Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса

Код одобреног скупа: 784  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса

Унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника и директора у примени законске регулативе за решавање васпитних и дисциплинских проблема ученика у школи. Оспособљавање учесника/ца за примену инструмената, метода и техника у узради и реализацији планова појачаног васпитног рада, оперативног плана заштите и друштвено корисног рада.

1.Васпитне мере-законски оквир, појачан васпитни рад, изрицање мера, оцена из владања и правна заштита ученика 2.Инструменти, методе, технике и обрасци планова појачаног васпитног рада и друштвено корисног рада-у домену васпитних мера 3.Спровођење васпитно дисциплинског поступка -законски оквир, појачан васпитни рад, изрицање мера, оцена из владања и правна заштита ученика 4.Процедуре и документација у спровођењу васпитно дисциплинског поступка, улога и задаци наставника, одељењског старешине , Тима за НДЗЗ, директора, родитеља 5.Инструменти , методе, технике и обрасци планова појачаног васпитног рада, оперативни планови заштите и друштвено користан рад – у домену васпитно дисциплинских мера 6.Примери из праксе - појачан васпитни рад,

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

1500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ЦСУ Чачак 27.09.2022. 47