Образовање усмерено ка потребама савременог друштва и вештачка интелигенција

Код одобреног скупа: 782  

Трибина

Академија Филиповић
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, ЈагодинаБратислав Филиповић
akademijafilipovic@gmail.com
0358200999
0638249999

Образовање усмерено ка потребама савременог друштва и вештачка интелигенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Дипломирани економиста мастер Братислав Филиповић , Академија Филиповић доо
педагошки саветник Предраг Стевановић , ОШ „Лаза Костић“ -Нови Београд
доктор економских наука Бранкица Пажун , Факултет за инжењерски менаџмент, Београд
редовни професор Љиљана Станојевић , Факултет друштвених наука
доктор машинског инжењерства Милица Герасимовић , Завод за унапређивање образовања и васпитања Беогр

1

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Братислав Филиповић

Реализатор и модератор
0638249999
akademijafilipovic@gmail.com
Звање:

Дипломирани економиста мастер 

Установа:

Академија Филиповић доо 

Радно место:

директор/ инструктор/аутор веб апликациј 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2010 ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ФБ СОФТ - Јагодина Директор / власник Инструктор координатор
2020 2022 Центар за образовање Академија ФБФ Директор, инструктор
2010 2022 Академија Филиповић Директор, инструктор
2004 2015 ЈП Нови пут Главни уредник, новинар сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школски информациони систем за будућност Аутор Објављен рад/ излагање (2017) 2017
Нове тенденције у управљању школом Аутор Објављен рад/ излагање (2017) 2017
Tenth International Scientic Conference THE POWER OF KNOWLEDGE Аутор Објављен рад/ излагање (2017) 2017
ПЛАТФОРМЕ ЗА НАСТАВУ НА ДАЉИНУ – РАД У ВИРТУАЛНОЈ УЧИОНИЦИ” Аутор Објављен рад/ излагање (2020) 2020
„НОВО ДОБА, НОВА СВЕСТ, НОВЕ ВЕШТИНЕ У ОБРАЗОВАЊУ“ Аутор Објављен рад/ излагање (2021) 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Школски информациони систем ШИС 2018 Аутор
Савремене технологије у настави 2017 Аутор
Е-библиотека 2013 Аутор
17th International Conference THE TEACHER OF THE FUTURE E-PORTFOLIO FOR DIRECTORS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS, ELEMENTARY AND HIGH SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA Аутор
Скрипта "Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система" 2014 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
еђународно признање Дискоболос 2013 за Ебиблиотеку, ЈИСА ЈИСА 2013
Прво место у области образовања, међународна награда, Дискоболос 2015 за Е-портфолио за наставнике и ученике, ЈИСА ЈИСА 2015
Захвалница за учешће у НАЦИОНАЛНОМ ДАНУ ДАВАЊА 2019 и допринос развоју филантропије у Србији Српски филантропски форум Српски филантропски форум 2019
Захвалница за допринос и унапређење живота и рада школе, ЈУ ОШ "Саво Кажић" Барутана, Подгорица , ЈУ ОШ "Саво Кажић" Барутана, Подгорица 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Отворена просветна иницијатива, Јагодина
Institute of Knowledge managment, Skopje Macedonia
Привредна комора Србије, РС

Предраг Стевановић

Реализатор и модератор
0668198205
predragbit@gmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Лаза Костић“ -Нови Београд 

Радно место:

