Петровић , О.Ш. "Лазар Саватић", Београд, Земун
Доктор наука Мирослав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Доктор наука Саша Бубањ , Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш
Дипломирани педагог за физичку културу Небојша Стојановић , Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш
Мастер андрагогије Александра Милићевић , Привредна комора Србије
Наставник предшколског васпитања Биљана Николић , ПУ Бошко Буха, Београд, Палилула
Професор фиизчке културе Милан Стошић , "Друга економска школа", Београд

3

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

3000 РСД