Припреме за почетак школске 2022/2023. године

Код одобреног скупа: 785  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Припреме за почетак школске 2022/2023. године

Упознавање са новинама и актуелностима у раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја, питањима финансирања и инвестиција, као и обавезама установа у смислу припрема за надзор Просветне инспекције, припремљености установа за почетак нове школске године, националног оквира за осигурање квалитета рада школе и система спољашњег вредновања. Рад на Порталу јавних набавки, искуства и примери добре праксе у примени новог Закона о јавним набавкама из угла Канцеларије за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки као и утврђене неправилности током поступка ревизије Државне ревизорске институције и Буџетске инспекције

Актуелности у раду установа образовања и васпитања Просветна инспекција - Пракса и актуелности Предшколско и основно образовање и васпитање Ученички и студентски стандард и инвестиције Национални оквир за осигурање квалитета рада школа и систем спољашњег вредновања Пракса Буџетске инспекције Пракса Државне ревизорске институције Пракса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Пракса Канцеларије за јавне набавке

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
/ Дејан Миловановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Специјалиста развојне психологије и психопатологије Јасмина Јовановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани филолог Весна Загорац , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани економиста Милутин Ђуровић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани педагог и мастер учитељ Јасмина Ђелић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани економиста Нада Павловић Смоловић , Буџетска инспекција Града Београда
доктор економских наука Душко Пејовић , Државна ревизорска институција
Дипломирани правник Хана Хукић , Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
Дипломирани правник Сандра Дамчевић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Ивана Ђенић , Канцеларија за јавне набавке

3

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

12990 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Мона", Златибор 17.08.2022. 11