професор основа технике и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 ОШ „Љубиша Урошевић“; 35220 Рибаре Наставник Техничког образовања и Информатике и рачунарства
2000 2003 Металка Мајур; Вихорска 9, 35000 Јагодина Програмер - пројектант
2003 2018 ОШ „Бошко Ђуричић“; Милана Мијалковића 15; 35000 Јагодина Наставник Техничког образовања и Информатике и рачунарства
2018 2022 ОШ „Лаза Костић“ Милентија Поповића 72 11000 Београд Наставник Информатике и рачунарства
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школски информациони систем за будућност Реализатор Објављен рад/излагање 2017
Дигитална учионица / дигитално компетентни наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала - ЗУОВ Реализатор излагање 2019
Електронски портфолио директора – XVII The Teacher off the Future – Црна Гора Предавач излагање 2018
Е-документација у предшколским установама – XXIII KNOWLEDGE IN PRACTICE – Бањско, Бугарска Коаутор Објављен рад/излагање 2019
Платформе за наставу на даљину, рад у виртуелној учионици Реализатор излагање 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Е-документација у предшколским установама – XXIII KNOWLEDGE IN PRACTICE – Бањско, Бугарска 2019 Коаутор
Портфолио професионалног развоја запослених у образовању 2017 Коаутор
Школски информациони систем ШИС 2018 Коаутор
Електронски портфолио директора – XVII The Teacher off the Future – Црна Гора 2017 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
ПОВЕЉА за посебан допринос у раду, развоју и афирмацији Академије Филиповић Академија Филиповић 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Отворена просветна иницијатива, Јагодина
Institute of Knowledge managment, Skopje Macedonia

Бранкица Пажун

Реализатор
063376532
brankica.pazun@fim.rs
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Факултет за инжењерски менаџмент, Београд 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2005 Webhouse, Београд Јуниор програмер, девелопер
2006 2012 основне школе, Београд професор информатике
2007 2008 UNDP, UN Habitat, Београд технички асистент UNDP-a, члан тима међународног пројекта SI
2008 2018 Институт Винча – Школа рачунара Винча у саставу Универзитета у Београду предавач
2010 2014 Факултет за пословне студије, Београд асистент
2014 2022 Факултет за инжењерски менаџмент, Београд ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
(2020) Langović, Z., Pažun, B.: “Contemporary ICT Concepts in Tourism Organizations ”, 5th International Scientific Conference, Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia, Spa Tourism in Serbia and Experiences of Other Countries, 4 September, 2020 Vrnjačka Banja, Serbia, Thematic P Коаутор Објављен рад/ (2020) 2020
(2021) Pažun, B., Langović, Z. Artificial intelligence and circular economy. U: PAŽUN, Brankica (ur.). Book of Proceedings. Belgrade: School of Engineering Management, 2021. Str: 337-346, ilustr. ISBN 978-86-89691-21-4. [COBISS.SR-ID 47234057] Аутор Објављен рад/ (2021) 2021
(2021) Pažun, B., Langović, Z. Some key technology trends in tourism industry, Serbian Journal of Geosciences, Serbian Journal of Geosciences 7, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, https://doi.org/10.18485/srbjgeosci.2021.7.1.1 Коаутор Објављен рад/ (2021) 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
1. (2014) Пажун, Б.: „Примена интернет технологија у електронском пословању“, Мегатренд универзитет, ISBN 978-86-7747-458-4, str. 161-163, COBISS.SR-ID 201324812, a) Електронско пословање, b) Интернет Аутор
2. (2017) Пажун, Б., Ланговић, З., Илић, Д.: „Основе информационо комуникационих технологија“, Факултет за инжењерски менаџмент, (Београд: Драслар партнер). - VI, 232 str. : ilustr.; 25 cm, ISBN 978-86-89691-11-5 004(075.8), COBISS.SR-ID 229377548 Коаутор
3. (2021) Пажун, Б., Ланговић, З., Илић, Д.: „Основе информационо комуникационих технологија“, 2. Измењено и допуњено издање Београд: Факултет за инжењерски менаџмент. 296 str., ilustr. ISBN 978-86-89691-22-1. [COBISS.SR-ID 46497801] Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Савеза инжењера и техничара Србије
Члан Задужбине Андрејевић

Љиљана Станојевић

Реализатор
0641555049
ljiljana.stanojevic@fdn.edu.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет друштвених наука 

Радно место:

