Примена различитих метода рада и савремен приступ у праћењу напредовања ученика у основном музичком образовању

Код одобреног скупа: 789  

Саветовање

Основна музичка школа "Невена Поповић"
Булевар револуције 19, 11306 ГроцкаБранка Ивковић-Петронић
direktor.omsgrocka@gmail.com
0118500128
0648545305

Примена различитих метода рада и савремен приступ у праћењу напредовања ученика у основном музичком образовању

Развијање ученикових максималних потенцијала и компетенција; Припрема за наставу инструмента, солфеђа и групног свирања и певања уз разноврсне методолошке поставке помоћу којих истовремено дејствује више наставних предмета у циљу функционалног и креативног образовно-васпитног процеса.

Критеријуми оцењивања; Формативно оцењивање; Од завршетка школовања до почетка рада у учионици - примери добре праксе; Имплементација основа теорије музике у инструменталној настави у првом циклусу основног музичког образовања; Третман музичке ортографије у литератури за хармонику посматрано кроз призму различитих европских школа; Прстореди леве и десне руке у гитарској литератури; Групно музицирање - избор програма, рад на аранжману и прилагођавање деоница сходно разреду и могућностима сваког ученика; Учимо солфеђо кроз игру - поставка елементарних музичких појмова, поставка тонова у виолинском и бас кључу, изговор солмизацијом и абецедом кроз игру, музичке квизове, анаграме, лавиринте и друго.

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

2

50

Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Комплекс "Трајал" и "Идила", Јастребац 05.07.2022. 51