Образовање усмерено ка потребама савременог друштва и вештачка интелигенција

Код одобреног скупа: 782  

Трибина

Академија Филиповић
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, ЈагодинаБратислав Филиповић
akademijafilipovic@gmail.com
0358200999
0638249999

Образовање усмерено ка потребама савременог друштва и вештачка интелигенција

Упознавање наставника о значају унапређивања наставних садржаја у основним и средњим школама у складу са потребама условљеним напретком примене вештачке интелигенције у савременом друштву.

• Шта је вештачка интелигенција, када је настала и зашто је баш сада актуелна? • Развој образовања усмерен ка потребама савременог друштва и привреде условљеним напретком вештачке интелигенције • Приказ резултата истраживања: Вештачка интелигенција у савременим наставним програмима • Како наставници примењују вештачку интелигенцију у учионици – искуства других земаља • Како научити подучавати вештачку интелигенцију? Примери примене различитих софтвера у настави.

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Дипломирани економиста мастер Братислав Филиповић , Академија Филиповић доо
педагошки саветник Предраг Стевановић , ОШ „Лаза Костић“ -Нови Београд
доктор економских наука Бранкица Пажун , Факултет за инжењерски менаџмент, Београд
редовни професор Љиљана Станојевић , Факултет друштвених наука
доктор машинског инжењерства Милица Герасимовић , Завод за унапређивање образовања и васпитања Беогр

1

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

9950 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Земунска гимназија, Земун 08.10.2022. 30
2 Хотел Парк Палић 03.12.2022. 32