Припреме за почетак школске 2022/2023. године

Код одобреног скупа: 785  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Припреме за почетак школске 2022/2023. године

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
/ Дејан Миловановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Специјалиста развојне психологије и психопатологије Јасмина Јовановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани филолог Весна Загорац , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани економиста Милутин Ђуровић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани педагог и мастер учитељ Јасмина Ђелић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани економиста Нада Павловић Смоловић , Буџетска инспекција Града Београда
доктор економских наука Душко Пејовић , Државна ревизорска институција
Дипломирани правник Хана Хукић , Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
Дипломирани правник Сандра Дамчевић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Ивана Ђенић , Канцеларија за јавне набавке

3

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Перо Кнежевић

Члан програмског одбора и модератор
0638019552
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП 

Радно место:

Председник удружења 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП Председник удружења
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 1111

Дејан Миловановић

Члан програмског одбора и реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Посебни саветник и шеф кабинета  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Посебни саветник и шеф кабинета
2017 2020 Министарство државне управе и локалне самоуправе Шеф кабинета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Актуелности у установама образовања и васпитања, акредитовано саветовање, Тара, фебруар 2022. Предавач Излагање 2022
Актуелности у установама образовања и васпитања, акредитовано саветовање, Врњачка Бања, август 2021. Предавач Излагање 2021

Јасмина Јовановић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Специјалиста развојне психологије и психопатологије 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Помоћник министра за инспекцијске послове 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра за инспекцијске послов
2003 2020 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Просветни инспектор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Закон о изменама и допунама Закона о Просветној инспекцији, акредитовано саветовање, Тара, фебруар 2022. Предавач Излагање 2022
Припрема за редовни надзор установа образовања и васпитања, акредитовано саветовање, Врњачка Бања, август 2021. Предавач Излагање 2021

Весна Загорац

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани филолог  

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Начелник одељења за инспекцијске послове 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Начелник одељења за инспекцијске послове
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Припрема за редовни надзор установа образовања и васпитања, акредитовано саветовање, Тара, фебруар 2022. Предавач Излагање 2022
Припрема за редовни надзор установа образовања и васпитања, акредитовано саветовање, Врњачка Бања, август 2021. Предавач Излагање 2021

Милутин Ђуровић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста  

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Помоћник министра за инвестиције и ученички и студентски стандард 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра за ученички и студентски стандард и инвестиције
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ученички и студентски стандард и инвестиције у установама образовања и васпитања - актуелности, акредитовано саветовање, Тара, фебруар 2022. Реализатор Излагање 2022
Ученички и студентски стандард и инвестиције у установама образовања и васпитања, акредитовано саветовање, Врњачка Бања, август 2021. Реализатор Излагање 2021

Јасмина Ђелић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани педагог и мастер учитељ 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Начелник Одељења за координацију рада школских управа 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Начелник Одељења за координацију рада школских управа
2010 2020 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац Центра за вредновање и истраживања
2009 2010 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Саветник-координатор
2005 2009 Министарство просвете и спорта Начелник Одељења за стратегију и развој образовања
2003 2005 Министарство просвете и спорта Начелник у Одељењу за стручно усавршавање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вредновање резултата огледних програма у систему образовања и васпитања – сумативна евалуација (2009-2015) Аутор Руководилац пројекта, коаутор инструмената, истраживач и главни аутор свих евалуативних студија 2009
Програм обуке „Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи“, 2010-2014. Коаутор коаутор и водитељ 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Улога људских ресурса у развоју система стручног усавршавања, Зборник радова „Стручно усавршавање – искуства едукатора за едукаторе“ објављен у оквиру Регионалног програма за усавршавање образовног кадра, Канадска агенција за међународни развој (CIDA) Аутор

Нада Павловић Смоловић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Буџетска инспекција Града Београда 

Радно место:

Директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2022 Буџетска инспекција Града Београда Директор
2002 2008 Градска управа за инвестиције Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Буџетска контрола корисника јавних средстава. саветовање, 2020 Аутор Излагање, објављен рад 2020
Контрола корисника јавних средстава, саветовање, 2019 Аутор Излагање, објављен рад 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Контни план за буџетски систем - Приручник Институт за економију и право, Београд, 2016 Аутор

Душко Пејовић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Државна ревизорска институција 

Радно место:

Генерални државни ревизор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2022 Државна ревизорска институција Генерални државни ревизор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пракса ДРИ - уочене неправилности у установама образовања и васпитања, акредитовано саветовање, Тара, фебруар 2022. Реализатор Излагање 2022
Утврђене неправилности у поступцима ревизије, акредитовано саветовање, Врњачка Бања, август 2021. Реализатор Излагање 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Систем интерне и екстерне ревизије у Републици Србији, Прокупље : Топлички центар за демократију и људска права, 2018 (Београд : Досије студио) Аутор
Анализа досадашњих извештаја Државне ревизорске институције у вези са радом јединица локалне самоуправе и територијалне аутономије : закључци, препоруке и иницијативе / Душко Пејовић, Небојша Лазаревић, Милош Ђинђић, Београд : Стална конференција градова и општина, 2015 ([Земун] : Алта Нова) Коаутор

Хана Хукић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани правник 

Установа:

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 

Радно место:

Председник Републичке комисије  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 2022 Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки Председник Републичке комисије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки - годину дана примене Закона о јавним набавкама, акредитовано саветовање, Врњачка Бања, август 2021. Реализатор Излагање 2021

Сандра Дамчевић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани правник 

Установа:

Канцеларија за јавне набавке  

Радно место:

Директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 2022 Канцеларија за јавне набавке Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Закон о јавним набавкама: Годину дана примене - искуства из праксе, акредитовано саветовање, Врњачка Бања, август 2021. Реализатор Излагање 2021

Ивана Ђенић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани правник 

Установа:

Канцеларија за јавне набавке  

Радно место:

Заменик директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 2022 Канцеларија за јавне набавке Заменик директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Закон о јавним набавкама: Годину дана примене - искуства из праксе, акредитовано саветовање, Врњачка Бања, август 2021. Реализатор Излагање 2021