Савремене тенденције у настави физичког васпитања – у сусрет новој школској години (6)

Код одобреног скупа: 790  

Летња и зимска школа

Удружење педагога физичке културе Београда
Угриновачка 80Горан Петровић
upfkbg@gmail.com
0603060473
0603060473

Савремене тенденције у настави физичког васпитања – у сусрет новој школској години (6)

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор наука Вишња Ђорђић , Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад
Магистар наука Горан Петровић , О.Ш. "Лазар Саватић", Београд, Земун
Доктор наука Мирослав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Доктор наука Саша Бубањ , Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш
Дипломирани педагог за физичку културу Небојша Стојановић , Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш
Мастер андрагогије Александра Милићевић , Привредна комора Србије
Наставник предшколског васпитања Биљана Николић , ПУ Бошко Буха, Београд, Палилула
Професор фиизчке културе Милан Стошић , "Друга економска школа", Београд

3

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Вишња Ђорђић

Члан програмског одбора и реализатор
0644817412
djordjicvisnja@gmail.com
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад 

Радно место:

Професор спорта и физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2020 Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад Професор спорта и физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative in Serbia: a prevalence of overweight and obesity among 6–9-year-old school children. Аутор Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 29(9), 1025-1030. 2016
Whole school approach to physical activity promotion. Аутор Transformation Process in Sport “Sport Performance”, 7-8. 2015
Упоредна анализа физичког развоја и моторичких способности ученика петог разреда три региона Републике Србије. Коаутор Зборник сажетака: 2. симпозијум са међународним учешћем: Физичка култура и спорт (стр. 21-21). Нови Сад: Факултет физичке културе 1998
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Предшколско физичко васпитање у Војводини: друштвено-институционални контекст. 2002, Вршац: Виша школа за образовање васпитача Аутор
Школско физичко васпитање, 2010, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду Аутор
Водич за здраве животне навике: исхрана и физичка активност, 2017, Центар за здравље, вежбање и спортске науке Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
"Јован Микић Спартак" Спортски савез Војводине 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српскси савез наставника физичког васпитања и спорта

Горан Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
0603060473
gospet10@gmail.com
Звање:

Магистар наука 

Установа:

О.Ш. "Лазар Саватић", Београд, Земун 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Десета београдска гимназија наставник физичког васпитања
1999 2003 ОШ "Сретен Младеновић Крагујевац" наставник физичког васпитања
2003 2013 ОШ "Кнез Сима Марковић", Барајево наставник физичког васпитања
2013 2018 ОШ "Младост", Нови Београд наставник физичког васпитања
2018 2020 ОШ "Лазар Саватић" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Наставни план и програм физичког васпитања у основним школама Руске Федерације“, Аутор Физичка култура 1-4, Београд 2001
„Физичко васпитање на путу реформе“ Аутор Физичка култура 1-4, Београд 2002
„Analysis of school sports facilities condition and exploitation through the teaching process of physical education on the territory of new Belgrade municipality”, Коаутор International Congress Sports Facilities –crisis and Consequences- SPOFA 14, University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education Serbia, 2014
„Нова парадигма физичког васпитања –путевима професора Матића“, Аутор Физичко васпитање и спорт кроз векове, Ниш 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда МПНТР 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан националног просветног савета

Мирослав Марковић

Члан програмског одбора и реализатор
063249937
miroslav73markovic@gmail.com
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

Саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 СД "Црвена Звезда" кондициони тренер млађих категорија
1999 2018 Musculus Lux персонални тренер
2001 2012 ОШ " Филип Вишњић" наставник физичког васпитања
2012 2020 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Гојазност-епидемија или пандемија Аутор Зборник радова Факултета спорта и физичког васпитања, Београд 2011
Утицај функционалног тренинга на развој снаге мишића трупа код ученика 6. разреда О. Ш. Аутор Зборник радова Факултета спорта и физичког васпитања, Београд 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставнике физичког и здравственог васпитања за 6. разредн основне школе Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за остварен успех на школским спортским такмичењима Скупштина града Београда 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Српског савеза професора физичког васпитања и спорта

