ДИГИТАЛНИ СВЕТ У МОЈОЈ УЧИОНИЦИ 1, 2, 3

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 787  

Конференција

МВ центар за образовање и образовне политике
Ивањица Мркочевац б.б.Марија Лакићевић
mvcentar@gmail.com
032664851
0638387134

ДИГИТАЛНИ СВЕТ У МОЈОЈ УЧИОНИЦИ 1, 2, 3

Упознавање професора разредне наставе са програмом предмета “Дигитални свет” у првом, другом и трећем разреду основне школе у циљу постизања исхода и циљева предмета. Представљање различитих метода и начина реализације предмета, са акцентом на повезивање “Дигиталног света” са осталим предметима чиме се развијају међупредметне компетенције. Развијање дигиталне писмености професора разредне наставе кроз обуку за реализацију предмета, што ће омогућити квалитетнији и креативнији приступ обради наставних садржаја предмета. Један од циљева је да такав приступ допринесе и бољој мотивацији ученика за изучавање предмета и примени стечених знања, како би развијали свест о предностима и опасностима приликом коришћења дигиталних уређаја.

Уводна реч, Дигитално друштво, Безбедно коришћење дигиталних уређаја, Алгоритамски начин размишљања, Дигитални свет 1, 2, 3 - планирање и реализација (годишњи план, оперативни планови и припреме, методе и начина реализације предмета, међупредметне корелације).

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

2

200

Наставник разредне наставе

5000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 онлајн 29.08.2022. 19
2 zum aplikacija 12.10.2022. 33