наставник у области рачунарских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 Факултет друштвених наука Редовни професор
2017 2021 Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд Ванредни професор
2015 2017 Геоекономски факултет, Београд Продекан за науку
2011 2015 Геоекономски факултет, Београд Продекан за наставу
2012 2017 Геоекономски факултет, Београд Ванредни професор
2007 2012 Геоекономски факултет, Београд Доцент
2005 2007 Мегатренд универзитет Руководилац рачунског центра
2002 2005 Мегатренд универзитет Систем адиминстратор
2000 2001 УНХЦР -Београд Систем адиминстратор
1992 2000 Ваздухопловни ремонтни завод „Мома Станојловић“ ,Батајница Машински инжињер ваздухопловства
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Stanojević, Lj., Tomić, G., & Radanov, P., Artificial intelligence in e-government services, International Proceedings of MEFkon 2021, Innovation as an Initiator of the Development, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, December 2rd, Belgrade, Serbia, 91 -98, ISBN: 978-86-84531-55-3. Коаутор Објављен рад/ (2021) 2021
Stanojević, Lj., Using Innovative Technologies to Reduce Health Risk and Restore Travelers’ Confidence, TISC 2021, The Sixth International Scientific Conference, Tourism Challenges Amid Covid-19, Thematic Proceedings, p. 299-316, ISBN 978-86-89949-53-7, doi: 10.52370/TISC21299LS, June 3-5th 2021, Vr Аутор Објављен рад/ (2021) 2021
Stanojević, Lj., Gerasimović, M., Pažun, B., Emerging Digital Technologies as Supporters of Circular Economy, The third International Scientific Conference, Circular and Bioeconomy, CIBEK 2021, Book of Proceedings, p. 298-308, ISBN 978-86-89691-21-4, Publisher: School of Engineering Management, Ser Коаутор Објављен рад/ (2021) 2021
Gerasimović, M., Stanojević, Lj., Bugarić, U., Miljković, Z., Veljović, A., Using Artificial Neural Networks for Predictive Modeling of Graduates’ Professional Choice, The New Educational Review, 23(1), 2011, pp. 175-188. (ISSN 1732-6729) (Science Citation Index-Web of Science® – IF=0,040(2010) → М2 Коаутор Објављен рад/ (2021) 2021
Мiljković,Z., Gerasimović,M., Stanojević,Lj., Bugarić,U., Using Artificial Neural Networks to Predict Professional Movements of Graduates, Odgojne Znanosti-Educational Sciences; Continuedby: Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje (od 2011) (ISSN 1846-1204), Vol. 13(3), Коаутор Објављен рад/ (2010) 2010

Милица Герасимовић

Реализатор
0638385536
milica.gerasimovic@zuov.gov.rs
Звање:

доктор машинског инжењерства 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања Беогр 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2022 Завод за унапређивање образовања и васпитања Београд саветник координатор
2021 2022 Ваздухопловна академија висока струковна школа Београд Професор струковних студија
2012 2022 Факултет за инжењерски менаџмент Београд Ванредни професор
1992 2006 Техноарт – школа за машинство и уметничке занате Београд Наставник стручних предмета
1991 1992 Холдинг компанија Иво Лола Рибар Железник Београд Пројектант
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Gerasimović, M., Bugarić, U., Enrollment Management Model: Artificial Neural Networks versus Logistic Regression, Applied Artificial Intelligence, 32(2), 2018, pp. 153-164. (ISSN 0883-9514) Коаутор Објављен рад/ (2018) 2018
Gerasimović, M., Stanojević, Lj., Bugarić, U., Miljković, Z., Veljović, A., "Using Artificial Neural Networks for Predictive Modeling of Graduates’ Professional Choice", The New Educational Review, 23(1), 2011, pp. 175-188. (ISSN 1732-6729) (Science Citation Index-Web of Science® – IF=0,040(2010) → Коаутор Објављен рад/ (2011) 2011
Мiljković,Z., Gerasimović,M., Stanojević,Lj., Bugarić,U., Using Artificial Neural Networks to Predict Professional Movements of Graduates, Odgojne Znanosti-Educational Sciences; Continuedby: Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje (od 2011) (ISSN 1846-1204), Vol. 13(3), Коаутор Објављен рад/ (2010) 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Герасимовић, M., Вештачке неуронске мреже и планирање уписа/Artificial neural networks and enrollment planning, Задужбина Андрејевић, Београд, 2015. (ISBN 978-86-525-0241-7). Аутор