Саша Бубањ

Реализатор
0646182838
bubanjsasa@yahoo.co.uk
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2020 ФСФВ професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Фестивал науке под називом „Еурека пикник“ Реализатор О.Ш. Вук Караџић, Крушевац 2017
Регионални GIZ пројекат под називом "Sports Activities for Potentials Development" Предавач Хотел Трим, Републички завод за спорт, Београд 2017
Међународни ENSE Sport Summit Реализатор Универзитет у Аархусу, Данска 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Студија о физичком стању и здравственом статусу адолесцената / A study on physical condition and health status of adolescents. ISBN 978-86-87249-54-7. Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš. Bilingual Edition: In Serbian and in English Аутор
Процена снаге мишића / Muscular strength assessment. Faculty of Sport and Physical Education University of Niš. ISBN 978-86-87249-39-4. Bilingual Edition: In Serbian and in English Аутор
A study on anthropological status and biomechanical efficiency of the elite Serbian athletes. Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš. ISBN 978-86-87249-64-6 Аутор
Практикум из биомеханике / The workbook in biomechanics. Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš, ISBN 978-86-87249-18-9; COBISS.SR-ID 174920972. Bilingual Edition: In Serbian and in English Аутор 2010 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољег студента Филозофског факултета Универзитета у Нишу Универзитет у Нишу 1993
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе Ниш

Небојша Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
0606644501
snebojsa46@yahoo.com
Звање:

Дипломирани педагог за физичку културу  

Установа:

Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш  

Радно место:

професор физичког васпитања  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 Дом ученика средњих школа Ниш васпитач
2001 2020 Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш професор физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
РАЗЛИКЕ У АНТРОПОМЕТРИЈСКИМ КАРАТЕРИСТИКАМА И ГОЈАЗНОСТИ УЧЕНИКА II РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НИША Аутор Друга међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова 2014
СИСТЕМАТСКО И ПЛАНСКО ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ У СИСТЕМИМА ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Аутор Друга међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова 2014
УЧЕСТАЛОСТ ПОЈАВЕ ЛОШЕГ ДРЖАЊА ТЕЛА И РАВНИХ СТОПАЛА КОД ДЕЦЕ РАНОГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА Коаутор Друга међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова 2014
„Увођење новог предмета Физичко и здравствено васпитање и примена релевантних програмских садржаја" Реализатор ЗУОВ 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе Ниш

Александра Милићевић

Реализатор
0692212005
aleksandra.milicevic@hotmail.com
Звање:

Мастер андрагогије 

Установа:

Привредна комора Србије 

Радно место:

Саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2013 Deutche Gesellschaft fur Internazionale zussamenarbeit тренер
2014 2015 Институт за јавну политику пројектни асистент
2018 2020 Привредна комора Србије сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ефикасност стручних обука за одрасле Аутор Универзитет у Београду 2017
Признавање претходног учења Аутор Универзизет у Београду 2018

Биљана Николић

Реализатор
0649933277
bibanikolic2004@yahoo.com
Звање:

Наставник предшколског васпитања 

Установа:

ПУ Бошко Буха, Београд, Палилула 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2020 Предшколска установа Бошко Буха васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Компакт диск: Вежбајмо сваки дан Аутор Сусрети васпитача 2018
Игре у ритму природе Коаутор Сусрети васпитача 2018
Игре у ритму природе Коаутор Истраживачки дани васпитача 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Компакт диск: Вежбајмо сваки дан Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник радне групе за сарадњу са основним школама

Милан Стошић

Члан програмског одбора и реализатор
0606123622
stosic011@gmail.com
Звање:

Професор фиизчке културе 

Установа:

"Друга економска школа", Београд 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2002 Архитетонска техничка школа, Београд наставник
2003 2020 Друга економска школа, Београд наставник
1998 2012 Атлетски клуб "Црвена Звезда" тренер
2005 2009 Атлетски клуб "Црвена Звезда" председник скупштине
2013 2017 Атлетски клуб "Партизан" тренер
2017 2019 Атлетски клуб "Партизан" 1945 тренер
2019 2020 Атлетски клуб "Нови Београд" тренер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Настава физичког васпитања у функцији превенције насиља Предавач Факултет спорта и физичког васпитања, Београд 2015
Додатна настава физичког васпитања у функцији успостављања доброг васпитног модела Аутор Летња школа УПФКБГ 2016
Савремене тенденције у настави физичког васпитања - у сусрет новој школској години 4 Аутор Летња школа УПФКБГ 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
За допринос у развоју атлетике Атлетски клуб "Црвена Звезда" 2011
За допринос у развоју атлетике Атлетски клуб "Партизан" 2015
За постигнут државни рекорд Атлетски савез Србије 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник удружења педагога физичке културе Београда