Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено неприхватљивих понашања ученика - Изазови у превенцији злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 783  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено неприхватљивих понашања ученика - Изазови у превенцији злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци

Подизање свести и унапређивање знања запослених у установама образовно-васпитног система о злоупотребама дрога, последицама и јачање њихових капацитета за превентивни рад са ученицима

Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено неприхватљивих понашања ученика Ризично и друштвено неприхватљива понашања ученика Ресурси и могућности установе за васпитни рад из ове области Превенција насиља и друштвено-корисни рад Изазови у превенцији злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци (ПКС) Кључни појмови и информације о најчешће коришћеним дрогама Ризици и препознавање различитих симптома које изазивају дроге код корисника Дилеме, страхови, заблуде и поступања у ситуацијама злоупотребе дрога Одговори друштва на понашање и злоупотребе ПКС Израда планова активности за превентивни рад у установи

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања
Дипломирани психолог Биљана Лајовић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања
Дипломирани официр полиције - правник Милан Пекић , Влада РС, Канцеларија за борбу против дрога

2

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

4200 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Beograd 12.08.2022. 22